Magyarok!

A képen a következők lehetnek: 3 ember, álló emberek és túra/szabadtéri

Nem gondoljátok, hogy elég volt a száj karatéból? Nem gondoljátok, hogy kilenc év után mérlegeljétek már végre azt a tényt, hogy miért tartunk itt? Kitől várjátok a segítséget melyik párttól? Értsétek már meg ezt a fekélyt, akit Orbán Viktornak hívnak, csak mi takaríthatjuk el. Mi történt itt 2011.-n tudtok róla? Vagy továbbra is hisztek abban, hogy itt demokrácia van? Értsétek meg nincs demokrácia. Azok a pártok, akik ezt elhitetik veletek, hogy Orbánt le lehet váltani választás útján hazudnak és szándékosan megtévesztenek benneteket. Orbán bebetonozta magát a hatalomba. amit az ellenzéki pártok segítségével tett meg! Orbán alkotmányos rend megdöntését hajtotta végre. Azok a pártok és politikusok, akik esküt tettek a Köztársaság alkotmányára nem akadályozták meg! Nem tettek ellene semmit, sem holott mind tudta már akkor, hogy államcsíny történt. Senki nem tett ez ellen semmit hallgattak Pedig nekik alkotmányos kötelességük lett volna megállítani Orbánt és azokat, akik ebben segédkeztek. Orbán nem fegyveresen foglalta el az országot. Hanem alkotmány elleni puccsal. A független közintézményeket elfoglalta. A bűntársaival létrehozott saját magának egy jogrendet, amit a nép nem szavazott meg. Nem jogosította fel senki arra, hogy alkotmányozzon. Mivel minden hatalom a népé, amibe alkotmányozás is szorosan beletartozik. Szembe kell már nézni a tényekkel egyik ellenzéki párt sem akadályozta meg ebben. Ez által, hogy a néptől elvette az alkotmányozást jogfosztottá tette a magyar népet! Az Orbáni alaptörvény fogva tartja a népet rabszolgává tett minket. amit minden ellenzéki képviselő elfogadott, sőt még a törvényeit is betartja. az hazaárulást követe el! Orbán megszállta az országot azzal a jogrenddel, amit 262 képviselő a bűntársai szavazott meg. Ez a jogrend kimondottan azért jött létre, hogy Orbán azt tehessen a néppel és az Országgal, amit akar. Nincs felette kontrol sem fék, ami megállíthatja ebben. Mivel az Orbáni alaptörvény közjogilag érvénytelen jogalkotásra alkalmatlan. be sem kell tartani egy ráépülő törvényét sem. Számos szaktekintély megfogalmazta azt, hogy Orbán alaptörvénye semmis úgy kell rátekinteni mintha létre sem jött volna. Kérdezzétek, már meg magatoktól miért tartja be az összes politikus ezt a halva született dokumentumot? Mert ha azok az ellenzéki pártok, akik arra kérték a nép bizalmát, hogy Orbánt eltávolítsák, akkor miért tartják hatalmon egy olyan általa gyártott jogrenddel? Ami érvénytelen és törvénytelen, ami által Orbán kizárólagos hatalomra tőr. Tegyétek már félre a párt szimpátiát és kezdjetek el gondolkozni azon miért nem tettek eleget lassan már hét éve az alkotmányos kötelességüknek? Elég legyen már ebből a mást okolásból árnyékokra vetülésekből. Egy ellenzéki párt vagy politikus sem a nép érdekét nézi, ha betart egy olyan jogrendet, ami a magyar népet rabságéban tartja. Mert az Orbáni alaptörvényi az igazi rabszolga törvény! Kezdjetek, már gondolkozni azon hogyan képviselnek minket ezek a politikusok egy olyan jogrend által, ami jogfosztottá tette a népet?  Ez a jogrend nem a népképviseletére jött létre!  Kimondottan Orbán hatalmának kiterjesztéséért. Miféle ócska hazugságot nyomnak le a torkunkon azzal, hogy elhitetetik a néppel, hogy minket szolgálnak? Ezek a politikusok Orbán törvényét betartva Orbánt szolgálják nem minket. Miért nem beszél arról egy ellenzéki politikus, sem hogy alkotmányos válság van? Ezért itt, ami az Orbáni alaptörvényre épül minden törvény és jogszabály semmis érvénytelen!  Ha pedig az, akkor miért segítenek neki legitimálni Orbánnak? Azzal hogy a magyar népet kiszolgáltatottá teszi egy olyan kegyetlen diktatúrát létre hozva ahol az emberek jogait elvették. Miféle törvény által képviselik a választóikat és a népet ezek a képviselők és politikusok? Ezek egy színházat tartanak fent, aminek a segítségével egy látszat demokráciát üzemeltetnek már több mint hét éve. Ahol a népnek nincs joga semmire! Ébredjetek már fel és értsétek, meg senki nem képviseli a népet se jobb oldalon sem baloldalon. Nincs ebben az Orbán magyar országában senki, aki a nép érdekeit érvényesítse. azok, akik erre kérnek, a néptől bizalmat becsapják őket. Mert egy olyan jogra hivatkozva teszik ezt, ami által a megbízásuk is érvénytelen. Ezt az állapotot csak mi a nép tudjuk helyre állítani. Orbán a jog eszközével foglalta el az országot.  Csak a jog segítségével lehet visszafordítani ezt az áldatlan állapotot.  Ezt a szart azok a politikusok halmozták fel, akik fejet hajtottak az Orbáni alaptörvénynek. a népnek nem csak joga, hanem kötelessége is ez ellen tenni. Orbánt választásokon nem lehet eltávolítani lehetetlen! Ezért kérek minden magyar embert. Ne higgyetek, a pártoknak Ők a pártjuk érdekeit akarják érvényesíteni egy illegitim kormány törvényei által, kérnek erre bizalmat. Arra hogy képviselők legyenek. a parlamentben azokat akik et ez a rendszer eltaposott. Helyre kell állítani az alkotmányos rendet. mivel a köztársaság alkotmányát nem sikerült megsemmisíteni még most is az a hatályos jogszabály. az alkotmány lehetőséget ad arra, hogy a nép a hatalmát visszavegye! Amit 2011-n Orbán elvett ezért lenne jó, ha mindenki megértené ez csak a magyar nép kötelessége és feladata. Az EU-k nem feladata hogy egy ország belügyeibe avatkozzon. a szart a magyar nép halmozta fel! Ezért nekünk is, kell azt eltakarítani. Miért várnak a politikusok másra? Miért mástól várják azt, hogy Orbánt megbuktassák? Az ö feladatukat miért másvégezze el? Lépni kel a népnek még pedig abban, hogy visszaveszi a hatalmát a politikusoktól. De ezt csak egységben érhetjük el pártszimpátiától függetlenül. Ameddig ezt nem érti meg ez a nép rabszolga marad Orbán által létre hozott Magyarországban!

 

 

Ébredj Magyarország!

 

A képen a következők lehetnek: szöveg

Egy közjogilag érvénytelen rendszer választásában teljesen mindegy, hogy milyen az étlap. Akármivel kínálják egy fantomállamban az állampolgárokat, az érvénytelen szavazati eredményt fog hozni. Ezt az adott diktatúra elhallgatja és EZZEL élteti tovább saját érvénytelen diktatúráját. Tehát nem azzal, hogy kizárólag pártokkal számol, hanem azzal, hogy az érvénytelenséget érvényesnek láttatja, pedig nem az, hiszen az állam sem az.
2011. december 31-ig a magyar állam neve: Magyar Köztársaság.
2012. január 1-jétől a magyar állam neve: Magyarország.
Ez deklaráltan nem jogfolytonos a Magyar Köztársasággal, amely a 2012. január 1-én életbe léptetett, ám közjogilag érvénytelen alaptörvény preambulumában deklarált tény.
Kérdezem én többed magammal: ebben az közjogilag érvénytelen államba hogy kerülnek a Magyar Köztársaság állampolgárai? A válasz: ” Egy tollvonással” !
De mivel ilyen nem történhet a mai napig is irányadó és érvényes Alkotmányunk szerint, hiszen a népszuverenitás elve alapján SEM ALKOTMÁNYT, SEM ÚJ ÁLLAMOT nem hozhat létre politikus, így érdemes elgondolkodni azon, hogy ebben az esetben milyen választásokat írnak ki valójában?
A válasz: érvénytelen választásokat írnak ki, amelynek érvénytelen lesz a végeredménye. Ami azt jelenti hogy nem legális, tehát nem törvényes mint ahogy a jelenlegi rendszer sem törvényes.
Érdemes utána nézni, és eme gondolatokat ízlelgetni. Hátha ez elvezet a régóta aktuális valódi rendszerváltáshoz, de legalább az eredeti és érvényes közjogi rend kikényszerítéséhez. És utána jöhet minden más. De az érvényességhez vissza kell jutnunk mindannyiunknak.
Addig nem más történik, mint választásainkkal (is) ezt a közjogilag érvénytelen rendszert és az ebből fakadó diktatúrát tartjuk fenn.
– A. N. Marianna –

A képen a következők lehetnek: szöveg

A korábbi ideiglenes alkotmányban szerepel: egy új alkotmányt népszavazásra kell bocsátani.

Képtalálat a következőre: „Alkotmányos rend helyreállítása”

 

A 2011-es Fidesz által létrehozott Alaptörvény hatályba lépése nem felelt meg a jogelveknek. A rendszerváltás utáni Alkotmány megörökölte a következőt: “Minden hatalom a népé”, ami egy demokratikus kibontakozás végállomása volt, és ami egy mondatba sűríti a népszuverenitást. A mondat kiskapuk nélkül fedi a hatalom gyakorlás módját, azt, hogy a népnek van joga meghatározni a politikai rendszert, a jogállamot, a választási rendszert, és tartalmilag magát az alkotmányt. Az Orbán-kormánynak ezzel a lépésével súlyos demokratikus visszalépés történt, mert beiktatta a politikai elit korlátozó feltételeit ott, ahol ezt semmiképpen sem tehette meg.

Az a szövegrész, hogy  “Minden hatalom a népé” úgy módosult, hogy “… melyet választott képviselőivel, és kivételesen közvetlenül gyakorolhat”.

Mi a probléma a kivétel kritériumával? Hogy a kivételt az éppen hatalomba került alkotmányozó többség állapítja meg, és végül ennek eredménye lett, hogy olyan “szigorúra sikerült” az érvényes népszavazás feltétele, hogy ilyen feltételekkel talán több érvényes népszavazásra nem kerülhet sor – azaz magát a népszavazást szüntette meg adminisztratív eszközökkel az Orbán-kormány. A legkínosabb ebben a kérdésben, mint oly sok esetben, hogy az ellenzék miért nem tiltakozott ezügyben? Talán látták, hogy ha ők kerülnének kormányra, akkor nekik is nőne a “mozgásterük”, és felfedezték ezekben a politikai lehetőségeket?

A korábbi ideiglenes alkotmányban szerepel: egy új alkotmányt népszavazásra kell bocsátani.

Az Orbán-kormány nem remélhette, hogy egy népszavazáson sikeresen “érvényesítheti” egypárti alkotmányát, ezért nem állt érdekében népszavazásra bocsátania. Ezzel alkotmánysértést követett el, és a képviselők a korábbi alkotmányos rendhez adott esküjüket megszegték. A jelenlegi alkotmányt a következő tisztességes kormánynak népszavazásra kell bocsátania, és ha elfogadása meghiúsul, akkor új konszenzus kialakítását kell kidolgoznia és kihirdetnie.

A jogállamiság alapdokumentuma érvénytelen

A hatályosnak mondott (erővel kijelentett) alkotmány sem FORMAI, sem TARTALMI okból nem megfelelő. Magyarország Alaptörvénye nevű (alap)törvény közjogilag azért érvénytelen, mert: 1. Nem az alkotta meg, aki erre jogosult lett volna. 2. Nem azt a “jogszöveget” alkotta meg, amit szabályosan megalkothatott volna. 3. Nem úgy alkotta meg, ahogy az elő lett írva írva. Ezek közül akár egy alapján is kimondható az érvénytelenség, viszont a három együtt már nyilvánvalóvá teszi a helyzet súlyosságát.

Az alkotmány és a szuverenitás
Még egy alkotmány sem felelt meg a szuverenitás elvének, ugyanis egy alkotmányt sem bocsátott a politikum a nemzet elé elfogadásra. Mindaddig, míg ez nem történik meg, és esetleg ki nem alakul egy többségnek megfelelő alkotmányszöveg, addig nem beszélhetünk demokráciáról sem. Azt viszont be kell látni, hogy csak olyan kormányzó erő bírhatja rá a magyar tömegeket, hogy fogadja el az aktuális alkotmányt, ami messzemenően támogatott, és akivel szemben merő ellenségesség okán a lakosság nem lesz elutasító. Egy tömegek számára elfogadható alkotmány hatályba léptetése óriási kihívás a magyar politika számára.

‘Ami történt, az színtiszta alkotmányos államcsíny’

Orbán Viktor új Magyarországot akart. Október 23-án is elmondta: egy évünk van, hogy megteremtsük az új élet alapjait, ahol erős állam védi a közérdeket, ahol egy év alatt mindennek meg kell változnia: az alkotmánynak, a törvényeknek és a politika erkölcsének, a médiá nak és a  környezetvédelemnek. Felhatalmazása erre – úgyis, mint „nemzeti konzultáció” – az áprilisi kétharmados és az azt megerősítő októberi „forradalom”. A nép akarata.

Az új állam világra jöttének pillanata az utolsó érintkezési pont, utána siketek párbeszéde minden kísérlet, amely a parlamenti demokrácia berendezkedésének finom egyensúlyait kéri számon a hatalmon. Innentől a kormányfővel képtelenség a párbeszéd. Nem is tart rá igényt, mert politikai filozófiája teljesen más mátrixban mozog. Amibe vagy belefészkelődik valaki, vagy nem érthet meg semmit. Kritikusainak érvei és az ő érvei ezért soha nem ütközhetnek, mert nem találkozhatnak. Ebben a másik világban a szuverenitásból eredő összes jogot látszatra – legitim hivatkozásának egyetlen alapja – a parlamenti kétharmad, valójában a kormányfő maga gyakorolja. Ami2010 április óta történt és a következő egy évben történni fog, az színtiszta alkotmányos államcsíny.

Ha nem volt valódi forradalom, miért kellett kitalálni egyet? Mert a forradalom törvények felett áll, a „nép érdeke” mindent felülír, gáncs nélkül eltörölhet mindent, ami korábban érvényes volt. És amikor Orbán Viktor forradalomról beszél, nem tesz mást, mint megteremti annak feltételeit, hogy egy új világ nevében szétverje az általa impotensnek tartott Harmadik Köztársaságot. E meggyőződését soha nem rejtegette, még ha rendszerben soha ki sem fejtette. „centrális erőteret” kreál, amelyben a nemzeti ügyek kormánya minden érdeket „harmonizál”. Valójában önkéntesen rangsorol.A „Forradalmához” jó alanyokat talál „az emberek” jelenlegi többségében, mert ennek a totális államnak erős hagyománya van Magyarországon, ez hasonlít leginkább ahhoz a legutóbbi, ma már nosztalgikusan látott kádári (előtte a Horthy-, sőt a Ferenc József-féle) világhoz is, amelyben megtanultak otthonosan mozogni. Csábítja őket, hogy megpihenhetnek az utóbbi húsz év „bögreverése” után. Mindent egybevetve: bár az ország centrumban elfoglalt helye semmiképp nem indokolná az erős etatizmust, inkább egyfajta finomabb egyensúly kialakítását a társadalom, a piac, a civil világ és a politika között, Orbán kiútként mégis a perifériára jellemző populista, baloldali retorikába csomagolt posztkapitalista államkapitalizmust kínál. S ez a berendezkedés valóban jó ideig megállhat, főként, ha a kísérletet mihamarabb az anyagi gyarapodás érveivel támasztja alá.