ÜGYNÖK VAGYOK

bayer-zsolt-orban-viktor

Nahát, Zsolti én úgy tudtam, hogy lovag vagy

 

2018.Március.22.

“Nézem az Index cikkének címét, egy szomorú alak jegyzi, valami MG monogramú, arca helyén kudarc, s írja, hogy a Migration Aid leleplezte Bayer Zsolték lejárató akcióját. Ejha! Ez már aztán izgalmas! – mondjuk magunknak, és beleolvasunk, mivel is lettünk leleplezve? Siewert András, a Migration Aid vezetője tartott sajtótájékoztatót, ahol fantasztikus éleslátásról tanúbizonyságot téve a következőket osztja meg hallgatóságával:

1.: „Egy ismeretlen, felderíthetetlen hátterű pénzügyi technológiai cég nevében keresték meg őket decemberben, hogy egy migrációs témájú technológiai projekthez segítséget kérjenek. Siewertnek gyanús volt, hogy a privát címén keresi valaki, nem hajlandó Budapesten találkozni, hanem inkább Bécsbe invitálja anélkül, hogy megmondaná, pontosan mit akar. Végül elmentek a beszélgetésre, és le is fotózták a magát Grigorij Alekszandrovnak nevező férfit, aki segítséget ígért a Siewertéknek.”

2.: „Januárban két találkozóra került sor a bécsi Intercontinental szállodában a szervezet képviselői és Siewerték között. Siewert szerint a feltehetőleg álnéven bejelentkező férfi izraeli akcentussal beszélt angolul, és az akció szerinte akár több tíz millió forintba is kerülhetett, például a két bécsi út költségei, a tárgyalópartnereik repülőútja, a kamuszervezetük hevenyészett weboldala miatt. A Migration Aidnél azt gondolták, egy külföldi titkosszolgálat áll az akció mögött, ezért az illetékes magyar hatóságot is értesítették.”

3.: „Siewerték mindvégig külföldi titkosszolgálatra gyanakodtak, ezért állítása szerint eléggé meglepődtek, amikor hétfőn a Magyar Idők cikkéből kiderült, hogy valójában a kormánypárti lap és annak szerzője áll az akció hátterében. A Migration Aid vezetője szerint. Siewert szerint azért közöltek túlzó információkat, hogy fenntartsák a tárgyalópartnereik érdeklődését.”

4.: „Siewert azért gondolja, hogy Bayer Zsolt és a Magyar Idők kezdeményezte az akciót, és nemcsak készen kapták az anyagot, mert a cikkben maga a szerző hivatkozik beépített újságíróra, és a „leleplezés” kampányidőszakra való időzítése is azt támasztja alá, hogy ők voltak a megrendelők. Siewert nem tartja kizártnak, hogy az ügy összefügg a Liberties nevű liberális lobbiszervezetről készült, a Jerusalem Postban megjelent, hasonló körülmények között rögzített leleplező anyaggal.”

Ezek szerint tehát Siewert mindvégig tudta, hogy valami gyanús dolog van a háttérben, de azért elment a bécsi találkozókra, és szántszándékkal mondott „nagyokat”, adott „túlzó információkat”, ráadásul éppen ezekben, a lehető legkényesebb témakörökben. Értem, értjük. Illetve mégsem.

Mert vajon kit és hogyan akart félrevezetni a furfangos Sie­wert András, amikor azt bizonygatja az állítása szerint gyanús „ügynöknek” valamely titkosszolgálattól, hogy a Soros-birodalom egyetlen célja az anyagi haszonszerzés és a politikai befolyás?

Továbbá azt sem értjük, vajon a furfangos Siewert Andrásnak, aki direkt tartja fenn egy titkosügynök érdeklődését a túlzó információk adásával, miért az az első reak­ciója az anyag megjelenése után, hogy egyszerűen letagadja az egészet, és közli lapunk újságírójával, hogy ilyeneket nem mondott? Csak nem arról van szó, hogy kellett még 24 óra, hogy elkészüljön valami magyarázat? És nemsokára Dénes Balázs is elő fog állni a maga verziójával, miszerint előre tudta, hogy egy izraeli (?) titkos ügynök (?) beszélteti, de ő is van olyan furfangos, mint a Siewert, ezért ellátta túlzó információkkal?

De a legszebb mégis csak az, hogy Siewert szerint én és a lapunk csinálta az egészet. Hogy világos legyen: E sorok írója egy brit (?) vagy egy izraeli (?), vagy egy orosz (?) vagy mindhárom titkosszolgálattal lezsírozta, hogy húzzák csőbe a Siewertet meg a Dénes Balázst. Meg Tracie Ahernt. És még ki tudja, ki mindenkit!

Hatalmas király vagyok! Akkora, hogy fel is jelentem Siewertet rágalmazásért.”

https://feketekonyv.wixsite.com/propaganda/single-post/2018/07/07/Megtal%C3%A1ltuk-Bayer-Zsolt-a-Magyar-Id%C5%91k-lapr%C3%B3l-t%C3%B6r%C3%B6lt-cikk%C3%A9t

Jogilag ÚJ ÁLLAMOT hoztak létre.

 

 

1.

Az évezredes Magyar Történeti Alkotmány és az 1989-ben alkotott Magyarország (ideiglenes) Alkotmánya szerint, törvényalkotásra választott országgyűlési képviselő, Új MAGYAR Alkotmányt NEM ALKOTHAT!!! Leírom újra ezt a mondatot, mert a Magyarország nevű fantom állam miniszterelnöke és meg nem választott, önmaguknak hatalmat adó képviselői szemrebbenés nélkül képesek hazudni és kétértelműen fogalmazni akár az EU Parlamentjében is! Az évezredes Magyar Történeti Alkotmány és az 1989-ben alkotott Magyarország (ideiglenes) Alkotmánya szerint, törvényalkotásra választott országgyűlési képviselő, Új MAGYAR Alkotmányt NEM ALKOTHAT!!! A képviselő alkothat új törvényeket, ami része lesz az Alkotmánynak, néhány pont kivételével MÓDOSÍTHATJA akár az egész írott Alkotmány belsejét, de Új Magyar Alkotmányt NEM ALKOTHAT. Mert 1848 óta ezt csak a magyar (magyarországi) nép teheti meg! A magyar nép ezt MÉG nem tette meg! (Egyrészt azért, mert nem volt meg hozzá a függetlensége és a szabadsága, azaz a nép önrendelkezési joga, másrészt amikor ez megvolt, akkor az éppen hatalmon levő politikai elitnek nem volt érdeke,hogy ezt erőltesse, segítse.) Ha a képviselők ilyen Alkotmány megalkotására kísérletet tesznek, az nem egyszerűen esküszegés, hanem Alkotmány ellenes puccs a magyar alkotmányos rend és a magyar (magyarországi) nép ellen! Az országgyűlési képviselők Orbán Viktor vezette többsége ezt tette meg, a kisebbsége meg nem tiltakozott ellene, hanem hallgatásával jóváhagyta azt. Az így létrehozott „jogszabály” (Magyarország Alaptörvénye) közjogilag ÉRVÉNYTELEN, önmagában joghatás kiváltására alkalmatlan. Mert nem az, és nem úgy alkotta meg, ahogy ezt a hatályos alkotmány előírja. Ezért az Alkotmánybíróságnak hivatalból, soron kívül, még a hatályba lépés előtt meg kellett volna semmisítenie. De nem tették meg, nem védték meg az alkotmányt! A képviselőkhöz hasonlóan ők is megszegték az esküjüket!!! Tehát a képviselők által alkotott Magyarország Alaptörvénye, azon túl, hogy Alkotmány ellenesen alkották és ezért érvénytelen (azaz olyan, mintha létre se jött volna):

1.
1. Nem a magyarországi nép Alkotmánya, (mert nem a magyarországi nép alkotta meg).
1. 2.
Nem az ezer éves Magyar Állam új Alkotmánya, amelyik a hatályos Magyar Alkotmány helyére léphetne, hatályon kívül helyezve azt, (mert azt csak a magyar nép alkothatja meg).
1. 3.
Nem Magyarország alaptörvénye, mert Magyarország (ideiglenes) Alkotmánya (a Magyar Köztársaság Alkotmánya) 77. § (1) bek. szerint „Az Alkotmány a Magyar Köztársaság alaptörvénye”. Ezért Magyarország (ideiglenes) Alkotmánya hatályban van, mert CSAK a NÉPNEK van joga hatályon kívül helyezni Magyarország Alkotmánya megalkotásával. (És a képviselőnek olyan joga sincs, amellyel hatályon kívül helyezhetné az alkotmányt, mégis megtették, és az AB ezt is szó nélkül eltűrte.) Ebből következően a Magyar Köztársaság – mint a hatályos alkotmány által létrehozott állam – nem szűnt meg. Csak akinek működtetnie kellene a magyar államot, akit a magyar nép a magyar állam irányítására választott, azok alkotmányellenes puccsot hajtottak végre, és alaptörvényük megalkotásával, saját, jogelőd nélküli, új államot hoztak létre. Majd ezzel a fantomállammal elfoglalták a magyar államot, helyére léptek itthon és a nemzetközi szervezetekben. Azóta állami (hatalmi) erőszakkal hatályban tartják és betartatják az alaptörvényüket, és diktatúrát gyakorolnak a magyar (magyarországi) nép felett.
2.
Azáltal, hogy az AB nem semmisítette meg az érvénytelen alaptörvényt, és az hatályba lépett, egy rendkívül bonyolult, soha nem tapasztalt jogi helyzet jött létre, amit a képviselők igyekeznek még bonyolultabbá és átláthatatlanabbá tenni, hogy senki ne értse, mi történt. Egyrészt van egy érvényes és hatályos Magyar Alkotmány – Magyarország ideiglenes Alkotmánya (Magyar Köztársaság Alkotmánya névvel)- amit csak a magyar nép helyezhet alkotmányosan hatályon kívül egy Új Alkotmány megalkotásával. Ez az Alkotmány hozta létre és tartja hatályban a Magyar Köztársaság nevű államot, mely jogfolytonos az ezer éves magyar állammal. Ennek az államnak a választott képviselői viszont nem ismerik el annak az államnak az alkotmányát és magát az államot se, amely állam polgárai megválasztotta őket!!! Tehát egyrészről van egy érvényes és hatályos alkotmánnyal rendelkező, ezeréves állam, melyet a választott képviselői neismernek el. Másrészt van a politikai elit (a képviselők) által egy érvénytelen alaptörvénnyel létrehozott Magyarország nevű fantomállam, ami az állami erőszak segítségével elfoglalta a magyar államot, és az állam lakosait megfosztotta az önrendelkezés jogától!!! És ez az, ami legsúlyosabb. A magyar politikai elit (a képviselők többsége)egy érvénytelen alaptörvénnyel maga által megszüntetettnek tekinti az évezredes magyar alkotmányos rendet, államát elfoglalták, és elvették a nép önrendelkezési jogát!!! Ez az, ami igazán súlyos az “alaptörvényben”, ami nem csak megalapozza a magyar nép alkotmányos ellenállását, hanem igényli a nemzetközi közösség, az EU és az ENSZ segítségét a magyar (magyarországi) alkotmányos rend helyreállításában.
3.
Ha ezek után a nemzetközi szervezetek, kezdve a Velencei Bizottságtól az EU Parlamenten keresztül egészen az ENSZ emberi jogi főbiztosáig, figyelmen kívül hagyják a magyar nép ezer éves alkotmányos rendjét és hatályos alkotmányát, és elfogadják érvényesnek az Alaptörvényt, a képviselők alkotmányellenes puccsát, és továbbra is csak annak egyes paragrafusaival foglalkoznak – azok közt is figyelmen kívül hagyva a népszuverenitás elvének eltörlését – annak beláthatatlan következményei lehetnek. Az alkotmányosan megválasztott képviselők ugyanis nem egyszerűen a saját alkotmányukat sértették meg – amiért a magyar nép előtt fognak felelni tettükért – hanem súlyosan megsértették az ENSZ Emberi Jogok Nemzetközi Törvényét, a Nemzetközi Egyezségokmányok 1. cikk 1. pontjait, valamint az ENSZ545 (VI) Határozatát. („Minden népnek joga van az önrendelkezésre”.) Ugyanis az Alaptörvény a népszuverenitás alkotmányos alapelvének eltörlésével,a nép alkotmányozó jogának elvételével, az önrendelkezés jogától fosztja meg a magyar népet!!! Ha a felsorolt szervezetek nem ismerik el a képviselők azon jogát, hogy megfosszák a népet az önrendelkezéstől, (ezt kell tenniük) akkor mind az ENSZ,mind az EU vezetői Magyarázatot kell adjanak a magyar népnek. Hogyan, milyen nemzetközi jogi dokumentumok alapján foglalhatta el egy közjogilag érvénytelen, Magyarország nevű fantomállam mind az ENSZ-ben, mind az EU- ban a magyar népállamának, a nemzetközi jog által hivatalosan elismert magyar államnak(ideiglenes nevén Magyar Köztársaságnak) a helyét, és vissza kell állítsák az eredeti állapotot, ki kell zárják a Magyarország nevű fantomállamot ezen nemzetközi szervezetekből!!! Ha viszont el akarnák ismerni a képviselők jogát arra, hogy – saját népük alkotmányával és az ENSZ Nemzetközi Egyezségokmányával ellentétesen – a képviselő megfoszthatja saját népét az önrendelkezés (az alkotmányozás, az állam és a politikai rendszer létrehozása) jogától, azzal nem csak maguk is ENSZ Nemzetközi Egyezségokmányt sértenek, hanem megkérdőjelezik az ENSZ létjogosultságát. Éppen ezért az ENSZ és az EU csak a magyar (magyarországi) nép mellé állhat, csak a népet támogathatja az önrendelkezése kivívásában, a politikai elit közjogilag érvénytelen alaptörvénnyel létrehozott diktatúrájával szemben.

Az alaptörvény érvénytelensége

Alkotmányos puccs zajlik Magyarországon.

Miért nem tetszettek semmit sem tenni ez ellen?

Ma fülkeforradalom címén alkotmányos puccs zajlik Magyarországon. Beteljesedni látszik az alkotmányos államcsíny terve. A Magyarországra kényszerített új alkotmány nem teszi jobbá, modernebbé a jelenlegi alkotmányt. Egyetlen célja van, hogy hosszú távra biztosítsa egy szűk politikai elit hatalmát – mondta az MSZP elnöke beszédében a Pilvax közben. Az alkotmányos puccs akkor bukik el, ha elegen mondják, hogy elég. Ezért Mesterházy Attila tiltakozásra szólított fel.
„Ma március 15-én, ahelyett, hogy ’48 közös erőfeszítésére emlékezhetnénk, 1849 március 4-ére kell emlékeznünk. Ma nem a Nemzeti Dal lelkesítő szavai csengenek a fülünkbe, hanem az olmützi oktrojált alkotmány szörnyű emléke jut az eszünkbe. A nap, amikor Ferenc József új alkotmányos diktátumot kényszerített hazánkra – mondta beszédében az MSZP elnöke az alkotmány kapcsán.

http://hvg.hu/itthon/20110315_mesterhazy_attila_marcius_15