Az Alkotmányos Ellenállás mozgalom nyílt levele a végrehajtóknak!

 

Képtalálat a következőre: „Alkotmányos Ellenállás”

Felhívjuk a végrehajtó figyelmét arra, hogy a Magyar Állam területén a Magyar Állam jogszabályainak betartása mindenki számára kötelező!

Felhívjuk a figyelmét arra a római jogi alapelvre, hogy a jog nem tudása nem mentesít, ezért mindenkinek, különösen egy hivatali dolgozónak, meg kell tudnia állapítani, hogy melyek a Magyar Állam jogszabályai! Ehhez pedig mindenkinek tudnia kell, hogy melyik a Magyar Állam!

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a jogkövetkezmények elkerülése céljából senki sem hivatkozhat arra, hogy nem tudta a Magyar Állam tulajdonnevét, ezért nem tudta megállapítani, hogy melyik a Magyar Állam, és arra sem hivatkozhat hogy egy másik (nem magyar) államról úgy tudta, hogy az a Magyar Állam!

A Magyar Közlöny 2011. évi 166. számában olvashatja a Magyarország Alaptörvénye átmeneti rendelkezéseit, amelynek 5. pontja deklarálta a jogfolytonosság megszakítását a Magyar Köztársasággal, miközben a médiában azt híresztelték, sőt maga a miniszterelnök is azt hazudta, hogy csak átnevezték az államot!

Ugyan mondja már meg valaki, hogy ha csak átnevezik az államot, akkor ugyanaz az állam új néven, hogyan lehet nem jogfolytonos a korábbi nevű saját magával!

Ugyan mondja már meg valaki, hogy ha az új nevű állam nem jogfolytonos a korábbi nevűvel, akkor hogyan lehetne annak jogutódja!

Ha pedig az új államot nem a magyar nép hozta létre, és nem jogutódja a Magyar Köztársaságnak, akkor azt nem szüntetheti meg, vagyis a törvényes magyar állam azóta is és most is a Magyar Köztársaság, megőrizve a területét és az állampolgárait!

Az Alaptörvénnyel létrehozni kívánt állam pedig, melyet nem a magyar nép hozott létre, és nem is jogutódja a magyar államnak, nem lehet a magyar állam, nincs területe, és a magyar állampolgárok nem állampolgárai!

Ha pedig ennek a „Magyarország”-nak hazudott államnak nincs területe és állampolgárai, akkor mondja már meg valaki, hogy ennek az államnak az alapító okirata az Alaptörvény hol és kire lehet hatályban?

Ha meg sehol és senkire nem lehet hatályban, akkor az Alaptörvény mint jogszabály nem is létezik! Ugyanis, ahogy Jakab András is rámutat a „Jogszabályok érvényessége, hatályossága és alkalmazhatósága” című munkájában: ha egy jogszabály nincs hatályban, akkor mint jogszabály nem is létezik.

Ha egy államnak dokumentumként érvénytelen, joghatás kiváltására nem alkalmas az alapító okirata, jogszabályként pedig nem is létezik, akkor az az állam létre sem jött! Tehát kijelenthető, hogy ez az egész világ megtévesztésére „Magyarország”-nak hazudott állam nem jött létre, tehát ez az állam nem létezik!

Akkor gondolkodjon el mindenki, hogy egy nem létező államnak lehet-e köztársasági elnöke, miniszterelnöke, kormánya és országgyűlése, vagy az egész egy hatalmas blöff, az egész nép óriási nagy átverése?

Ön, aki önálló bírósági végrehajtónak nevezi magát, évek óta egy nem létező állam de facto érvénytelen, joghatás kiváltására nem alkalmas, de jure nem is létező jogszabályai szerint törvénytelenül gyakorol közhatalmat.

Éppen ezért minden Ön által kiállított közokirat a törvényes Magyar Állam joga szerint hamis közokiratnak minősül.

A hamis közokiratnak a kiállításával közokirat hamisítás, kibocsátásával pedig, mivel anyagi érdekből teszi, a csalás bűncselekményét is megvalósítja. Ha erre a hamis közokiratra épülő törvénytelen végrehajtással további bűncselekmények, például orgazdaság, is megvalósul, akkor a végrehajtó ezekben a bűncselekményben legalább is részes. Amennyiben ez a cselekmény a magyar nép széles tömege ellen irányul, és számos esetben egyenes következményként öngyilkosságokhoz vezet, akkor a végrehajtó felelőssége megállapítható a népirtás bűncselekményében is, és ez soha sem fog elévülni!

Mivel Ön a tevékenységét pedig egy nem létező állam nevében, annak de facto érvénytelen, joghatás kiváltására nem alkalmas, de jure pedig nem is létező jogszabályai alapján végzi, ezért nincs semmilyen eljárási joga a Magyar Állam területén, a magyar állampolgárokkal kapcsolatban.

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy eljárási jog hiányában nem minősül hivatalos személynek, ezért a törvénytelen végrehajtási eljárását minden magyar állampolgár elutasíthatja, és minden törvényes eszközzel megakadályozhatja. A helyszínen tartózkodó rendőr a törvénytelen végrehajtást törvényes eszközökkel megakadályozó magyar állampolgárokkal szemben jogszerűen nem léphet fel.

Felszólítjuk Önt, hogy haladéktalanul szüntesse meg az törvénytelen tevékenységét és zárja be az irodáját! Ezzel a későbbiekben elkerülheti a törvényes Magyar Állam jogával történő felelősségre vonását, vagy ha azt már nem tudja, legalább enyhébb elbírálásra számíthat. Emlékezzünk arra, hogy annak idején Nürnbergben is elítélték azt is, aki csak a vonatot vezette, vagy ahogyan itthon 56 után a bírákkal szemben eljártak és felelősségre vonták őket.

Az alkotmányos rend helyreállításán a magyar nép már két módon is dolgozik, a folyamat pedig egy irányú, mert a magát jogalkotónak hazudó szervezet a törvényes mandátumaik lejárta után 2014-ben végleg elvesztette azt a lehetőségét, hogy a helyreállításban részt vehessen, különösen, hogy irányíthassa a folyamatot. Ezt ma már csak a magyar nép teheti meg.

Ez a nyílt levél elolvasható a www.alkotmanyos-ellenallas.hu weboldalon.

AZ ALAPTÖRVÉNY KÖZJOGILAG ÉRVÉNYTELEN.

A demokratikus hatalom forrása a Nép, a népakarat, melynek kinyilvánítása a népszavazás.

Nézzétek meg és osszátok,botrányos

Zveřejnil(a) Gusztáv Dózsa dne Úterý 14. květen 2013

„A kétharmados parlamenti többség nem ad felhatalmazást a ‘többség diktatúrájára’. Az alkotmánybíráskodás kialakulását világszerte alapvetően ez indukálta. A mindenkori parlamenti többség tevékenységét, azt, hogy jogalkotói hatalmával éljen, és ne éljen vissza, azt, hogy a hatalom gyakorlása ne csapjon át visszaélésbe, kizárólagosságba, azt, hogy a többségi akarat érvényre juttatása együtt járjon a kisebbségi érdekek körültekintő, tárgyilagos mérlegelés szerinti méltányos figyelembe vételével, nos: mindezt az alkotmánybíróságok biztosíthatják” – írja esszéjében Vörös Imre jogász-akadémikus.
Képtalálat a következőre: „Vörös Imre”
A kormánypárti képviselők és a kormány tagjai együtt is és külön-külön személyesen is ESKÜSZEGÉST KÖVETTEK EL, ami szintén BŰNCSELEKMÉNY !
Az Alkotmány fent idézett 2.§.-a kimondja, hogy : “Az ilyen törekvésekkel szemben törvényes úton mindenki jogosult és egyben köteles fellépni!” Tehát magyar állampolgárként nem csak jogosult, hanem kötelesek vagyunk ezzel szemben fellépni!
Mindezek alapján egyértelmű, hogy Alkotmányellenes puccs történt Magyarországon ! Ezért úgy az Alaptörvény, mint a FIDESZ EGYPÁRTI diktatúrája KÖZJOGI ÉRTELEMBEN ÉRVÉNYTELEN !!! EZÉRT AZ ALAPTÖRVÉNYT A VÁLASZTÁSI TÖRVÉNNYEL EGYÜTT MEG KELL SEMMISÍTENI !!!
Egy Közjogilag érvénytelen Alaptörvényt senki nem köteles elfogadni érvényesnek! Ezen túl az érvényben lévő Alkotmány, ( de még az Alaptörvény is) felhatalmaz, sőt kötelez mindenkit arra, hogy magyar állampolgárkén FELLÉPJEN EZ ELLEN !!! A fellépés minimum jelenti azt, hogy bárki felszólalhat ez ellen, mások figyelmét is felhívhatja erre, és azt is jelenti, hogy SENKI NEM KÖTELES ALÁVETNI MAGÁT EGY KÖZJOGILAG TÖRVÉNYTELENÜL HOZOTT, NÉPSZAVAZÁSSAL MEG NEM ERŐSÍTETT ALAPTÖRVÉNYNEK !!!
Sajnos arra már nem lehet számítani, hogy a Közjogi érvénytelenséget Alkotmánybíróság mondja ki az Alaptörvény fölött, mivel az Alkotmánybíróság is a diktatúra eszközévé vált! Ennek hiányában is igaz, hogy:
AZ ALAPTÖRVÉNY KÖZJOGILAG ÉRVÉNYTELEN!!! Hívjuk fel erre mindenki figyelmét !!! VÖRÖS IMRE, VOLT ALKOTMÁNYBÍRÓ JOGI SZAKVÉLEMÉNYE: (2014.10.26. és 2012. 11. 25.)
https://www.vasarnapihirek.hu/fokusz/eltemetett_demokracia_voros_imre_volt_alkotmanybiro_szerint_allamcsiny_tortent

Jogfolytonosságot megszakító alkotmányos fordulat!

Képtalálat a következőre: „Magyar közlöny 2011 alkotmány”

 

A Magyar Közlöny 2011/166-os számában le is írták! Jogfolytonosságot megszakító alkotmányos fordulat!

Magyar Közlöny 2011.166.szám december.

A képen a következők lehetnek: szöveg

 

“262 O GY képviselő új államot nem hozhat létre és a hatályos alkotmányt nem helyezheti hatályon kívül, mert nem volt hozzá JOGUK.
Alantas módon úgy csinálták, hogy kihasználták a nép bizalmat…valljuk be…nem foglalkoztunk vele.
De megtették….hazaárulók.
Azt hazudták, hogy csak átnevezték az államot ( a zorbán ), pedig nem így van!
A Magyar Közlöny 2011/166-os számában le is írták! Jogfolytonosságot megszakító alkotmányos fordulat!
BECSAPTÁK AZ ÁLLAMPOLGÁROKAT ÉS HAZUDOZNAK MEG MAI NAPIG IS.
Egy magánállamot működtetnek…ezért gátlástalanok. Az ellenzéki partok is benne vannak…együtt játszanak….remélem ez is világos mar!
De ezt meg tudjuk szüntetni!
“Ebben áll a nagy titok. Ezt ha nem érted,
Szánts és vess, s hagyjad másnak az áldozatot!”

Ha az alábbi videó megnézése után is még egy szabad demokratikus ország, állampolgári jogokkal megáldott polgárának hiszed magad, és nyugodtan folytatod a napi rutinodat, akkor el kell, hogy szomorítsalak, valójában óriási bajban vagy! Egy gyarmat adósrabszolgája vagy, ez tény! Ha pedig nem vagy/vagytok készek ez ellen tenni, akkor ennyi erővel a helyett, hogy március 15-én, díszmagyarban, kokárdával a szíved felett szavalod a Nemzeti dalt, miszerint “Rabok tovább nem leszünk!”, nyugodtan telibe sz@rhatod Petőfi, vagy akármelyik általad tetszőlegesen választott nemzeti hősöd sírját, mert hallgatásod, belenyugvásod pont ennyivel egyenlő!

Máté Tamás