Halkan mondom Viktor…

 

Képtalálat a következőre: „kiáltás”

Egyszer vége lesz ennek. A féktelen bendőd szét fog durranni. Aztán mehetsz oda ahová való vagy a börtönbe. Az összes csicskásoddal együtt. Nem bízom, már egy bűntársadban sem bármilyen álarc mögé vagy pártszín mögé bújnak. Akárhogy próbálnak meggyőzni látens igazságodról. Vége lesz egyszer ennek. Azoknak pedig aki képesek voltak elárulni a népet egy nyomorult parlamenti koncért, nem lesz bocsánat. Az igazság előbb vagy utóbb, de utat tőr magának. Ahogyan a víz, amely elsodorja a hordalékot. Azok lesztek Viktor, hordalék. Tudod Viktor nincs olyan hazugság, ami nem derül ki. Nem tudom, hogy az ellenzéknek hazudott pártokat mivel tudtad ennyi éven át magad mellett tartani, és arra rá venni, hogy ezt a népet segítsenek neked nyomorba dönteni. Milyen keresztényi értékrend az, hogy embereket jogfosztottá tettétek? Miféle keresztényi értékrend az, hogy a közösből növeltétek a magán vagyonotokat, nép pedig nélkülöz és szenved? Közben pedig bő nyállal kommunistáztok?  Nem kéne Viktor, mert te, mint egykori lelkes KISZ titkár következetesen épültél be besúgónak. A nejed az eccerű asszony is besúgó volt, de még az apósod is. Mert csak úgy érvényesülhettetek, ha jó és hű elvtársként egy volt az utatok az MSZMP-vel! Ami vonatkozik az összes senkiházi tróger ellenzéki képviselőre! Csak a jelmez változott, de a szándék ugyan az maradt. Annyi változott, hogy mindegyik tróger szerzett magának jó pár párt birkát, akik még meghalni is képesek lenének értetek. Megosztottátok a népet, ezáltal a figyelmet is azért, hogy még jobban tudjatok rabolni. A felállás csak annyi, amíg az egyik négy évig rabol, addig a másik lator négy évig vádolja, azt ki rabol, mert ö nem tud közben rabolni. A volt MSZMP kegyencként dézsmálják a nép vagyonát. Elég volt már ebből a látszat demokráciából. Mert nektek a demokrácia azt jelenti, hogy négy évig szabadon rabolhattok kedvetek szerint. A sógor koma jó barát meg kap valami széket az általuk vezetett hivatalnál. Halkan mondom Viktor egyszer vége lesz ennek. Egyre többen mondják ki halkan azt, hogy egyszer vége lesz. Ami nemsoká mennydörgésként fog hatni. Túl fogunk élni Viktor. Halkan mondom, készüljetek ti hazaáruló aljas tróger banda, elég volt belőletek.

Veronika

A hazug kormánynak hazug ellenzéke van.

Képtalálat a következőre: „Hazug kormánynak hazug ellenzéke van”
Akkor röviden elmondom miért győzött Orbán!
A történet 2011-n kezdődött, amit Orbán mai napig folytat…
Itt nem Orbán Viktor nyert a választáson, hanem az ellenzék veszített és nem véletlenül. Igen én kimerem mondani, hogy az összes ellenzéki párt Orbán bűntársa.
Nos, nézzük a tényeket: Orbán Viktor és a Fidesz 2012. Január 1.-n létre hozott államcsínnyel egy fantom államot. alkotmányos puccsal pedig ennek a fantom államnak kreált egy jogrendet. Ami azért nonszensz, mert nem a nép alkotta meg, hanem Orbán Viktor szűk baráti köre.
A népet jogfosztottá tették azzal, hogy elvették az az ország szuverenitását. A népet félre vezeték azzal, hogy egy hasonló nevű magán vállalkozást-államot hoztak létre.(Magyarország) ez a fantom állam (vállalkozás létre hozott egy saját jogrendet saját maga számára. Amit az országgyűlés fogadott el és nem a magyar nép. Nem az országé az alaptörvény, hanem Orbán Viktor vállalkozásáé.
Ezzel a jogrenddel leigázta birtokba vette az országot ö és a bűntársai.
Orbán az Alkotmányban tiltott kizárólagos hatalom megszerzésére épülő új rendszert hozott létre. Megdöntötte az alkotmányos rendet, felszámolta a demokratikus jogállamot. A látszatdemokrácia nem demokrácia.
A demokrácia lényege a hatalmi ágak szétválasztása, a korlátozott és ellenőrzött végrehajtó hatalom. Ez megszűnt, Orbán Viktor élet és halál ura, a legkisebb kérdésekben is egy személyben dönt, nem korlátozza sem alkotmány, sem Alkotmánybíróság, a demokratikus intézményekbe saját végrehajtó embereit ültette be. Az embereket elzárták az információtól és a tájékozódás szabadságától.
Tisztességes demokrata nem játszhatja el, mintha nem venné észre, hogy a demokratikus rend megszűnt. Aki Orbán rendszerét legitim hatalomnak fogadja el, az hazug alapokon áll, és megsérti Magyarország utolsó demokratikus Alkotmányát, amely szerint mindenkinek nemcsak joga, hanem kötelessége is fellépni az alkotmányos rend megdöntésére, a hatalom kizárólagos gyakorlására irányuló törekvésekkel szemben.
Ez már nem kísérlet, az alkotmányos rend felszámolása megtörtént. Az illegitim hatalom által kiírt választásokon való részvétel legitimálja a törvénytelen hatalmat. Akik az alkotmányos rendet megdöntötték, törvénytelenséget követtek el, akik törvénytelenséget követnek el, azok bűncselekményt követnek el, bűncselekmények elkövetői pedig bűnözők. Akik a bűnözők tettét legitimálják, azok bűntársak.
Ha az ellenzék egy törvénytelen hatalom által kiírt – egyébként sem szabad és nem demokratikus – választáson részt vesz, legitimálja a törvénytelenséget, és maga is a törvénytelenség részévé válik.
Az Orbán-rendszer által kiírt választásokon akkor sem szabadna részt venni, ha nem tennék csalóvá a választási rendszert, de abba is beépítették a csalást, és megerősítették az alkotmányos rend megdöntésében kifejeződő szándékukat, a leválthatatlan, ellenőrizhetetlen, antidemokratikus és kizárólagos uralmat. Aki erről nem vesz tudomást, aki ehhez asszisztál, az a törvénytelenséget erősíti.
Orbán Viktor és bűntársai alkotmányellenes támadást intéztek a jogállam ellen, a legsúlyosabb államellenes bűncselekményt követték el. Ezért bíróság előtt kell felelniük. A demokratikus alkotmány megdöntése után Orbánnék nem vehetnek részt a demokratikus közéletben ellenzékként sem, mert a demokráciában nem legitim olyan ellenzék, amely a demokrácia megdöntését tűzi ki célul. A közéletben nem vehetnek részt olyanok, akik az Alkotmányban tiltott kizárólagos hatalomra épülő rendszert hoznak létre. Még egy választási győzelem esetén sem lehetne, őket a demokrácia legitim részének tekinti.
Az általuk rendezett választási győzelem törvényessége és legitimitása is megkérdőjelezhető. Orbán Viktorra és bűntársaira csakis kizárólag bűnözőként lehet tekinteni a demokratikus Alkotmány alapján, az ellenzéknek egyetlen követelése lehet: a letartóztatásuk és törvényes felelősségre vonásuk.
Tehát az ellenzéki pártok mind Orbán bűntársai mivel asszisztáltak ehhez a hatalmas bűnhöz. Azzal hogy a demokrácia látszatát keltették félre vezették és becsapták a magyar választókat és a magyar népet.
Ezek az ellenzéki pártok és általuk mandátumhoz jutott képviselők azért hallgatnak az alkotmányos válságról és erről a hatalmas bűnről, mert tisztában vannak vele hogy az alaptörvény érvénytelen, de minden ráépülő törvény is érvénytelen Még a választási törvény is ez által az ő képviselői mandátumuk is érvénytelen. De még is beültek a parlamentbe és azzal, hogy a mandátumukat felvették legálissá tették a választáson történt csalást is! Ezek az ellenzéki képviselők, akik Orbán bűntársai lettek nem azokat szolgálják, akik rájuk szavaztak, hanem kizárólag Orbán Viktor fantom államát és vállalkozását.
Orbán Viktor elfoglalta megszállta az országot. Ezért az, aki esküt tesz egy megszálló hatalom jogrendjére haza árulást követ el. A hazug kormánynak hazug ellenzéke van, tisztességes demokrata mindkettőt bojkottálja

Hamis a baba

Képtalálat a következőre: „hamis a baba”

Aztán a jogos felháborodás alábbhagyott, amikor Gyurcsány elkezdte utánozni Orbánt. Nemcsak miniszterelnökként, hanem az után is, hogy már nem volt miniszterelnök. Ebben a gesztusban szintén kifejeződött valami: egyrészt, hogy Gyurcsány sem demokrata, a hívei sem azok, mert addig nem jó, amit Orbán csinál, amíg Gyurcsány is nem csinálja. Leginkább pedig az igény, hogy Gyurcsány maga is az ország örökös miniszterelnökének tartja magát, aki legfeljebb egy ideig nem kormányoz, de erről az igényéről soha nem mond le. Ő is évet értékel, mint a despota.

Gyurcsány évértékelőnek nevezett beszédét elemezni szereptévesztés lenne. Nagy hiba antidemokratikus kommunikációs trükköknek bedőlni. Amiről szólni érdemes, az a beszéd funkciója. Gyurcsány évértékelő beszéde olyan legitimációs aktus, mint amilyen a törvénytelen és illegitim rendszer által kiírt választásokon való részvétel, a diktatúra parlamentjében való jelenlét, a törvénytelen és illegitim alaptörvényre tett eskü, valamint a diktatúrától kapott állami támogatás elfogadása a legitimációért cserébe. Gyurcsány azzal, hogy „évértékelő beszédben” értékeli az „Orbán-kormányt”, azt a hamis látszatot kelti, mintha az „Orbán-kormány” törvényes lenne, mintha Magyarországon demokratikus rend uralkodna.

Gyurcsány tudja, hogy nem így van. 2013 előtt, mielőtt elárulta volna a demokratikus Alkotmányt a választáson való részvételével, ezt többször világosan kifejtette. Ahogy azt is, hogy akik a parlamentben legitimálják Orbán-rendszerét, azok Orbán szekerét tolják. Pontosan úgy, ahogyan ezt most ő teszi. Annak ellenére, hogy a mostani szövegében is elmondta, hogy politikus ruhába öltözött bűnözőkről van szó. Csakhogy Gyurcsány ebből az állításából nem vonja le a következtetéseket, és Orbán bandájához nem úgy viszonyul, mint bűnözőkhöz, hanem mint legitim politikusokhoz. Akiket – saját hazugsága szerint – majd mindig a következő választáson készülnek leváltani.

Olyan ez, mintha a viszkis rabló és a rendőrség között választásokkal döntöttek volna, amit természetesen a viszkis rabló hatalmas fölénnyel nyert volna meg, mint az ország akkor legnépszerűbb embere. De bűnözőkkel szemben nem választásokat rendeznek, hanem vádiratokat írnak, s követelik az azonnali letartóztatásukat. A gyurcsányi színjáték színvonaltalanságára jellemző, hogy saját szövegének koherenciájára sem ügyel, amiből így a hazugság árad. Gyucsány hazugságait tetten érni nem olyan, mint egy sánta kutyát utolérni, hanem olyan, mintha egy láb nélküli kutyát kergetnénk. Mindezt a modoros mesterkéltség, színészkedés és megjátszás még taszítóvá is teszi.

Ezért az Orbán-rendszer legitimációja mellett a „Gyurcsány-évértékelés” másik funkciója a közvélemény becsapása. Egyrészt annak a látszatnak a fenntartása, mintha az ő egyszemélyes pártja az Alkotmány és a Köztársaság elárulása után is a diktatúra ellenzéke lenne. Ez nyilvánvalóan nem igaz, mert aki a rendszeren belül van, az nincs egyidejűleg a rendszeren kívül is. Gyurcsány pedig belülről már nagyon puha programot ígér: decemberben azt nyilatkozta, hogy ha ők kerülnének hatalomra (szerencsére ez soha nem fog megtörténni), „nem forgatná fel a világot”, mert szerinte az ő választóik a „lassabb átmenet hívei”. Gyurcsány koma egy fasiszta diktatúrában, amely éppen most készül a statáriális állapotok bevezetését alaptörvénybe foglalni, azt ígéri, hogy nem lennének drasztikus változások. Szavazz rá.

2013.AN