Feri harcol…

Képtalálat a következőre: „Orbán Gyurcsány”

.

“Ideje kijózanodni” írja Gyurcsány Ferenc.

Nyolc év óta  most  jött rá? 

Mit is tettek eddig? Harcoltak, hogy ki ellen azt  nem tudni. Hol besunnyogtak a parlamenti nagy cirkuszba ahol közröhej tárgya lett az összes  settenkedő. Hol meg kimentek a parlamentből, amikor rá ébredtek a balfácánúságukra. Most akarnak  harcolni? Most? Nyolc éven keresztül pedig azon lamentáltak, hogy miként  és hogyan tudnak valami konchoz jutni  Orbán rendszerében. 2012. január. 1. e-óta  egy párt rendszer van. Ezt  most már  nyugodtan tényként  lehet  kezelni. Az aki eddig  engem kiáltott  ki Fidesz bérencnek  meg hazaárulónak ideje  lenne ha a fejéhez ez  kapna. Vörös Imre   pár  nappal ezelőtt adott egy igen csak velőt rázó interjút az AT V-n. Négy  év után szólalt  meg. Amit elmondott csak  megerősített abban, hogy ezek a pártvezetők és  pártocskák mind Orbán bérencei. Ha egy párt rendszer van, akkor mi a fészkes  fenéért van ennyi párt? Ja értem fent  kell tartani a demokrácia látszatát. El kell hitetni az emberekkel azt  hogy itt demokrácia van. Pedig ez nem igaz. Itt nincs demokrácia. Orbán  nem kapott felhatalmazást arra, hogy alkotmányozzon. Még is megtette! Erre csak a Magyar  nép adhatott  volna felhatalmazást mivel az alkotmány tartalmazza  a következőt minden hatalom a népé. A népet  viszont Orbán kihagyta ebből és magához ragadta a hatalmat  államcsíny történt. Mit tettek ez ellen ezek a pártvezetők és a pártocskák? Semmit sem! Pedig nem hogy joguk, de kötelességük lett volna  ez ellen fellépni. De még a  magyar  népet  is felellett volna szólítaniuk erre!

“Magyarországon alkotmányellenes államcsíny történt, a hatalom kizárólagos birtoklása elleni fellépés az alkotmányosság védelmét jelenti, és törvényes. Ez azt jelenti, hogy az ellenzék pártjainak fel kellene szólítaniuk a lakosságot, hogy a kizárólagos hatalomgyakorlásra létrehozott törvényeket hagyják figyelmen kívül, és ne engedelmeskedjenek azoknak. ” Vörös Imre alkotmánybíró)

Tehát akkor még egyszer megkérdezem mit tettek az ellenzéknek gúnyolt pártok és pártvezetők? Semmit hallgattak és  belesimultak a Fidesz által létrehozott  diktatúrába. Sőt mi több az embereket azzal hitegették  hogy le tudják váltani  Orbánt. Szerintem pedig csak leosztották a szerepeket Orbánnal. Kapnak, egy kevés koncot Orbántól cserébe hagyják őt  békén szétverni az országot. Megadtak neki minden eszközt becsicskultak a pártocskák és a pártvezetők. Ha kellett tüntetettek ahol ékes szólásukkal segítettek Orbánnak  hogy a nép kiadta magából a felgyűlt gőzt. Ilyen volt a  választás utáni  sétamenet is! Azt  hitték, hogy  a nép  nem akarja leváltani Orbánt  de tévedtek. A magyarok, akik külföldre  menekültek képesek voltak több száz kilométert  is megtenni azért, hogy szavazzanak. Nem számoltak ekkora részvételre. Ezzel már nem tudtak mit kezdeni sem kimagyarázni. Már nem lehetett a népre fogni azt hogy érdektelen volt. A nép kormányváltást akart. De  Orbán csicskásai csak parlamenti mandátumot akart erről szólhatott Orbánnal az alku. A Jobbik sem számolt ekkora részvétellel. Mivel Vona Gábor  is erőteljesen a számonkérést  és az elszámoltatást  tette  céljául ki. ha nem avatkoztak volna  bele  az eredménybe. Gondolok  itt a  választási irodánál történtekre akkor ugye amit   szinte  mindegyik  Orbán bérenc amit  választási  ígéretükét be kellett volna tartani. Nos lássuk csak. a jobbik  mellett serénykedő Lajos aki a Fidesz gazdasági  hatalmát  a közpénzekből grundolt össze előbb utóbb terítékre  került volna. csak hát a Lajos Viktor  hű társa sem azért lopott annyit hogy aztán börtönben végezze. Meg aztán terítékre  került volna előbb utóbb az alaptörvény nevű Fidesz alkotmány lesöprése  is. Ami további kérdéseket vont  volna maga után. Mert  kérem ha a a nép észhez  kap hogy elvették  jogfosztottá tették őket  nyolc éven át akkor felvetődik a kérdés  hogy ki is vett ebben részt. Ki tett esküt egy államcsíny segítségével létrehozott jogrendre, amivel Orbán birtokba vette és leigázta az országot. Tudomásom szerint ezt  hazaárulásnak hívják.! Amiben minden párt és pártvezető szerepet vállalt! Hogy ki a felelős Orbán  hatalomra kerüléséért és jelenlegi hatalomban tartásáért, az összes  hazug ellenzéki párt aki egytől egyig Orbán csicskása. Figyeltem  Vadai Ágnes “képviselő asszony” felszólalását elmondta a szokásos száj karate szövegét. Hurrá! Éljen! Avassuk fel Ágit nemzeti hősnek! Egyről hallgatott a képviselő asszony, de arról nagyon! Amit Vörös Imre alkotmánybíró  és Kolláth György alkotmány jogász  már elmondott! Az  pedig  nem más, mint az  hogy az alaptörvény  közjogilag érvénytelen! Orbán pedig egy párt rendszert  épített  ki. Na, most  ha  az alaptörvény érvénytelen akkor  a ráépülő törvények szintén érvénytelenek a választási törvény is. Gyakorlatilag nem volt  választás! Ha  nem volt  választás, mert a választási törvény érvénytelen akkor mi a jó fenét keresnek  ezek a parlamentben? Mi a fenéért tettek esküt  Orbán törvényeire, Miért segítenek Orbánnak a diktatúrát  kiépíteni?  Erről  bezzeg Vadai Ágnes egy szót sem szólt. Miért nem szólt? Mert akkor a kérés eleve adott. Nem fogják ezek a saját bűnösségüket  hangoztatni és reklámozni. Eljátsszák, ott a semmit a parlamentben kapnak  érte Orbántól közel kétmilliós fizetést  benzin pénzt  étkezési utalványt  meg ruha utalványt. Sőt  még a WC papírt  is közpénzen kapják. Hát ezért nem áll érdekükben ezeknek a hazaárulóknak véget vetniük Orbán rendszerének. de a Feri most azt írta  hogy ideje  kijózanodni. tisztelt Gyurcsány úr eddig  mesterséges kómában volt az összes  hazaáruló tárasával együtt? Elég volt a hazugságokból elég volt a kitartott Orbán csicskákból! Vissza  kell állítani a Magyar Köztársaság Alkotmányát, ami jelenleg is érvényes! Vissza kell állítani az alkotmányos rendet. a jogállamot. De amint  eddig látható volt ebben egy párt sem érdekelt. Ők Orbán diktatúrájának kiépítését akarják folytatni. A népnek  pedig joga van ennek ellenállni. Joga van elkergetni a kormányt aki  megszállta az országot. Ehhez  100. 000 jogtudatos emberre van szükség akik egy helyben egy időben jelenik meg és követeli az  a Magyar köztársaság Alkotmányában lévő jogait! Mire várunk emberek?

 

“A néphatalom már kétszer belekerült a magyar alkotmányos rendbe. Először 1848-ban az áprilisi törvényekkel, másodszor 1989-ben a rendszerváltók tárgyalásainak eredményeként a Magyar Köztársaság (ideiglenes, jogállami) Alkotmányába. Előbbiből a magyar nép szabadságharcát leverő saját királyunk(?) Ferenc József vette ki alkotmányellenesen, a magyar politikai és gazdasági elit Deák vezette asszisztálása, „kiegyezése” mellett. Utóbbi megszüntetésére Orbán Viktor tett kísérletet. (Amihez mára csatlakozott az országgyűlés demokratikus ellenzéke)

A politikai elit  EL AKARJA TÖRÖLNI az alkotmányos rend részévé vált  NÉPHATALOM ELVÉT!!! El akarják törölni a magyar társadalom ezer éves fejlődésének legnagyobb vívmányát, a népalkotmányozó jogának gyakorlását, a néphatalom létrehozásának a lehetőségét. Az alaptörvény megalkotásával alkotmányellenessé vált hatalom kizárólagos hatalmat birtokló vezetője saját alaptörvényéből kivette a néphatalom elvét, a magát demokratikus ellenzéknek nevező pártok meg a jogállam helyreállításának jelszavát hangoztatva nem akarják visszahelyezni azt a magyar alkotmányos rendbe. Az ellenzék nem a néphatalom elvén akarja helyreállítani a magyar alkotmányos rendet, a jogállamot és a demokráciát!” (alkotmányos ellenállás)

Tehát készül a nyílt diktatúra  Ne higgyetek az olyan falmelléki dumáknak, hogy ez más országokban is így van! Hazugság. Nincs így. Más országokban ugyanis az ilyen intézkedésekhez a parlament előzetes hozzájárulása szükséges, vagy a rendszer átlátható, vannak fékek és ellensúlyok, pártatlan szervek, amelyek megakadályozhatják a visszaélést. Nálunk viszont nincsenek, mert ezeket a Fidesz-rendszer már régen felszámolta.

Más országokban egy ilyen terv százezreket vinne az utcára

Fontos, hogy a most hatályos Alkotmányban jelenleg is szereplő elveket megtartsuk, egyensúlyukat biztosítsuk. Ezért kell deklarálni a népszuverenitás és népképviselet elvét, melyből következik, hogy minden hatalom az államban a néptől eredeztethető, és így szükségessé teszi a közvetlen és képviseleti demokrácia intézményeinek megalkotását, és működésük biztosítását, elősegítve így a politikai pluralizmus létrejöttét. Továbbá hasonlóan kell eljárnunk a hatalmi ágak szétválasztását és a jogállam megvalósulását eredményező elvek esetében is, melyek a hatalmi ágak – azaz törvényhozó és végrehajtó hatalom illetve az igazságszolgáltatás – kölcsönös ellenőrzése révén zárják ki az önkényuralom és a jogbiztonság sérelmének bekövetkezését.

Az emberi jogok deklarálása mellett az Alkotmányunk a törvény előtti egyenlőséget is kimondja, azonban a modern alkotmányokban egyre többször fordul elő, hogy a közteherviselés mellett a szolidaritás is bekerül az alapvető alkotmányos elvek közé.

 

 

Szólj hozzá!