Kérdések Hadházy Ákoshoz

 

Tényleg, nem akarok okvetetlenkedni, de ha Hadházy Ákos nem tér ki az ügy egy igen fontos lényegére, akkor meg kell tennem nekem. Az már azután egy másik latolgatható kérdés, hogy miért nem teszi Hadházy Ákos.
A kérdés megint csak KÖZJOGI. Az Európa Unió – ba belépéskor a MAGYAR KÖZTÁRSASÁG van bejegyezve, és a Köztársaság állam nevében ratifikálták a csatlakozási nyilatkozatot.
Hadházy Ákos aláírás gyüjtést és népszavazási kezdeményezést indított a A MAGYARORSZÁG nevű államban, ami közjogilag nem létezik ugye, sem területe, sem állampolgárai nincsenek. Területe, állampolgárai a jelenleg is törvényes, LEGITIM, MAGYAR KÖZTÁRSASÁG-nak vannak. Hát igen. Azért van ez így mert az Alaptörvény érvénytelen, mint azt már mindenkinek tudnia kellene, így Hatházy Ákosnak is, és Ő tudja is ezt. A MAGYARORSZÁG nevű állam egy fiktív képződmény, egy SZERVEZETT MAGÁNHATALOM, melyet legitimálni, törvényesíteni szándékozik ez a Hatházy féle kezdeményezés. A dolog jelen esetben is úgy néz ki, mint 2014-től minden választás, szavazás, amibe belevezették az alulinformált lakosságot, hogy a Magyar Köztársaság lakossága szavazott, egy a Magyarország nevű közjogilag nem létező államban. Ez már a hülyeség szintjét súroló ellentmondás, másszóval csalás.
Az ügy, az érem másik oldala meg az, hogy a MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÁLLAMBAN nincs értelme az ilyen kezdeményezésnek, mert 2014-ben lejárt a mandátuma minden közhatalmat képviselő, gyakorló személynek is, vagyis, nincs legitim kormánya, intézményrendszere, országgyűlése, miniszterelnöke, köztársasági elnöke…stb.
A fentiekből adódik a végkövetkeztetés és egyben a NAGY KÉRDÉS, hogy KI és mely ÁLLAM nevében ratifikálná az EU ÜGYÉSZSÉGHEZ VALÓ CSATLAKOZÁS DOKUMENTUMAIT…ha egyáltalán eljutna odáig az ügy. Szóval nem értem. Miért lelkesednek sokan ezért az újabb csalásért… meg tudja ezt valaki magyarázni???Jobban örültünk volna, ha Hadházy úr, mondjuk a Magyar Köztársaság Alkotmányos jogrendjének helyreállítása ügyében gyűjtött volna aláírásokat.

Péter Bolla

kat.

Tisztelt Gyurcsány Ferenc.

Ön azt mondta a választások előtt hogy egy diktatúrában az ellenzék az utcán van vagy a börtönben  ha ez a véleménye akkor miért ültek be az elcsalt választás után a parlamentbe?

 

Képtalálat a következőre: „gyurcsány”

 

“…hát kérem. A Demokratikus Koalíció az egy demokratikus párt. Mindenkinek lehet más a véleménye, ezért nem kell megharagudni, meg kell beszélni, meg kell vitatni, ez viszi előre a dolgokat…” ezt is Ön mondta. No akkor beszéljük meg, vitassuk meg…
Gyurcsány Ferenc:Továbbra is fenntartom azon véleményemet hogy diktatúrában az ellenzék az utcán van azonban Európa számára Orbán rendszere legitim rendszer nem diktatúra és nekünk ehhez kell alkalmazkodnunk.
Az az igazság, hogy nem igazán látom az ellenzéket az utcán, de ez egy más kérdés. A kérdés az, hogy Európa számára miért legitim, azaz törvényes Orbán rendszere. Hogy diktatúra e vagy sem, azt tegyük későbbre.
Tisztelt Gyurcsány Ferenc. Európa számára azért legitim Orbán rendszere, mert Önök tették azzá, mármint az ellenzék. Emlékeztetem Önt, 2012. január 1.-re, amikor is az Országgyűlés elfogatta, megszavazta, Kövér úr szavaival élve megalkotta az Alaptörvényt, melynek előkészítése már 2010-11-ben elkezdődött. Emlékeim szerint azóta sem igazán izzadtak bele abba, hogy minden erejükkel tájékoztassák Európát arról, hogy Orbán rendszere illegitim, merthogy az, ezt Ön is jól tudja, hiszen nem egyszer tette ezt a nyilatkozatot, ugyan Önök minduntalan a választási csalásra hivatkozással tartották illegitimnek Orbán rendszerét, nem pedig az Alaptörvény érvénytelensége miatt. Nem csoda tehát, ha Európát és a Magyar Köztársaság polgárait ez félrevezette. Európa nem tudja, hogy az Alaptörvény Alkotmányellenesen lett megalkotva és hatályba léptetve, nem tudja, hogy általa egy új Magyarország nevű állam létrehozásában mesterkedtek. Európa nem tudja, hogy már az Alaptörvény előkészítésénél alkotmány sértően járt el az Országgyűlés azzal, hogy az Alkotmány értelmében egy 4/5-ös többséget igénylő szabályt, 2/3-os többséggel töröltek az Alkotmányból. Európa azt sem tudja, hogy a hatályos ideiglenes Alkotmányunk nem adott felhatalmazást az Alaptörvény megalkotására, hanem kizárólag a Magyar Köztársaság Alkotmányának megalkotására adott felhatalmazást és csakis ezzel a névvel. Azt sem tudja Európa, hogy az Alaptörvényt nem a megalkotására felhatalmazott közhatalmi szerv alkotta meg és fogadta el széleskörű társadalmi egyeztetés folytán, azaz nem a NÉP, hanem annak kizárásával, az Országgyűlés, ráadásképpen nem a számára megadott eljárási rendben. Európa azt sem tudja, hogy az Alaptörvény nem felel meg az ENSZ Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya deklarálta a népszuverenitás elvének, vagyis nem lehet érvényes az az alkotmány, amelyben nem az szerepel, hogy „minden hatalom a népé”, és amelyben az alkotmányozás tekintetében nem a közvetlen hatalomgyakorlás a követendő eljárásmód. Európa arról sem tud, hogy Önök nem teljesítették Alkotmányos kötelességüket, nem léptek fel a hatalom kizárólagos birtoklásával, gyakorlásával szemben. Szóval tisztelt Gyurcsány Ferenc. Lehetne sorolni még jó néhány dolgot amiről nem tud Európa, ami iránt azért vannak kétségeim. Szerény véleményem szerint az EU azt látja, tapasztalja, hogy Magyarországnak van működő jog és intézményrendszere, van működő komplett (kormánypárt+ellenzék) Országgyűlése, ezért csak is legitim lehet, mert ha nem az lenne, akkor a hét év alatt már többedszer jelezte volna az ellenzék, de nem tette. Tehát mint mondotta, ahhoz kell alkalmazkodniuk amit Európa tud, akkor tessék tájékoztatni Európát az igazságról, és majd ahhoz alkalmazkodni és akkor majd biztosan nem fognak gratulálni az európai politikusok Orbánnak. Mindezeken túl azt gondolom, hogy Önöknek, az ellenzéknek ideje lenne a népakarathoz is alkalmazkodni ezért is gondolom úgy, hogy tartoznak egy nagy bocsánatkéréssel a lakosság felé amiért ezzel a hallgatásukkal, az illegitim választásokkal, az illegitim mandátumaik felvételével átverték, megvezették Őket és kérem, hogy ne folytassák ezt, mert mi a NÉP úgy érezzük hogy már minden kötél elszakadt, ezt észre kellene már venni Önöknek is.

Gondolkodás és Vélemények szabadsága