ORBÁN VIKTORT VÁDOLOM!!!!!

ALKOTMÁNYOS REND ERŐSZAKOS MEGDÖNTÉSÉÉRT! 
2006.jpg
Btk. 139/A. § (1) Aki olyan szervezetet hoz létre, vagy vezet, amelynek az a célja, hogy a Magyar Köztársaság alkotmányos rendjét erőszakkal vagy ezzel fenyegetve megváltoztassa, bűntettet követ el, és két évtől nyolc évig; aki ilyen szervezetben részt vesz, egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
(2) Nem büntethető az alkotmányos rend elleni szervezkedés miatt, akinek önkéntes elállása következtében a szervezkedés folytatása elmarad, vagy aki annak folytatását önként megakadályozza.
]
„A bűncselekmény elkövetési magatartása a szervezet létrehozása, vezetése vagy a szervezetben való részvétel. A szervezet több személyt feltételez fel, közös cél elérése érdekében működnek együtt a tagok. A szervezet vertikálisan tagolt. A szervezet célja, hogy a Magyar Köztársaság alkotmányos rendjét erőszakkal vagy ezzel fenyegetve megváltoztassa. A szervezet létrehozása több lépésben valósul meg: több személy között kialakul egy közös – alkotmányellenes – cél, majd megteremtik a feltételeit annak, hogy a saját belső szabályai szerint képes a tényállásban meghatározott célja érdekében cselekedni. A vezetés a szervezet egészének szellemi vagy gyakorlati irányítását jelenti. A részvétel minden olyan a szervezet kereti között végzett tevékenység, mely nem minősül vezetésnek.
]
„A bűncselekményt csak több személy követheti el (concursus necessarius).
Célzatos bűncselekmény, kizárólag egyenes szándékkal valósítható meg. A cél a Magyar Köztársaság alkotmányos rendjének erőszakos vagy ezzel fenyegető megváltoztatása.
A tényállás tartalmaz büntethetőséget megszüntető okot, amely hasonló az alkotmányos rend erőszakos megváltoztatása bűncselekmény (3) szakaszához.”
„Az összeesküvés (latinul conjuratio) jogi értelemben az adott államrend megdöntésére, adott esetben forradalomelőidézésére irányzott titkos szövetkezés. Résztvevői egy terv végrehajtására és titoktartásra kötelezik magukat, gyakranesküvel. A királyságokban a fennálló államrend szempontjából az összeesküvés mint felségsértés volt büntetendő.
Az összeesküvés (latin eredetű szóval: konspiráció) politikai értelemben az ellenség olyan vélt vagy tényleges, mindenesetre titkos vagy titkolni szándékozott tevékenysége, amellyel ellenünk összefog. Nemcsak egyének, hanem államok vagy szélső esetben felekezetek vagy pártok elleni vádként is hangoztatják. A vélt (vagy rágalomként) való használatát a politikai nyelvösszeesküvés-elméletként szokta nevezni.”
„A 2012. évi C. törvény a hazaárulásról a 258. §-ban – a korábbi szabályozással lényegében azonos módon – a következőket rendeli:
• Az a magyar állampolgár, aki Magyarország függetlenségének, területi épségének vagy alkotmányos rendjének megsértése céljából külföldi kormánnyal vagy külföldi szervezettel kapcsolatot vesz fel vagy tart fenn, bűntett miatt öt évtől tizenöt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.[10]
• A büntetés tíz évtől tizenöt évig terjedő vagy életfogytig tartó szabadságvesztés, ha a hazaárulást
• a) súlyos hátrányt okozva
• b) állami szolgálat vagy hivatalos megbízatás felhasználásával
• c) háború idején vagy
• d) külföldi fegyveres erőnek behívásával vagy igénybevételével követik el.[11]
• Aki hazaárulásra irányuló előkészületet követ el, bűntett miatt egy évtől öt évig, háború idején két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.[12]”

Szólj hozzá!