Nix ugri bugri Viktorka…

Képtalálat a következőre: „nix ugri bugri”

 

Még sosem volt akkora deficit az év első nyolc hónapjában (1646 milliárd forint), mint idén, aminek döntő részét az okozta, hogy míg itthon.

AZ OK!

A fránya Brüsszel összesen 1388 milliárd forintot fizetett ki alig érkezik a pénz(augusztus végéig mindössze 183 milliárd forint) és a kettő együtt felduzzasztja a hiányt. Mivel még zajlanak az elszámolási viták az Európai Bizottsággal és valószínűleg késő ősz előtt nem érkezik érdemi, több milliárd eurós, átutalás, ezért múlt pénteken. Zajlanak az elszámolási viták az Európai Bizottsággal és valószínűleg késő ősz előtt nem érkezik érdemi, több milliárd eurós, átutalás, ezért múlt pénteken a kormány: bizonyos szabályok módosításával lassítani akarja a havonta átlagosan 150-200 milliárdos itthoni kifizetések ütemét, hogy ne emelkedjen ilyen intenzíven tovább a deficit.

Ugyanaznap kiadott kormányrendelet (160/2018. (IX. 7.)) alapvető pontokon írta át az uniós források elosztásának fő szabályrendszerét (272/2014. (XI. 5.)), aztán tegnap egy összefoglalót is kiadtak a hivatalos pályázati oldalon. Ez számos ponton rögzíti a változásokat, amelyek közül az alábbiak különösen fontosak sok pályázó számára:

Eddig a nem állami és önkormányzati hátterű kedvezményezettek az uniós pályázatokon a szerződéskötést követően gyorsan kérhették az elnyert támogatás legfeljebb 50%-át támogatási előlegként, mostantól ezt 25%-ra levágták.

A kutatás-fejlesztési projektekre kérhető maximum 75%-os előleg mértékét pedig 50%-ra csökkentették, míg a kötelezően biztosítandó szállítói előleg mértékét általánosan 30%-ra korlátozták (eddig volt lehetőség bizonyos esetekben 50%-os előlegre is).

Fontos változás továbbá, hogy az állami és önkormányzati hátterű kedvezményezettek esetén korábban előírt százmillió forintos korlát ötvenmillió forintra csökkent a támogatási előleg kifizethetőségénél.

Ezek húsba vágó változások, mert a projektek gazdái a fejlesztések végrehajtásánál, azok kezdeti megfinanszírozásánál hangsúlyosan támaszkodtak a kormány által 3 éve éppen a projektek megsegítése érdekében megemelt támogatási és szállítói előlegekre. Most tehát ezeknél az eddig tényleg bőkezű előlegeknél lép vissza a kormány nagy valószínűséggel amiatt, hogy rövid távon le tudja szorítani a havi uniós támogatás-kifizetések összegét (igaz mostanában már nem olyan sok az új pályázati nyertes, aki most kérné a bőkezű előlegeket, aki viszont korábban nyert, azok döntő része már bizonyára kihasználta az eddigi támogatási előleg korlátokat).

Mivel ezek a kiadott tájékoztató szöveg szerint is nagy jelentőségű változások, ezért az új szabályokat a módosítás hatályba lépését (szeptember 8.) követően létrejött támogatási jogviszonyokra kell alkalmazni. A szállítói előleg módosított szabályait pedig a módosító rendelet hatálybalépését követően megindítandó közbeszerzési eljárásokra és beszerzésre irányuló eljárásokra kell alkalmazni.

A fentieken felül a támogatási előleg visszafizetésére vonatkozó szabályok is módosultak amiatt, hogy az európai uniós forrásból nyújtott költségvetési támogatások kezelésére kincstári fizetési számlával nem rendelkező kedvezményezett esetén a kifizetési igénylés benyújtására rendelkezésre álló időtartamon (12 hónap) belül nagyobb összegű (a kifizetett támogatási előleg mértékének 60%-át elérő) kifizetési igénylés kerüljön benyújtásra. Ez viszont inkább afelé ösztönzi a projektgazdákat, hogy haladjanak a fejlesztésekkel és nyújtsanak be kifizetési igényléseket, így tehát ez inkább a költségvetési kifizetések növekedése irányába mutat. Az így módosított szabályokat a módosítás hatálybalépését követően létrejött támogatási jogviszonyokra kell alkalmazni az összefoglaló szerint.

További jelentős változás, ráadásul inkább a havi uniós támogatás kiutalások összegének pár hónapon belüli növekedése felé mutat az időigényes folyamat miatt, hogy módosítottak a közszféra kedvezményezettek felé az időközi költségnövekmény miatti többlet támogatás kifizetés szabályain. A költségnövekményt persze szigorúan alá kell majd támasztani, előzetesen, ennek részletesen tartalmazza az új szabályait és a kereteit az összefoglaló. Alapvető szabály a módosításoknál, hogy a kedvezményezett csak akkor kezdeményezhesse a költségnövekmény hazai költségvetés terhére történő támogatását, ha valóban nem áll rendelkezésre más finanszírozási forrás.

Az is lényeges, hogy a rugalmasabb keretek nemcsak a költségnövekményre, hanem a műszaki tartalom módosulására, illetve annak pontosítására is kiterjednek. Így szabályozásra került, hogy nem minősül a műszaki-szakmai tartalom csökkentésének, ha a projekt eredményessége szempontjából meghatározó tulajdonságának elérését szolgáló tevékenység megvalósítása érdekében bekövetkezett költségnövekedés biztosításának céljából valamely, nem a projekt alapvető célját jelentő tevékenység műszaki-szakmai tartalmának változtatására kerül sor. Fontos kiemelni, hogy ez a szabály kizárólag akkor érvényesülhet, ha az irányító hatóság megítélése szerint a projekt céljai maradéktalanul teljesülnek, a projekt műszaki-szakmai tartalmának módosítása nem érint értékelési szempontot, valamint a projekt vonatkozásában megállapított indikátorok száma, értéke nem csökken.

A kormányrendeletben az is változott, hogy

a Vidékfejlesztési Program esetén a dokumentumok utóellenőrzése kockázatelemzés alapján történik és ennek a részletszabályait is bemutatja az összefoglaló.

 

a kockázatelemzés alapján lefolytatott helyszíni ellenőrzés nem a projekt pénzügyi befejezéséhez igazodik, hanem a záró kifizetési igénylés jóváhagyásához

 

a piaci ár alátámasztására vonatkozó szabályozás felülvizsgálatra került

 

 

a dokumentumok ellenőrzése vonatkozásában határidő megállapítása történik arra az esetre, ha a kifizetési igénylés alapján támogatás folyósítására nem kerül sor vagy, ha a kedvezményezett önálló szakmai beszámolót nyújt be

 

 

tisztázták, hogy a műszaki ellenőri szolgáltatás vonatkozásában megállapított költségkorlát nem vonatkozik a FIDIC mérnökre

 

 

felülvizsgálták a nagyprojekt tekintetében a támogatási kérelem átdolgozására és előterjesztésére irányadó szabályokat

 

 

tisztázták, hogy szakaszolt nagyprojektekre nem terjed ki az a szabály, mely szerint az építési beruházás tárgyú közbeszerzési szerződés megkötésére irányuló közbeszerzési eljárás akkor indítható meg, ha a műszaki leírás kivitelezési dokumentáció szinten kidolgozott

 

 

azt is rögzítik az új szabályok, hogy az elszámolható projekt költségek vonatkozásában megállapított százalékos korlát a projektmegvalósítás befejezésekor projektszintű megtakarítás eredményeként átléphető azzal, hogy az egyes költségtípusokra megállapított összeg nem növekedhet

 

 

az új szabály szerint belföldi szállás esetén vendég-éjszakánként egységesen legfeljebb bruttó 15 000 forint szállásköltség számolható el.

Forrás Porfólió

 

Szólj hozzá!