Egypártrendszer van!

Képtalálat a következőre: „egypártrendszer”

 

Az, aki ennek az egypártrendszernek a jogrendjét ismeri el és tesz rá esküt az a Magyar Köztársaság alkotmányára tett esküjét árulja, el a köztársaságot árulta el és annak az alkotmányát!

A Magyar Köztársaság alkotmányára tett eskü szövege

Én, ……………………………………

esküszöm,

hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz

és annak népéhez hű leszek;

az Alkotmányt a többi jogszabállyal együtt

megtartom és megtartatom;

a tudomásomra jutott titkot megőrzöm;

miniszterelnöki tisztségemből eredő feladataimat

a Magyar Köztársaság fejlődésének előmozdítása

és az Alkotmány érvényesülése érdekében

lelkiismeretesen teljesítem.

Isten engem úgy segéljen!

 

Meg egy dolgot kérdezek a fent jelzett szervek kinek és mire tettek esküt? Ügyészség… Honvédség… Rendőrség…Tek.. ?

Kinek és Minek a törvényeire tettek esküt?

Köszönöm nincs több kérdésem!

Ha ezt valaki nem képes megérteni az forduljon orvoshoz!

2010-n az összes ellenzéki párt erre tett esküt a Magyar Köztársaság alkotmányára! Majd megszegve azt indultak egy olyan választáson amit  egy olyan jogrend írt ki, ami államcsíny útján jött létre alkotmány elleni puccsal! Azzal hogy indultak a 214-es választásokon legitimálták az államcsínnyel létre jött jogrendet.

“A probléma ugyanis mára már jelentősen túlnőtt azon, hogy egyik vagy másik, 2010 ősze óta az ország közjogi „átszervezése” során megalkotott  törvény egyik vagy másik rendelkezése megfelel-e az európai jognak vagy az Európa Tanács dokumentumainak. Vagy számtalan más nemzetközi szerződésnek, amelyhez csatlakoztunk aláírásunkkal hitelesítve és kifejezve a betartásukra vonatkozó ígéretünket és elkötelezettségünket. Ezek a szervezetek egyre inkább arra figyelnek, hogy a vizsgálatuk alá vont  törvények a maguk egészében, egymásra vonatkoztatva, egymás kontextusában hová mutatnak, milyen új közjogi konstellációt vázolnak fel. Hogy csak az EU-t említsem, nyilvánvaló képtelenség (és ezért merül fel a kötelezettségszegés gyanúja, illetve indult meg az emiatti eljárás), hogy miután a csatlakozási tárgyalások során bizonyítottuk a taggá válásunkra való „érettségünket”: jogrendszerűnknek az európai joggal való összhangját, most, a taggá válás után  visszaforgatjuk az idő kerekét. Álságosan, de nagyon átlátszóan szuverenitásunkra hivatkozva úgy teszünk, mintha a korábban feltételül szabott csatlakozási kritériumok folyamatos fenntartására, teljesítésére nem is vállaltunk volna kötelezettséget. Ebben áll a kötelezettségszegés – nemcsak az európai jog, hanem egy nemzetközi szerződés: a csatlakozási megszegése is.

Ha tehát a magyar jogrendszer az azt alkotó törvények komplex összefüggésrendszerében a csatlakozáskor euro-konform volt, ma pedig súlyos gyanú merül fel arra nézve, hogy nem csupán egyik vagy másik rendelkezése nem konform, hanem a maga egészében olyan közjogi struktúrát teremtett, amely az Európa Tanács szerint is komoly aggályokat kelt és vizsgálatot igényel, akkor egyrészt ezt a komplex törvény-összességet a magyar Alaptörvény, a magyar alkotmányosság szempontjából is vizsgálat alá kell venni. ”

(Vörös Imre alkotmánybíró)

Sólyom László

„Kiemelte azt is, hogy az Alkotmánybíróságot teljes jogkörével meg kell őrizni. Azt mondta, ha megvonnák a testülettől azt a jogát, hogy utólagos kontrollt gyakorolva megsemmisítse az alkotmányba ütköző törvényeket, lényegében megszüntetnék az Alkotmánybíróságot. “Ez politikailag elfogadhatatlan lenne Európában” – jelentette ki.”  (2011.01.26.,VH)

…..

Képtalálat a következőre: „magyar személyi igazolvány”

Képtalálat a következőre: „Magyar lakcím kártya”

Mindenki vegye elő a személyijét és a játékkártyáját, és győződjön meg a csalásról! Egy jogilag érvénytelen maffia szervezet uralkodik az országon, akit úgy hívnak, Fidesz! Ezt az összes politikus tudja! Csak lapítanak mint sz@r a fűben. Gyurcsánytól kezdve mind!!! Fogjátok hát fel! Ezért van szükség rendszerváltásra. Szóljatok, ha magatokhoz tértetek végre!”

 

Menekülés Gruevsként, mint kém filmben

A macedón személyazonosító igazolvány és a magyar diplomata lehetővé tette Nikola Gruevski volt miniszterelnököt, hogy mintha egy kém filmben három balkáni országban haladna, és Budapestre érkezik.

Nikola Gruevszki

DW forrás a montenegrói rendõrségben, akik ragaszkodtak az anonimitáshoz, megerõsítették, hogy az országból Gruevski továbbra is Szerbiában folytatja útját. Korábban a montenegrói rendőrség hivatalosan bejelentette, hogy az ex-miniszterelnök november 11-én belépett az országba a Bozje határátkelőhelyen. Ugyanazon a napon, ugyanabban az autóban folytatta Szerbia irányát, ugyanaz a forrás.

A DW tudása szerint Gruevski Montenegró útja így néz ki:

– 19:10 jött Montenegró fordulóján Božaj, hogy ő vár két alkalmazottja a podgoricai magyar nagykövetség.

– A járművek márka Volkswagen Džeta került át Podgorica, ahol találkozott helyettes nagykövet, aki másik személlyel együtt lépett egy másik jármű, és hogy az autó Gruevski kísérték a határátkelő Dobrakovo.

– Az átkelés érkezett körülbelül 22 órán át, amikor beléptek a Szerbia és ott Gruevski átadták más magyar diplomaták, akik ezért érkezett Belgrádba. A belgrádi nagykövetség diplomatáival és egy menekült átadásával találkozott a “Lux” motel Gostunban, Prijepoljen közelében.

Elegendő, ha mutat

Gruevski Szerbiában és Montenegróban is volt, és nem volt gondja a macedón személyi igazolványba belépni, mert abban a pillanatban a macedón MUP még nem adott ki nemzetközi elfogatóparancsot. Macedónia már régóta szerződést kötött szinte a nyugat-balkáni országokkal, amelyek lehetővé teszik a polgárok számára, hogy csak egy személyi igazolvánnyal tudják átlépni a határokat.

Az albán hatóságok továbbra is vizsgálják, mikor és hogyan került Gruevski az országba. Feltételezik, hogy Macedóniát illegálisan hagyta el, de még mindig nem tudja, hol és hogyan, és még nem is volt magyar diplomaták segítségére. Amit megerősítettek, hogy az albán határrendszer nem állította be, hogy Gruevski belépett ebbe az országba.

A tiranai magyar nagykövetségen valószínűleg hivatalosan kijelentette, hogy menedékjog iránti kérelmet szeretne. Ezt megerősítették a vezérkari a magyar miniszterelnök, Orbán Viktor, de nem árulta el, hogy melyik országban történt – talán azért, hogy igazolja az a tény, hogy Gruevski közvetlenül kapott Budapesten, de nem az egyik tranzit központ.

Az albán és a montenegrói rendőrségtől eltérően a macedón még mindig hallgat. Ezért van a macedón médiának egy igazi káosz. Úgy tűnik, hogy Gruevski még mindig Albániában van, és még azt is, hogy a felesége útját Magyarországra álcázta.

Forrás: Deutsche Welle helyi kiadása.