“Aki tud magyarul, annak nem kell sokáig magyarázni. “

Képtalálat a következőre: „Szabadságharc”

 

A legújabb helyzetértékelésről – és a helyzetből levont következtetés alapján a tennivalókról – készített videó előtt néhány alapfogalmat kénytelen vagyok írásban is kifejteni, hogy érthető legyen a mondanivalóm. Ugyanis mint tudjátok, erősen zajlik a fogalmak szándékos átértelmezése, hogy ne tudjuk arra használni, amire kell.
.
Aki tud magyarul, annak nem kell sokáig magyarázni. A magyar nyelv ugyanis minden cselekvésre vagy tevékenységre, ami kicsit más, mint a másik, egy másik szót, igét vagy jelzőt használ. Ezért pontosan meg lehet különböztetni a harcok és háborúk fajtáit. Mert nem mindegy, hogy valami hódító vagy honvédő háború, felszabadító, függetlenségi- vagy szabadságharc.
Egy magyar érteni fogja elsőre, hogy mi a különbség a hódító és a honvédő háború, illetve a felszabadító vagy a függetlenségi harc között.
A sok félrevezetés miatt viszont nem ilyen egyértelmű a SZABADSÁGHARC fogalma (lásd a Brüsszellel vívott „szabadságharcot”) ezért ezt külön elmagyarázom. És akkor érteni fogjátok, hogy a háttérhatalom és annak Orbán vezette diktatúrája miért igyekszik más értelmet adni ennek a szónak.
.
A „szabadságért folytatott harc”, az sokféle lehet. Lehet rabszolga-felkelés vagy parasztháború (a győzelem esélye nélkül) és lehet felszabadítási vagy függetlenségi harc is (különösen gyarmaton vagy idegen hatalom által megszállt területen). Ha egy állam küzd a nemzet – vagy az állam által irányított társadalom – szabadságáért egy másik állammal vagy államszövetséggel szemben, akkor lehet honvédő háború. De szabadságharc – így egyben – csak akkor lesz a szabadságért vívott harcból, ha az a harc az állam alkotmányos rendje által biztosított szabadságért, az alkotmányos rend helyreállításáért folyik.
Nem véletlen, hogy rajtunk kívül nincs a világon nemzet, amelyik 3 szabadságharcot vívott az alkotmányos rendje megsértése miatt, annak helyreállítása érdekében!!!
Egyrészt mert kevés állam van, amelyik ezer évnél régebbi alkotmányos rendre hivatkozhatna, másrészt kevés olyan nemzet van, amelyiknek az elitje (egy része) a saját hatalma fenntartása érdekében külső hatalomhoz fordulna, és alkotmányellenes tevékenységbe kezdene a saját népe ellen.
.
Az I. és II. szabadságharcunk az Aranybullában biztosított alkotmányos jog alapján, az alkotmányos rendet megsértő Habsburg király és az őt támogató „elit” ellen folyt. Vagyis Rákóczi a szabadságharc megindításakor egy 500 éves alkotmányos jogra(!) hivatkozva bontott zászlót (A Hazáért és Szabadságért), indította el a törvényes ellenállást, a fegyveres szabadságharcot az alkotmányos rend helyreállításáért. És ugyanezt tette 137 év múlva a Batthyány kormány és Kossuth is. És mindkét szabadságharcot külső hatalom segítségével verte le a magyar királlyá koronázott Habsburg császár.
És 107 év múlva a proletárok és az egyetemi ifjúság szintén az „új alkotmányban” (az állami alaptörvényben) biztosított munkáshatalomért indított szabadságharcot a hatalmat kisajátító cionista kommunisták ellen. És azt a szabadságharcot is külső segítséggel verték le.
.
Tehát a szabadságharc, mint szó, és a magyar nép fegyveres szabadságharcai, mint tevékenységek, mindig és kizárólag a megsértett alkotmányos rend nép általi, törvényes helyreállításáról szóltak.
És arról szól ma is a szabadságharc. A megsértett alkotmányos rend nép általi helyreállításáról.
Mert maga az alkotmány nem csak lehetővé és törvényessé teszi az alkotmányos rend megsértőivel szembeni fellépést a nép számára, hanem kötelezővé is!!!
.
Ennek a jogszerű fellépésnek vannak fokozatai, az írásbeli figyelmeztetéstől a demonstrációkon keresztül az Alkotmányos Ellenállásig, de a végén végső eszközként a fegyveres szabadságharc áll!!!
(Hiába próbálja a hatalom a saját értelmetlen baromságaira – Brüsszel elleni „harc”- használni a szabadságharc fogalmát. Miközben semmilyen harc nincs az EU és a Magyarország nevű diktatúra között, csak közös pénzlenyúlás. A diktatúra szabad rablást biztosít a nyugati multiknak, azok meg az EU vezetőkön keresztül, cserébe az EU tagsággal nem rendelkező diktatúrának adják az EU magyar népnek szánt támogatásait.)
.
Tehát végső eszközként, ma is jogunk van szabadságharcot indítani az alkotmányos rendünk helyreállítására. És szerencsénkre mára megváltozott a nemzetközi jog is!!!
Egy jogellenes hatalom már NEM TUD a nemzetközi jogra hivatkozva külső segítséget kérni a hatalma néppel szembeni fenntartásához. (Mint ahogy tette Kádár vagy Ferenc József). Külső (ENSZ) segítséget már csak a nép tud kérni a felette jogellenes hatalmat gyakorló diktatúrával szemben. Ahogy a koszovói albán nép tette a szerb hatalommal szemben. És az ENSZ meg az EU nem tudta megtagadni a nép nemzetközi jogra hivatkozó kérését.
.
Mi még ettől is jobb helyzetben vagyunk. Nekünk még a belső jogunk, a magyar állam hatályos ideiglenes alkotmánya szerint is jogellenes a politikai elit hazaárulásával létrehozott Magyarország nevű diktatúra!!!
És ezt a magyar népnek a magyar állam joga alapján nem csak joga, hanem kötelessége felszámolni!!!
Ha békésen nem megy, akkor végső esetben egy (fegyveres) szabadságharccal!!!!

Geri Tibor

A RENDSZERT KELL MEGDÖNTENI!

NEM ELÉG A KÖNTÖS VÁLTÁS!!!

Képtalálat a következőre: „demokrácia”

 

Azonban nagy tévedést követnek el azok a pártok és szervezetek, amelyek megállnak az alpári rabszolgatörvény bírálatánál, és az összes követelésük annyi, hogy azt vonja vissza a “kormány”.

Demokráciát! Demokráciát! Demokráciát!

Skandálja a tüntető tömeg arra fel, hogy nem engedik a Kossuth téren tüntetni.

Vajon az-e a demokrácia, ha szabadon tüntethetünk? Úgy látom, sokan azt gondolják, hogy az a demokrácia.

Nem, hiszen ez eleve ellentmondás.

A demokrácia néphatalmat jelent. Ha demokrácia van, akkor a nép gyakorol minden hatalmat (Alkotmány 2. § (2)).

Miért tüntetne a nép saját maga ellen?

(Bende István)

Képtalálat a következőre: „demokrácia”

 

Meg kellene érteni végre, hogy ezek nem egy rossz kormány rossz döntései, amelyek megváltoztatásával helyreáll a normális élet. Ezek a döntések Orbán Viktor illiberális fasiszta rendszeréből következnek, és soha nem fogják visszavonni őket, mert ezek egy rendszer elmaradhatatlan és nélkülözhetetlen elemei. Az államcsínnyel létrehozott Orbán-rendszert, a NER-t kell megdönteni, nem lehet ennél alacsonyabb célt kitűzni, mert az nem vezet eredményre, és nem ér semmit.

Az Orbán-rendszer arra épül, hogy 2006-ban sikertelen volt az utcai puccs, a hatalomátvételi kísérlet, ezért a 2010-es választások önkényes átminősítésével, “fülkeforradalommá” minősítésével teremtettek “jogi alapot” egy új társadalmi rendszer, a “Nemzeti Együttműködés Rendszere” megalapítására. Ez azonban törvénytelen, ilyen átminősítésre az Alkotmány nem adott lehetőséget, az Alkotmányban ilyen jellegű “fülkeforradalom” és felhatalmazás nem létezik. Orbán nem egy önkényuralom, egy új rendszer bevezetésére, hanem négyéve skormányzásra kapott felhatalmazást. A rendszere törvénytelen.

A NER a hatalom kizárólagos gyakorlásának megvalósult formája, amely az alkotmányos rend megdöntésével jött létre, gyakorlatilag a jogállam, az egyéni és polgári jogok felszámolását, illetve a hatalmi ágak szétválastzásának felszámolását jelenti. Mindez leöntve hazug “keresztény” és nacionalista mázzal. A magyarok az elmúlt nyolc év alatt megtapasztalhatták, mit jelent egy elmebeteg illiberális rendszerben, egy ember rabszolgáiként élni, akinek korlátlan hatalma van, és aki felszámolt minden demokratikus jogi lehetőséget a nemzeti önrendelkezésre.

A rabszolgatörvény, a bírói függetlenség felszámolása, a törvény előtti egyenlőtlenség megszüntetése nem eseti, hanem rendszerszintű probléma, maga a rendszer. Ezért nyolc év után abba kellene hagyni a “kormányozást”, mert ez nem kormány, hanem egy bűnszervezet, amely megszállta az országot, a hatalmuk törvénytelen és illegitim. A hiba nem “kormányzásban”, hanem a diktatórikus rendszerben van, ezért semmit nem lehet megoldani a diktatórikus rendszer megdöntése és felszámolása nélkül.

Amíg a tiltakozók a kormányzáson belüli változtatásokat sürgetnek, addig vereségre vannak ítélve, és csak legitimálnak egy törvénytelen rendszert. Ki kell mondani, hogy a cél a rendszer megdöntése, Orbán és bűntársai törvényes felelősségre vonása. Csak ez vezethet eredményre, csak ennek van értelme. Helyre kell állítani a liberális demokratikus jogállamot, az alkotmányosságot, a hatalmi ágak szétválastzását, a fékek és ellensúlyok rendszerét, az emberi és polgári szabadságjogokat, mindenek előtt a sajtó és a vallás szabadságát.

Az ellenzéknek el kell hagynia a díszletparlamentet, ahol úgy bánnak velük, mint az ebekkel, ahol nincsenek jogaik, ahol megalázzák őket. A népet fel kell világosítani az orbán-rendszerről, és arról, hogy mi vár rájuk, ha ez folytatódik tovább. A szakszervezeteknek általános munkabeszüntetést kell hirdetni, nem az Orbán-rendszer törvénytelen jogszabályai és önkényuralmi rendelkezései alapján, hanem szabad polgárként, akiknek joguk van egy zsarnokot elzavarni.

Ha megmaradnak a tiltakozások a “kormányzás” kritikájánál, akkor hiába a harag, hiába az ellenállás, hiába a tiszteletre méltó elszántság és kiállás, az ellenállás halálra van ítélve. Meg kell érteni, hogy Orbán bűnszervezetének még a rendőrség fölötti rendelkezéshez sincs joga, mert alkotmányellenes rendszert erőltettek az országra, amelynek nincs törvényes alapja. Orbán egy köztörvényes bűnöző, akit előzetes letartóztatásba kell helyezni. Ideigelenesen van szabadlábon évek óta, mert a bűnüldöző szerveket is a kezében tartja.

Bartus László AM

NYÍLT LEVÉL VOLNER JÁNOSNAK!

 

Képtalálat a következőre: „Volner János”

 

“mivel engem ezután a hozzászólásom után Volner kitiltott az oldaláról, a hozzászólásom törölte, ha egyet értesz vele tedd már vissza neki hsz-ként, csak a törődés kedvéért! 
Én nem fogok felejteni!  (Katalin Marosi)

 

 

Volner János most szégyelje magát. Most ezzel a szöveggel beírta magát a hazaárulók könyvébe. Önt a mérhetetlen egó vezeti, vagy tényleg ennyire aljas. Vegye már tudomásul h nincs jobb és bal oldal és nem mindenki libsi aki nem akar azonosulni egy tolvaj csaló bandával akik nemcsak meglopják napi szinten az országot az embereket, de felelősek azért a mérhetetlen gyűlöletért amit már lassan mindenki mindenki ellen érez.Ez a rezsim képes volt egy XXI. századi Trianont is véghez vinni amikor egymásnak fordította a külhonit és az anyaországi magyarokat is! Elvettek, kisajátítottak , a maguk képére hazudtak nemzeti ünnepeinket, elvették, meggyalázták a kokárdánkat, a nemzet szavunkat! Itt már minden nemzeti csak a Nemzet nem az csak egy kis arra méltatlan klikk bitorolja! Hasonló a helyzet most valahogy ezzel a nemzet(vagy ország) karácsonyfájával is! Ne álszentkedjen kérem, hanem arra gondoljon mennyi családnak nem lesz karácsonyfája se étele se fedele ebben az országban, tisztában kellene lennie(mivel tanult embernek gondolnám) hogy a nép harag szimbólumokat keres és támad, sokak szemében mióta a vallás a hit vagy akár a karácsony is lassan csak a kiváltságosok része lehet nem csoda ha a csili vili fácskát is bántalmazták. Az a néhány tucat szánkó nem fogja megoldani a szegény gyerekek sanyarú sorsát(pláne ha az nem is a magyar szegényekhez kerül!) Ezek a “borzalmas” garázdaságok pont jól jöttek a nép további hülyítéséhez a propaganda gyárukba. Amúgy kicsit emlékeztetném 2006-ra amikor égett a fél város, és akkoriban önök bántalmazták súlyosan a rendőröket, azok meg az akkori parancsra a tüntetőket.Ez egy ilyen műfaj! A végére hagyva feltennék önnek is egy alapkérdést amit szándékomban áll az összes “ellenzéki” politikusnak feltenni. Hol volt ön és pártja, valamint milyen lépéseket tett 2012 január 1-én amikor is alkotmányos puccsot hajtott végre a fidesz az alaptörvény bevezetésével? Ezzel gyakorlatilag mindannyian az Alkotmányra tett esküjüket megszegték (azt meg nem védelmezték) és elkezdték a demokrácia teljes felszámolását ami ide vezetett ami 2018-ban most történik.(kérem ne hivatkozzon a fidesz 2/3-ára, ne alázzuk egymást azzal hogy hülyének nézzük egymást, bár ha ön tényleg nincs tisztában az alkotmányozás menetével egy demokratikus országban kérjen tanácsot alkotmányjogászoktól! Nem keverhető egy parlamenti kétharmad az alkotmányozás szigorú szabályaival!) Ön pedig most még megfejeli azzal az egészet h a népre akarja uszítani a betyársereget! Ezzel világossá vált hogy ön is egy fidesz bérenc, és annyi erkölcsi tartása sincs h közönséges bűnözőktől mint amilyen most a kormány és annak legfőbb vezére , elhatárolódjon! (u.i.: Mielőtt felesleges köröket futunk le h én libsi lennék -e, ki kell ábrándítanom, világ életemben mindenféle párt ellen voltam, vagyok és leszek! Sokáig nem sok különbséget láttam orbán és gyurcsány között, a szememben most se vállalható az utóbbi se,de orbánnál aljasabb politikusa,”vezére” a magyar népnek még nem volt a történelmünkben. Amúgy hosszú évek óta civil aktivista vagyok, annak dacára hogy a fiam rendőr, ebből a speciális helyzetből van rálátásom mindkét oldalra az események megítélésében. Legszívesebben azt mondanám amit a híres Jókai regény egyik hősnője a Kőszívű ember fiai regényében , Baradlayné mond a fiának: NYERGELJ, FORDULJ! De sajnos tisztában vagyok azzal hogy csak a könnyeimet törölgetve a kezemet tördelve nézhetem végig ahogy ez a hatalom egymásnak ereszti a fiataljainkat, fiainkat(lányainkat)mundérban és mundér nélkül, mert a diktátor vért kíván!)”

Marosi Katalin