“Aki tud magyarul, annak nem kell sokáig magyarázni. “

Képtalálat a következőre: „Szabadságharc”

 

A legújabb helyzetértékelésről – és a helyzetből levont következtetés alapján a tennivalókról – készített videó előtt néhány alapfogalmat kénytelen vagyok írásban is kifejteni, hogy érthető legyen a mondanivalóm. Ugyanis mint tudjátok, erősen zajlik a fogalmak szándékos átértelmezése, hogy ne tudjuk arra használni, amire kell.
.
Aki tud magyarul, annak nem kell sokáig magyarázni. A magyar nyelv ugyanis minden cselekvésre vagy tevékenységre, ami kicsit más, mint a másik, egy másik szót, igét vagy jelzőt használ. Ezért pontosan meg lehet különböztetni a harcok és háborúk fajtáit. Mert nem mindegy, hogy valami hódító vagy honvédő háború, felszabadító, függetlenségi- vagy szabadságharc.
Egy magyar érteni fogja elsőre, hogy mi a különbség a hódító és a honvédő háború, illetve a felszabadító vagy a függetlenségi harc között.
A sok félrevezetés miatt viszont nem ilyen egyértelmű a SZABADSÁGHARC fogalma (lásd a Brüsszellel vívott „szabadságharcot”) ezért ezt külön elmagyarázom. És akkor érteni fogjátok, hogy a háttérhatalom és annak Orbán vezette diktatúrája miért igyekszik más értelmet adni ennek a szónak.
.
A „szabadságért folytatott harc”, az sokféle lehet. Lehet rabszolga-felkelés vagy parasztháború (a győzelem esélye nélkül) és lehet felszabadítási vagy függetlenségi harc is (különösen gyarmaton vagy idegen hatalom által megszállt területen). Ha egy állam küzd a nemzet – vagy az állam által irányított társadalom – szabadságáért egy másik állammal vagy államszövetséggel szemben, akkor lehet honvédő háború. De szabadságharc – így egyben – csak akkor lesz a szabadságért vívott harcból, ha az a harc az állam alkotmányos rendje által biztosított szabadságért, az alkotmányos rend helyreállításáért folyik.
Nem véletlen, hogy rajtunk kívül nincs a világon nemzet, amelyik 3 szabadságharcot vívott az alkotmányos rendje megsértése miatt, annak helyreállítása érdekében!!!
Egyrészt mert kevés állam van, amelyik ezer évnél régebbi alkotmányos rendre hivatkozhatna, másrészt kevés olyan nemzet van, amelyiknek az elitje (egy része) a saját hatalma fenntartása érdekében külső hatalomhoz fordulna, és alkotmányellenes tevékenységbe kezdene a saját népe ellen.
.
Az I. és II. szabadságharcunk az Aranybullában biztosított alkotmányos jog alapján, az alkotmányos rendet megsértő Habsburg király és az őt támogató „elit” ellen folyt. Vagyis Rákóczi a szabadságharc megindításakor egy 500 éves alkotmányos jogra(!) hivatkozva bontott zászlót (A Hazáért és Szabadságért), indította el a törvényes ellenállást, a fegyveres szabadságharcot az alkotmányos rend helyreállításáért. És ugyanezt tette 137 év múlva a Batthyány kormány és Kossuth is. És mindkét szabadságharcot külső hatalom segítségével verte le a magyar királlyá koronázott Habsburg császár.
És 107 év múlva a proletárok és az egyetemi ifjúság szintén az „új alkotmányban” (az állami alaptörvényben) biztosított munkáshatalomért indított szabadságharcot a hatalmat kisajátító cionista kommunisták ellen. És azt a szabadságharcot is külső segítséggel verték le.
.
Tehát a szabadságharc, mint szó, és a magyar nép fegyveres szabadságharcai, mint tevékenységek, mindig és kizárólag a megsértett alkotmányos rend nép általi, törvényes helyreállításáról szóltak.
És arról szól ma is a szabadságharc. A megsértett alkotmányos rend nép általi helyreállításáról.
Mert maga az alkotmány nem csak lehetővé és törvényessé teszi az alkotmányos rend megsértőivel szembeni fellépést a nép számára, hanem kötelezővé is!!!
.
Ennek a jogszerű fellépésnek vannak fokozatai, az írásbeli figyelmeztetéstől a demonstrációkon keresztül az Alkotmányos Ellenállásig, de a végén végső eszközként a fegyveres szabadságharc áll!!!
(Hiába próbálja a hatalom a saját értelmetlen baromságaira – Brüsszel elleni „harc”- használni a szabadságharc fogalmát. Miközben semmilyen harc nincs az EU és a Magyarország nevű diktatúra között, csak közös pénzlenyúlás. A diktatúra szabad rablást biztosít a nyugati multiknak, azok meg az EU vezetőkön keresztül, cserébe az EU tagsággal nem rendelkező diktatúrának adják az EU magyar népnek szánt támogatásait.)
.
Tehát végső eszközként, ma is jogunk van szabadságharcot indítani az alkotmányos rendünk helyreállítására. És szerencsénkre mára megváltozott a nemzetközi jog is!!!
Egy jogellenes hatalom már NEM TUD a nemzetközi jogra hivatkozva külső segítséget kérni a hatalma néppel szembeni fenntartásához. (Mint ahogy tette Kádár vagy Ferenc József). Külső (ENSZ) segítséget már csak a nép tud kérni a felette jogellenes hatalmat gyakorló diktatúrával szemben. Ahogy a koszovói albán nép tette a szerb hatalommal szemben. És az ENSZ meg az EU nem tudta megtagadni a nép nemzetközi jogra hivatkozó kérését.
.
Mi még ettől is jobb helyzetben vagyunk. Nekünk még a belső jogunk, a magyar állam hatályos ideiglenes alkotmánya szerint is jogellenes a politikai elit hazaárulásával létrehozott Magyarország nevű diktatúra!!!
És ezt a magyar népnek a magyar állam joga alapján nem csak joga, hanem kötelessége felszámolni!!!
Ha békésen nem megy, akkor végső esetben egy (fegyveres) szabadságharccal!!!!

Geri Tibor

Szólj hozzá!