Rendszerváltásra van szükség nem kormányváltásra!

 

Nem található automatikus leírás.

Milyen törvények alapja volna a kormányváltás? Egy közjogilag érvénytelen államcsíny által létre jött jogrend szerint? Elgondolkozott mát valaki mit jelent ez? Folytatná valaki ezt az egészet e csak egy másik párt zászló alatt, akik elismerték ezt az egész törvénytelenséget, ami által a Fidesz korlátlan hatalomra tőrt. Egy kormányváltás pont olyan alkotmányellenes volna, mint az az alaptörvény, mint ami alatt a Fidesz kiépítette a korlátlan hatalmát és jogfosztottá tette a magyar népet függetlenül párt hova tartozás nélkül! Egy kormányváltás alkalmával egy másik párt törne korlátlan hatalomra! Ezt az egész „halva született alaptörvényt” el kell taposni. Vissza kell állítani az alkotmányos rendet. Nem folytatni az alkotmányellenesség tevékenységet. Mert egy kormány váltás ugyanúgy egy alkotmányellenes jogrend alapja volna! Ezért kell Rendszert váltani és nem kormányt! Az alaptörvény közjogilag érvénytelen, joghatás kiváltására alkalmatlan!

“Magyarország” nevű állam nem is létezik, vagyis nem lehet a magyar állam, a magyar állam továbbra is az ideiglenes nevét viselő Magyar Köztársaság.

Az új, 2012. január 1. utáni törvények és módosítások egyik magyar állampolgárra sem vonatkoznak, azok betartását senki sem várhatja el!

A 2011-es alaptörvény, amivel létrehozták a “Magyarország” nevű diktatórikus fantomállamot, a magyar állam jogán érvénytelen!
Az alkotmány több pontját is megsértette, vagyis több okból is érvénytelen.
De leginkább azért, mert a 262 képviselő a nép bevonása nélkül hozott létre egy új államot, amihez egyszerűen nem volt joga!

Emiatt nem érvényes, és nem helyezheti hatályon kívül sem a Magyar Köztársaság államot, sem pedig annak hatályos alkotmányát, ami egyben állami alaptörvény is.

A képen a következők lehetnek: 1 személy, állás és szöveg

Mivel a képviselőink 2014-ben és 2018-ban is hazugságra és megtévesztésre építve rendeztek választásokat maguknak egy érvénytelen államban, így korábbi, még érvényes mandátumuk a Magyar Köztársaságban már lejárt!
Vagyis teljességgel illegálisan BITOROLJÁK a hatalmat felettünk! (ÁLLAMCSÍNY, de csak azért, mert a PUCCS fegyveres átvételt jelent, ez pedig megtévesztés alapú) “Magyarország” nevű állam nem is létezik, vagyis nem lehet a magyar állam, a magyar állam továbbra is a Magyar Köztársaság.

Az új, 2012. január 1. utáni törvények és módosítások egyik magyar állampolgárra sem vonatkoznak, azok betartását senki sem várhatja el!

A képviselőknek a névváltoztatáshoz ugyanúgy nincs joguk, mint az alkotmányozáshoz…

:A magyar állam nevének megváltoztatása az alábbi mondathoz van kötve:,19. § (3) E jogkörében az Országgyűlés a) megalkotja a Magyar Köztársaság Alkotmányát;” LINK : 1949. évi XX. törvény A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ALKOTMÁNYA
A képviselőknek a névváltoztatáshoz ugyanúgy nincs joguk, mint az alkotmányozáshoz…
Mert az állam nevét csak egy új alkotmánnyal EGYÜTT lehet megváltoztatni!!!
A TÉNYEK alapján nem csak név változtatás, de egy nem jogfolytonos ÚJ ÁLLAM is létre lett hozva (ennek van ez az új elnevezése), illetve a tévhittel ellentétben nem alkotmánymódosítás történt 2012-ben, hanem új alkotmányt írtak a képviselők, az új államuknak.

Először tudni kellene különbséget tenni a alkotmányozó hatalom (ami csak a népnek van) és alkotmány módosító hatalom közt, amit a nép bizonyos feltételekkel (2/3 ill. népszavazáshoz kötés) megad a képviselőnek.

Tehát a képviselő “alkotmányozása” csak alkotmány-MÓDOSÍTÁS lehet. (Ezért is rögzíti az alkotmány, hogy a képviselőnek csak és kizárólag a Magyar Köztársaság alkotmányát van joga megalkotni – és mivel az már létezik, ezért azt csak MÓDOSÍTANI tudja. Tehát a nevét nem tudja módosítani, ahhoz alkotmányozó hatalom kellene, de az meg nincs nekik, mert 89-ben a képviselők a nép javára lemondtak róla.)

A Magyarország nevű állam az alaptörvénnyel megfosztotta a magyarországi népet az önrendelkezési jogától, és kísérletet tett az évezredes magyar alkotmányos rend és az ezer éves magyar állam megszüntetésére. 
Először tudni kellene különbséget tenni a alkotmányozó hatalom (ami csak a népnek van) és alkotmány módosító hatalom közt, amit a nép bizonyos feltételekkel (2/3 ill. népszavazáshoz kötés) megad a képviselőnek.
Tehát a képviselő “alkotmányozása” csak alkotmány-MÓDOSÍTÁS lehet. (Ezért is rögzíti az alkotmány, hogy a képviselőnek csak és kizárólag a Magyar Köztársaság alkotmányát van joga megalkotni – és mivel az már létezik, ezért azt csak MÓDOSÍTANI tudja. Tehát a nevét nem tudja módosítani, ahhoz alkotmányozó hatalom kellene, de az meg nincs nekik, mert 89-ben a képviselők a nép javára lemondtak róla.)

A Magyarország nevű állam az alaptörvénnyel megfosztotta a magyarországi népet az önrendelkezési jogától, és kísérletet tett az évezredes magyar alkotmányos rend és az ezer éves magyar állam megszüntetésére. 
A Magyarország nevű állam NEM a Magyar Köztársaság!!!
A választáson való részvétel = ÁTVERÉS!
“A JOGFOLYTONOSSÁGOT MEGSZAKÍTÓ ALKOTMÁNYOS FORDULAT HÍJÁN”

“Az Alaptörvény hatálybalépésével lehetőség nyílik az igazság érvényesítésére.”

Tehát. Az alaptörvény hatályba lépésével jogfolytonosságot megszakító alkotmányos fordulat következett be.

Az alaptörvény 2012. január 1-én lépett hatályba és innentől hazánk nem jogutód állama a “kommunista diktatúra” idején (1949-1989) létező államnak.

Tehát ez egy ÚJ ÁLLAM.
Kérdések, amik felmerülnek (és minden magyar állampolgár kérdései) a következők:
1. Létrehozhatnak-e új államot országgyűlési képviselők?

2. Az új állam tagja-e az Európai Uniónak, tagja-e a NATO-nak, Tagja-e az IMF-nek? Ha igen, mikor lett azzá ?

3. Az új állam országgyűlési képviselőit ki választotta meg? 

Forrás:vilaghelyzete.blogspot.com

“Tiborc” levele….

Képtalálat a következőre: „tiborc”
A postaládámban találtam a hét végén……Megosztom veletek!
Az Európai Unió, az USA és Kanada vezetőinek, állam és kormányfőinek, és a lakosságának!
Nagykövetségeiken és a nemzetközi írott és elektronikus médián keresztül
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Engedjék meg, hogy a hivatalos magyar állami félretájékoztatás helyett, a „nép” hangjaként (Bánk bán Tiborcaként), első kézből, közvetlenül tájékoztassam Önöket – mint a magyar nép szövetségeseit, az Európai Közösség és a NATO tagországainak vezetőit és polgárait – a Magyar Köztársaság valós politikai helyzetéről! Mert érinti, érinteni fogja Önöket az – és annak következményei – ami itt és most történik.
2010-ben a Magyar Köztársaságban nem egy parlamenti képviselői választás zajlott le, hanem egy alkotmányos választásnak álcázott alkotmányellenes puccs vette a kezdetét. Orbán Viktor, pártja alapszabálya és a Fidesz 53%-os parlamenti választói többsége segítségével – ami a magyar választási rendszer sajátosságai miatt 2/3-os törvényhozási többséget eredményez – olyan kizárólagos hatalom birtoklásához jutott,amit a magyar alkotmány tilt, és ami ellen a törvényes fellépést minden állampolgár kötelességévé teszi!!! (Alk. 2.§ (3) bek.)
Ennek a hatalomnak a segítségével Orbán Viktor a magyar történeti alkotmánnyal, a hatályos alkotmánnyal és az európai és egyetemes alkotmányos elvekkel ELLENTÉTESEN – ezeket mind megsértve – kívánja megváltoztatni Magyarország alkotmányát, polgári demokratikus alkotmányos rendjét és eltörölni államát, a Magyar Köztársaságot. Ez egy politikai puccs a magyar nép, a magyar alkotmányos rendszer és a magyar állam ellen. Ez a polgári demokrácia és a jogállam alkotmányellenes és jogellenes – a törvényalkotó és a végrehajtó hatalom állami eszközeivel, annak erőszakával való – megszüntetése.
1. Elsőnek azt érdemes megjegyezni, hogy így, ebben a formában a Magyar Köztársaság Országgyűlése képviselőinek nem volt hozzá joguk, hogy alkotmányként megalkossák Magyarország (új) Alaptörvényét. A hatályos alkotmány tartalmazza a népszuverenitás elvét, az alkotmányozás joga a népé. Ezért Orbán új alaptörvénye JOGILAG ÉRVÉNYTELEN.
2. A hatalom ideiglenes birtokosai egy részének (a jogalkotó képviselőknek) NINCS JOGUK önhatalmúlag dönteni a saját – alkotmányban korlátozott – hatalmuk korlátainak kiterjesztéséről. Nincs joguk hozzá, hogy magukat alkotmányozó hatalommal felruházzák, a népet pedig megfosszák az alkotmányozás jogától. Az utóbbiról még a nép se dönthet, mert a nép NEM TUD lemondani alkotmányozó hatalmáról, mert az az ember vele született emberi jogából következik. Ennek ellenére Orbán Viktor az új alaptörvényben megfosztotta ettől a jogától a népet!
3. Formailag is hibás az alaptörvény.
A hatályos alkotmány nem tartalmazza a saját hatálya megszűnését, és erről a képviselőknek sincs joga dönteni. Nem alkotmányként alkották meg az alaptörvényt, magában a törvényben se szerepel, hogy ezzel az alaptörvénnyel a hatályos alkotmány hatálya megszűnne, és az alaptörvény lépne a helyébe. Tehát az alaptörvény jogilag nem alkotmány, nem helyezi hatályon kívül a hatályos alkotmányt, nem lép annak helyébe.
A fenti helyzetből várható következmények:
1.) Egy területen két állam lesz. Egy jogilag létező, nemzetközi jogalany Magyar Köztársaság nevű állam, ami jogilag nem szűnt meg, de amit a politikai hatalom megszűntnek tekint. És egy Magyarország nevű állam, amely a területén élő nép által megerősítetten – alkotmányosan és jogilag érvényesen – nem jött létre. És még az se biztos, hogy ez a két állam teljesen lefedi egymást, ugyanazon a területen fekszik! Mert az új állam alaptörvényében nincs pontosan leírva, hogy az új állam csak a Magyar Köztársaság volt területén jönne létre. Nincs benne pontosan meghatározva, hogy az új államnak mi a területe, és kik a lakosai!
2.) 2012 január 1-től az új alaptörvény alapján – a nép helyett – „MINDEN HATALOM” az alaptörvényt megalkotó képviselőké lenne!!! Azoké a képviselőké, akiket Orbán Viktor a Fidesz alapszabálya szerint, személyesen választott ki, akik csak és kizárólag neki vannak, lesznek elkötelezve. Ezzel újra létrejönne az a KIZÁRÓLAGOS hatalom, mely mind a hatályos alkotmány, mind Orbán alaptörvénye által jogellenes, ami ellen a nép nem csak jogosult, hanem KÖTELES fellépni!!!
3.) Jogilag nem egyértelmű, hogy hogyan válnak a jogilag létező Magyar Köztársaság állampolgáraiból az emberek a Magyarország nevű állam állampolgáraivá. Ugyanis az minden nemzetközi joggal ellentétes, hogy egy adott területen élő népet ENSZ határozat, békeszerződés vagy a nép megkérdezése nélkül új államba kényszerítsenek.
4.) Jogilag nem egyértelmű, hogy 2012. január 1-től ki és milyen jog alapján fog joghatóságot gyakorolni a magyar nép felett. Nem egyértelmű, hogy milyen jog lesz érvényben januártól, nem egyértelmű, hogy az állampolgár milyen jogot tartson be, hogy a végrehajtó hatalom milyen jog alapján jár el, hogy a bíró milyen jog alapján fog ítélkezni.
5.) Jogilag nem egyértelmű, hogy ki, melyik állam lesz januártól a nemzetközi jog alanya?Hiszen a Magyarország nevű államnak nem lesz választott parlamentje, nem lesz választott miniszterelnöke és választott elnöke se.
6.) Az alkotmányos rend megváltoztatása Orbán részéről megtörtént. Amint beveti a rendőrséget vagy csak saját testőrségét is – már az is elég, ha csak azzal fenyeget – az alkotmányos rendet megváltoztatott jogellenes intézkedései védelmére, Orbán Viktor politikai kalandorból köztörvényes bűnözővé válik.
7.) A fenti helyzet olyan alkotmányos válságot eredményez, ami azonnal gazdasági válsághoz és államcsődhöz is vezethet.
A Magyar Köztársaságban még 1 hónapig formailag él az alkotmányos demokrácia és a jogállam, de már most se működik. És januártól formailag se fog működni. Minden hatalom egy személyben Orbán Viktor kezébe kerül. A demokratikus lehetőség ennek megakadályozására gyakorlatilag bezárult.
A parlamenti ellenzék elfogadta az alkotmányellenes helyzetet (!), a civil szervezeteket és a jogsértést szóvá tehető jogintézményeket és jogászokat az állam az állami erőszak segítségével hallgatásra kényszerítette.
Nekünk, a nép azon részének, akik nem értünk egyet Orbán leendő diktatúrájával, nem maradt más lehetőségünk, mint a nemzetközi közvéleményhez, a szövetséges államok és az EU kormányaihoz, intézményeihez fordulni. Tájékoztatni a nemzetközi közvéleményt a kialakult helyzetről, és nemzetközi segítséget kérni a helyzet megoldásához.
Kérjük, segítsenek az alkotmányos helyzetnek megfelelő állapot visszaállításában, a demokrácia és a jogállam újbóli felépítésében. Ebben a helyzetben ehhez két sürgős intézkedés szükséges. Egyrészt megakadályozni az alaptörvény hatályba lépését addig, amíg hazai és nemzetközi jogász kongresszusok nem tisztázzák egyértelműen a magyar alkotmányos helyzetet és abban az új alaptörvény helyét. Másrészt, ha ezt nem sikerül a hátra levő időben elérni, akkor kérjük, hogy ne ismerjék el új államnak a Magyarország Alaptörvényével létrehozott Magyarország nevű új államot. Mert az szerintünk alkotmányellenesen jött létre, nem a nép állama, hanem a kizárólagos hatalmat birtokló Orbán Viktoré.
Természetesen tudom, hogy mit fog erre a levélre kommunikálni a kormány. Azt, hogy amit tesz, arra 2/3-os felhatalmazást kapott a néptől. Fentebb bizonyítottam, hogy ez hazugság. Saját jogaitól való megfosztásra a nép nem tud felhatalmazást adni, és nem is adott. Ha az EU és a szövetségeseink ezt a helyzetet elfogadják és szó nélkül tudomásul veszik, számunkra, a nép számára nem marad demokratikus eszköz ennek a helyzetnek a megváltoztatására. Csak egy következő forradalom.
Egyszer már cserben hagyták a magyar népet. Még egyszer ne tegyék, most nem orosz tankok ellen kell megvédeni, hanem egy keresztény-demokrata politikustól, az Európai Néppárt egyik alelnökétől
Tisztelettel :
Tiborc ,
a Magyar Köztársaság állampolgára Geri Tibor 2011. december 12., 8:48