NEM LESZÜNK RABSZOLGÁK A SAJÁT HAZÁNKBAN!!!

Képtalálat a következőre: „Rabszolga”

 

A demokráciákat LÉTREHOZÓ szabadkőművesek és cionisták 200 éves, legnagyobb hazugsága az, hogy a nép hatalma (a népszuverenitás elve), az csak a megválasztott képviselőin keresztül érvényesül. Aztán a választás után, a megválasztott képviselők törvényt alkotnak arról, hogy azt tesznek, amit akarnak, és a nép nem tudja se visszahívni, se felelősségre vonni őket!!! . Tehát az első választás után, (de már az első, szabadkőművesek és cionisták szervezte választáson se) NEM ÉRVÉNYESÜL a NÉPSZUVERENITÁS ELVE!!! . Mert hiába írják bele a képviselők a maguk alkotta „alkotmányba” (vagy állami alaptörvénybe), hogy hatalmuk a néptől származik, ha az is beleírják, hogy a nép az alkotmányokba beleírt hatalmát csak a képviselőn keresztül gyakorolhatja! Akkor az nem népszuverenitás (nem a nép hatalma), hanem képviselői szuverenitás ( a képviselő hatalma) a nép felett!!!! Azoknak a képviselőknek a hatalma a nép felett, akik pártérdeket képviselnek. Azoknak a pártoknak az érdekeit, akik azok érdekeit képviselik, akik pénzelik őket. És itt a kör bezárult. . A népszuverenitásra hivatkozó konzervatív, liberális és szocialista demokráciák NEM a nép hatalmát gyakorolják, NEM a nép érdekét képviselik, hanem azokét, akik a pártokat pénzelik. Egy szabadkőművesek és cionisták alkotta szűk kör érdekeit, akik a bankokat irányítják és a tőke érdekeit képviselik az állam polgáraival szemben. A demokráciák az ő hatalmuk a nép felett. . Hogyan lehet ezt megváltoztatni, hogyan lehet a képviselők gyakorolta hatalomból nép által gyakorolt hatalmat létrehozni? Nagyon egyszerűen! Ahogy az ideiglenes magyar alkotmányban (ami egyben állami alaptörvény) LE VAN ÍRVA!!! . Ugyanis az 1989-ben létrehozott, ideiglenes magyar alkotmánynak van egy nagyon érdekes tulajdonsága. Belekerült, hogy minden hatalom a népé! Vagyis a népszuverenitás nem csak elvként, hanem törvényszövegként is belekerült. Ugyanakkor kikerült belőle az a pont, hogy ezt a hatalmat a nép csak a képviselőn keresztül gyakorolhatja. Vagyis innen kezdve maguk a képviselők (a 85-ben választott kommunista képviselők) szüntették meg az 1920 óta tartó képviselői szuverenitás elvét, (!) és vezették be helyette a népszuverenitás elvét!!! És még azt a szívességet is megtették, hogy a preambulumba beleírták, hogy az általuk alkotott törvény egy ÁTMENETI ÁLLAPOT, annak IDEIGLENES ALKOTMÁNYA, amelyik addig tart, míg a nép megalkotja az alkotmányát!!! . Tehát a képviselői szuverenitást – a tőke és a bankok képviselőinek nép feletti hatalmát – úgy lehet megszüntetni, ha a nép (és nem a képviselők!) megalkot egy alkotmányt, amivel új, jogfolytonos magyar államot hoz létre, amit a nép irányít, és ami a NÉP ÉRDEKÉBEN működik. . Ennek a lehetőségét – hogy a nép alkotmányozzon, és olyan államot hozzon létre, ami a saját érdekében működik, és amit a nép irányít – akarta megakadályozni a bankokat és tőkét irányító szabadkőműves és cionista „elit” a 2010-ben megválasztott képviselőkkel, és az általuk alkotott Alaptörvénnyel. Mert az alkotmány ezen előírásait – jogilag érvényesen – se módosítani, se megszüntetni nem tudták, de a néphatalom létrejöttét mindenképpen meg akarták akadályozni. . Valójában egy olyan magyar alaptörvényt akartak alkotni, amiből kiveszik a népszuverenitás elvét, de mivel nem volt joguk a hatályon kívül helyezéshez, ezért az Alaptörvényükkel létrehozott Magyarország nevű diktatúra nem a magyar állam helyett, hanem a magyar állam MELLETT jött létre. Ezzel – ideiglenesen – megakadályozták a néphatalom létrejöttét. De pont azzal segítettek, amivel ártani akartak. Az érvénytelen Alaptörvénnyel, meg a vele eleve diktatúraként létrehozott, Magyarország nevű, NEM MAGYAR állammal. Mert egyrészt kiírták magukat a magyar államból (kiléptek a magyar államból) másrészt elvitték magukkal a képviselők által felvett adósságot. Így a magyar népnek a magyar állam ideiglenes alkotmánya alapján lehetősége van a politikusok nélkül megalkotni egy új alkotmányt, azzal felszámolni a Magyarország nevű diktatúrát, és létrehozni egy új, jogfolytonos magyar államot, amiben már nem képviselői demokrácia, hanem a valódi néphatalom érvényesül. Csak a népet kell megszerveznünk hozzá. . Ezt mondom, ezt írom 7 éve, hogy MEG KELL SZERVEZNI a NÉPET a NÉPHATALOM LÉTREHOZÁSÁRA. És ezt akadályozza a szabadkőműves és cionista „elit” mindenfajta pártok és szervezetek létrehozásával, amelyek az embereket félrevezetve, mind valamilyen DEMOKRÁCIÁT követelnek. Ennek kell véget vetni. Meg kell mondani az embereknek, hogy a demokrácia HAZUGSÁG és FÉLREVEZETÉS, el kell mondani, hogy milyen új társadalmat hozhatnak létre, és ennek a létrehozására kell megszervezni a népet!

Geri Tibor

2018. DECEMBER 22.

 

Ki kivel van?

Képtalálat a következőre: „szólásszabadság”

 

“Magyarországon alkotmányellenes államcsíny történt, a hatalom kizárólagos birtoklása elleni fellépés az alkotmányosság védelmét jelenti, és törvényes. Ez azt jelenti, hogy az ellenzék pártjainak fel kellene szólítaniuk a lakosságot, hogy a kizárólagos hatalomgyakorlásra létrehozott törvényeket hagyják figyelmen kívül, és ne engedelmeskedjenek azoknak.”

(Vörös Imre alkotmánybíró 2012.november)

 

Fél órát kértem, de amikor megtudták, hogy mit akarok mondani, azonnal lecsökkentették 5 percre, ami nyilvánvalóan kevés ahhoz, hogy úgy mondhassam el, hogy meg is értsék.

Egy darabig ment a tanácstalanság, hogy ki mit szóljon, mert a pártemberek még nem érkeztek meg, azért a kínos helyzet feloldásaként mikrofonhoz kértek.

Elkezdtem mondani:
——————————–
“2016-ban, amikor a hatalom bitorlói országos ünnepségeket szerveztek az Alaptörvény elfogadásának 5. évfordulójára, ezt még az ő kamu “magyar közlöny”-jükbe is betették.

Mi, az Alkotmányos Ellenállás önszerveződés szervezésbe fogtunk, hogy a szabadtéri ünnepségek fölé drónokat küldünk, amelyekről két nyelven tájékoztatjuk a résztvevőket és a meghívott (külföldi) vendégeket arról, hogy mindenki át van verve, ez a “Magyarország”-nak hazudott állam nem is létezik, a törvényes magyar állam a Magyar Köztársaság, és Orbán nem is miniszterelnök.

A hatalom bitorlói visszavonták az ünnepségek szabadtéri megtartását, és zárt körben, a parlamentben ünnepeltek.

Ha érdekel titeket, akkor később elmondom, hogy miért.”
———————————-

Ebben a pillanatban léptek felém, hogy elvegyék tőlem a mikrofont, pedig az 5 percből csak kb. 2 perc telt el. Állítólag azért, mert a DK hívők zavargásba kezdtek.

Ezután a különböző pártvezetők “miniszeterelnökünknek” nevezték Orbánt, és szemrebbenés nélkül hazudták mind, hogy ellenállnak, visszaállítják a Magyar Köztársaságot, miközben a molinónk ott feszült amin látszott, hogy a jelenlegi magyar állam a Magyar Köztársaság, ami nem csak jogilag bizonyított tény, hanem maguk a hatalom bitorlói is visszaigazolták, hogy ettől félnek a legjobban.

Mi történt?

Belém folytották a szót, mert lebuktattam volna őket, hogy hazudnak. A híradásokból eltüntették a molinó képét, sőt még kettőnket is, akik tartottuk a magasba!

A résztvevőket megsétáltatták, utána szétoszlatták őket, vissza már nem mertek jönni a kiindulási pontra, mert arról volt szó, hogy ott megkapom a fél órát, vagy akár többet is.

Így higyjetek ti a DK, az MSZP, az LMP, és más jöttment hazudozó párt vezetőinek, mert nem csak a győriek ilyenek, hanem a többiek is.

Bende István /Facebook

2018.12.21