Az alkotmány nem játék!

Képtalálat a következőre: „alkotmány elleni puccs”
SENKINEK SE HIGGYETEK EL SEMMIT SEM!
Mindennek nézzetek utána! Az átverések korát éljük! És ezt állami szinten is űzik!!! Az Alaptörvény érvénytelen, mert nem az alkotta meg, aki jogosult volt megalkotni, emiatt joghatás kiváltására nem alkalmas. Emiatt a magyar állam jog szerinti (ideiglenes) neve ma is “Magyar Köztársaság”, és mivel a választási törvényt is egy joghatás kiváltására alkalmatlan törvény alapján mint jogforrás alapján alkották meg 2013. XXXVI. néven, ezért az is érvénytelen (semmis). És mivel a 2014-es választásokat is egy semmis törvény giga átverésén keresztül, a népet MEGTÉVESZTVE rendezték meg egy idegen (nem magyar) államban, emiatt utána egyik képviselő sem szerzett érvényes mandátumot, sőt, a korábbi érvényes mandátumaik is mind lejártak VÉGLEG! A hatóságok is mind az érvénytelen alaptörvényből közvetlenül vagy közvetve származtatják a törvényi felhatalmazásukat, emiatt ma, Magyarországon nincs 1 db valódi hatóság sem! Egy sem! Sőt, bíróság sem! Az a bíróság, amelyiknek nincs érvényes törvényi felhatalmazása, az pedig nem bíróság, hanem csak egy gitt-egylet!
Mindössze ennyi múlik azon, hogy “De hát azt mondták”….. Nem! Ébredjünk fel és vegyük észre, hogy körülöttünk szinte MINDEN hazugság! A magyar állam alkotmányos rendje meg van döntve egy 2012. január 1-jén elkövetett alkotmányellenes puccsal, és azóta joghatóság hiányában diktatúraként működtetik felettünk az idegen magánállamukat! Mivel az összes mandátum lejárt (párttól és oldaltól függetlenül), ezért 2014. április után már csak és kizárólag a magyar nép tudja, közvetlen hatalom gyakorlással helyreállítani az alkotmányos rendet! Ehhez már szerveződik egy népi önszerveződés, a neve Alkotmányos Magyarország. Az elérhetősége pedig : http://www.agytroszt.com/am Ha nem akarunk egy egyre jobban elfajuló diktatúrában élni, akkor kapjuk össze magunkat, és haladéktalanul szerveződjünk meg, és állítsuk helyre az alkotmányos rendünket! Ezt újabb választások útján sem lehet megtenni, mivel nincs érvényes választási törvény sem, és az idegen magánállamban a nép már jogfosztott, nem képes alkotni sem újat, sem nem tudja az alaptörvényt módosítani! Csak a magyar állam jogával (kívülről) számolható fel ez a diktatúra….
Hajnal János
2016