Én a Magyar Köztársaság állampolgára vagyok!

 Az ideiglenes alkotmány ma is hatályban van!

Ezért egy olyan közjogilag érvénytelen Orbáni alaptörvényt nem ismerem el!

Egy olyan törvényt, amely érvénytelen senkinek sem kell betartania. Az Orbáni alaptörvény kizárólag azért jött létre hogy ezzel az érvénytelen jogalkotásra alkalmatlan”törékennyel” kisajátítsa az országot egy politika maffia érdekközösség. Akik megszállták az országoz és foglyul ejtette azt. Alkotmány elleni puccsal. Kizárólag azért, hogy a saját érdekeltségeit szolgálja. Orbán és a hozzá tartozó politikai maffia kör egy olyan törvény alapján akarja visszafizettetni a néppel azt az összeget, amit az EU-l ellopott Orbán Ráhel és Tiborcz István „saját lábra állását”.

Képtalálat a következőre: „Saját lábon állunk”

Milyen törvények alapján kötelezik arra magyar népet arra, hogy ennek a rabló bandának a meggazdagodását a nép fizesse vissza? Ki kötelezi erre a magyar népet? Mivel az alaptörvény érvénytelen ezért minden ráépülő törvény az. Ezért a választási törvény is érvénytelen és törvénytelen. Nincs az országnak kormánya miniszterelnöke sem egyetlen érvényes mandátummal rendelkező képviselője sem. Azok az ellenzékinek mondott képviselők mind kollaboráltak a Fidesszel. Ők nem a magyar népet szolgálják, hanem Orbán Viktort mivel az Orbáni alaptörvényt ismerték el és tettek rá esküz. Nem a népet szolgálják. Egyik sem! 2011.01. 01.óta alkotmányos válság van! Egyiknek sincs mersze ezt kimondani. Mert akkor felvetődik egy egyszerű kérdés azonnal. Ha alkotmányos válság van, akkor milyen jogrendszert ismertek el ezek a képviselők és pártok? Ezért tehet Orbán bármit meg a néppel, mert a markában tartja őket. Ezért hajtják rabszolga sorba a magyarokat és ezért hozhat törvénytelenül egy ilyen rabszolga törvényt is. A szakszervezeteket Orbán már régen lefizette mindez megvásárolta. Ha a magyar nép tovább engedi ezt a politika maffia kört garázdálkodni és törvénytelenül működni nem lesz megállás. Meg kell állítani ezeket. Helyre kell állítani az alkotmányos rendet. Ezeket az aljas alá való gazembereket pedig mind egytől egyig bíróság elé kell állítani, azért amit a magyar nép ellen vétettek. Haza árulásért pedig felelősségre kell vonni őket. Az alkotmányos rend és törvények szerint!

 

“A módosított jogszabály tehát hároméves időszakra tenné lehetővé a felhasznált és fel nem használt munkaórák közötti „sakkozást”. A lanyhább időszakban nem csökkenne a bér, de nem járna túlóradíj vagy hasonló az extra terheléses napokra, hónapokra sem – írta az Azénpénzem.hu. De csak akkor, ha a felek erről a kollektív szerződésben megegyeznek. Ami azért nem egyenrangú felek meccse, ahogy erre az ellenzék célozgat. A Jobbik egyenesen rabszolgamunka-törvényt emlegetett a parlamentben a módosítással összefüggésben. A Vasas Szakszervezeti Szövetség szerint is a multik diktálhatják az iramot a módosítás révén.

Új előírás lenne az is, hogy a megszakítás nélküli, a több műszakos vagy az idényjellegű tevékenység keretében foglalkoztatott munkavállaló számára elegendő lenne havonta egy heti pihenőnapot beosztani. Változna a munkanap fogalma is, így: a naptári nap vagy megszakítás nélküli huszonnégy óra, ha a munkarend alapján a beosztás szerinti napi munkaidő kezdete és befejezése nem azonos naptári napra is beosztható.” (24.hu)

Alkotmányos Magyar Államot!

A képen a következők lehetnek: szöveg

 

,,A hazaáruló országgyűlési képviselőink által a jogilag érvénytelen Alaptörvénnyel – az ideiglenes alkotmányt és a nemzetközi jogot súlyosan megsértve – létrehozott és 2012-től működtetett Magyarország nevű „állam” az NEM az ezer éves Magyar Állam!

Azért nem az, mert új magyar államot vagy a magyar nép hozhat létre, vagy a magyar állam alkotmányos joga alapján lehet létrehozni. 
És azért NEM LEHET a magyar állam, mert az „elitje” által 1918-ban megszüntetett Magyar Királyság helyett a világháborúkban győztes hatalmak a nemzetközi jog alapján 1920-ban és 1947-ben azt az államot ismerték el jogfolytonos magyar államnak, amit ma Magyar Köztársaságnak hívnak. 
Tehát a magyar állam 1920 óta alkotmány nélkül működik, mert a jogfolytonos magyar államot nem belső szuverenitással (nem a magyar nép és nem a magyar állam /történelmi/történeti/ alkotmánya alapján), hanem nemzetközi szerződéssel, külső szuverenitással hozták létre. 
Ezt a magyar államot 1989 óta csak a magyar népnek van joga megváltoztatni!
A törvényalkotó országgyűlési képviselőknek 1989 óta NINCS JOGUK se átnevezni, se megszüntetni, se újat alkotni helyette. Ők maguk döntöttek így 1989-ben!!!

Ezért a nemzetközi jog által elismert, ezer éve jogfolytonos magyar állam most is (ideiglenes nevén) a Magyar Köztársaság, állami alaptörvénye (jogrendjének alapja) a jogilag érvényes és hatályos, 1989-ben ideiglenesre módosított, Magyar Köztársaság Alkotmánya, a magyarországi nép ennek az államnak az állampolgára.

A fentiekre tekintettel a magyar állam megsértett alkotmányos rendjét csak a magyar népnek van joga (egyben kötelessége) helyreállítani. Vagy a nemzetközi jog által biztosított népszuverenitás elve alapján, vagy a magyar állam törvényes rendje alapján, ami szintén a népet nevezi meg alkotmányozó hatalomként („minden hatalom a népé”) és nem az Országgyűlést!

Ezért az Alkotmányos Magyarország nevű társadalmi önszerveződés az ősi magyar közszabadság (a mai népszuverenitás) elve, a nemzetközi jog és a magyar állam joga alapján „Alkotmányos Magyar Államot!” névvel, akciót hirdet, mozgalmat indít el és szervez meg – a magyar nép által irányított, a magyar nép érdekében működő – új, jogfolytonos magyar állam létrehozására.
Ennek első lépése a háttérhatalom Orbán Viktor nevű helytartója által működtetett, jogilag érvénytelen, Magyarország nevű fantomállam jogi eszközökkel való BÉKÉS felszámolása. Következő lépése egy átmeneti, ideiglenes szakértői kormány felállítása, mely az állam működtetése mellett megszervezi a nép ideiglenes alkotmányának megalkotását. Harmadik lépése meg ennek az ideiglenes alkotmánynak a hatályba léptetésével a jogfolytonos, a nép önrendelkezési jogával, a magyar nép érdekében működtetett új magyar állam létrehozása.

Ha a diktatúra mai működtetői rosszabbak, mint a kommunisták, és nem értik meg, hogy lebuktak, a hazugságuk lelepleződött, és jogtalanul bitorolt hatalmukat szervezett keretek közt, BÉKÉSEN vissza kell adják a népnek, akkor a mozgalom első lépése átalakul. Akkor két figyelmeztetés után (egy az alkotmányjogász elitnek, egy a politikusoknak) egy alkotmányos, a magyar és a nemzetközi jognak megfelelő, törvényes 4. szabadságharcot szervezünk a diktatúra felszámolására, önrendelkezési jogunk visszaszerzésére, alkotmányos rendünk helyreállítására.
Amit a nemzetközi helyzet megváltozása miatt – a szabadságát és önrendelkezési jogát kivívott Koszovóhoz hasonlóan – most sikerrel be is fejezünk!!!

A népnek valódi választási lehetőséget kell adni. Nem a diktatúrák közötti választás lehetőségét. És nem a Magyarország nevű diktatúrán belül a diktátor személye megválasztásának lehetőségét kell megadni a népnek.
Mert ezek hazugságok, hazug választások. Csak a nép félrevezetésére alkalmasok.
Azt a lehetőséget kell megadni a népnek, hogy a diktatúrák rendszere helyett a szabadság rendszerét választhassa. Azt a lehetőséget kell felmutatni, hogy van esély és lehetőség túllépni a diktatúrákon, és ennek elérése a népen múlik!
Nekünk azt a lehetőséget kell felmutatni a magyar népnek, hogy új magyar államot hozhat létre, amit a nép irányít és ellenőriz, ami a nép érdekében működik, és a nép érdekében működteti a gazdasági, politikai-jogi rendszert, vagyis a társadalmat.

Nekünk azt kell felmutatni, hogy nem csak a diktatúra felszámolására van lehetőség, hanem arra is, hogy utána KÖZÖSEN egy olyan magyar államot hozzunk létre, ami valóban a magyar nép érdekében működik, és nem a fölöttünk diktatúrát gyakorló politikusaink és az őket irányító pénzügyi magánhatalom érdekében. Egy olyan új magyar államot, mely a feudalizmus, a kapitalizmus és a szocializmus után nem egy társadalmi réteg nép fölötti hatalmát biztosítja, hanem a nép minden tagjának boldogulása, életének jobbá tétele érdekében működik.
Olyan új magyar államot, mely első, más népeknek és államoknak példát adó tagja lesz az emberiség új társadalmi világkorszakának. Ahol az emberek nem rossz testvérei lesznek egymásnak, hanem eggyé, egymást segítő közösséggé válnak.

Elég volt az idegen hatalmak és az őket kiszolgáló mindenkori társadalmi „elit” magyar nép fölötti, közel 100 éves uralmából. Képviselői hatalom helyett a nép hatalmát, a Magyarország nevű, jogilag érvénytelen háttérhatalmi diktatúra helyett Alkotmányos Magyar Államot a magyar népnek!”

Geri Tibor