Mért nem alkalmazható az EU jog a devizaalapú hitelszerződésekkel szemben

MAGYARORSZÁG nevű magánszervezet nem tagállama az Európai Uniónak!

A törvényes Magyar Állam a MAGYR KÖZTÁRSASÁG tagállama az Európai Uniónak!!!

Népszavazás Magyarország EU-tagságáról

 

2003április 12-én Magyarország Európai Unióhoz való csatlakozása ügyében megtartott országos népszavazás a maga 45,62 részvételi százalékával eredményes volt, és az érvényesen szavazó választópolgárok 83,76%-a támogatta a belépést. A csatlakozásra végül 2004május 1-jénkerült sor CiprusCsehországÉsztországLengyelországLettországLitvániaMáltaSzlovákia és Szlovénia társaságában.

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA

T/9171. számú 
törvényjavaslat

a Belga Királyság, a Dán Királyság, a Németországi Szövetségi Köztársaság, a Görög Köztársaság, a Spanyol Királyság, a Francia Köztársaság, Írország, az Olasz Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség, a Holland Királyság, az Osztrák Köztársaság, a Portugál Köztársaság, a Finn Köztársaság, a Svéd Királyság, Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága  (az Európai Unió tagállamai)és a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság között,

a Cseh Köztársaságnak, az Észt Köztársaságnak, a Ciprusi Köztársaságnak, a Lett Köztársaságnak, a Litván Köztársaságnak, a Magyar Köztársaságnak, a Máltai Köztársaságnak, a Lengyel Köztársaságnak, a Szlovén Köztársaságnak és a Szlovák Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló szerződés kihirdetéséről

Előadó: Kovács László
külügyminiszter

Budapest, 2004. március

2004. évi … törvény
a Belga Királyság, a Dán Királyság, a Németországi Szövetségi Köztársaság, a Görög Köztársaság, a Spanyol Királyság, a Francia Köztársaság, Írország, az Olasz Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség, a Holland Királyság, az Osztrák Köztársaság, a Portugál Köztársaság, a Finn Köztársaság, a Svéd Királyság, Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága
(az Európai Unió tagállamai)

és a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság között,

a Cseh Köztársaságnak, az Észt Köztársaságnak, a Ciprusi Köztársaságnak, a Lett Köztársaságnak, a Litván Köztársaságnak, a Magyar Köztársaságnak, a Máltai Köztársaságnak, a Lengyel Köztársaságnak, a Szlovén Köztársaságnak és a Szlovák Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló szerződés kihirdetéséről

Az Országgyűlés

megemlékezve arról, hogy az európai uniós tagság a rendszerváltozás egyik alapvető céljának megvalósítása és négy, szabadon választott országgyűlés egybeeső törekvése;

felidézve a magyar nép áldozatos munkáját, amely lehetővé tette, hogy hazánk részesévé váljon az európai építkezésnek;

emlékeztetve a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozására irányuló tárgyalásokra és annak eredményére;

figyelemmel arra, hogy az ország lakossága ügydöntő népszavazással döntött hazánk Európai Unióhoz történő csatlakozása mellett;

összhangban az Alkotmány 2/A. §-ának (2) bekezdésével

a következő törvényt alkotja:

Az Országgyűlés e törvénnyel kihirdeti a Belga Királyság, a Dán Királyság, a Németországi Szövetségi Köztársaság, a Görög Köztársaság, a Spanyol Királyság, a Francia Köztársaság, Írország, az Olasz Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség, a Holland Királyság, az Osztrák Köztársaság, a Portugál Köztársaság, a Finn Köztársaság, a Svéd Királyság, Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága (az Európai Unió tagállamai) és a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság között, a Cseh Köztársaságnak, az Észt Köztársaságnak, a Ciprusi Köztársaságnak, a Lett Köztársaságnak, a Litván Köztársaságnak, a Magyar Köztársaságnak, a Máltai Köztársaságnak, a Lengyel Köztársaságnak, a Szlovén Köztársaságnak és a Szlovák Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló szerződést (a továbbiakban: csatlakozási szerződés).

Az Országgyűlés e törvénnyel kihirdeti az Európai Unióról szóló szerződést, az Európai … A csatlakozási szerződés megerősítésével a Magyar Köztársaság …

https://www.parlament.hu/irom37/9171/9171.htm

“A Magyarországot érintő nyilatkozatok a következők: Magyarország az Egyetlen Európáról és az Európai Közösségek Bíróságáról szóló, a szerződő felek közös nyilatkozatának részese. Magyarországot érinti a jelenlegi tagállamok együttes nyilatkozata a munkavállalók szabad mozgásáról, valamint a Németországi Szövetségi Köztársaságnak és az Osztrák Köztársaságnak a közös nyilatkozata a munkavállalók szabad mozgásáról a közép- és kelet-európai országok és a balti országok vonatkozásában. A Magyar Köztársaság a Szlovén Köztársasággal közös nyilatkozatot tett az éttermi szolgáltatásra vonatkozó hozzáadott-értékadó-rendszerrel kapcsolatosan. Magyarország szempontjából is fontos az Európai Bizottságnak az általános gazdasági, a belső piaci és a bel- és igazságügyi védzáradék alkalmazásával kapcsolatos nyilatkozata. A szerződő felek a csatlakozási záróokmányhoz csatolták továbbá a csatlakozást megelőző időszakban meghozandó egyes határozatok és egyéb intézkedések elfogadására vonatkozó információs és konzultációs eljárásokról (interim eljárás) szóló levélváltásukat.”

Tehát  a Magyar Köztársaság tagállama az Európai Uniónak. Kérem, akinek van, rá módja az tegye közzé azt, hogy “Magyarország” mikor kérte a csatlakozásét az Európai Unióhoz. Továbbá mikor  tartottak erről népszavazást a csatlakozási szerződést és  az erről szóló dokumentumot tegye, közzé Hiába hoz az Európai Unió törvényeket és szabályokat a deviza alapú hitellel kapcsoltban ha “Magyarország”nevezetű álállam nem tagállama az Európai uniónak! A Magyar bíróságok azért nem alkalmazhatják ezeket az EU-s törvényeket, mert Orbán Viktor Magánszervezete  nem tagállam az Európai uniónak. Még valami, amit fontos az RBRD paktumot  Orbán álállama „Magyarország” kötötte 2015-n a bankokkal nem a törvényes magyar állam a Magyar Köztársaság! Ezért kéne megérteni azt a fontos tényt hogy helyre kell állítani az ALKOTMÁNYOS RENDET és a törvényes Magyar Állam jogfolytonosságát. De ez a nép alszik azokra a politikusokra vár és azokban hisz azokat követi, akik elismerték és legitimálták Orbán álállamát „Magyarország”. Ennek a jogilag soha létre nem jött államnak a jogi dokumentumát. Az Alaptörvényt, amely érvéntelen és törvénytelen semmis! Jogalkotásra alkalmatlan!

 

 

“Mért nem alkalmazható az EU jog a devizaalapú hitelszerződésekkel szemben” bejegyzéshez 1 hozzászólás

Szólj hozzá!