„Gyakran csak azokban a hazugságokban van igazság, amelyeket nem mondunk ki.”

A képen a következők lehetnek: szöveg

Az a helyzet, hogy igenis hibás a lakosság, mert nem lenne szabad hagynia, hogy ezt tegyék vele! Amig nem tudta, nem értette, addig persze, hogy nem tudott ellene tenni semmit sem, de ma már szerintem nincs olyan ember, aki ne érezné, látná, hogy mit csinálnak velünk. Csak egy kicsi odafigyelés, utánajárás és ott van az igazság és abban a pillanatban azonnal össznépi tiltakozásnak kellene lennie. Gyerekkorunkban játék közben amikor rájöttünk, hogy a társunk becsapott, azonnal felemeltük a kezünket és kiabáltuk, hogy “állj, így nem ér a nevünk”! Most, hogy felnőttek vagyunk, nincs annyi önbecsülésünk, hogy ne hagyjuk, hogy ilyen galádul becsapjanak, átverjenek, kizsigereljenek bennünket?! Ezt már régen meg kellett volna állítani, kimondani, hogy “eddig és ne tovább, elég az átverésből, tiszta vizet a pohárba és újratervezés”!

Haarné Puskás Katalin

A kormánypárt és a kormányfő megszegte az Alkotmányra tett esküjét azzal, hogy visszaélve a népfelségtől CSAK A KORMÁNYZÁSRA kapott felhatalmazásával, azt a jogállami demokrácia felszámolására, a szétválasztott hatalmi ágak központosítására, olyan átideologizált Alkotmányozásra használta, amivel egy új rendszert,egy autokratikus (érthetőbben szólva diktatórikus) rendszert hozott létre. Mindezzel megvalósították az Alkotmány 2.§.(3) bekezdésben fent idézett, “a hatalom kizárólagos birtoklására irányuló tevékenység” tényállását! Ez nem más, mint ALKOTMÁNY ELLENI PUCCS, más szóval ÁLLAMCSÍNY, vagyis BŰNCSELEKMÉNY ! Egy Közjogilag érvénytelen Alaptörvényt senki nem köteles elfogadni érvényesnek! Ezen túl az érvényben lévő Alkotmány, ( de még az Alaptörvény is) felhatalmaz, sőt kötelez mindenkit arra, hogy magyar állampolgárkén FELLÉPJEN EZ ELLEN !!! A fellépés minimum jelenti azt, hogy bárki felszólalhat ez ellen, mások figyelmét is felhívhatja erre, és azt is jelenti, hogy SENKI NEM KÖTELES ALÁVETNI MAGÁT EGY KÖZJOGILAG TÖRVÉNYTELENÜL HOZOTT, NÉPSZAVAZÁSSAL MEG NEM ERŐSÍTETT ALAPTÖRVÉNYNEK !!!

“A hazánkat megszálló magánszervezet (a kormánynak és országgyűlésnek hazudott teljes banda) azért tudja fenntartani a hatalmát, mert el tudja hitetni az emberekkel, hogy ez a maffia a magyar állam. Ennek a látszatnak a fenntartásához kell nekik kamu választásokat és szavazásokat tartani. Aki részt vesz ezeken a kamu szavzásokon, amit nem is a magyar állam jogrendjében tartanak, ő maga segít a megszálló hatalmat fennartani.
Nem muszáj ezt elhinni, utána kell járni, de nyugodtan lehet a magyar nemzet sírját is ásni tovább tudatlanságból.” (Bende István)