MI A MEGOLDÁS???

Azt mondtam, hogy nem foglalkozom tovább se a vírussal, se a „járvány” helyzettel, (mert aki eddig nem értette meg, hogy miről szól, az ezután se fogja) de kénytelen vagyok érinteni.

Mert nézem és hallgatom a témában megszólaló 3 bátor és okos orvost, és látom, hogy mindent tudnak, mindent értenek, csak pont a MEGOLDÁST NEM LÁTJÁK, (vagy nem beszélnek róla).

Pedig a MEGOLDÁS UGYANAZ, mint 8 éve minden problémánkra a magyar államban!!!

Mert a probléma forrása is ugyanaz.

Mert nem a vírus a probléma!!!

Arról mára már világszerte napnál világosabban kiderült, hogy még annyi áldozata se volt, mint egy átlagos influenza járványnak.

.

A problémát a Magyarország nevű, alkotmányellenes diktatúra okozza, és okozta minden korábbi esetben is!!! Illetve annak léte és az általa hozott jogellenes törvények és intézkedések. Mint most is.

Legyen az a magánnyugdíjak ellopása, a szolgálati és rokkant nyugdíjak eltörlése, a közszolgálati, a munkavállalási vagy az oktatási rendszer átalakítása, az ezreket öngyilkosságba kergető és a milliókat kifosztó „deviza” hitelezés gyakorlata, a tízezreket megnyomorító kilakoltatások.

.

Ebbe a sorba illeszkedik az egészségügyi rendszer tönkretétele, amire a járvány miatt tett intézkedések (karantén és a kórház kiürítések) hívták fel a figyelmet. Az ágyfelszabadítás jelszavával végrehajtott kórház kiürítések miatt többen fognak meghalni, mint maga a vírus miatt.

Miközben az ellátás hiányosságai, a kórházi fertőzések vagy az alkalmazott gyógyszerek mellékhatásai miatt évente ma is 10x többen hallnak meg, mint ebben a COVID-19-nek elnevezett „járványban”.

Mert a meghozott intézkedések csak látszólag szólnak a világjárványról.

A valódi cél a gazdaság leállítása, a tartalékok felélésével a többség kiszolgáltatottá tétele, az állami funkció átalakítása és a gazdaság más formában való (újabb hitelekre épülő) újraindítása.

.

Tehát a MEGOLDÁS itt se az, hogy a diktatúra rendszerén belül, a különböző alrendszereken – jelenleg az egészségügyi rendszeren – akarnak javítani azok, akik ahhoz a szakterülethez értenek.

Mert a megoldás ugyanaz, amiről 8 éve egyfolytában írok.

MINDEN problémának UGYANAZ a megoldása!

.

A MEGOLDÁS MAGÁNAK A DIKTATÚRA RENDSZERÉNEK A FELSZÁMOLÁSA!!!

Amíg az egyes területek diktatúrán kívüli szakértői, társadalmi, politikai szervezetek vezetői ezt nem értik meg, hogy a saját szakterületük problémáit csak akkor tudják megoldani, ha nem a részt akarják rendbe tenni, hanem az EGÉSZ megoldását, azaz a diktatúra felszámolását kell segítsék, addig marad a diktatúra, meg az általa meghozott, az életet megnehezítő, vagy lehetetlenné tevő intézkedései!!!

.

Ezt az Orbán Viktor vezette, alkotmányellenes, új típusú diktatúrát viszont a jogellenes létrehozásának sajátosságai miatt csak EGYETLEN MÓDON lehet felszámolni!!!

Nem tüntetéssel, nem polgári engedetlenséggel, nem forradalommal és nem népfelkeléssel.

Hanem az 1100 éve jogfolytonos magyar állam Ideiglenes Alkotmányának felhasználásával, annak előírásai szerint!

EZ A MEGOLDÁS!

CSAK ÍGY LEHET FELSZÁMOLNI AZ ORBÁN VIKTOR VEZETTE MAGYARORSZÁG NEVŰ DIKTATÚRÁT!

És ez egy csapásra megoldja az életünk – állam által irányított – minden problémáját.

Tehát aki emberek valamilyen szintű vezetőjeként ezt nem érti, vagy nem ezt csinálja, nem erre szervezi az embereket, hanem csak a saját szakterületén akar javítani a diktatúra rendszerén belül, az NEM A MEGOLDÁST SEGÍTI, hanem része a problémának, a diktatúra fenntartásának a segítője.

.

Sokan támadnak azzal, hogy ezt értik, de mit tegyenek?

Kérik, hogy írjam le, hogy mi a diktatúra felszámolásának a menete. Adjak egy forgatókönyvet.

Emberek!

Az első pillanatban, már 2011-ben leírtam, hogy mi a diktatúra felszámolásának a menete az Ideiglenes Alkotmány alapján!!! 5 éve részletesen leírtam, de ha kell, a lényegét leírom most is.

 

Tehát a diktatúra felszámolásának lényege: a NÉP MEGSZERVEZÉSE a diktatúra felszámolására!!! Menete:

Mivel a magyar államban, azok, akiknek az alkotmány az alkotmányos rend védelmét előírta – Köztársasági Elnök, Alkotmány Bíróság, képviselők, Kormány, Legfőbb Ügyész, Vezérkari Főnök, Országos Rendőr Főkapitány – HAZAÁRULÁST KÖVETTEK EL, és akik még tehettek volna az alkotmányos rend alkotmányellenes megváltoztatása ellen, azok NEM TESZNEK SEMMIT, ezért NEKÜNK MAGUNKNAK KELL MEGSZERVEZNI A NÉPET, hogy a nép az alkotmányos kötelességét teljesítve fel tudjon lépni az alkotmányellenes diktatúra kizárólagos hatalma ellen!!!

.

Én hirdettem meg, ERRE KELL A 100 EZER MAGYAR HAZAFI!!! (és nem arra, amire az árulók mondják)

Arra kell a 100 ezer fő, hogy ELINDÍTSA a diktatúra magyar alkotmányos rend szerinti felszámolását!!!

Mert a diktatúra BÉKÉS felszámolása érdekében tárgyaló asztalhoz kell kényszeríteni a diktatúra vezetőit. Ezt pedig csak úgy tudjuk elérni, ha MEGSZERVEZETT NÉP áll a saját alkotmánya mögött, és kikényszeríti annak betartását.

Tehát olyan ERŐ kell az alkotmányos jog mögé, ami elsöpri a diktatúra hazugságát, amivel fenntartják ezt a jogellenes diktatúrát.

Amire már nem lehet azt hazudni, hogy nincs olyan tömeg, akik kiállnak a magyar állam joga mellett.

Tehát a megszervezett nép már 100 ezer főnél tárgyalóasztalhoz kényszerítheti a diktatúrát a diktatúra BÉKÉS, szervezett felszámolása érdekében, hogy ne egy szabadságharcban hazafiak élete árán jussunk el ugyanahhoz a szabadsághoz.

Ez érdeke a diktatúra minden szintű vezetőjének is, ha életben akarnak maradni.

Mert ha a diktatúra felszámolását, a szabadságot csak egy immár győztes 4. szabadságharccal kell kivívni a magyar népnek, akkor rájuk többet nem lesz szükség, és egy se fogja túlélni.

Mert amit elkövettek, az akkora gazság, ami miatt hétszer kellene felakasztani őket.

.

A tárgyalások a szervezett, békés átmenet miatt szükségesek. Ez nem a 89-es tárgyalás lesz, nem a hatalmuk átmentéséről fogunk tárgyalni. A diktatúra létrehozói és működtetői teljes vagyonelkobzás után többé nem vehetnek részt a magyar nép államának irányításában. Csak az átmenet békés lebonyolításában vehetnek rész, cserébe az életükért, és a családjuk életéért.

A tárgyalás eredményeként egy kettős alárendeltségű, átmeneti, szakértő kormány jön létre, amelynek az állam működtetése és a diktatúra folyamatos lebontása mellett a nép által megalkotott, ideiglenes alkotmány megalkotásának megszervezése és lebonyolítása lesz a feladata.

Ennek a nép által alkotott ideiglenes alkotmánynak egy kötelező népszavazással való elfogadása után tartott választással jön létre az az új, jogfolytonos magyar állam, mely megszünteti a Magyarország nevű diktatúrát, hatályon kívül helyezi az ideiglenes alkotmányt és vele megszünteti a Magyar Köztársaságot.

Ez az új magyar állam egyszerre lesz jogfolytonos a Magyar Köztársasággal és a Magyar Királysággal is, és ez teszi lehetővé, hogy helyreállítsuk az alkotmányos jogfolytonosságot Árpádig visszamenően!

Ezt a helyzetet CSAK ÍGY, az Ideiglenes Alkotmány előírásai szerint, egy nép alkotta ideiglenes alkotmánnyal és az azzal létrehozott új magyar állammal lehet úgy elérni, hogy utána senki, semmilyen módon ne tudja megkérdőjelezni. Ez adja egyben a diktatúra felszámolását is.

.

EZ A MEGOLDÁS!

Ezt akadályozza 9 éve mindenki, aki nem az Ideiglenes alkotmány előírásai szerint akarja felszámolni az Orbán Viktor vezette Magyarország nevű, alkotmányellenes diktatúrát.

Szerző: Geri Tibor

Forrás: facebook

Szólj hozzá!