Nyílt levél Kolláth György alkotmányjogásznak!

Kolláth Úr!

Képtalálat a következőre: „Kolláth György”

Kolláth Úr!

A saját Facebook oldalán, Ön, illetve ismerősei – egykor tisztelt újságíró, politikusok (és volt ismerőseim) – által elkövetett primitív megnyilvánulások nem érnek annyit, hogy miattuk nyílt levelet írjak. Nyílt levelet az az ALKOTMÁNYOS VÁLSÁG érdemel, amit a politikusok, Önök jogászok és újságírók hoztak össze, és amit olyan primitív jogi érvekkel próbálnak védeni, amit egy kezdő joghallgató is meg tud cáfolni.
Akár EGYETLEN MONDATTAL is.

Az Önök jogi álláspontjának az az alapja, hogy az országgyűlési képviselőnek joga van új alkotmányt alkotni. Ez a jogi álláspont kétszeresen is hibás. Mert se a nemzetközi jogi alapelvekből, se a tételes magyar alkotmányjogból nem vezethető le.

Ha a törvényalkotásra választott országgyűlési képviselőknek kizárólagos joga LENNE az alkotmányozás – azaz ha „az alkotmányozó hatalom az Országgyűlés” LENNE(ahogy a jogvégzett képviselők egy része ezt a mondatot leírta) – akkor az JOGILAG AZT JELENTENÉ, hogy EGY BIRTOKOS (a hatalom ideiglenes birtokosa) DÖNT a TULAJDONOS (a nép) TULAJDONÁRÓL (a hatalomról).
Egy mondatban: Egy BIRTOKOS DÖNT a TULAJDONOS TULAJDONÁRÓL.
És Önök szerint, ha a birtokos úgy dönt, hogy a tulajdonost megfosztja a tulajdonától – ahogy az Országgyűlés az Alaptörvényben pont így döntött – az jogszerű és legitim.
DE NINCS ÍGY!!! Se alapelvi, se tételes jog szintjén!
És aki azt állítja, hogy ez így van, az vagy tudatlan, vagy szándékosan mellébeszél.
Önről viszont sose állítottam, hogy ne értene a joghoz. Csak tudását 3 éve nem a nép, hanem a hatalom, a diktatúra szolgálatába állította.

Ön tudja, hogy az Országgyűlés (a képviselők) NEMALKOTMÁNYOZÓ HATALOM!!!
Mert amire Önök hivatkoznak – a képviselő kizárólagos alkotmányozó hatalma – az NINCS BENNE az 1989-ben Magyarország ideiglenes Alkotmányára módosított (Magyar Köztársaság Alkotmánya nevű) HATÁLYOS alkotmányban. Mert 89-ben a képviselők LEMONDTAK a NÉP JAVÁRA a népszuverenitásból eredő ÖSSZES JOG gyakorlásáról, és beleírták az alkotmányba, hogy „MINDEN hatalom a népé”.
Azaz 1989 óta Magyarországon az alkotmányozó hatalom 1848 után újra a NÉPÉ!!!
És ebből jogilag le lehet vezetni, hogy az alkotmányozás alanya a nép (és minta nép része, a képviselők IS) de azt NEM LEHET levezetni belőle, hogy a nép NEM alkotmányozó hatalom, csak a képviselő. Mert az 2000 éves jogelvvel lenne ellentétes, mert az azt jelentené, hogy a birtokosnak JOGA VAN megfosztani a tulajdonost a tulajdonától. De csak „azt jelentené”, mert  NINCS ÍGY!!!
A 89-es alkotmány CSAK a NÉPNEK ad alkotmányozó hatalmat!!!

Az egész magyar társadalomra – és különösen a jogász társadalomra, annak is az alkotmányjogász„elitjére” – SZÉGYEN, hogy egy ilyen átlátszó és egyszerűen cáfolható primitív és hazug mondattal védik a védhetetlen Alaptörvényt. És a nép tájékoztatásáért felelős újságíró társadalomra is szégyen, hogy ezt a primitívséget eltűri, sőt a saját hazugságaikkal támogatják a politikai és jogi elit hazugságát.

Kolláth Úr!

Önnek jogában áll, hogy a saját Facebook oldalán gúnyolódjon rajtam, aki a magyar alkotmányos rend védelmében szóvá teszem Önnek a kötelessége elmulasztását.

Az Ön szégyene is és tevékenységének következménye, hogy ez az ország, ez a nép a jogi ismeretei hiányában idáig jutott, hogy nem emel szót egy diktatúra ellen.
Mert Önnek, Önöknek alkotmányjogászoknak kellett volna először megszólalniuk.
Ez lett volna a kötelességük. Mert Önöknek szakmai tudásuk alapján azonnal látniuk kellett, hogy Salamon László szégyenteljes mondata után itt egy alkotmányellenes puccs készül. És Önöknek a nép mellé állva, a nép támogatását kérve kellett volna megakadályozni ezt a gazságot. De Önök szó nélkül hagyták,hogy megtörténjen, hogy a politikai elit kísérletet tegyen az évezredes magyar állam és annak alkotmányos rendje eltörlésére. És ma azokon gúnyolódnak, akik most,utólag tenni próbálnak ezen alkotmányellenes helyzet ellen. Ez szégyen….

Egykor tiszteltem Önt, de amit most tesz, azzal ÁRT a magyar népnek. És nemcsak Ön, hanem az alkotmányjogász elit többsége is, és ez elfogadhatatlan Önöktől.
Mert ha a politikusok egy része nem is tudja, hogy mit szavaz meg, Önök pontosan tudják, hogy egy diktatúra létrehozásában és létrejöttében segédkeznek.És ebben vagy társtettesek, vagy bűnrészesek, azaz bűnösök.

Önök csak a puszta megszólalásukkal ezrek életét menthetnék meg, milliók nyomorán enyhíthetnének, és segíthetnének a diktatúra BÉKÉS lebontásában. A hallgatásukkal vagy 40 év újabb diktatúrájához asszisztálnak, vagy egy fegyveres szabadságharc kitörése irányába tolják a magyar társadalmat. Mert jogi érvek hiányában törvényszerűen a fegyvereké lesz a szó, és az tudjuk,mivel járna.
Önök EZT tudnák megakadályozni.

Önök megtehetik, hogy ignorálnak engem és azon néhányunkat, akik még meg merünk szólalni ez ellen a magyar történelemben példátlan gaztett ellen. Megtehetik,hogy jogi ellenérvek nélkül „alaptalannak” nevezik a jogi véleményünket, és olyannak minősítik, amire reagálni se érdemes. Megtehetik, hogy hazugságaikkal megtévesztik az Önökben bízó szerencsétleneket, akik Önöktől várják a diktatúraleleplezését és felszámolását. És újságíró barátaik segítségével megtehetik,hogy sehol ne jussunk a nyilvánosság tájékoztatásához elengedhetetlen sajtó és média nyilvánossághoz.
De tudniuk kell, hogy a végtelenségig nem hazudhatnak, egyszer minden diktatúravéget ér, hiába hiszik azt, hogy ez most nem. Ez is véget fog érni, még az életükben.
És akkor nem csak velem kell szembenézzenek, hanem az Önök által félrevezetett embereknek is bele kell nézzenek a szemébe. Mert ha idáig jutunk, akkor számon fogjuk kérni azt a felelősséget, amivel Önök segíthettek volna elkerülni, vagy békésen felszámolni a diktatúrát.

De ez is feltételezés, nem kell idáig eljussunk, változtathatnak a lehetséges jövőn.

A megszólalásukkal megakadályozhatják ezt a végkifejletet.
Mert az nem csak Önre nézve szégyen, hanem az egész alkotmányjogász elitre,hogy csak az Egységfront egyesület tagjai állnak ki nyíltan a népszuverenitás elve mellett, védve az ideiglenes alkotmányt, kimondva az alaptörvény – a magyar állam közjoga szerinti – érvénytelenségét.
Meg kell szólaljanak.
Vagy meg kell cáfoljanak, vagy el kell fogadják a népszuverenitás elvét, annak minden következményével.
Tovább nem lapíthatnak, mint gyáva nyúl a fűben.

Budapest, 2014. január 5.
Geri Tibor

A választás csak film trükk

A képen a következők lehetnek: 1 személy

 

Az Orbáni alaptörvény közjogilag érvénytelen! Minden ráépülő törvény semmis érvénytelen és törvénytelen. Ezért egy érvénytelen választási törvény által kiírt választás már eleve érvénytelen! Egy érvénytelen választást nem lehet elcsalni! Mert eleve nem is érvényes ezért egy érvénytelen választásnak nincs tétje! Színházat játszik a néppel a Fidesz és a Fidesz bűntársa akollaboráns kamu ellenzék. Ha egy kormány “illegitim” Nem törvényes. Akkor az a törvénytelen kormány törvénytelenül felhatalmazás nélkül alkot törvényeket. A felhatalmazást a Magyar Köztársaságtól kaphat törvényalkotásra. mikor kapott felhatalmazást a Fidesz törvényalkotásra? 2010-n akkor tett esküt a Magyar Köztársaság Alkotmányára, de arra nem kapott felhatalmazást, hogy alkotmányozzon. Mert csak a népnek van joga alkotmányozni. Ezért az alaptörvény érvénytelen, mert a nép, mint a hatalom birtokosa nem hagyta jóvá, azaz nem szavazta meg az alaptörvényt ezért is érvénytelen közjogilag jogalkotásra alkalmatlan! Tehát ez a jogalkotásra alkalmatlan alaptörvény nem alkothat érvényes törvényeket. Mert eleve az, aki törvényeket alkot 2012 óta az alaptörvény szerint már nem törvényes jogalkotó az Orbán „kormány” mivel illegitim=törvénytelen ezért minden törvény, ami általa keletkezet érvénytelen törvénytelen! A választási törvény is! Ezért minden választás, amit 2014 óta tartottak egy nem létező jogilag el nem ismert államban”Magyarország” meg sem történt. Egy meg sem történt választást nem lehet elcsalni!!!!!!

A “Magyarország” nevű jogellenesen létrehozott entitás NEM a magyar állam, mert az jelenleg is a “Magyar Köztársaság”. Érvényes és ma is hatályos jogrendjének alapja a “Magyar Köztársaság Alkotmánya”, melynek alapján a Magyar Köztársaság állampolgárainak nemcsak joguk, hanem kötelességük is a kizárólagos hatalom gyakorlása elleni fellépés, melyet a hazaáruló országgyűlési képviselők gyakorolnak az alkotmányos válság előidézésével ill. szándékos, akarategységben elkövetett létrehozásával és fenntartásával 2012 óta.2014április 6.-án a magyar államban minden mandátum lejárt, míg a 2014.-ben megtartott „választások” (és a „választási törvény”, ami alapján tartották) érvénytelenek, joghatás kiváltására nem alkalmasak, ezért azóta a magyar államban nincs törvényesen működő köztársasági elnök, miniszterelnök, kormány, országgyűlés, polgármesterek, önkormányzatok, EP képviselők, és minden hivatal törvénytelenül, a szervezett magánhatalom irányítása szerint működik!

2014-óta nincs semmilyen választás! Az “Magyarországon” történik nem a Magyar Köztársaságban.Ezért érvénytelen az összes választás!
Az érvénytelen alaptörvénnyel és a 2014-ben lejárt mandátumukkal az összes párt összes képviselője kiírta magát a Magyar Köztársaság államából.

 

Parlamenti kreténizmus

 

Bármilyen áron le kell váltani a Fideszt –mondják, hogy vissza lehessen állítani az alkotmányosságot, a demokráciát és a szólásszabadságot, meg lehessen állítani a fasizálódást. Fasizálódás megállítása nácikkal?

Új alkotmány törvénybe iktatásához 2/3-ad kell. Gondolom, kevéssé valószínű, hogy az ellenzék 2/3-os győzelmet arasson.

Visszaállítani a demokráciát egy náci párttal, a Jobbikkal, amelyik a választójogot is korlátozná? A jogállamot sem lehet visszaállítani, mert Polt Péter és Matolcsy György be vannak betonozva.

Visszaállítani a szólásszabadságot? Az egyik tagunk kifejezte a véleményét Szél Bernadettről a 444.hu-n, kapott rá választ, de az ő viszontválaszát nem közölték. Hasonló esetek előfordultak a Népszabadságnál (amíg létezett), és a Népszavánál is. Csak olyan szólásszabadság van a kapitalizmusban, amit a szerkesztők/tulajdonosok engednek.

A 4 millió létminimum alatt élő, a hajléktalanok, a fűtetlen lakásokban élő nem tudja, mert senki nem mondja meg nekik, hogy mitől lesz jobb a helyzetük, ha az ellenzék kerülne hatalomba. Ugyan a pártok programjában vannak ködös ígéretek, de ezek választási programok, és semmilyen forrás nincs megjelölve bennük, ezért hatalomra kerülés után mondhatják, hogy nincs rá pénz.

Karácsony Gergely is mondta, hogy érvénytelen az alaptörvény. Ha az alaptörvény érvénytelen, akkor a választási törvény is érvénytelen, és így a választás is. Aki érvényesen szavaz, érvényessé, törvényessé teszi a választást, és ezzel az alaptörvényt is.

Nem azt mondom, hogy az emberek ne menjenek el szavazni, hanem azt, hogy minél többen menjenek el szavazni, és szavazzanak érvénytelenül. Ezzel kifejezik, hogy érvénytelennek tartják a választást és az alaptörvényt.