Geri Tibor

 

Szerintem igaza van

Tibor Geri profilképe, A képen a következők lehetnek: 1 személy

“A helyzet az, hogy 1920-ban a magyar államban a hatalom a képviselők kezébe került, akik SAJÁT MAGUKNAK nép feletti hatalmat adtak!!!
Tehát MI – a magyar nép – semmit nem adtunk „önként” senkinek a kezébe, főleg nem a fölöttünk gyakorolt hatalmat. Nem mi döntöttünk róla, hanem az 1920-ban megválasztott képviselők, meg a nemzetközi jog, (meg a háttérhatalom) mely a képviselők által létrehozott Magyarország nevű államot tette meg jogutód magyar állammá. Úgy, azzal a felépítéssel és működéssel, ahogy azt a képviselők létrehozták, benne a képviselők alkotta Nemzetgyűléssel, annak tulajdon- és birtokjogával és hatalmával a nép felett!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Tehát 1920-tól 1989-ig az Országgyűlés – benne a képviselők mindenkori többsége – gyakorolta az állam FELETT (és nem benne) a tulajdonosi és birtokosi jogokat is. És ők döntöttek arról, hogy ki szedi (kapja) a tulajdon – az állam – hasznát („gyümölcsét”).
.
Ez a helyzet változott meg 1989-ben a Háromoldalú tárgyalásokon, ahol az állami alaptörvény olyan módosításaiban egyeztek meg, amitől az Ideiglenes Alkotmánnyá változott, és a képviselők hatalmukat és egyben tulajdonjogukat átadták a népnek. A birtokjogukat, az állam további irányítását viszont az átmenet idejére – amíg a nép megalkotja a nép alkotmányát, és létrehozza vele az új, jogfolytonos magyar államot – megtartották maguknak.
Tehát a magyar állam feletti hatalom és tulajdonjog 1989 óta a népé, a magyar állampolgárok összességéé, de addig a nép nem tud birtokba lépni és ténylegesen átvenni a hatalmat a tulajdona, a magyar állam felett, míg meg nem alkotja a nép alkotmányát. Addig a birtokjog a képviselőké.
Ebben az alkotmányozásban való segítséget szabotálta el az államot irányító politikai elit, mert a nép az állam nélkül NEM TUD alkotmányozni.
.
Mi történt 1990-től 2010-ig és mi történt utána, 2011-ben?
2010-ig a megválasztott képviselők az állam birtokosaiként folyamatosan „ELADTÁK”, áron alul kiárusították (privatizálták) az állam tulajdonát. Ez sikkasztás és hűtlen kezelés, 10 év börtön.
2010-ben az ideiglenes alkotmány előírásai szerint, a nép által választott új képviselők (a hatalom új birtokosai) – miközben az állami vagyon dolgában a korábbi gyakorlatot követték – 2011-ben esküszegést és hazaárulást követtek el. Áprilisban megalkottak egy jogilag érvénytelen Alaptörvényt Magyarország Alaptörvénye névvel, decemberben jogellenesen hatályon kívül helyezték az ideiglenes alkotmányt (illetve csak kísérletet tettek rá, mert joguk nem volt hozzá, hogy ezt érvényesen megtegyék, ezért az ideiglenes Alkotmány ma is hatályban van, és ezért a magyar állam továbbra is a Magyar Köztársaság) majd január 1-én hatályba léptették az érvénytelen Alaptörvényüket.
Az érvénytelen Alaptörvény hatályba léptetésével az évezred legnagyobb bűncselekményét követték el, és létrehozták vele a Magyarország nevű diktatúrát, ami NEM A MAGYAR ÁLLAM. Ezzel nem csak a magyar alkotmányt sértették meg súlyosan, de a nemzetközi jogot is, és olyan alkotmányos válságot idéztek elő, ami addig még sehol nem volt. Ezért nehéz megérteni, hogy mi történt.
.
A lényeg az, hogy 2014-ben lejárt a képviselők (a magyar állam ideiglenes birtokosainak) a mandátuma, az új képviselőket meg nem az Ideiglenes Alkotmány, hanem az érvénytelen Alaptörvény alapján választották meg, ezért ők már a Magyarország nevű diktatúra ideiglenes birtokosai lettek….volna, ha az egy személyben nem Orbán Viktor lenne.
A lényeg, hogy 2014 óta a magyar állam tulajdonosa továbbra is a magyar nép!!!!
Viszont JOGSZERŰ birtokosa (választott képviselői) NINCSENEK!!!
Azért nincsenek, mert egyrészt a nép nem alkotta még meg az új alkotmányt, amivel birtokba léphetne.
Másrészt a korábbi birtokos kiürítette az államot – amit Simicska megcsinált a Kaja Ibrahim cégekkel, azt a Fidesz megcsinálta a magyar állammal, a magyar állam intézményrendszerét átvitték a Magyarország nevű diktatúrába – és jelenleg a magyar állam felett a Magyarország nevű diktatúra jogellenesen gyakorolja a birtokjogot.”

A jelenlegi politikusok egymással karöltve egy szervezet magánhatalmat, diktatúrát működtetnek!

Képtalálat a következőre: „Az Alkotmány hatályban van”

A jelenlegi politikusok egymással karöltve egy szervezet magánhatalmat, diktatúrát működtetnek!
Az összes közreműködő köztörvényes BŰNÖZŐ!
Az is, aki tud erről, de nem tesz ellene semmit.

 

„Kolláth György alkotmányjogász élesen bírálta az új alaptörvényt és az annak elfogadásához vezető folyamatot, amellyel szerinte a Fidesz lényegében fölszámolta az alkotmányos rendet hazánkban. Kolláth szerint ma hazánkban nincs demokrácia és jogállam, amiben azonban nemcsak a kormányzó jobboldalnak van felelőssége, mivel a baloldali ellenzék kísérletet sem tett, hogy ezt a folyamatot meggátolja. Számos lehetőség lett volna erre a kezükben az előadó véleménye szerint, ezekkel azonban a baloldali pártok nem éltek, bénultan nézték végig az alkotmányozást.

Paul Krugman Nobel-díjas közgazdász blogjában, a The New York Times liberális lap honlapján arról, hogy Magyarország “túl messze ment az antidemokratikus reformok” területén, megszűntek a végrehajtó hatalom ellenőrzését szolgáló fékek, és belátható időre a kormánypárt kezébe került gyakorlatilag minden hatalom“.

2011.-ben valakik – az országgyűlés felhasználásával – kísérletet tettek a magyar állam megszüntetésére, és helyette egy nem jogfolytonos, nem magyar – megtévesztésül „Magyarország” nevű – magánállam létrehozására. Ehhez 262 képviselő szavazatával megalkottak egy Magyarország Alaptörvénye nevű dokumentumot, amit 2012. január 1.-én akartak hatályba léptetni. Első ránézésre látszik, hogy a megalkotott Alaptörvény érvénytelen, hiszen a hatályos Alkotmány (Magyar Köztársaság Alkotmánya) olyan pontjára (19.§ (3) a) pont) hivatkozva fogadták el, amely pontja kizárja minden más jogi dokumentum megalkotását és elfogadását azzal, hogy e pont szerint az országgyűlésnek az Alkotmány kizárólag saját magát engedi megalkotni. Mivel az Alkotmány 2011.-ben már meg volt alkotva, így erre a pontra hivatkozva az országgyűlésnek semmilyen jogi dokumentum elfogadásához nem volt joga.

Mik az Alaptörvény érvénytelenségének jogi következményei?

 

Az Alaptörvény közjogi érvénytelensége miatt joghatás kiváltására nem alkalmas dokumentum, ami azt jelenti, hogy ami benne le van írva, annak joghatása nincs, tehát a „Magyarország” nevű állam nem jött létre! Az érvényes és hatályos alkotmány továbbra is a Magyar Köztársaság Alkotmánya, és a törvényes magyar állam továbbra is a Magyar Köztársaság (a továbbiakban: magyar állam).

Mivel azt hazudva, hogy hatályba léptették az Alaptörvényt, 2012. január 1.-től elkezdtek működtetni egy törvénytelen szervezett magánhatalmat „Magyarország” néven, a magyar állam látszatát keltve, és megszállva a törvényes magyar állam intézményrendszerét. Ezzel államcsínyt követtek el!

 

Mik az Alaptörvény érvénytelenségének következményei az állam működésére?

2012.január 1.-től alkotmányos válság van. Minden új jogszabály, szerződés, és más jogi aktus érvénytelen, beleértve a korábbi jogszabályok, szerződések, és más jogügyletek módosítását is. Ezek joghatás kiváltására alkalmatlan dokumentumok.

Milyen következményei vannak az alkotmányos válságnak ránk nézve?

 

A magukat a magyar államban választott vagy kinevezett tisztségviselőknek hazudó személyek, és a magukat a magyar állam hivatalának hazudó intézmények jogalap nélkül, törvénytelenül működnek, ezért a magyar állampolgárok felett a magyar állam területén nincs joghatóságuk. Intézkedéseiket figyelmen kívül hagyhatjuk, és visszautasíthatjuk.

Az érvénytelen „jogszabályokat” senki sem köteles betartani az érvényes jogra hivatkozva.

Érdekes, hogy amikor az egyik párt képviselőjét azzal szembesítették, hogy egy Budapesti kerületben a pártjuk polgármestere a fizetésemelések után azzal folytatta ténykedését, hogy a saját fiát betette egy bizottságba. DK korábban többször is felszólalt az „urambátyám-politika ellen”. Érdemi válaszok helyett a politikus csak személyeskedett. Az is érdekes hogy korábban Gréczy Zsolt korábban 2017. Január.5.-én a HÍR TV reggeli járat műsorában arról beszélt, hogy az „Orbáni Alaptörvényt illegitimnek tekintik”

https://hirtv.hu/reggelijarat_adattar/keshegy-es-kovasz-1379577

 

Békés úton nem leváltható Orbán?

A képen a következők lehetnek: 1 személy

“A választási eljárási törvény elfogadásával megszűnik a polgári demokrácia és befejeződik egy autoriter rendszer kiépítése – derül ki Vörös Imre, volt alkotmánybíró szavaiból. A jogászprofesszor szerint azonban a kizárólagos hatalombirtoklást az Alaptörvény is tiltja, ezért ha az Alkotmánybíróság nem is állapítja meg addig az alkotmányellenességet, a következő Országgyűlés minden olyan törvényt megsemmisíthet, amely az államcsínyt szolgálta.” 2012. november 25

 

Nem érhető el leírás a fényképhez.

Kolláth György:

alkotmányjogász élesen bírálta az új alaptörvényt és az annak elfogadásához vezető folyamatot, amellyel szerinte a Fidesz lényegében fölszámolta az alkotmányos rendet hazánkban.
Úgy vélte, az új alkotmány megalkotására (és ezzel a régi eltörlésére) a második Orbán-kormány nem kapott fölhatalmazást, azt pedig, hogy a parlamenti kétharmados többségükre hagyatkozva a választási rendszert is saját elképzeléseik szerint szabták át, szintén fölhatalmazás nélkül tett lépésként, a hatalom bebetonozására tett kísérletként aposztrofálta az előadó.

Kolláth szerint ma hazánkban nincs demokrácia és jogállam, amiben azonban nemcsak a kormányzó jobboldalnak van felelőssége, mivel a baloldali ellenzék kísérletet sem tett, hogy ezt a folyamatot meggátolja. Számos lehetőség lett volna erre a kezükben az előadó véleménye szerint, ezekkel azonban a baloldali pártok nem éltek, bénultan nézték végig az alkotmányozást.

Az orbáni rend az előadó álláspontja szerint az európai, nyugati minták helyett inkább a keleti féldemokráciákra, „demokratúrákra”, Putyin vagy Erdogan országlására hasonlít. Kolláth György rámutatott: a demokrácia egyik legfőbb alapja az, hogy a hatalom békés úton leváltható legyen. Úgy vélte, Orbán Viktor Magyarországában ez nincs így.
Ha békés módszerekkel pedig nem lehet leváltani a hatalmat, akkor milyen eszköz marad erre, ha a hatalom végképp elviselhetetlenné válik? – kérdezte, de hál’ Isten hozzátette, jelenleg ennek nincs itt az ideje.

 

2015. 11. 16. kalohirek.hu