Hogyan lehet az Orbán vezette, Magyarország nevű diktatúrát felszámolni és mi lesz utána???

 

 

Képtalálatok a következőre: Magyarország nevű diktatúra

Tegyünk rendet a fejekben az Orbán vezette diktatúrával kapcsolatban, mert „zavart érzek az Erőben”.
Az, hogy MI LESZ a diktatúra felszámolása után, (milyen társadalmi berendezkedés jön létre a diktatúra felszámolása után) AZ MÁR 1989-ben, az ideiglenes alkotmány megalkotásakor ELDŐLT!!!!
„A többpártrendszert, a parlamenti demokráciát és a szociális piacgazdaságot megvalósító jogállamba való békés átmenet” UTÁN – jogilag érvényes módon – csak NÉPHATALOM jöhet létre!!!
Mert ez van beleírva az ideiglenes alkotmányba!!!! Mert azok a rohadt komcsi képviselők nem az őket követő új képviselőknek, nem Antallnak, nem Hornnak és nem Orbánnak adták át a hatalmat, hanem a NÉPNEK!!! Tehát a diktatúra felszámolása után Magyarországon NÉPHATALOM LESZ!!!
Mert 1989 óta Magyarországon – a nemzetközi jog szerint és az 1100 éves magyar állam ideiglenes alkotmánya által biztosítva – MINDEN HATALOM A NÉPÉ!!!
Tehát TELJESEN MINDEGY, hogy kinek mi a hite, vallása, politikai meggyőződése, TELJESEN MINDEGY, hogy KI MIT AKAR (liberális vagy szocialista demokráciát, királyságot vagy kommunizmust) jogilag érvényes módon EGYIK SE VALÓSÍTHATÓ MEG. CSAK NÉPHATALOM hozható létre, (és utána a nép majd eldönti, hogy a hatalmát milyen államformában akarja gyakorolni)!!!
EZÉRT mondom én, hogy jogilag érvényes módon csak EGYETLEN MEGOLDÁS VAN!!!!!
.
Éppen EZT – a NÉPHATALOM létrejöttét – AKARTA MEGAKADÁLYOZNI Orbán vezetésével a háttérhatalom, a hazájukat eláruló „elit” – politikusok, jogászok, gazdasági-pénzügyi vezetők, művészek, sportolók, tudósok – segítségével!!!!
Az „elit” a hatalma elvesztését akarta megakadályozni, EZÉRT alkották meg jogilag érvénytelen módon az Alaptörvényt, EZÉRT HOZTÁK LÉTRE a jogilag érvénytelen Magyarország nevű diktatúrát! Mert az ideiglenes alkotmány NEM ENGEDI, hogy a képviselők jogellenes hatalmat gyakoroljanak, az ideiglenes alkotmány NEM ENGEDI, hogy a magyar nép sorsáról a képviselők döntsenek!!!
A magyar nép sorsáról, jövőjéről, jövője társadalmáról és államáról CSAK A MAGYAR NÉP DÖNTHET!!!
A képviselők mégis kísérletet tettek az alkotmányos rend megváltoztatására, az 1100 éves Magyar Állam megszüntetésére, ezzel esküszegést és hazaárulást, az évezred legnagyobb bűnét követték el!
.
Hogyan lehet ezt az Orbán vezette diktatúrát felszámolni?
Szögezzük le az elején, hogy NEM KORMÁNYVÁLTÁSSAL. Egy kormányváltás NEM SZÁMOLJA FEL a diktatúrát, csak lecseréli a vezetőjét. Ezért másképp kell eljárni.
Azt, hogy HOGYAN LEHET felszámolni a diktatúrát, az a létrehozása pillanatában eldőlt.
Mivel Hitler és Rákosi jogilag érvényesen létrehozott diktatúrájával szemben Orbán diktatúrája jogilag ÉRVÉNYTELEN módon jött létre, ezért sokkal könnyebb felszámolni, mint Hitler vagy Rákosi diktatúráját.
Csak a magyar állam érvényes jogára kell hivatkozni!!!
Ezért hazudják azt a képviselők, hogy 2011. december 30-án hatályon kívül helyezték a magyar állam jogát, hogy a nép ne tudjon hivatkozni rá. Csak hát EZ HAZUGSÁG!!!!
Az IGAZSÁG AZ, hogy a képviselő NEM TUDJA MEGSZÜNTETNI, NEM TUDJA HATÁLYON KÍVÜL HELYEZNI a Magyar Állam jogát, ideiglenes alkotmányát (a Magyar Köztársaság Alkotmányát) mert NINCS HOZZÁ JOGA!!! Ezért az ideiglenes alkotmány jelenleg is hatályban van!!!Ezért amit a képviselők tettek, az jogellenes, és minden, amit utána tettek, az jogilag érvénytelen.
Jogilag NEM LÉTEZIK!!!
Csak virtuálisan, csak Orbán, csak a politikusok, csak a jogászok HAZUGSÁGAIBAN!!!
A valóság az, hogy amit működtetnek, amivel a magyar népet kifosztják, az egy jogilag érvénytelen diktatúra, amit a magyar népnek alkotmány biztosította JOGA és KÖTELESSÉGE FELSZÁMOLNI!!!
.
Ezért, ha fel akarjuk számolni ezt a diktatúrát, semmi mást nem kell tenni, mint kimondani az Alaptörvény (és a belefoglalt Átmeneti Rendelkezések) jogi ÉRVÉNYTELENSÉGÉT!!!
Kimondani, hogy a Magyarország nevű diktatúra nem a magyar állam, nem tűrjük el a nemzetközi jog és az ideiglenes alkotmány megsértését, és a magyar állam joga alapján FEL FOGJUK SZÁMOLNI!!!
BÉKÉSEN, tárgyalással, vagy egy jogilag érvényes – ezért GYŐZTES – 4. magyar SZABADSÁGHARCCAL!!!
Ezt kimondhatta volna már 2011-ben Sólyom László, Tölgyessy Péter, vagy az AB akkori elnöke.
Aztán kimondhatta volna bármelyik párt elnöke (Tóbiás, Vona, Schiffer) vagy akármelyik képviselő, bármelyik alkotmányjogi tanszék, néhány alkotmányjogász együtt.
DE NEM TETTÉK!!!
Ezért kell megszervezzük magunkat, a népet, hogy HELYETTÜK – akik megakadályozhatták volna ennek a diktatúrának, ennek az embertelen őrületnek a létrejöttét – A NÉP legalább 100 ezer tagja mondja ki az alaptörvény jogi érvénytelenségét, a jog, az alkotmányos rend helyreállításának igényét.
Ha viszont ekkor, amikor 100 ezren kimondjuk az Alaptörvény és a diktatúra jogi érvénytelenségét, a politikusok rosszabbak lesznek a kommunistáknál, és BÉKÉSEN nem mondanak le jogellenes hatalmukról, akkor NINCS KEGYELEM, nincs több tolerancia a népirtó, tömeggyilkos diktatúrával, annak vezetőivel, működtetőivel szemben. Akkor az alkotmányra és a nemzetközi jogra hivatkozva megszervezzük a magyar nép 4. szabadságharcát, ami csak egy győztes szabadságharc lehet!!!
.
CSAK ÍGY LEHET FELSZÁMOLNI ezt az Orbán vezette diktatúrát, és utána CSAK NÉPHATALMAT lehet létrehozni. Hiába akarja bárki bárhogy másképp, és hiába akar bárki bármit utána. NEM LEHET!!!
Vagy ezt tesszük – de akkor mindenki, aki szabadságot akar, csatlakozik a Szabadság mozgalomhoz – VAGY MARAD A DIKTATÚRA!!!
Remélem mindenki számára egyszerűen és érthetően írtam le, mi a HELYZET és mi a MEGOLDÁS!”

“Tibor Geri
2019. február 12. ·

A jogállam megszűnt, amikor elfogadták és hatályba léptették az egypárti alaptörvényt

Képtalálatok a következőre: A jogállam megszünt

Kár szépíteni. A jogállam megszűnt, amikor elfogadták és hatályba léptették az egypárti alaptörvényt (szándékosan kisbetűvel írva), amikor a köztársasági elnök, az országgyűlés elnöke és a miniszterelnök közjogi méltóságokat egymás közt szétosztotta egy baráti társaság. Miután a köztársasági elnök megbízatása is átnyúlik a következő kormányzati ciklusra, nincs olyan hatalom, nincs olyan hatalmi ág, amelyre egy nem Fidesz uralta kormány számíthatna. Ennek a helyzetnek a jogi alapját úgy teremtették meg, hogy az Országgyűlés megszegte az alkotmány törvényalkotásra vonatkozó minden rendelkezését.

Érdemes áttekinteni az alaptörvény elfogadásának és bevezetésének menetét, annak megállapításához, hogy egy nem létező törvényre épül a mai hatalom. Első lépésként 2010. június 28-án az Országgyűlés hatályon kívül helyezte az alkotmánynak azokat a rendelkezéseit, amelyek alapján az előkészítő feladatokat el kellett volna végezni: „Az új alkotmány előkészítésének részletes szabályairól szóló országgyűlési határozat elfogadásához az országgyűlési képviselők négyötödének szavazata szükséges.” Ezeknek a rendelkezéseknek a kiiktatása tette lehetővé az alkotmányozási színjáték megrendezését. (Előzmény az ÉS-ben: Vitairat az alkotmányosság helyreállításáról és a választásokról, 2018/11., márc. 14.)

Az alaptörvényt 2011. március 14-én nyújtották be az Országgyűléshez, és 2011. április 18-án az Országgyűlés, a kormánypárti képviselők szavazataival, már el is fogadta. Az, hogy az alaptörvény elfogadásához elég volt egy hónap, az, hogy a törvényjavaslathoz benyújtott módosító indítványok száma nem érte el a kettőszázat – a 2018. évi költségvetésről szóló törvényhez több mint ezer érkezett –, jelzi a parlamenti munka „komolyságát”, és világossá teszi azt is, hogy a törvény-előkészítési és törvényhozási folyamatban nem érvényesülhettek a jogállami követelmények. Ennek igazolásához rendelkezésre állnak azok az alkotmánybírósági határozatok, amelyekből megállapítható, hogy a jogszabályok elkészítése, elfogadása és hatályba léptetése során milyen elvárásoknak kell teljesülniük.

Érvényesülnie kell a kormányzati felelősségnek a törvényjavaslat előkészítése és az Országgyűlés elé történő benyújtása során, mondta ki az Alkotmánybíróság. „Az egyéni képviselői indítványra történő törvénymódosítás, de különösen az Alkotmány módosítása ilyen módon azért vet fel a demokratikus jogállam követelményéhez kapcsolódóan súlyos problémát, mert az országgyűlési képviselők esetében szinte teljes mértékben kizárt az, hogy a törvénymódosító javaslatuk benyújtása előtt megfelelő alapossággal előzetes számításokat és elemzéseket végezzenek, egyeztessenek és tárgyaljanak az érdekelt felekkel, így nagy az esély arra, hogy hatásait és következményeit tekintve kellőképpen át nem gondolt törvénymódosításokat vagy akár alkotmánymódosítást fogad el az Országgyűlés. Egyéni képviselői indítványra történő törvénymódosítás esetén a kormányt nem terheli az előzetes hatástanulmány készítésének, illetve a szükséges egyeztetések lefolytatásának a kötelezettsége.” [61/2011. (VII. 13.) AB h.] Az alaptörvényt önálló képviselői indítvány formájában nyújtották be.

Az Alkotmánybíróság világossá tette azt is, hogy a törvényalkotás során meg kell tartani azokat a garanciális szabályokat, amelyeket az Országgyűlés Házszabálya állapított meg: „a törvényhozási eljárás ész­szerű rendjét biztosítja a törvényjavaslat vitájának általános, részletes és záró vitára tagolása, amelyek során először a törvényjavaslat szükségessége, szabályozási elvei, jogrendszerbe illeszthetősége és egésze, másodszor a módosító javaslatokkal érintett részek és a bizottsági ajánlások, végül – a módosításokról történő szavazás alapján előkészített – egységes javaslattal kapcsolatban előállt koherenciazavar feloldása és a törvényjavaslat végleges szövegének elfogadhatósága kerül megvitatásra; … a Házszabálynak a zárószavazás előtti módosító javaslatok benyújtására vonatkozó rendelkezése a demokratikus hatalomgyakorlás és a köz érdekében végzendő képviselői tevékenység garanciájának minősül, ezért megsértése olyan súlyos eljárási szabálytalanságnak tekintendő, amely a törvény részének vagy egészének közjogi érvénytelenségét idézi elő.” [164/2011. (XII. 20.) AB h] Az alaptörvényhez 2011. április 18-án többek között Lázár János (Fidesz) tizenhat zárószavazás előtti módosító indítványt nyújtott be, amelyek közül több elfogadott javaslat [lásd a T2627/167.,170., 176. számon benyújtott javaslatokat] koncepcionálisan változtatta meg az Országgyűlés által elfogadott egységes javaslatot.

Az Alkotmánybíróság több alkalommal kifejtette, hogy a jogalkotónak kellő időt kell biztosítania ahhoz, hogy a jogszabály szövegét meg lehessen ismerni, meg lehessen érteni. A kérdéssel foglalkozó határozatok közül kiemelkedő figyelmet érdemel annak a határozatnak az indokolása, amellyel az Alkotmánybíróság megsemmisítette az új polgári törvénykönyvet hatályba léptető rendelkezéseket azt követően, hogy az előkészítő munka kezdetétől az új Ptk. kihirdetéséig több mint tizenegy év telt el. „Kódex esetében – vagy más, a törvénykönyvekhez hasonló, átfogó változást tartalmazó törvénycsomagnál – általában több… idő szükséges a jogalkalmazó szervek számára is a jogszabály alkalmazására való felkészüléshez; több idő kell a törvénykönyvvel érintett szervek és személyek számára annak eldöntéséhez, hogy miként alkalmazkodjanak egy új megközelítésen alapuló szabályrendhez.” [51/2010. (IV. 28.) AB h] Az alaptörvényt 2011. április 25-én hirdették ki a Magyar Közlönyben, és alig több mint nyolc hónap után, 2012. január 1-jén hatályba is lépett.

Miután az alaptörvény benyújtása az Országgyűléshez, elfogadása, hatályba léptetése nem felelt meg a jogállamiság követelményeinek, miután az alaptörvény benyújtását nem előzte meg előkésztő eljárás, miután a kormány nem tett eleget egyeztetési kötelezettségének, ez az alaptörvény nem létezik, semmis, vagyis valójában az „1989-es” alkotmány ma is érvényes. Érvénytelenek viszont az alaptörvényre épülő – kutyafuttában megszövegezett és elfogadott – sarkalatos és egyéb törvények, valamint kinevezések, megbízások, választások, beleértve a köztársasági elnök megválasztását is. (Volt olyan sarkalatos törvény egyébként, amely a kihirdetését követő napon lépett hatályba.)

Ellenzéki győzelem esetén az új Országgyűlésnek joga és kötelessége kimondani, hogy ez az alaptörvény, valamint mindazok a törvények és intézkedések, amelyek ráépülnek, nem létezőek, semmisek. A semmisség kimondásával hatályossá válik az Alkotmány, és hatályossá válnak az alkotmányos törvények is. A semmisséget megállapító törvény megalkotása alkotmányos kötelezettsége az új Országgyűlésnek, miután az Alkotmány rendelkezései szerint „senkinek a tevékenysége sem irányulhat a hatalom erőszakos megszerzésére vagy gyakorlására, illetőleg kizárólagos birtoklására. Az ilyen törekvésekkel szemben törvényes úton mindenki jogosult és egyben köteles fellépni”. Mivel az alaptörvény, a kapcsolódó törvények, kinevezések és megbízások elsődleges célja a mai kormánypártok hatalmának legszélesebb körű kiterjesztése és bebetonozása, az alkotmányos helyzet helyreállítása nem lehet mérlegelés kérdése. A semmisségi törvény megalkotásához a választóktól felhatalmazást kell kérni 2018-ban. Még van idő ennek bejelentésére! Az így elfogadott törvényt népszavazás útján meg kell erősíteni.

Szüdi János

VISSZHANG – LXII. évfolyam, 12. szám, 2018. március 23.

Büszkék rájuk.

image.png

Lássuk mire büszke a DK és Gyurcsány Ferenc pártelnök

 

2011.március.15. Pilvax Köz Mesterházy Attila elmondja „alkotmányos puccs zajlik” (Államcsíny, összeesküvés az állam irányításának megszerzéséért.)

 

2011.december.15 Gyurcsány Ferenc volt miniszterelnök jelenleg a Demokratikus Koalíció pártelnöke “Alkotmányos kötelesség szembeszállni a kizárólagos hatalomgyakorlási törekvésekkel” Lefordítom a törvényes állam irányításának megszerzéséért.

 

Majd 2012 áprilisában Gyurcsány Ferenc azt nyilatkozta „ezek átnevezték az országot”. Hazudott a hazugsággal legitimálta az államcsínyt.

 

Nem átnevezték az országot kedves DK-s párttagok és pártszimpatizánsok, hanem létre akartak hozni egy új államot a 2011/166 Magyar Közlönyben közöltek szerint Jogfolytonosságot megszakító alkotmányos fordulat helyett megszakították a törvényes állam jogfolytonosságát.  Helyette egy új államit akartak a létre hozni. Amit a magyar népnek kellett volna népszavazás által megszavazni. Csakhogy nem a nép szavazta meg, hanem egy szűk politikai elit. Ennek az álállamnak („Magyarország”) -k az alapító okirata az Orbáni alaptörvény, ami szintén érvénytelen. Mert a Magyar Köztársaság Alkotmánya pontosan rögzíti az alkotmányozás folyamatát. Mivel a Magyar Köztársaság Alkotmánya rögzíti azt, hogy minden hatalom a népé ez azt is jelenti, hogy az alkotmányozó hatalom is a népé. Csak a Magyar nép helyezheti hatályon kívül az alkotmányt (a törvényes állam alapító okirata) egy másik alkotmány megalkotásával. Ami nem történt meg, mert 262 államcsínytevő szavazta meg a Magyar nép helyett. Hogy mire büszke Gyurcsány Ferenc úr? Talán arra, hogy elfogadott törvényesnek állít egy olyan államot “Magyarország” nevű magánszervezetet, amelyet az ENSZ soha sem ismert el TÖRVÉNYES ÁLLAMKÉNT? Amit ön is legitimált azzal, hogy a 2012.-es állam ellenes puccs (alkotmány elleni puccs) által létrehozott Alaptörvényre épült választási törvénye alapján törvényesnek állította be a 2014-es választást, amin az ön pártja is részt vett. Magyarul legitimált törvényesnek állította egy jogilag létre sem jött államot “Magyarország” nevű magánszervezetet és annak a jogi dokumentumát (állam alapító okiratát) az Orbáni alaptörvényt.

Ettől a magánszervezettől kap mindegyik pártocska koncot Orbán Viktortól a parlamentben és az önkormányzatokban Magyarország kormányától, ami nem a MAGYAR KORMÁNY!

Hanem a “Magyarország” nevű magánszervezet végrehajtó szerve. Ez a Magyarország kormánya nevű végrehajtó szerve ad hatalmat azoknak, akikre ön és a pártja büszke. Mit is kérdezett Vörös Imre alkotmánybíró? Egy illegitim (törvénytelen) kormány hogyan alkothat törvényeket? Hát erre büszke ön pártelnök úr. Erre büszke az ön pártja, hogy a “Magyarország” nevű magánszervezetet szolgálja és mivel ennek az illegitim (törvénytelen) kormánynak a törvényeit tartja be, ami által az Orbán rendszert legitimálja törvényesnek és demokratikusnak állítja be. Esküt tett egy olyan jogi dokumentumra, amely egy egypártrendszer törvényeit tartalmazza. Elhiteti az emberekkel azt, hogy önök is törvényesen kaptak mandátumot egy törvénytelen államban egy olyan állam alapító jogi dokumentum választási törvényei alapján, amelyet állam ellenes (államcsíny alkotmányos rend erőszakos megváltoztatásával) hoztak létre. Ez a magánszervezet fizeti önöket is a pártjuk finanszírozását és az összes olyan politikust, aki az álállamban “Magyarország” nevű magánszervezetben indult a választásokon és mandátumot illetve valamiféle tisztséget nyert. Büszke lehet, erre pártelnök úr büszke lehet arra is, hogy segít az Orbán rendszernek abban, hogy megtéveszti a választóit, a szimpatizánsait és mindazokat, akiket az út szélére rugdosott ez a rendszer. Ezért kap ön is ettől a magánszervezettől díjazást, amit a megnyomorított nép adójából finanszíroznak a pártja janicsárjait, (fanatikus híveit) meg arra kérem, mielőtt engem lehordanak, mindenféle Fidesz bérencnek gondolkozzanak el azon kire és mi által szavaztak melyik államban. Kitől kapott Kálmán Olga Dobrev Klára és GY. Németh Erzsébet mandátumot és hatalmat?