Mik az Alaptörvény érvénytelenségének jogi következményei?

Képtalálat a következőre: „Alkotmányos válság”

  1. január 1. óta a magyar államot megszállva tartja egy magát „Magyarország”-nak hazudó magánszervezet, amely a hatalmát azzal tudja fenntartani, hogy el tudja hitetni, hogy a törvényes magyar állam, törvényes magyar kormány és országgyűlés. A megszállás már nem hagyományos eszközökkel történik, hanem úgy, hogy a saját érvénytelen szabályaikat az általuk uralt Magyar Közlönyben közzétéve elhitetik az intézmények közalkalmazottjaival, hogy ezek a magyar állam érvényes és hatályos jogszabályai, így ezekkel a szabályokkal irányítják a közhivatalokat és fegyveres testületeket, rajtuk keresztül, az érvénytelen, jogszabálynak látszó szabályokat rákényszerítik a magyar állampolgárokra.

Ennek a látszatnak az erősítésére kiváló eszköz a választásnak hazudott színjáték, melyet egy nem is létező állam nevében ez a magyar állam látszatát keltő magánszervezet rendezi. Légy került a levesbe, ezért kitüremkedett az álca mögül a valóság, hogy a választási színjáték is irányított, az eredményt a szervezet pártnak álcázott vezetői az ellenzéki pártnak álcázott alacsonyabb szintű vezetőkkel karöltve rendezi, amelyben a rivalizálás is csak látszat, porhintés a demokráciát a több párt létezésével azonosító hívők számára.

Most mindenki szembesülhetett vele, hogy egy (megszálló) diktatúrát a saját rendszerén belül felszámolni nem lehet, csak kívülről.

Hogyan történhetett mindez?

2011.-ben valakik – az országgyűlés felhasználásával – kísérletet tettek a magyar állam megszüntetésére, és helyette egy nem jogfolytonos, nem magyar – megtévesztésül „Magyarország” nevű – magánállam létrehozására. Ehhez 262 képviselő szavazatával megalkottak egy Magyarország Alaptörvénye nevű dokumentumot, amit 2012. január 1.-én akartak hatályba léptetni. Első ránézésre látszik, hogy a megalkotott Alaptörvény érvénytelen, hiszen a hatályos Alkotmány (Magyar Köztársaság Alkotmánya) olyan pontjára (19.§ (3) a) pont) hivatkozva fogadták el, amely pontja kizárja minden más jogi dokumentum megalkotását és elfogadását azzal, hogy e pont szerint az országgyűlésnek az Alkotmány kizárólag saját magát engedi megalkotni. Mivel az Alkotmány 2011.-ben már meg volt alkotva, így erre a pontra hivatkozva az országgyűlésnek semmilyen jogi dokumentum elfogadásához nem volt joga.

 

Miért nem találtak megfelelő jogalapot az Alkotmányban? Azért, mert nincs ilyen!

 

1989-ben az országgyűlés, amely akkor a népszuverenitásból eredő összes jogot gyakorta, megalkotta a Magyar Köztársaság Alkotmányát ideiglenes alkotmányként, amivel minden hatalmat visszaszolgáltatott a magyar népnek, ezzel az alkotmányozás kizárólagos jogát, hogy megalkothassa a saját végleges alkotmányát, amelyet népszavazással kell elfogadni. Ezért nem szerepel az országgyűlés hatásköreinek felsorolásában (19.§ (3) bek.) új alkotmány vagy alaptörvény megalkotása és elfogadása.

 

Miért „engedte át” az Alkotmánybíróság az Alaptörvényt?

 

Bragyova András, volt alkotmánybíró: “az Alkotmánybíróság hivatalból nem vizsgálta az Alaptörvény érvényességét, és erre vonatkozó beadvány nem is érkezett”. Hogy érkezett-e vagy sem, azt nem tudhatjuk, hiszen a hivatali gépezet akkor már megszállás alatt volt.

 

Mik az Alaptörvény érvénytelenségének jogi következményei?

 

Az Alaptörvény közjogi érvénytelensége miatt joghatás kiváltására nem alkalmas dokumentum, ami azt jelenti, hogy ami benne le van írva, annak joghatása nincs, tehát a „Magyarország” nevű állam nem jött létre! Az érvényes és hatályos alkotmány továbbra is a Magyar Köztársaság Alkotmánya, és a törvényes magyar állam továbbra is a Magyar Köztársaság (a továbbiakban: magyar állam).

Mivel azt hazudva, hogy hatályba léptették az Alaptörvényt, 2012. január 1.-től elkezdtek működtetni egy törvénytelen szervezett magánhatalmat „Magyarország” néven, a magyar állam látszatát keltve, és megszállva a törvényes magyar állam intézményrendszerét. Ezzel államcsínyt követtek el!

 

Mik az Alaptörvény érvénytelenségének következményei az állam működésére?

 

  1. január 1.-től alkotmányos válságvan. Minden új jogszabály, szerződés, és más jogi aktus érvénytelen, beleértve a korábbi jogszabályok, szerződések, és más jogügyletek módosítását is. Ezek joghatás kiváltására alkalmatlan dokumentumok.

 

A jelenleg érvényes és hatályos jogrend a Magyar Köztársaság 2011. december 31.-én hatályos jogrendje, beleértve a szerződéseket, és más jogi dokumentumokat is.

 

  1. április 6.-án a magyar államban minden mandátum lejárt, míg a 2014.-ben megtartott „választások” (és a „választási törvény”, ami alapján tartották) érvénytelenek, joghatás kiváltására nem alkalmasak, ezért azóta a magyar államban nincs törvényesen működő köztársasági elnök, miniszterelnök, kormány, országgyűlés, polgármesterek, önkormányzatok, EP képviselők, és minden hivatal törvénytelenül, a szervezett magánhatalom irányítása szerint működik!

A fentiek értelmében hivatalok minden intézkedése törvénytelen, még az érvényes jogszabályokra való hivatkozással is!

 

Milyen következményei vannak az alkotmányos válságnak ránk nézve?

 

A magukat a magyar államban választott vagy kinevezett tisztségviselőknek hazudó személyek, és a magukat a magyar állam hivatalának hazudó intézmények jogalap nélkül, törvénytelenül működnek, ezért a magyar állampolgárok felett a magyar állam területén nincs joghatóságuk. Intézkedéseiket figyelmen kívül hagyhatjuk, és visszautasíthatjuk.

Az érvénytelen „jogszabályokat” senki sem köteles betartani az érvényes jogra hivatkozva.

Ezek az egyéni megoldások csak az egyéni problémák tüneti kezelésére alkalmasak. A valódi megoldás a közös fellépésben van.

 

Az alkotmányos válság megoldása

 

A közjogi helyzet a magyar népnek egyben nagy lehetőséget is nyújt egy valódi rendszerváltás megvalósítására, melynek során új alkotmánnyal új jogfolytonos magyar államot hozhatunk létre, amely tiszta lappal indulhat, így eleve olyan lehet, hogy minket szolgáljon, és nem mi őt!

Az Alkotmány 2.§ (3) bekezdése minderre alkotmányos jogot biztosít, de egyben súlyos kötelességévé is teszi minden magyar állampolgárnak az alkotmány elleni puccs elkövetőivel, és a hatalom bitorlóival szemben, az alkotmányos rend helyreállítása érdekében való törvényes fellépést. Ez egyben a békés megoldás lehetőségét is biztosítja.

Forrás: Alkotmányos Ellenállás

Geri Tibor: Tájékoztató közleménye

Kapcsolódó kép

Azért nem érted, hogy mi zajlik a világban, mi történik a hazádban, mert hazudnak neked, mert félrevezetnek. Nem csak a politikusok,de szinte a teljes tudományos, gazdasági és jogi „elit”, meg az ő hazugságaikat közvetítő teljes hazai média. Meg itt az interneten és a Facebookon is csak a szennyet öntik Rád, hogy ne lásd a sok fölösleges információtól a valóságot.
Ebben a káoszban igyekszem fogódzókat adni, hogy utána saját magad is el tudd dönteni, hogy mi a helyzet, mi a valóság, ki mond igazat és ki beszél mellé, kiakar félrevezetni.

Kezdem a végével.
2011-ben politikusaink – akiket az ÁLLAMUNK vezetésére választottunk – megszegték az Istenre, a népre és az(ideiglenes) alkotmányra tett esküjüket és egy alkotmányellenes, érvénytelen alaptörvénnyel létrehoztak a magyar állam MELLETT egy Magyarország nevű Új Államot, ami így NEM LEHET a MAGYAR ÁLLAM. Mert két magyar állam nincs, az ezeréves magyar államot(ideiglenes nevén a Magyar Köztársaságot) meg a képviselők NEM SZÜNTETHETIK MEG, 89-óta Új Államot nem hozhatnak létre helyette. De még a nevét se változtathatják meg!
A képviselők mégis megtették, és ezzel elárulták a magyar népet és azt a hazát,amelynek védelmére, irányítására választottuk őket.
Ez a valós helyzet. A politikusaink HAZAÁRULÓK!!! 

Azt, hogy hogyan jutottunk ide, az kevesebbeket érdekel, ezért megfordítom, és azt később írom le. Azzal kezdem, hogy MIT tehetünk MOST, és HOGYAN SZÁMOLJUK FEL ezt a – háttérhatalom irányításával,a saját politikai elitünk segítségével felépített, kirablásunkra és elpusztításunkra létrehozott, a megtévesztés miatt aljas módon Magyarországnak elnevezett – DIKTATÚRÁT?
Mert ahhoz, hogy a mai állapotot egyáltalán túléljük, ahhoz először vissza kell térjünk a magyar államhoz, annak jogához. Majd azzal felszámolni a magyar nép feletti háttérhatalmi diktatúrát, megteremteni az önrendelkezési jogunkat és ezt egy ideiglenes alkotmányba rögzíteni. Majd ezzel az ideiglenes, nép általalkotott alkotmánnyal  létre kell hozzuk a XXI. század Új, az ezer éves magyar állammal jogfolytonos Magyar Államot, amia magyar nép érdekében működik, és biztosítja szabadságunkat, függetlenségünket,társadalmi fejlődésünket, egyéni boldogulásunkat.
Ez volt a „MIT?” kell tegyünk.
Ez megadja a „HOGYAN?” kérdésre is a választ.

A magyar állam területén, a hazaáruló politikusaink által létrehozott, „nem magyar állam” ellen BÉKÉSEN csak a hatályos magyar állam (ideiglenes nevén a Magyar Köztársaság), érvényes és hatályos jogával léphetünk fel . Aminek az alapja a magyar állam ideiglenes Alaptörvénye (1949.évi XX. törvény, a Magyar Köztársaság Alkotmánya).  Azért léphetünk fel ezzel a joggal a diktatúra ellen, mert EZ AZ ÉRVÉNYES ÉS HATÁLYOS MAGYAR ÁLLAM JOGA! Ezt a jogot ismeri el a külvilága magyar állam jogának, képviselőinket ez a jog alapján választottuk 2010-ben,erre, ennek betartására tettek esküt, és ez ad lehetőséget a népnek. Lehetőséget mind a politikusok hazaárulásával szembeni alkotmányos és jogszerű fellépésre,mind a diktatúra BÉKÉS, joggal való gyors felszámolására, a nép által alkotott ideiglenes alkotmány megalkotására, és azzal az új magyar állam létrehozására. Mert a 89-ben MÓDOSÍTOTT állami alaptörvényünk az 1920-tól gyakorolt képviselői szuverenitás (képviselők által önmaguknak adott hatalom) HELYETT bevezette a VALÓDI népszuverenitást. Csak a képviselőink elszabotálták az átmenetet, nem segítettek a magyar népnek megalkotni Magyarország új Alkotmányát. Helyette jólétükért cserébe az államjavainak elrablásához nyújtottak segítséget.

Összefoglalom ( a teljesség igénye nélkül, röviden, a legegyszerűbben, a legérthetőbben):
A Magyarország nevű állam NEM a Magyar Állam!
Hanem a politikusok által – a háttérhatalom érdekében és irányításával –létrehozott KÜLSŐ HATALOM DIKTATÚRÁJA az ezer éves magyar állam és a magyarországi nép fölött.
Ezt a „nem magyar államot” azért hozták létre, hogy a magyar államot és az ősi magyar alkotmányos rendet – és ezzel Európa és a Föld őstörténetét és annak nyelvét, kultúráját még őrző magyar népet – ELPUSZTÍTSÁK.
De ezt MEG TUDJUK AKADÁLYOZNI!!!
Azért tudjuk megtenni, mert a politikai vezetőink kétszer is „hibáztak”. 1989-benaz 1920-tól gyakorolt képviselői szuverenitást „véletlenül” a népszuverenitásra cserélték.  Az állami alaptörvényünkbe belekerült, hogy„MINDEN HATALOM a NÉPÉ”. Ezért amit Horthy, Rákosi-Kádár vagy Németh Miklós méga képviselői szuverenitásra hivatkozva megtehetett, azt Orbán 2011-ben már nem tehette meg. Mert már nem volt hozzá joga, az alkotmány nem tette lehetővé számára.
Mégis megtette, és ezzel az évezred legsúlyosabb alkotmánysértését követték el és ráadásul a nemzetközi jogot is súlyosan megsértették.
EZÉRT TUDUNK FELLÉPNI a diktatúra ellen,mert a hatályos magyar állam joga szerint Jogunk és KÖTELESSÉGÜNK fellépni az alkotmányt megsértő hatalommal szemben!!! És a hatályos nemzetközi jog is segítséget kell nyújtson a magyar népnek, és nem támogathatja a hatalomdiktatúráját.
Ezért lehetséges gyorsan és BÉKÉSEN, a magyar állam jogára és a nemzetközi jogra hivatkozva FELSZÁMOLNI a Magyarország nevű diktatúrát.

És a diktatúra felszámolásának nem csak az lesz a következménye, hogy létrejön az új, szabad és független magyar állam és ezzel megteremtődik a magyar nép önrendelkezési joga. Hanem olyan jogfolytonos magyar állam jön létre, amelynek nem lesz államadóssága, mert azt elviszi a Magyarország nevű állam!!! És további eredménye, hogy benne nem lesz szava az elmúlt 25 év politikusainak (mert az Alaptörvény megalkotásával kizárták magukat a magyar államból). És akkor megteremtődik a feltétele, hogy az önrendelkezési joggal rendelkező magyar nép az emberiség őstörténetét hordozó ősi magyar alkotmányos értékrend elemeit a mindennapi életünk részévé tegye, hogy azzal a világ legmodernebb társadalmi rendszerét létrehozva példát adjunk a világnak.
Mert a világban először – és az óta is egyetlenként – a magyar népnek sikerült szintézisbe hozni az isteni szuverenitást a népszuverenitással. 1848-ban, a Szent Korona értékrendjének köszönhetően.
Mert ez a magyar nép ősi küldetése, hogy példát mutasson, hogy a világ fejlődésénekélére álljon.
Mert ez egy új társadalmi korszak kezdete is lesz egyben.

Ez és ekkora MOST és ITT a felelősségünk. Saját népünkért, és az emberiségjövőjéért.
Hogy RÉSZLETESEN mit és hogyan kell tegyünk, és ki, mivel és hogyan akadályoz ebben bennünket, azt a következő részekben írom le.
Valamint azt is érdemes látni, hogy hogyan, milyen háttérhatalmi hazugságok, mesterkedésekés félrevezetések sokaságán át jutottunk ebbe a helyzetbe.
Nem szoktam ilyent kérni, de most kérem, hogy megosztásokkal segítsétek ezt a felvilágosító munkát! Mert fontos, hogy minden honfitársunk ismerje a valóságot.
Mert ez az első, amit tennünk kell a magyar népért.
HITELESEN tájékoztatni a valóságról.
Hogy utána még mit kell tennünk, azt folyamatosan írom….

Rendszerváltásra van szükség nem kormányváltásra!

 

Nem található automatikus leírás.

Milyen törvények alapja volna a kormányváltás? Egy közjogilag érvénytelen államcsíny által létre jött jogrend szerint? Elgondolkozott mát valaki mit jelent ez? Folytatná valaki ezt az egészet e csak egy másik párt zászló alatt, akik elismerték ezt az egész törvénytelenséget, ami által a Fidesz korlátlan hatalomra tőrt. Egy kormányváltás pont olyan alkotmányellenes volna, mint az az alaptörvény, mint ami alatt a Fidesz kiépítette a korlátlan hatalmát és jogfosztottá tette a magyar népet függetlenül párt hova tartozás nélkül! Egy kormányváltás alkalmával egy másik párt törne korlátlan hatalomra! Ezt az egész „halva született alaptörvényt” el kell taposni. Vissza kell állítani az alkotmányos rendet. Nem folytatni az alkotmányellenesség tevékenységet. Mert egy kormány váltás ugyanúgy egy alkotmányellenes jogrend alapja volna! Ezért kell Rendszert váltani és nem kormányt! Az alaptörvény közjogilag érvénytelen, joghatás kiváltására alkalmatlan!

“Magyarország” nevű állam nem is létezik, vagyis nem lehet a magyar állam, a magyar állam továbbra is az ideiglenes nevét viselő Magyar Köztársaság.

Az új, 2012. január 1. utáni törvények és módosítások egyik magyar állampolgárra sem vonatkoznak, azok betartását senki sem várhatja el!

A 2011-es alaptörvény, amivel létrehozták a “Magyarország” nevű diktatórikus fantomállamot, a magyar állam jogán érvénytelen!
Az alkotmány több pontját is megsértette, vagyis több okból is érvénytelen.
De leginkább azért, mert a 262 képviselő a nép bevonása nélkül hozott létre egy új államot, amihez egyszerűen nem volt joga!

Emiatt nem érvényes, és nem helyezheti hatályon kívül sem a Magyar Köztársaság államot, sem pedig annak hatályos alkotmányát, ami egyben állami alaptörvény is.

A képen a következők lehetnek: 1 személy, állás és szöveg

Mivel a képviselőink 2014-ben és 2018-ban is hazugságra és megtévesztésre építve rendeztek választásokat maguknak egy érvénytelen államban, így korábbi, még érvényes mandátumuk a Magyar Köztársaságban már lejárt!
Vagyis teljességgel illegálisan BITOROLJÁK a hatalmat felettünk! (ÁLLAMCSÍNY, de csak azért, mert a PUCCS fegyveres átvételt jelent, ez pedig megtévesztés alapú) “Magyarország” nevű állam nem is létezik, vagyis nem lehet a magyar állam, a magyar állam továbbra is a Magyar Köztársaság.

Az új, 2012. január 1. utáni törvények és módosítások egyik magyar állampolgárra sem vonatkoznak, azok betartását senki sem várhatja el!