Geri Tibor: Tájékoztató közleménye

Kapcsolódó kép

Azért nem érted, hogy mi zajlik a világban, mi történik a hazádban, mert hazudnak neked, mert félrevezetnek. Nem csak a politikusok,de szinte a teljes tudományos, gazdasági és jogi „elit”, meg az ő hazugságaikat közvetítő teljes hazai média. Meg itt az interneten és a Facebookon is csak a szennyet öntik Rád, hogy ne lásd a sok fölösleges információtól a valóságot.
Ebben a káoszban igyekszem fogódzókat adni, hogy utána saját magad is el tudd dönteni, hogy mi a helyzet, mi a valóság, ki mond igazat és ki beszél mellé, kiakar félrevezetni.

Kezdem a végével.
2011-ben politikusaink – akiket az ÁLLAMUNK vezetésére választottunk – megszegték az Istenre, a népre és az(ideiglenes) alkotmányra tett esküjüket és egy alkotmányellenes, érvénytelen alaptörvénnyel létrehoztak a magyar állam MELLETT egy Magyarország nevű Új Államot, ami így NEM LEHET a MAGYAR ÁLLAM. Mert két magyar állam nincs, az ezeréves magyar államot(ideiglenes nevén a Magyar Köztársaságot) meg a képviselők NEM SZÜNTETHETIK MEG, 89-óta Új Államot nem hozhatnak létre helyette. De még a nevét se változtathatják meg!
A képviselők mégis megtették, és ezzel elárulták a magyar népet és azt a hazát,amelynek védelmére, irányítására választottuk őket.
Ez a valós helyzet. A politikusaink HAZAÁRULÓK!!! 

Azt, hogy hogyan jutottunk ide, az kevesebbeket érdekel, ezért megfordítom, és azt később írom le. Azzal kezdem, hogy MIT tehetünk MOST, és HOGYAN SZÁMOLJUK FEL ezt a – háttérhatalom irányításával,a saját politikai elitünk segítségével felépített, kirablásunkra és elpusztításunkra létrehozott, a megtévesztés miatt aljas módon Magyarországnak elnevezett – DIKTATÚRÁT?
Mert ahhoz, hogy a mai állapotot egyáltalán túléljük, ahhoz először vissza kell térjünk a magyar államhoz, annak jogához. Majd azzal felszámolni a magyar nép feletti háttérhatalmi diktatúrát, megteremteni az önrendelkezési jogunkat és ezt egy ideiglenes alkotmányba rögzíteni. Majd ezzel az ideiglenes, nép általalkotott alkotmánnyal  létre kell hozzuk a XXI. század Új, az ezer éves magyar állammal jogfolytonos Magyar Államot, amia magyar nép érdekében működik, és biztosítja szabadságunkat, függetlenségünket,társadalmi fejlődésünket, egyéni boldogulásunkat.
Ez volt a „MIT?” kell tegyünk.
Ez megadja a „HOGYAN?” kérdésre is a választ.

A magyar állam területén, a hazaáruló politikusaink által létrehozott, „nem magyar állam” ellen BÉKÉSEN csak a hatályos magyar állam (ideiglenes nevén a Magyar Köztársaság), érvényes és hatályos jogával léphetünk fel . Aminek az alapja a magyar állam ideiglenes Alaptörvénye (1949.évi XX. törvény, a Magyar Köztársaság Alkotmánya).  Azért léphetünk fel ezzel a joggal a diktatúra ellen, mert EZ AZ ÉRVÉNYES ÉS HATÁLYOS MAGYAR ÁLLAM JOGA! Ezt a jogot ismeri el a külvilága magyar állam jogának, képviselőinket ez a jog alapján választottuk 2010-ben,erre, ennek betartására tettek esküt, és ez ad lehetőséget a népnek. Lehetőséget mind a politikusok hazaárulásával szembeni alkotmányos és jogszerű fellépésre,mind a diktatúra BÉKÉS, joggal való gyors felszámolására, a nép által alkotott ideiglenes alkotmány megalkotására, és azzal az új magyar állam létrehozására. Mert a 89-ben MÓDOSÍTOTT állami alaptörvényünk az 1920-tól gyakorolt képviselői szuverenitás (képviselők által önmaguknak adott hatalom) HELYETT bevezette a VALÓDI népszuverenitást. Csak a képviselőink elszabotálták az átmenetet, nem segítettek a magyar népnek megalkotni Magyarország új Alkotmányát. Helyette jólétükért cserébe az államjavainak elrablásához nyújtottak segítséget.

Összefoglalom ( a teljesség igénye nélkül, röviden, a legegyszerűbben, a legérthetőbben):
A Magyarország nevű állam NEM a Magyar Állam!
Hanem a politikusok által – a háttérhatalom érdekében és irányításával –létrehozott KÜLSŐ HATALOM DIKTATÚRÁJA az ezer éves magyar állam és a magyarországi nép fölött.
Ezt a „nem magyar államot” azért hozták létre, hogy a magyar államot és az ősi magyar alkotmányos rendet – és ezzel Európa és a Föld őstörténetét és annak nyelvét, kultúráját még őrző magyar népet – ELPUSZTÍTSÁK.
De ezt MEG TUDJUK AKADÁLYOZNI!!!
Azért tudjuk megtenni, mert a politikai vezetőink kétszer is „hibáztak”. 1989-benaz 1920-tól gyakorolt képviselői szuverenitást „véletlenül” a népszuverenitásra cserélték.  Az állami alaptörvényünkbe belekerült, hogy„MINDEN HATALOM a NÉPÉ”. Ezért amit Horthy, Rákosi-Kádár vagy Németh Miklós méga képviselői szuverenitásra hivatkozva megtehetett, azt Orbán 2011-ben már nem tehette meg. Mert már nem volt hozzá joga, az alkotmány nem tette lehetővé számára.
Mégis megtette, és ezzel az évezred legsúlyosabb alkotmánysértését követték el és ráadásul a nemzetközi jogot is súlyosan megsértették.
EZÉRT TUDUNK FELLÉPNI a diktatúra ellen,mert a hatályos magyar állam joga szerint Jogunk és KÖTELESSÉGÜNK fellépni az alkotmányt megsértő hatalommal szemben!!! És a hatályos nemzetközi jog is segítséget kell nyújtson a magyar népnek, és nem támogathatja a hatalomdiktatúráját.
Ezért lehetséges gyorsan és BÉKÉSEN, a magyar állam jogára és a nemzetközi jogra hivatkozva FELSZÁMOLNI a Magyarország nevű diktatúrát.

És a diktatúra felszámolásának nem csak az lesz a következménye, hogy létrejön az új, szabad és független magyar állam és ezzel megteremtődik a magyar nép önrendelkezési joga. Hanem olyan jogfolytonos magyar állam jön létre, amelynek nem lesz államadóssága, mert azt elviszi a Magyarország nevű állam!!! És további eredménye, hogy benne nem lesz szava az elmúlt 25 év politikusainak (mert az Alaptörvény megalkotásával kizárták magukat a magyar államból). És akkor megteremtődik a feltétele, hogy az önrendelkezési joggal rendelkező magyar nép az emberiség őstörténetét hordozó ősi magyar alkotmányos értékrend elemeit a mindennapi életünk részévé tegye, hogy azzal a világ legmodernebb társadalmi rendszerét létrehozva példát adjunk a világnak.
Mert a világban először – és az óta is egyetlenként – a magyar népnek sikerült szintézisbe hozni az isteni szuverenitást a népszuverenitással. 1848-ban, a Szent Korona értékrendjének köszönhetően.
Mert ez a magyar nép ősi küldetése, hogy példát mutasson, hogy a világ fejlődésénekélére álljon.
Mert ez egy új társadalmi korszak kezdete is lesz egyben.

Ez és ekkora MOST és ITT a felelősségünk. Saját népünkért, és az emberiségjövőjéért.
Hogy RÉSZLETESEN mit és hogyan kell tegyünk, és ki, mivel és hogyan akadályoz ebben bennünket, azt a következő részekben írom le.
Valamint azt is érdemes látni, hogy hogyan, milyen háttérhatalmi hazugságok, mesterkedésekés félrevezetések sokaságán át jutottunk ebbe a helyzetbe.
Nem szoktam ilyent kérni, de most kérem, hogy megosztásokkal segítsétek ezt a felvilágosító munkát! Mert fontos, hogy minden honfitársunk ismerje a valóságot.
Mert ez az első, amit tennünk kell a magyar népért.
HITELESEN tájékoztatni a valóságról.
Hogy utána még mit kell tennünk, azt folyamatosan írom….

Rendszerváltásra van szükség nem kormányváltásra!

 

Nem található automatikus leírás.

Milyen törvények alapja volna a kormányváltás? Egy közjogilag érvénytelen államcsíny által létre jött jogrend szerint? Elgondolkozott mát valaki mit jelent ez? Folytatná valaki ezt az egészet e csak egy másik párt zászló alatt, akik elismerték ezt az egész törvénytelenséget, ami által a Fidesz korlátlan hatalomra tőrt. Egy kormányváltás pont olyan alkotmányellenes volna, mint az az alaptörvény, mint ami alatt a Fidesz kiépítette a korlátlan hatalmát és jogfosztottá tette a magyar népet függetlenül párt hova tartozás nélkül! Egy kormányváltás alkalmával egy másik párt törne korlátlan hatalomra! Ezt az egész „halva született alaptörvényt” el kell taposni. Vissza kell állítani az alkotmányos rendet. Nem folytatni az alkotmányellenesség tevékenységet. Mert egy kormány váltás ugyanúgy egy alkotmányellenes jogrend alapja volna! Ezért kell Rendszert váltani és nem kormányt! Az alaptörvény közjogilag érvénytelen, joghatás kiváltására alkalmatlan!

“Magyarország” nevű állam nem is létezik, vagyis nem lehet a magyar állam, a magyar állam továbbra is az ideiglenes nevét viselő Magyar Köztársaság.

Az új, 2012. január 1. utáni törvények és módosítások egyik magyar állampolgárra sem vonatkoznak, azok betartását senki sem várhatja el!

A 2011-es alaptörvény, amivel létrehozták a “Magyarország” nevű diktatórikus fantomállamot, a magyar állam jogán érvénytelen!
Az alkotmány több pontját is megsértette, vagyis több okból is érvénytelen.
De leginkább azért, mert a 262 képviselő a nép bevonása nélkül hozott létre egy új államot, amihez egyszerűen nem volt joga!

Emiatt nem érvényes, és nem helyezheti hatályon kívül sem a Magyar Köztársaság államot, sem pedig annak hatályos alkotmányát, ami egyben állami alaptörvény is.

A képen a következők lehetnek: 1 személy, állás és szöveg

Mivel a képviselőink 2014-ben és 2018-ban is hazugságra és megtévesztésre építve rendeztek választásokat maguknak egy érvénytelen államban, így korábbi, még érvényes mandátumuk a Magyar Köztársaságban már lejárt!
Vagyis teljességgel illegálisan BITOROLJÁK a hatalmat felettünk! (ÁLLAMCSÍNY, de csak azért, mert a PUCCS fegyveres átvételt jelent, ez pedig megtévesztés alapú) “Magyarország” nevű állam nem is létezik, vagyis nem lehet a magyar állam, a magyar állam továbbra is a Magyar Köztársaság.

Az új, 2012. január 1. utáni törvények és módosítások egyik magyar állampolgárra sem vonatkoznak, azok betartását senki sem várhatja el!

Kedves Vadai Ágnes képviselő asszony önök hazudnak.

Képtalálat a következőre: „Vadai Ágnes”

 

Kedves Vadai Ágnes képviselő asszony már 2014-n bojkottálni kellett volna a választás. Milyen választási törvény alapján tartottak választásokat? Egy érvénytelen és semmis alaptörvény szerint? Ha az alaptörvény érvénytelen akkor minden ráépülő törvény érvénytelen. A választási törvény is érvénytelen.

Nincs miniszterelnök nincs kormánya  az országnak!

Nincs az országnak alkotmánya! Önök nem is képviselők. Hiszen minden képviselőnek a mandátuma 2014-n lejárt! Az utolsó demokratikus választást 2010-n tartották, meg ami a Magyar Köztársaság alkotmánya szerint volt megtartva. Önök hazudnak!

Nem értem miért vezetik félre a népet.Miért csapják be a szavazóikat

Orbán Viktor alaptörvénye törvénytelen, mert az Alkotmány tilalmát átlépte. Az Alkotmány nem tette lehetővé az alkotmányos rend megváltoztatását. Az Orbán-rendszernek nincs törvényes jogi alapja. Az alaptörvény alkotmányellenes. Ennél fogva érvénytelen. Magyarországon törvénytelen állapot van.

“a Fidesz törvényben akarja szentesíteni a választási csalást,

hogy a határon túli szavazatvásárlással az európai parlamenti választásokat is befolyásolni tudja.

Vadai hangsúlyozta, hogy a határon túliak az áprilisi országgyűlési választáson 2 mandátumról dönthettek a 200-ból, a jövő májusi EP-választáson viszont

2 mandátumról dönthetnének a 21-ből.

Ez egy szintlépés lenne az eddigi választási csalásokhoz képest, ami súlyosan sérti az európai magyarok választáshoz való jogát – emelte ki a politikus.

A DK felháborítónak tartja, hogy a Fidesz egy újabb választási csalás törvényesítésére készül – mondta Vadai.

A DK szerint Magyarország EP-képviseletéről csak és kizárólag a Magyarországok élt vagy élő embereknek van joguk dönteni.

A DK tiltakozik a választási csalás minden formája ellen, és nem fogja azt megszavazni a Parlamentben.”

Nyugati fény

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ!A Demokratikus Koalíció felháborítónak tartja, hogy a Fidesz egy újabb választási csalás törvényesítésére készül. A DK szerint Magyarország európai parlamenti képviseletéről csak és kizárólag a Magyarországon élőknek kellene dönteniük – Vadai Ágnes, országgyűlési képviselő, frakcióvezető-helyettes🇭🇺🇪🇺

Zveřejnil(a) Demokratikus Koalíció dne Středa 24. říjen 2018