AMIKOR ORBÁN VIKTOR ALÁÍRTA A PAKTUMOT

 

A képen a következők lehetnek: 2 ember
Ki volt a Fidesz Munkáscsoport árulója?
Levelünk, a Piroska-ruhában élt lényekhez
*

1988. november 7-én egy munkásfiatalokból álló csoport a belvárosi Vörösmarty téren – megtörve a munkaszüneti nap csendjét és rendjét – takarításba, söprögetésbe kezdett, a testükre rögzített táblákon követelve a szovjet ünnep eltörlését és március 15-e nemzeti ünneppé nyilvánítását…
A Fidesz Munkáscsoport tagjai a tervezett demonstráció tervét előre bejelentették a Fidesz irányítóinak (Orbán Viktor, Deutsch Tamás, Stumpf István, Fodor Gábor, Rockenbauer Zoltán, stb.) – ám ők egyetlen szóval, üzenettel sem jelezték, hogy az ifjúdemokraták mentora, Stumpf István a kommunista belügyminiszter Horváth István veje és emiatt talán nem volt bölcs dolog bejelentést tenni a pártvezetőségnél… – magyarán: akarva-akaratlanul közreműködői lettek a várható megtorlásoknak.
*

A belügyi szervek Szabad Európa Rádió, illetve a londoni BBC, – a francia, angol és amerikai diplomaták tiltakozás ellenére is katonai ügyészi vizsgálatot, majd büntetőeljárást kezdeményeztek a Fidesz Munkáscsoport tagjai ellen. Amint azt a Budapesti Katonai Ügyészség B.V. 2368/1988. sz. irata tartalmazza: a büntetőeljárás alá vont személyek között előállítási parancsot adtak ki egy, akkor 11 éves gyermek, Berta Sándor fk. ügyében is.

Miközben zajlottak a kihalgatások a „magyar Bastille” épületében – a budai Fő utcában – a Munkáscsoport néhány tagja elhagyta az országot, a Romania Libera vezetői Párizsba illetve a nyugat-németországi Bonn városába tették át székhelyüket. Az elmenekültek egy része vállalta fel később a Foundation for the Victims of Communism (Alapítvány a Kommunizmus Áldozataiért) nemzetközi dokumentációs iroda németországi képviseletét – erről az Amnesty International és az északrajna-vesztfáliai orgánumok is hírt adtak a későbbiekben.

*
A Magyar Népköztársaság kormánya – lényegében az MSZMP, a nem csituló felháborodás okán – 1988 december elején miniszterelnöki rendelettel november 7-ét törölte a nemzeti ünnepek sorából és kinyílvánította, hogy 1989-től kezdődően ismét ünnepnappá nyílvánítja március 15-ét. Kihangsúlyozandó: a Fidesz Országos Választmánya a történtek ellenére is, vagy talán éppen azért, párthatározatban rendelte el a Fidesz Munkáscsoport feloszlatását.

*
Azok, akik szenvedéssel, vérrel és önkéntes száműzetéssel áldoztak március 15-ért, 1989-ben még mindig megfigyelés alatt tartották otthonaikban vagy az emigrációban várták sorsuk jobbra fordulását (lásd a BM. III/III. Csoportfőnökség II-665/89 sz. Tájékoztató Jelentését az Állambiztonsági Történeti Levéltár dokumentumai között) – szóba sem kerültek az Ellenzéki Kerekasztal tárgyalásain… Az Ellenzéki Kerekasztal tárgyalói között, büntetlenséget ígérve a Kádár-rendszer vezetőinek, ott volt Orbán Viktor is, aki a későbbi évtizedekben 1988. június 16-án a rendőrségi fogdában töltött, néhány órás fogva tartására alapozta az “üldözöttsége” legendáját.
*

LEVELÜNK RAJNA-VIDÉKRŐL, DÜSSELDORFBÓL,
A PIROSKA-RUHÁBAN ÉLT LÉNYEKHEZ

A Bill Lomax által találóan Kádár-gyermekeknek nevezett csoport, a budapesti Bibó- és Rajk-kollégistákból lett pártelit-pukkasztók, a szüleik szocializmusából részben elfordult fiatalemberek – talán mert soha, semmilyen formában sem tapasztalták meg az egyszerű nép érzéseit, nem tapasztalhatták meg a munka és a munkásság világát, a haza jelentőségét és a honvágy érzését, főleg nem a verejték ízét és a felelősség súlyát – hasonlatossá váltak Simone de Beauvoire főhőséhez: a Piroska-ruhában élt lényhez, kinek a szőnyeg vöröse a szemébe sikoltott…

„Némely könyv nehéz sorsokról tudósított. Szörnyûnek találtuk a bányászok életét, akik egész nap a sötét járatokban dolgoznak, kitéve a bányalég szeszélyének. De bennünket – otthon – biztosítottak arról, hogy azok az idõk elmúltak. A munkások napjainkban már sokkal kevesebbet dolgoznak, és sokkal többet keresnek. Mióta megalakultak a szakszervezetek, a tõkések az igazi elnyomottak.
A munkások sokkal több előnyben részesülnek, mint mi, középosztálybeliek és vállalkozók. Nekik nem kell reprezentálniuk, mint nekünk – tehát tyúkot ehetnek minden vasárnap. A piacon az ő asszonyaik vásárolják össze a legjobb falatokat, miközben selyemharisnyában járhatnak. Mesterségük nehézségeit, lakásuk kényelmetlenségeit megszokták – nem szenvednek tőle úgy, ahogy mi szenvednénk hasonló helyzetben. Követeléseiket nem menti szükségük…”
*
Az Oxfordból, illetve az Amerikai Egyesült Államok különbözõ egyetemeirõl hazaérkezett leendõ, immár demokratizált és gyakorló törvényhozók (ti.: karrieristák) mellett az úgynevezett „nemzeti pártok” tucatjaiba delegált szakértõk és jó szakemberek mûködtek közre az „emberarcú szocializmus” restaurációjában – milliók számára igazolva a prágai igazságot, miszerint: a kommunizmusnál már csak az a rosszabb, ami azután következik.

Később, 1990 májusától, a BM nevével fémjelzett titkosszolgálati organizációból névlegesen(!) csak a BM. III/III. Csoportfőnökséget oszlatták fel – az összes egyéb titkosszolgálati testület személyi állományát változtatás nélkül alkalmazta tovább az új hatalmi elit, az Antall-kormány és napjainkig, három évtizeden át minden magyarországi kormány. A rendőrségi vezetők egy részét átképzésre az irányították, dr. Margittai r.őrnagyot (aki felelős volt a Munkáscsoporttal szembeni kegyetlenkedésekért) az 1990-ben kimondott közkegyelmi rendelkezés után új megbízatással és tábornoki ranggal látta el. A Fő utcai katonai ügyészség vezetőit pedig minisztériumokban, magas állami hivatalokban alkalmazták illetve az önkényuralom rendőreinek, párthadseregének gyülekezőhelyévé vált ilyen-olyan biztonsági (security) vállalkozások várták. – Mikor hat esztendő múltán Kulcsár Anna újságíróval felkerestük Budapest V. ker. Rendőrkapitányságnak a vezetőjét, szerepét mentegetve adta elő: “Kedves Erzsébet, ne haragudjon rám, én is csak áldozat voltam azokban az időkben…”
*

Kollár Erzsébet,
Szemenyei-Kiss Tamás,
a feloszlatott Fidesz Munkáscsoport egykori tagjai.
Fénykép: Stumpf István és Orbán Viktor, 1986.

Kollár Erzsébet/Facebook

AZ AGITÁLÁS ÉS EGY KÉRDÉS

A baj az, hogy ezt a kétarcúságot Brüsszelben és itthon is tudja mindenki. Mégis bejön neki a kétfelé beszélés. Miután Brüsszelnek nincs közvetlen hatása ennek megszüntetésére, nem marad más emberek nekünk kell azt meg tenni az EU-s és az önkormányzati választásokon. Nincs mese mozdulni kell! De két oldalról! Egyrészt a demokratikus oldalnak győzni képesnek kell mutatkoznia mondásaival és hitelességével. Ez most a kissé hektikus belső és külső mozgást mutató demokratikus pártok esetében -kivéve a DK-t! – még várat magára. A vezető szerep eléréséért mindent eddig feláldozók hitelesség hiányban szenvednek. Lesz olyan politikai erő, ami konzekvens politikával majd szeptembertől kiáll és azt mondja: gyertek velünk! mert most is az együtt menetelés a lényeg, nem a kukorékolás a szemétdombon. Aki(k) nem jutnak el idáig a felismerésben, azok gyengítik a lehetőséget a váltásra. Másrészt akikhez szólnak a változást akaró pártok, azok ne kifogást keressenek,hogy pl de korábban ez meg az volt, és ekkor meg ekkor mit is akartak, na és a hogy nem jó amit mondanak,meg tesznek…lehetne folytatni. Tehát emberek vegyünk egy nagy levegőt és fújjuk el már ezeket.
A Gondolkodás és Vélemények szabadsága kérdezi:
És tessékmondani…ez az EU képviselő választás és Önkormányzati képviselő választás melyik Magyar államban lesz megtartva, a MAGYARORSZÁG nevű, vagy a MAGYAR KÖZTÁRSASÁG nevű államban. Nem mindegy ám… Merthogy az én 2012.- től érvényes személyi igazolványomon és lakcímkártyámon az áll, hogy MAGYARORSZÁG, a korábbi személyi igazolványomon pedig az, hogy MAGYAR KÖZTÁRSASÁG. Akkoriban kérdeztem is az ügyfeles hölgyet, hogy mi az ábra, netán új állama született Magyarországnak…? És tessék mondani mi van a MAGYAR KÖZTÁRSASÁGGAL, MEGSZÜNT…? Mert, hogy engem erről senki nem értesített, hogy már nem a MAGYAR KÖZTÁRSASÁG állam polgára vagyok, hanem a MAGYARORSZÁG nevű új állam polgára lettem, akarom e nem e, tetszik nem tetszik…? de azt mondta a hölgy, elbizonytalanodott,nagyra tágult szemekkel, hogy nem tudja, nekik csak ilyen van, mást nem tudnak adni. Na szép…gondoltam… akkor ki tudja…? Mert, hogy én nem külhoni Magyar lévén, Magyarországon nem lehet KETTŐS MAGYAR ÁLLAMPOLGÁRSÁGOM. Na mondom magamban itt valami nem stimmel, ha már maga a hatóság sem tudja, hogy mi az ábra. Hát kezdtem utána járni. Lassan ment, mert akkoriban még nem volt számítógépem, az írott sajtó, a TV meg egy kukkot nem beszélt erről. Ismerőseim is csak akkor figyeltek fel erre, amikor megnézték a régi és az új személyi igazolványukat és kissé elkomorult az arcuk. Szó-szó, pár éve hogy van számítógépem és mondok már csak kíváncsiságból is utána járok az igazságnak. Beleástam hát magam a Magyar Köztársaság Alkotmányába, azután a Magyarország állam Alaptörvényébe, annak átmeneti rendelkezéseibe, a történeti alkotmányba, egy jó pár jogi állásfoglalásba az Alkotmány és Alaptörvény tekintetében, és tudjátok mire döbbentem rá? Nem akartam hinni a szememnek, fel sem voltam képes fogni úgy helyből az egészet. Ez a Magyarország nevű Állam és Alaptörvénye egy nagy át…@szás Ilyen nincs. Ez egy svindli. Magyar Köztársaság az van, és annak Alkotmánya. TEGYE FEL A KEZÉT AZ A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÁLLAM POLGÁRA AKI MEGSZAVAZTA, ELFOGADTA AZ ALAPTÖRVÉNYT. Mert hogy a hatályos Alkotmányunk ezt bizony igy RENDELI.. No. Hátha senki nem szavazta meg a nagyérdemű Nép közül, akkor ennél fova akkor NEM IS ÉRVÉNYES, ezért a Magyarország nevű állam sem létezik. A baj az, hogy ezt a hatályos Alkotmányos törvényt a jelenlegi hatalom, az Országgyűlés képviselői a Kormánnyal karöltve nagyívben szó szerint lesz@rják. Úgy gondolják ők bármit megtehetnek, minden törvények felett állnak. Azután már nem sok idő kellett ahhoz, hogy azt is felfogjam, hogy a 2014.-es választások előtt lejárt az akkori Országgyűlés mandátuma és hogy azóta a Magyar Köztársaságban nem tartottak Országgyűlési választásokat, de semmilyen választásokat, vagy népszavazásokat. Szóval, olyan választásokon, népszavazásokon vettem részt 2014.-től fogva, ami nem a Magyar Köztársaság államban, hanem egy nem létező Magyarország nevű Államban lett megrendezve és ezért majdnem lehülyéztem magam, de hát honnan is tudhattam volna én a tudatlan nép, hogy ez a történelem legnagyobb átverése. Szóval, nem mindegy ám, melyik Magyar államban akarják tartani az EU-s és Önkormányzati képviselő választásokat mert mások a jogaim a Magyar Köztársaság állam Alkotmánya szerint és mások a jogaim a Magyarország nevű állam Alaptörvénye szerint. A Magyarország nevű államban, ahhoz van jogom, hogy befogjam a pofámat, még akkor is ha én a Nép a Magyr Köztársaság állam polgára vagyok és ez az állam közjogilag nem létezik tehát állampolgárai sincsenek, de az erő-szak az velük van, mert az Alaptörvénnyel megfosztottak (mármint a népet) a hatalmamtól és még számtalan Alkotmányos jogomtól. Úgyhogy kérem, engem ne hülyítsen senki ezekkel az illegitim választásokkal. Majd, ha a Magyar Köztársaságban rendeznek újra választásokat, népszavazásokat, arra majd elmegyek és leadom a voksomat. Aki elmegy ezekre az illegitim választásokra, szavazásokra, az nyugodtan lehülyézheti magát mert azzal csak ezt az illegitim hatalmat erősíti és Ő maga is nagy ívben lesz@rja a Magyar Köztársaság Alkotmányát. Szóval melyik államban lesznek a választások…???!

Péter Bolla /Facebook

Orbán Viktor két arca

ORBÁN KÉT ARCA Itthon hadat üzen, Brüsszelben smúzol. Nézzetek meg, hogy beszél Magyarországon és hogy Európában. És ahogy látjátok, ma az Európai Néppárt megállította Orbánt. Mégsem olyan nagylegény. Vigyázat! A videó elkészüléséért Gyurcsány a hibás! 🙂 Azért megosztanátok másokkal is?

Zveřejnil(a) Gyurcsány Ferenc dne Sobota 29. duben 2017

Orbán tudja!

 

2007-ben Orbán a TV2 vendége volt és akkor még az ellenzék büszke vezéreként az hagyta el az ajkát, hogy ma Magyarországon nincsen demokrácia. Bárdos András, műsorvezető visszakérdezett, hogy nincsen demokrácia?

S Orbán szépen elmagyarázta, hogy az Ő értelmezése szerint mi a demokrácia kritériumai:

A demokrácia lényege az, hogy azok akik a hatalmat gyakorolják, azok kötelesek elszámolni és vállalni a felelősséget mindazért amit tesznek. Ma Magyarországon a kormány nem számol el, illetve nem számolt el azzal amit tesz, illetve semmiért sem vállalja a felelősséget. Formailag lehet azt mondani, hogy működnek Magyarországon demokratikus intézmények.

Mondta ezt az az Orbán, aki hatalmon egyetlen egy nyilvános vitára nem áll ki, sőt még nem az Ő érdekkörükbe tartozó médiumnak riportot sem hajlandó adni. Az ATV-ben például 2010 óta nem járt. Így nem is lehet a nyilvánosság számára elszámoltatható.

Mondta ezt az az Orbán, aki kormányra kerülése után a Médiatanács, az Ügyészség, a Számvevőszék élére egy saját pártból érkezett politikust ültetett, a Bíróságot, a Választási Bizottságot meg az Alkotmánybíróságot teletömte az Ő holdudvarukba tartozó katonákkal. És akkor még a Jegybankról nem is beszéltem. Mond Viktor így hogyan is lehet téged felelősségre vonni?

Mondhatjuk azt persze, hogy igen a politika ilyen. Ilyen Orbán Viktorok játszótere. De azon túl is vannak elvek, hogy a hatalmat megszerzi valaki. Ha pedig ezt Viktor is tudja, akkor tudatosan épített ki egy “demokrácia nélküli többpártrendszert”. Még rosszabb.

Orbánnak azért kell mennie, sőt, inkább csúnyán buknia, hogy mi választok egyszer s mindenkorra megtanítsuk a politikai elitünket, hogy persze lehet mást mondani ellenzékben, mint hatalmon, de annak az ára egy csúfos bukás.

Hírhugó