A választás csak film trükk

A képen a következők lehetnek: 1 személy

 

Az Orbáni alaptörvény közjogilag érvénytelen! Minden ráépülő törvény semmis érvénytelen és törvénytelen. Ezért egy érvénytelen választási törvény által kiírt választás már eleve érvénytelen! Egy érvénytelen választást nem lehet elcsalni! Mert eleve nem is érvényes ezért egy érvénytelen választásnak nincs tétje! Színházat játszik a néppel a Fidesz és a Fidesz bűntársa akollaboráns kamu ellenzék. Ha egy kormány “illegitim” Nem törvényes. Akkor az a törvénytelen kormány törvénytelenül felhatalmazás nélkül alkot törvényeket. A felhatalmazást a Magyar Köztársaságtól kaphat törvényalkotásra. mikor kapott felhatalmazást a Fidesz törvényalkotásra? 2010-n akkor tett esküt a Magyar Köztársaság Alkotmányára, de arra nem kapott felhatalmazást, hogy alkotmányozzon. Mert csak a népnek van joga alkotmányozni. Ezért az alaptörvény érvénytelen, mert a nép, mint a hatalom birtokosa nem hagyta jóvá, azaz nem szavazta meg az alaptörvényt ezért is érvénytelen közjogilag jogalkotásra alkalmatlan! Tehát ez a jogalkotásra alkalmatlan alaptörvény nem alkothat érvényes törvényeket. Mert eleve az, aki törvényeket alkot 2012 óta az alaptörvény szerint már nem törvényes jogalkotó az Orbán „kormány” mivel illegitim=törvénytelen ezért minden törvény, ami általa keletkezet érvénytelen törvénytelen! A választási törvény is! Ezért minden választás, amit 2014 óta tartottak egy nem létező jogilag el nem ismert államban”Magyarország” meg sem történt. Egy meg sem történt választást nem lehet elcsalni!!!!!!

A “Magyarország” nevű jogellenesen létrehozott entitás NEM a magyar állam, mert az jelenleg is a “Magyar Köztársaság”. Érvényes és ma is hatályos jogrendjének alapja a “Magyar Köztársaság Alkotmánya”, melynek alapján a Magyar Köztársaság állampolgárainak nemcsak joguk, hanem kötelességük is a kizárólagos hatalom gyakorlása elleni fellépés, melyet a hazaáruló országgyűlési képviselők gyakorolnak az alkotmányos válság előidézésével ill. szándékos, akarategységben elkövetett létrehozásával és fenntartásával 2012 óta.2014április 6.-án a magyar államban minden mandátum lejárt, míg a 2014.-ben megtartott „választások” (és a „választási törvény”, ami alapján tartották) érvénytelenek, joghatás kiváltására nem alkalmasak, ezért azóta a magyar államban nincs törvényesen működő köztársasági elnök, miniszterelnök, kormány, országgyűlés, polgármesterek, önkormányzatok, EP képviselők, és minden hivatal törvénytelenül, a szervezett magánhatalom irányítása szerint működik!

2014-óta nincs semmilyen választás! Az “Magyarországon” történik nem a Magyar Köztársaságban.Ezért érvénytelen az összes választás!
Az érvénytelen alaptörvénnyel és a 2014-ben lejárt mandátumukkal az összes párt összes képviselője kiírta magát a Magyar Köztársaság államából.

 

Nemzetközi korrupciós vizsgálat folyik az USÁ-ban az Orbán-kormány ellen

„Vagy van demokrácia vagy nincs; akármilyen jelzőt teszünk elé, nyilvánvaló, hogy az a demokrácia csorbítását, csonkítását jelenti” – szögezi le Radványi Szerinte ha a helyzet sokáig így folytatódik, akkor Magyarország egy nagyon mély szakadékba zuhanhat.

Amúgy a jobbközép értékeket követő washingtoni Frontiers of Freedom elnökhelyettesként is tevékenykedő Radványi úgy érzi, „figyelmeztetni kell arra, hogy a helyzet tarthatatlansága miatt el kell gondolkodni azon, milyen formában lehet törvényes körülmények között ellenzéki csoportokat felállítani, amelyek eredményesen tudnak szembeszállni Fidesszel a 2022-es választásokon”

A 13 perces adásban Radványi a demokratikus jogállamiság lebontásának az orbáni útját is felvázolja. Orbánék 2011-ben új alkotmányt alkottak, amely valójában megszüntette a bíróságok önállóságát, megnyirbálta vagy visszavette a szabadságjogokat, a többi között a média elfoglalásával a véleménynyilvánítás, a szólás és az információhoz való jutás szabadságát, s úgy rátelepedett a gazdaságra, hogy Magyarországon ma már csak a Fidesz és a kormány, s persze Orbán áldásával lehet vállalkozni .

Külön kitér a gazdaság helyzetéről szóló részben arra, hogy ugyan az alaptörvény értelmében a gazdaság „az érékteremtő munkán és a vállalkozás szabadságán alapszik,…de ez utóbbi nem létezik, mert minden pályázat a Fidesz, a kormány, s ezen belül Orbán szűk családi és baráti köre hatáskörébe tartozik, a nyertesek például Orbán barátja, Mészáros Lőrinc, illetve veje Tiborcz István.

Radványi emlékeztet arra: „jómagam, az intézetemen keresztül szintén kezdeményeztem korrupcióellenes eljárást személyesen Orbán Viktor, több családtagja és szűk baráti köre ellen. Jelen pillanatban az USA külügy- és igazságügyi minisztériumában van az ügy, s a vizsgálat folytatódik” – közölte videoadásában.

A Fidesz-propaganda médiája nem fog beszámolni arról, hogy nemzetközi korrupciós vizsgálat folyik az USÁ-ban az Orbán-kormány ellen.

 

Kabátot kell váltani nem a gombot… a kabáton.

Kapcsolódó kép

“Magyarország (ideiglenes) Alkotmánya (a Magyar Köztársaság Alkotmánya) 77. § (1) bek. szerint „Az Alkotmány a Magyar Köztársaság alaptörvénye”. Ezért Magyarország (ideiglenes) Alkotmánya hatályban van, mert CSAK a NÉPNEK van joga hatályon kívül helyezni Magyarország Alkotmánya megalkotásával. (És a képviselőnek olyan joga sincs, amellyel hatályon kívül helyezhetné az alkotmányt, mégis megtették, és az AB ezt is szó nélkül eltűrte.) Ebből következően a Magyar Köztársaság – mint a hatályos alkotmány által létrehozott állam – nem szűnt meg. Csak akinek működtetnie kellene a magyar államot, akit a magyar nép a magyar állam irányítására választott, azok alkotmányellenes puccsot hajtottak végre, és alaptörvényük megalkotásával, saját, jogelőd nélküli, új államot hoztak létre. Majd ezzel a fantomállammal elfoglalták a magyar államot, helyére léptek itthon és a nemzetközi szervezetekben. Azóta állami (hatalmi) erőszakkal hatályban tartják és betartatják az alaptörvényüket, és diktatúrát gyakorolnak a magyar (magyarországi) nép felett. van egy érvényes és hatályos Magyar Alkotmány – Magyarország ideiglenes Alkotmánya (Magyar Köztársaság Alkotmánya névvel)- amit csak a magyar nép helyezhet alkotmányosan hatályon kívül egy Új Alkotmány megalkotásával. Ez az Alkotmány hozta létre és tartja hatályban a Magyar Köztársaság nevű államot, mely jogfolytonos az ezer éves magyar állammal. Ennek az államnak a választott képviselői viszont nem ismerik el annak az államnak az alkotmányát és magát az államot se, amely állam polgárai megválasztotta őket!!! Tehát egyrészről van egy érvényes és hatályos alkotmánnyal rendelkező, ezeréves állam, melyet a választott képviselői neismernek el. Másrészt van a politikai elit (a képviselők) által egy érvénytelen alaptörvénnyel létrehozott Magyarország nevű fantomállam, ami az állami erőszak segítségével elfoglalta a magyar államot, és az állam lakosait megfosztotta az önrendelkezés jogától!!! És ez az, ami legsúlyosabb. A magyar politikai elit (a képviselők többsége)egy érvénytelen alaptörvénnyel maga által megszüntetettnek tekinti az évezredes magyar alkotmányos rendet, államát elfoglalták, és elvették a nép önrendelkezési jogát!!! Ez az, ami igazán súlyos az “alaptörvényben.

NMVBLOG 010. Az alkotmányellenes diktatúra létrehozói I. és II. rész

Az érvénytelen választási színjáték előtt a diktatúra létrehozóit és látszat fenntartóit "támadjuk" (leplezzük le)

Zveřejnil(a) Indítsuk újra Magyarországot, állítsuk helyre az állami jogfolytonosságot dne Neděle 1. dubna 2018