UCC (Uniform Commercial Code)

Képtalálat a következőre: „UCC (Uniform Commercial Code)”

Mostanában nagy erőkkel jönnek ezzel az UCC-vel. Arra buzdítanak, hogy a közös problémák közös megoldása helyett, a közös problémát egyedül akarjuk megoldani.

Ezekben az emberekben egy a közös: egyik sem ismeri az UCC-t, Többször is kértem őket, hogy idézzenek már az UCC-ből egy olyan szakaszt, amelyik az állításukat alátámasztja, de válasz nem érkezett.

Az első alapvető tévedésük, hogy azt hiszik, az UCC nemzetközi jog, miközben deklaráltan USA szövetségi jog. A tévedést az okozza, hogy az UCC-ben az “állam” kifejezést a világ államaira értik, holott az az USA tagállamait jelenti.

Az UCC nem törvénykönyv (bár a “code” azt is jelenti), hanem kódex. Vagyis az alkalmazása a felek akaratától függ, hogy a szerződésük egyszerűsítése céljából elfogadják az UCC rendelkezéseit, vagy nem.

Általában két szakaszt szoktak emlegetni: az 1-308 és az 1-103 paragrafust.

Ҥ 1-308. Performance or Acceptance Under Reservation of Rights.

a) A party that with explicit reservation of rights performs or promises performance or assents to performance in a manner demanded or offered by the other party does not thereby prejudice the rights reserved. Such words as “without prejudice,” “under protest,” or the like are sufficient.

(b) Subsection (a) does not apply to an accord and satisfaction.”

Az UCC 1-308 lényegében arról szól, hogy ha valaki úgy ír alá egy szerződést, hogy valamilyen jogot vagy jogokat fenntart magának, akkor a szerződésből kifolyólag ezek a fenntartott jogai nem sérülhetnek, Az aláírás alatt a “hátrány nélkül”, vagy “fenntartással” kifejezések elegendőek.

Hozzáteszem, ha bárki bármikor bármilyen hivatalos iratot (ez is szerződés!) aláír, célszerű az aláírás alá a “hátrány nélkül” kiegészítést tenni, de én a magam részéről a “minden jog fenntartva” kiegészítést tenném, hiszen az ilyen iratok aláírása az esetek túlnyomó többségében kényszerből történik, tehát a minden jog fenntartása nagyon is indokolt.

§ 1-103. Construction of Uniform Commercial Code to Promote its Purposes and Policies: Applicability of Supplemental Principles of Law.

(a) The Uniform Commercial Code must be liberally construed and applied to promote its underlying purposes and policies, which are: (1) to simplify, clarify, and modernize the law governing commercial transactions; (2) to permit the continued expansion of commercial practices through custom, usage, and agreement of the parties; and (3) to make uniform the law among the various jurisdictions.

(b) Unless displaced by the particular provisions of the Uniform Commercial Code, the principles of law and equity, including the law merchant* and the law relative to capacity to contract, principal and agent, estoppel, fraud, misrepresentation, duress, coercion, mistake, bankruptcy, and other validating or invalidating cause supplement its provisions.

1-103. Egységes kereskedelmi kódex kidolgozása annak célja és politikája előmozdítása érdekében: A kiegészítő törvényi alapelvek alkalmazhatósága.

a) Az egységes kereskedelmi kódexet liberálisan kell értelmezni és alkalmazni annak alapvető céljainak és politikáinak előmozdítása érdekében, amelyek a következők: (1) a kereskedelmi ügyleteket szabályozó jogszabályok egyszerűsítése, tisztázása és korszerűsítése; (2) a kereskedelmi gyakorlatok folyamatos terjesztésének lehetővé tétele a felek szokásai, felhasználása és megállapodása révén; és (3) a törvények egységesítése a különféle joghatóságok között.

b) Hacsak az Egységes Kódex különös rendelkezései nem helyettesítik azokat, a törvény és a méltányosság alapelvei, ideértve a kereskedőre* és a szerződéskötési képességre, a megbízóra és az ügynökre vonatkozó törvényt, a megbízót, a csalást, a hamis nyilatkozatot; kényszer, hiba , csőd és egyéb érvényesítő vagy érvénytelenítő ok egészíti ki annak rendelkezéseit.

A hibás értelmezés miatt azt hiszik egyesek, hogy ez azt jelenti, hogy magát az UCC-t lehet bárki által bővíteni és az mindjárt törvénnyé válik világon mindenütt.

* law merchant: A kereskedelmi jognak az a része, amely a kereskedőkre vonatkozik

Bende István

 

 

A követelés “Magyarország” felé irányul, ami sohasem volt EU tagállam!?

A képen a következők lehetnek: egy vagy több ember

A “Magyarország”-nak hazudott magánállam nem tagja az EU-nak, mert annak a törvényes magyar állam a tagja! Értjük-e azt, hogy a követelés “Magyarország” felé irányul, ami sohasem volt EU tagállam!?

Corina Cretu azt is elmondta, hogy mindez azonban csak a jéghegy csúcsa, hiszen jelenleg 1 milliárd euró (320 milliárd forint) pénzügyi követelése van a Bizottságnak Magyarországgal szemben korrupció és egyéb szabálytalanságok miatt.

Azért lehet szabadon lopni a közpénzt, mert a magyar államot megszállta egy idegen érdekek által működtetett szervezett magánhatalom, ha úgy tetszik egy bűnszervezet. Ennek a bűnszervezetnek az emberei vannak döntéshozó és vezető pozícióban az összes állami intézményben, a rendőrség, a honvédség és más fegyveres testületekben. Ez biztosítja, hogy az intézmények a magyar állam helyett a bűnszervezetet szolgálják. 2012. január 1.-én azt hazudták, hogy hatályba léptették “Magyarország Alaptörvényét”, és ezzel új rendet vezettek be. Ez egy orbitális hazugság! Nem volt joguk alaptörvényt elfogadni, ezért ez az Alaptörvény érvénytelen, nem létező jogszabály! Bár sokan tisztában vannak ezzel, hangjuk nem jut el a legnézettebb tévécsatornákhoz, a legolvasottabb újságokhoz, és a legismertebb internetes hírportálokhoz. Vajon a pártok miért nem beszélnek erről? Azért, mert benne vannak a bűncselekményben! Sokan nem tudják, hogy egy új alkotmány vagy alaptörvény új államot hoz létre! Elhitték azt a hazugságot, hogy “átnevezték az államot”. Nem! 2012. január 1.-én létre akartak hozni egy magánállamot a több, mint ezer éves magyar állam helyett, a szemünk láttára ellopva annak területét, és tudtunkon kívül annak immár a saját sorsába beleszólni képtelen (népszavazás lényeges dolgokról nem kezdeményezhető) állampolgárt akartak belőlünk csinálni!

320 milliárdot követel az Európai Bizottság Magyarországtól korrupció és más szabálytalanságok miatt.

 

A képen a következők lehetnek: egy vagy több ember és szöveg