Hogyan hozzunk létre új államot?

Jogilag ÚJ ÁLLAMOT hoztak létre.

Mert fentebb bizonyítom, hogy a Magyarország Alaptörvénye nevű alaptörvényt nem a Magyar Köztársaság nevű ezer éves állam jogából (ideiglenes alkotmányából) eredeztették (azt hazudták, de a jogszabály 19.§ (3) a) pont nem azt tartalmazza, amit bele hazudnak), ezért a Magyarország nevű állam nem a magyar állam jogfolytonos állama. És bizonyítom, hogy az alaptörvény nem új magyar alkotmány, mert nem a magyar nép alkotta meg (akit mind a népszuverenitás elve mind az alkotmány szövege felhatalmaz alkotmányozásra,) tehát új magyar állam létrehozására nem alkalmas, az általa létrehozott Magyarország nevű fantomállam NEM LEHET a magyar állam. Mert a magyar népet kizárták az új alkotmány megalkotásának folyamatából.

Amit a magyar alkotmányos rendről tudni kell!Bocsánat kicsit hosszú de ÉRDEMES mindenképp elolvasni……. Amit a magyar alkotmányos rendről tudni kellene minden Magyarország területén élő polgárnak, beleértve a képviselőket és a politikusokat. Illetve amit tudni ILLENE a Velencei Bizottságnak, az EU Bizottsága tagjainak, Viviane Redingnek, Rui Tavaresnek, az EU Parlament képviselőinek, valamint az ENSZ emberi jogi főbiztosának. És mindazoknak, akik véleményt mondanak a magyar alkotmányosságról és a magyar államot elfoglaló, a politikai elit diktatúráját megvalósító, Magyarország nevű fantomállamról, annak Alaptörvényéről, és alkotmány és alaptörvény ellenes, kizárólagos hatalmat birtokló, önmagát kinevező miniszterelnökéről.

1.

Az évezredes Magyar Történeti Alkotmány és az 1989-ben alkotott Magyarország (ideiglenes) Alkotmánya szerint, törvényalkotásra választott országgyűlési képviselő, Új MAGYAR Alkotmányt NEM ALKOTHAT!!! Leírom újra ezt a mondatot, mert a Magyarország nevű fantom állam miniszterelnöke és meg nem választott, önmaguknak hatalmat adó képviselői szemrebbenés nélkül képesek hazudni és kétértelműen fogalmazni akár az EU Parlamentjében is! Az évezredes Magyar Történeti Alkotmány és az 1989-ben alkotott Magyarország (ideiglenes) Alkotmánya szerint, törvényalkotásra választott országgyűlési képviselő, Új MAGYAR Alkotmányt NEM ALKOTHAT!!! A képviselő alkothat új törvényeket, ami része lesz az Alkotmánynak, néhány pont kivételével MÓDOSÍTHATJA akár az egész írott Alkotmány belsejét, de Új Magyar Alkotmányt NEM ALKOTHAT. Mert 1848 óta ezt csak a magyar (magyarországi) nép teheti meg! A magyar nép ezt MÉG nem tette meg! (Egyrészt azért, mert nem volt meg hozzá a függetlensége és a szabadsága, azaz a nép önrendelkezési joga, másrészt amikor ez megvolt, akkor az éppen hatalmon levő politikai elitnek nem volt érdeke,hogy ezt erőltesse, segítse.) Ha a képviselők ilyen Alkotmány megalkotására kísérletet tesznek, az nem egyszerűen esküszegés, hanem Alkotmány ellenes puccs a magyar alkotmányos rend és a magyar (magyarországi) nép ellen! Az országgyűlési képviselők Orbán Viktor vezette többsége ezt tette meg, a kisebbsége meg nem tiltakozott ellene, hanem hallgatásával jóváhagyta azt. Az így létrehozott „jogszabály” (Magyarország Alaptörvénye) közjogilag ÉRVÉNYTELEN, önmagában joghatás kiváltására alkalmatlan. Mert nem az, és nem úgy alkotta meg, ahogy ezt a hatályos alkotmány előírja. Ezért az Alkotmánybíróságnak hivatalból, soron kívül, még a hatályba lépés előtt meg kellett volna semmisítenie. De nem tették meg, nem védték meg az alkotmányt! A képviselőkhöz hasonlóan ők is megszegték az esküjüket!!! Tehát a képviselők által alkotott Magyarország Alaptörvénye, azon túl, hogy Alkotmány ellenesen alkották és ezért érvénytelen (azaz olyan, mintha létre se jött volna):
1.
1. Nem a magyarországi nép Alkotmánya, (mert nem a magyarországi nép alkotta meg).
1. 2.
Nem az ezer éves Magyar Állam új Alkotmánya, amelyik a hatályos Magyar Alkotmány helyére léphetne, hatályon kívül helyezve azt, (mert azt csak a magyar nép alkothatja meg).
1. 3.
Nem Magyarország alaptörvénye, mert Magyarország (ideiglenes) Alkotmánya (a Magyar Köztársaság Alkotmánya) 77. § (1) bek. szerint „Az Alkotmány a Magyar Köztársaság alaptörvénye”. Ezért Magyarország (ideiglenes) Alkotmánya hatályban van, mert CSAK a NÉPNEK van joga hatályon kívül helyezni Magyarország Alkotmánya megalkotásával. (És a képviselőnek olyan joga sincs, amellyel hatályon kívül helyezhetné az alkotmányt, mégis megtették, és az AB ezt is szó nélkül eltűrte.) Ebből következően a Magyar Köztársaság – mint a hatályos alkotmány által létrehozott állam – nem szűnt meg. Csak akinek működtetnie kellene a magyar államot, akit a magyar nép a magyar állam irányítására választott, azok alkotmányellenes puccsot hajtottak végre, és alaptörvényük megalkotásával, saját, jogelőd nélküli, új államot hoztak létre. Majd ezzel a fantomállammal elfoglalták a magyar államot, helyére léptek itthon és a nemzetközi szervezetekben. Azóta állami (hatalmi) erőszakkal hatályban tartják és betartatják az alaptörvényüket, és diktatúrát gyakorolnak a magyar (magyarországi) nép felett.

2.

Azáltal, hogy az AB nem semmisítette meg az érvénytelen alaptörvényt, és az hatályba lépett, egy rendkívül bonyolult, soha nem tapasztalt jogi helyzet jött létre, amit a képviselők igyekeznek még bonyolultabbá és átláthatatlanabbá tenni, hogy senki ne értse, mi történt. Egyrészt van egy érvényes és hatályos Magyar Alkotmány – Magyarország ideiglenes Alkotmánya (Magyar Köztársaság Alkotmánya névvel)- amit csak a magyar nép helyezhet alkotmányosan hatályon kívül egy Új Alkotmány megalkotásával. Ez az Alkotmány hozta létre és tartja hatályban a Magyar Köztársaság nevű államot, mely jogfolytonos az ezer éves magyar állammal. Ennek az államnak a választott képviselői viszont nem ismerik el annak az államnak az alkotmányát és magát az államot se, amely állam polgárai megválasztotta őket!!! Tehát egyrészről van egy érvényes és hatályos alkotmánnyal rendelkező, ezeréves állam, melyet a választott képviselői neismernek el. Másrészt van a politikai elit (a képviselők) által egy érvénytelen alaptörvénnyel létrehozott Magyarország nevű fantomállam, ami az állami erőszak segítségével elfoglalta a magyar államot, és az állam lakosait megfosztotta az önrendelkezés jogától!!! És ez az, ami legsúlyosabb. A magyar politikai elit (a képviselők többsége)egy érvénytelen alaptörvénnyel maga által megszüntetettnek tekinti az évezredes magyar alkotmányos rendet, államát elfoglalták, és elvették a nép önrendelkezési jogát!!! Ez az, ami igazán súlyos az “alaptörvényben”, ami nem csak megalapozza a magyar nép alkotmányos ellenállását, hanem igényli a nemzetközi közösség, az EU és az ENSZ segítségét a magyar (magyarországi) alkotmányos rend helyreállításában.

3.

Ha ezek után a nemzetközi szervezetek, kezdve a Velencei Bizottságtól az EU Parlamenten keresztül egészen az ENSZ emberi jogi főbiztosáig, figyelmen kívül hagyják a magyar nép ezer éves alkotmányos rendjét és hatályos alkotmányát, és elfogadják érvényesnek az Alaptörvényt, a képviselők alkotmányellenes puccsát, és továbbra is csak annak egyes paragrafusaival foglalkoznak – azok közt is figyelmen kívül hagyva a népszuverenitás elvének eltörlését – annak beláthatatlan következményei lehetnek. Az alkotmányosan megválasztott képviselők ugyanis nem egyszerűen a saját alkotmányukat sértették meg – amiért a magyar nép előtt fognak felelni tettükért – hanem súlyosan megsértették az ENSZ Emberi Jogok Nemzetközi Törvényét, a Nemzetközi Egyezségokmányok 1. cikk 1. pontjait, valamint az ENSZ545 (VI) Határozatát. („Minden népnek joga van az önrendelkezésre”.) Ugyanis az Alaptörvény a népszuverenitás alkotmányos alapelvének eltörlésével,a nép alkotmányozó jogának elvételével, az önrendelkezés jogától fosztja meg a magyar népet!!! Ha a felsorolt szervezetek nem ismerik el a képviselők azon jogát, hogy megfosszák a népet az önrendelkezéstől, (ezt kell tenniük) akkor mind az ENSZ,mind az EU vezetői Magyarázatot kell adjanak a magyar népnek. Hogyan, milyen nemzetközi jogi dokumentumok alapján foglalhatta el egy közjogilag érvénytelen, Magyarország nevű fantomállam mind az ENSZ-ben, mind az EU- ban a magyar népállamának, a nemzetközi jog által hivatalosan elismert magyar államnak(ideiglenes nevén Magyar Köztársaságnak) a helyét, és vissza kell állítsák az eredeti állapotot, ki kell zárják a Magyarország nevű fantomállamot ezen nemzetközi szervezetekből!!! Ha viszont el akarnák ismerni a képviselők jogát arra, hogy – saját népük alkotmányával és az ENSZ Nemzetközi Egyezségokmányával ellentétesen – a képviselő megfoszthatja saját népét az önrendelkezés (az alkotmányozás, az állam és a politikai rendszer létrehozása) jogától, azzal nem csak maguk is ENSZ Nemzetközi Egyezségokmányt sértenek, hanem megkérdőjelezik az ENSZ létjogosultságát. Éppen ezért az ENSZ és az EU csak a magyar (magyarországi) nép mellé állhat, csak a népet támogathatja az önrendelkezése kivívásában, a politikai elit közjogilag érvénytelen alaptörvénnyel létrehozott diktatúrájával szemben.

Az alaptörvény érvénytelensége

Az alaptörvény érvénytelensége

Ez egészen elképesztő!

https://scontent-vie1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/36721459_258116858288781_4547288352532987904_n.png?_nc_cat=0&oh=bbb3c93fb6c683d8602b660838d230e1&oe=5BA8E0FESzánalmas vagy Cseh Katalin!! Szánalmas vagy Momentum Mozgalom!!

Cseh Katalin

Ez egészen elképesztő! Néhány igaz magyar ember, már 7 éve próbálja felhívni az emberek figyelmét arra, a közjogi tényre, hogy az alaptörvény érvénytelen! Arra, hogy az Orbán kormány nem a Magyar Nép kormánya, hanem egy idegen nép kormánya. Egy idegen hatalom kormánya! 2012.01.01.-én Alkotmány-ellenes puccsal elfoglalta, és az óta is megszállás alatt tartja a Magyar Államot, ami ma is a Magyar Köztársaság.

A ‘Magyarország” nevű, közjogilag nem létező magánszervezet, CÉGKÉNT (!!) van bejegyezve a New-York -i tőzsdére.

Az Orbán kormány folyamatosan egy idegen hatalom érdekeit szem előtt tartva, kegyetlen, embertelen, bárgyú, idióta “törvényeket” hoz! A Magyar Nép ellen, emberek millióit fogja utcára rakni, akiknek aztán azt is megtiltja, hogy ott, vagy akár az erdőkben éljenek. Ahol még az állatok is otthonra lelhetnek, lerombolja, az egészségügyet, hogy halj meg, kórházi fertőzésben, ha oda kell menned, vagy várj hónapokig a várólisták miatt egy vizsgálatra, kiveszi az “alaptörvény” -ből az egészségügyi ellátáshoz, szociális ellátáshoz és a nyugdíjhoz való jogot (!!!) !!! Kiveszi belőle a lakhatáshoz való jogot, 72 évre emeli a nyugdíj korhatárt, nem kezeli az idős, beteg embereket, leszarja a szegényeket, elesetteket éhezőket, nincsteleneket, olyan körülményeket teremt, hogy milliónyi Magyar fiatal kényszerül hazája, családja elhagyására, miközben még azt is megtiltja, hogy kifütyüljük őt egy rendezvényen, erre e Momentum Mozgalom, és ez a “hölgy” a nyomorult mémjei miatt aggódik???? Erre szervez tiltakozást?? Ezen van felháborodva???? Hány Magyar Hős adta életét a Magyar Nép önrendelkezési jogáért, amit ezek a férgek szintén elvettek tőlünk?? Hány??? Tudjátok Momentumosok??? Tudod Cseh Katalin??? Sajnos sok tudatlan, hiszékeny ember van még mindig ebben az Országban, aki hisz nektek, vagy más “ellenzéki” pártoknak. Ti becsapjátok őket. Becsapjátok az embereket!!! Úgy tesztek, mintha az emberek érdekeit szolgálnátok, de csak a demokrácia látszatának fenntartása miatt van szüksége rátok és a többi “ellenzéki” pártra a diktatúrának!! Titeket nem érdekelnek az emberek! Titeket csak a pozíció és a pénz érdekel!! Nem látjátok a szenvedést ebben az Országban? Nem látjátok a nyomort? Nem látjátok a kérő kezet az aluljárókban, az utcákon? Nem látjátok az éhes embereket, akiket egy egyiptomi “migráns” …bocsánat MIGRÁNS (!!) Étkeztet ingyen a VIII.-ker. -ben? Az idős embereket, akiket egy ledolgozott élet után utcára tesz a hatalom, mert nem tudták fizetni a devizahitelüket, amit szándékosan döntött rájuk a kormány. Hogy a bankoknak kedvezzen? Akkor minek van szemetek? Minek van szemetek, ha néztek, de nem láttok?? Azt hiszitek, amikor majd elmentek erről a Földről, fog számítani, hogy mennyit loptatok? Hogy milyen pozícióban éltétek az életeteket? Hogy milyen és mekkora baráti körötök volt? Szart se fog számítani!! Ott állsz majd te is kedves Cseh Katalin tök egyedül, egy náladnál sokkal nagyobb Hatalom előtt, és el kell majd számolnod vele, miért nem segítettél, amikor segíthettél volna. Miért a nyomorult mémjeid miatt aggódtál, amikor elmondhattad volna, hogy az alaptörvény érvénytelen, és utcára hívhattad volna az embereket, hogy végre tényleg legyen rendszerváltás hazánkban!

 

MAGYARORSZÁG NEVŰ ÁLLAM
Hogy végre olyan Alkotmányunk, olyan Országunk legyen, ahol megbecsülik egymást az emberek, ahol azt nézik, hogy tudják egymást támogatni, segíteni! Ahol a kormány nem rabolja ki és gyilkolja meg a saját népét, hanem azt nézi, hogy mit tehetne, hogy az emberek könnyebben, nyugodtabban, békében, biztonságban élhessenek, és nem riogat folyton a migránsokkal,. Meg Sorossal, nem uszít, nem fenyeget, nem korlátoz, nem vezet félre!! De ti megelégszetek a mémek megmentésével. Jó tudom, nem csak a mémekről van szó, persze. De akkor sem összemérhető ez, azzal, a népnek mérhetetlen fájdalmat okozó egyéb gondokkal, ami miatt meg nem vagytok felháborodva, és NEM TESZTEK SEMMIT!! Ne felejtsétek el az ősi Védikus Tanítást! ‘Az elme jó szolgálatot tesz, de rossz Mester!!” Hallgassatok végre a szívetekre!! Ne beszéljetek mellé! Hagyjátok abba a színészkedést!! A valódi problémáról beszéljetek! Nézd végig az alábbi videót kedves Cseh Katalin! Ezek az emberek is menekülnek hazájukból, talán épp hozzánk, hogy menedéket kérjenek, itt meg úgy bánnak velük, mintha nem is emberek lennének! Kerítéssel próbáljuk távol tartani magunktól őket, és azt a mérhetetlen kínt, fájdalmat, amit magukkal hoznának, ha elmesélnék a történeteiket!! Ezért inkább be sem engedjük őket. Elfordítjuk a fejünket, és a mémjeinkkel foglalkozunk. Szánalmas!! Szánalmas vagy Cseh Katalin!! Szánalmas vagy Momentum Mozgalom!! Szégyen, hová jutottunk!! Mélyen az állati szint alá!!
Bálint Sándor

Új világrend

https://scontent-vie1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/36742240_258890144878119_1247019560842821632_n.jpg?_nc_cat=0&oh=8e3fa407822408930ffb1096a091c236&oe=5B9DFBDC
“A mi válaszunk: a zátonyra futott liberális demokrácia helyett megépítettük a 21. századi kereszténydemokráciát. Garantálja a biztonságot, a férfi és nő egyenjogúságát, a hagyományos családmodell és a keresztény kultúra védelmét” Orbán Viktor.

Az új világrend

Elérkeztünk ahhoz a legsötétebb és legördögibb magyar képviselő választáshoz, amelyben a tisztesség, korrektség és hazafiság tulajdonságokat már hírből sem ismerik a jelöltek, ugyanis bármilyen hazugságra és aljasságra képesek a hatalom megszerzéséért vagy fenntartásáért. A jelenleg regnáló kormány alkalmatlanságát sokak megállapították és hangoztatják, hiszen a gondolkodó ember számára teljesen világos, hogy e bandának csupán a nemzet kizsákmányolása és a lakosságon való élősködés az egyetlen célja. A „hazaárulás” és a „bűnözés” csupán enyhe összefoglaló kifejezése annak a sok gaztettnek, amelyet a politikusok és kéznyalóik naponta elkövetnek a magyar nép ellen. Az emberek többsége jól tudja, hogy Orbán Viktor és szolgatábora nem alkalmas az ország vezetésére s a nép életének jobbá tételére, de ahogy a Nyirkai Jóslatban is le van írva „jobb ellenfél nincs, a nép tűri őket”.

Orbán Viktor és pártja előbb-utóbb úgyis elbukik és hasonló sorsa lesz az összes megélhetési politikusnak és kizsákmányoló söpredéknek – mert ha még lassan és csendesen is, de ÉBRED MAGYARORSZÁG!

Sosem rejtettem véka alá a véleményemet, hogy a 2008-as válság, ami majdnem maga alá temetett minket, korszakhatár volt. A mélyben formálódó világrend akkor bukkant a felszínre. Új korszakba lépett a világ. Mi is új korszakba léptünk, mindenkitől változást követelt. Nem elég jobban csinálni azokat, amiket tegnap csináltunk, hanem új dolgokra kell vállalkoznunk. Mindannyiunknak meg kellett akkor újulnunk. Ezért a 2010-es válságkezelés célja nem az volt, hogy visszatérjünk a válság előtti időkhöz, hanem hogy új alapokat hozzunk létre.
Ha egy nép új utakra lép, nem spórolhatja meg a szellemi vitákat. A régi világ haszonélvezői és a kényelmesek, lusták, restek, egy táborba sorakozva indítanak támadást ilyenkor. Ezeket a szellemi vitákat nem lehet elkerülni. Titokban nem lehet megújítani egy egész nemzetet. Az eddigi sikerekhez hozzájárult, hogy a liberális demokrácia korszaka véget ért: alkalmatlan lett arra, hogy megvédje az ember méltóságát, megadja az egyén szabadságát… vannak Európában, akik még ügyködnek rajta, de ők nem értik, hogy „nem a szerkezet romlott el, hanem a világ változott meg.

Mennyi időre tervez?

A politika veszélyesebb mint a háború, mert a háborúban csak egyszer ölik meg az embert. Aki politikával foglalkozik, feltámadhat: 16 évet ellenzékben, 12 évet kormányon töltöttem – fogalmazott a miniszterelnök. Megtanultam, hogy a győzelem soha nem végleges, a vereség soha nem végzetes.
Ha Isten engedi, ennek a ciklusnak a végére elérem a kormányzati és ellenzéki élet közti egyensúlyt, és akkor még mindig csak döntetlenre állunk. De tegyük hozzá: sportemberek vagyunk, nem érjük be a döntetlennel. Derűlátóan bizakodóan, tettre készen állok most önök előtt. Az elvégzett munka kellő önbizalmat adhat mindannyiunknak is. Ha visszatekintünk, a hibajegyzékkel együtt is mondhatjuk, hogy Magyarországnak soha rosszabb 8 éve ne legyen – mondta.

Ezután kifejtette, hogy nem téveszti össze az önbizalmat az önelégültséggel, azonban nagy dologra készül a kormányával a következő négy évben.

Mikor Magyarország jövőjéről beszélek, biztosat csak négy évre mondhatok, mert felhatalmazásom is annyit enged. De sosem négy évben gondolkodom – mondta, hozzátéve, hogy még párttársai is figyelmezették: legyen óvatos a nagy távlatokkal. – Mégis meggyőződésem, hogy most van lehetőségünk nagy dolgokba belefogni. A magyar ügy, ma nyert ügy. Minden együtt van, amit a nagy tervek megkövetelnek. Van tapasztalat és komoly csatákban kipróbált bajtársak. Van nemzetközi tekintély, tetterő, emelkedő pályára állított ország, önbizalom – mondta.
2018. máj. 10 Blikk.hu
http://www.blikk.hu/galeria/orban-viktor-uj-vilagrend-beszed-beiktatas-miniszterelnok/t3scvzb