Mesterházy Attila szerint alkotmányos puccs zajlik Magyarországon.

Mesterházy: alkotmányos puccs zajlik MagyarországonAlkotmányos puccs zajlik! 2011.március.15

Én valamit nem értek, ha tudták, hogy alkotmányos puccs van folyamatban akkor miért nem léptek közbe? Miért nem tettek meg mindent azért, hogy az Államcsínyt megakadályozzák? Hat éve hallgatnak és sunnyognak erről. 2014-n minden képviselőnek a mandátuma lejárt. Az alaptörvény érvénytelensége nem lehet vita tárgya. Ha az alaptörvény érvénytelen és arra minden ráépülő törvény érvénytelen. Akkor a 2014.-es és a 2018-as választás is érvénytelen.
Szeretném tudni milyen törvények szerint tartottak választást: Milyen törvény szerint tartanak és írnak ki népszavazást? A nem létező semmis alaptörvény szerint?

2011.03.15 Alkotmányos puccs zajlik!!!

 

“Mesterházy Attila úgy fogalmazott: fülkeforradalom címén alkotmányos puccs zajlik Magyarországon. “Leszámolással való fenyegetés, közhatalmi intézmények elfoglalása, független intézmények lerombolása után beteljesedni látszik az alkotmányos államcsíny; a Magyarországra kényszerített új alkotmány egyetlen célja, hogy hosszú távra biztosítsa egy szűk politikai elit hatalmát” – mondta az MSZP elnöke, a tömeg pedig fütyült, többen azt skandálták: “Orbán, takarodj!”

A pártelnök kiemelte, az alkotmányos puccs el fog bukni, ha elegen mondják ki: “eddig, és ne tovább”. Erre az egybegyűltek azt kiabálták: “Nem hagyjuk!” Mesterházy Attila hozzátette: ha nincs elég erejük a parlamentben, máshol védik meg a szabadság értékeit. “Az interneten, a Facebookon, e-mailben, a Twitteren, az utcákon, tereken. Ezernyi lehetőség van arra, hogy kimondjuk és megerősítsük: 1848 szelleme él.”
Beszélt arról is, Magyarországnak olyan államnak kell lennie, ahol biztosított a szólás és a sajtó szabadsága, ahol a kormány nem él vissza a joggal, ahol biztonságban van a magántulajdon, ahol mindenki, aki akar, tud dolgozni, de aki, nem tud, azt nem büntetik; ahol a terhek eloszlása igazságos és méltányos, ahol a törvény mindenkire vonatkozik, a rend nem fenyegetés, ahol a közösség legfőbb értéke a szolidaritás. “Mi ebben a köztársaságban akarunk élni. És ebben a köztársaságban nincs vármegye, főispán, csendőrség és úriszék” – húzta alá.
Az ország hivatalos elnevezésének tervezett megváltoztatásra utalva azt mondta: “mi nemcsak Magyarország, hanem a Magyar Köztársaság polgárai vagyunk”, majd hozzátette, lesz még demokratikus Magyar Köztársaság. “
Alkotmányos puccs történt vagy is államcsíny történt!

 

 

http://hvg.hu/itthon/20110315_mesterhazy_attila_marcius_15

“Mesterházy Attila szerint alkotmányos puccs zajlik Magyarországon.” bejegyzéshez 1 hozzászólás

 1. Tibor Geri Azt szeretném, ha ezt a levelet, aki tudja, lefordítaná angolra, franciára, oroszra és kínaira, valamint
  németre és spanyolra. Meg aki amire tudja…
  És elküldenétek a világ összes vezetőjének, állam és kormányfőinek, az államok képviselőinek, törvényhozóknak, nemzetközi szervezeteknek, valamint külföldi NGO szervezeteknek, és minden hazai és külföldi írott és elektronikus médiának.
  Százával, ezrével, tíz és százezrével.
  Aki nem tudja lefordítani, az küldje magyarul. Az 5. után kívülről fogják tudni, hogy mi van benne.
  Mert valahogy fel kell hívni a világ vezetőinek figyelmét – és az embereknek a figyelmét itthon és külföldön – hogy itt és ma Magyarországon NÉPIRTÁS FOLYIK, és ez csak a kezdet. Mert amikor a diktatúra hazugsággal már nem tudja fenntartani a hatalmát, akkor erőszakkal fogja. És akkor a legendás magyar tűrőképesség elfogy, és újabb népfelkelés, forradalom és szabadságharc kezdődik.
  És akkor az Isten irgalmazzon a diktatúra létrehozóinak és működtetőinek, mert a magyar nem fog. Főleg ha a diktatúra létrehozóiról kiderül, hogy egy jól beazonosítható, parazita kisebbség tagjai.
  Ezt a helyzetet kellene megakadályozni, mert most még meg lehet tenni.

  Nyílt levél a világ államai és nemzetközi szervezetei hivatalos vezetőinek!
  .
  Tisztelt Hivatalos Vezetői A Föld Nevű Bolygó Államainak, Lakóinak.
  ENSZ És ENSZ BT. Vezetői, Tagállamok Vezetői, EU Vezetői és EU Tagállamainak Vezetői!
  .
  Az 1920-as trianoni majd az 1947-es párizsi nemzetközi békeszerződéssel jogfolytonossá tett ezer éves magyar állam (1989-től ideiglenes nevén Magyar Köztársaság) tagja az ENSZ-nek és az EU-nak.
  Az 1949-ben, a magyar állam törvényalkotó szerve (Országgyűlés) által jogilag érvényesen megalkotott – és ma is hatályos, 1989-90-ben átfogóan módosított – alkotmánynak nevezett állami alaptörvénye (1949. évi XX. törvény, a Magyar Köztársaság Alkotmánya) az ENSZ Emberi Jogi törvényei, az Egyezségokmányok első mondata alapján – „Minden népnek joga van az önrendelkezésre” – tartalmazza a magyar nép önrendelkezési jogát.
  „Alk.2. § (2) A Magyar Köztársaságban minden hatalom a népé,..”
  .
  Ez alapján önálló alkotmányozó hatalma a magyar államban CSAK A MAGYAR NÉPNEK VAN!
  Csak a magyarországi nép, a magyar állampolgárok összessége alkothat olyan – legalább ideiglenes – alkotmányt, amivel hatályon kívül lehet helyezni a magyar állam hatályos ideiglenes alkotmányát a Magyar Köztársaság Alkotmányát.
  A képviselők se átnevezni nem tudják az államot, se hatályon kívül helyezni nem tudják az állam ideiglenes alkotmánnyá módosított állami alaptörvényét, mert NINCS HOZZÁ JOGUK!
  Tehát a képviselők – jogilag érvényesen, a nemzetközi jognak is megfelelően – NEM TUDJÁK MEGSZÜNTETNI a Magyar Köztársaság nevű államot, és NEM TUDNAK helyette jogilag érvényes, új, jogfolytonos magyar államot létrehozni!!!
  .
  Ezért a képviselők által, 2011-ben alkotott, Magyarország Alaptörvénye nevű dokumentum JOGILAG ÉRVÉNYTELEN, és a vele létrehozott Magyarország nevű fantomállam is érvénytelen!!!
  Jogilag nem állam (nem rendelkezik az állam ismérveivel), nem tagja se az ENSZ-nek, se az EU-nak.
  És nemzetközi jogot is sért, mert kísérletet tesz a magyar nép önrendelkezési jogának elvételére, érvényes, nemzetközi jog által elfogadott államának jogellenes felszámolására!!!
  A képviselőknek, illetve az állam vezetőinek erre a magyar történelemben ezer éve példa nélkül álló, súlyos bűncselekményére több alkalommal felhívtuk az ENSZ, az ENSZ BT, és az EU vezetőinek, EU tagállamok vezetőinek, nagykövetségeiknek figyelmét. Nem foglalkoztak vele!
  .
  A magyar állam ideiglenes alkotmánya viszont a fenti helyzetre, a törvényalkotó képviselők kizárólagos hatalmára – amit esküszegéssel, hazaárulással, alkotmánysértéssel és a nemzetközi jog megsértésével hoztak létre – tartalmaz megoldást. Nem csak jogává, hanem KÖTELESSÉGÜKKÉ TESZI A MAGYAR ÁLLAMPOLGÁROKNAK az ilyen hatalommal szembeni fellépést!!!
  „ Alk.2.§ (3) Senkinek a tevékenysége sem irányulhat a hatalom ….. kizárólagos birtoklására. Az ilyen törekvésekkel szemben törvényes úton mindenki jogosult és egyben köteles fellépni.”
  .
  Eddig politikai eszközökkel léptünk fel a magyar állam területén alkotmányellenesen létrehozott Magyarország nevű, alkotmány és jogellenes diktatúrával szemben. Felhívtuk az államok és nemzetközi szervezetek vezetőinek figyelmét, hogy a Magyarország nevű diktatúra egy jogilag nem létező szervezet, NEM A MAGYAR ÁLLAM, nem tagja semmilyen nemzetközi szervezetnek.
  Csak hazugsággal, csalással és félrevezetéssel elfoglalta a magyar államot, és a magyar állam nemzetközi szervezetekben elfoglalt helyét. Ugyanezt terjesztjük a magyar állam állampolgárainak körében a szerény lehetőségeinkkel, miközben a diktatúra, annak titkosszolgálatai, „hivatalos” szervei, politikai „ellenzéke” és a sajtó is akadályoz bennünket ebben a tevékenységünkben.
  .
  Mára megváltozott a helyzet.
  A diktatúra olyan mértékben fosztja ki a magyar népet, olyan mértékben írtja a lakosságot a meghozott „jogszabályaival”, ami már nemzetközi jog szerint is kimeríti a népirtás fogalmát!
  Ezzel szemben már nem elég a politikai eszközökkel való fellépés, mert arra láthatóan nem figyelnek sem hazai, sem nemzetközi szinten.
  Kérdezem tisztelettel a címzetteket!
  Azt szeretnék, ha a magyar nép 1956-hoz hasonlóan, immár a koszovói nép példáját is követve, alkotmányos és nemzetközi jog szerinti JOGSZERŰ fegyveres szabadságharcot kezdjen a saját államának hazaáruló vezetőivel szemben???
  Azért az önrendelkezési jogért indítsunk fegyveres szabadságharcot, amit az ENSZ Emberi Jogi törvényei alapján az ENSZ BT tagjainak kellene biztosítani a magyar nép számára???
  Vagy hajlandóak végre foglalkozni ezzel a példátlan bűncselekménnyel, ami 2011 óta tart, itt Európa közepén, az Európai Unióban, és már több ezer devizahiteles öngyilkosságával, és több tízezer honfitársunk megelőzhető halálával járt???
  .
  Azt KÉRJÜK Önöktől, hogy nemzetközi fórumokon elmondhassuk, hogy mi történt a magyar államban 2011-ben, erről a diktatúra által uralt állami médiákon hivatalosan tájékoztathassuk a magyar népet.
  Ezután vagy ezzel párhuzamosan, a nemzetközi szervezetek felügyeletével, külföldi alkotmányjogászok bevonásával tartsanak nemzetközi jogi fórumot a magyar alkotmányos válságról, ahol kifejthetjük jogi álláspontunkat az Alaptörvény érvénytelenségéről, és lehetőségük lesz az Alaptörvényt megalkotó jogászoknak, hogy valós jogi érveket mondjanak az Alaptörvény érvényessége mellett (ha tudnak, és ne csak az eddigi – megcáfolt- hazugságaikat ismételjék meg).
  Ha álláspontunk bizonyítást nyer (mi tudjuk, hogy így lesz, mert a jogi helyzet szerint csak így lehet), akkor nemzetközi szervezetek által felügyelten, hivatalosan meg kell kezdeni a tárgyalásokat a diktatúra vezetői, és az Alaptörvény érvénytelenségét kimondó, és felszámolásáért a magyar állam jogával, a nép érdekeiért küzdő szervezet(ek) között. Azért, hogy a diktatúra tervszerű, szervezett, gazdasági és politikai válságoktól mentes lebontásáról és az új, jogfolytonos magyar állam létrehozásáról, a hatalom népnek való BÉKÉS átadásáról tárgyaljunk és megegyezzünk.
  .
  Ha ezt nem teszik meg, akkor egyszer (lehet, hogy nem is sokára) nem csak segíteniük kell majd a magyar népnek az ENSZ Emberi Jogok szerinti szabadságharcában. Hanem arról is számot kell majd adjanak, hogy miért nem a BÉKÉS megoldást segítették, miért kellett megvárni, hogy emberek ezrei haljanak meg Európa közepén a XXI. században népük szabadságáért, és azért az emberi jogért, az állami önrendelkezési jogért, amit az ENSZ Emberi Jogi Törvényei, az Egyezségokmányok alapján Önöknek kellett volna biztosítani.

  ………………….., 2019.09.11.

  Tisztelettel:

  ………………………………………………………………
  a Magyar Köztársaság állampolgára

  Válasz

Szólj hozzá!