A Kossuth téri események miatt dühös és csalódott emberekhez

 

Képtalálat a következőre: „Kossuth tér tuareg”

Az nevet, aki a végén nevet! Gyümölcseiről ismerszik meg a fa! Nem a levelét , meg az ágát kell megenni! Azonkívül nagyon fontos, hogy megkülönböztessük a hitet a valódi tudástól, ami a jog és az igazság útján jár. Minden más csak porhintés! Nem érzelmi alapon kell csatlakozni, hanem higgadtan, elemezve az okokat és okozatokat. Aki csak a tünetekkel foglalkozik, és az okot nem akarja megszüntetni, az milyen orvos? Vélhetőleg a gyógyszerügynök egyik legjobb ügyfele, de nem a betegek, hanem a maffia oldalán áll.
Ne áltasd magad, még nincs egység. Még sok szervezeti vezető fel sem ébredt, nem tudja, hogy neki mi lenne a dolga, hogy valóban elmondhassa magáról, hogy a népemet szolgálom!
Még kevesen vagyunk, és ezt el kell fogadni, hogy még sokat kell dolgozzunk a változásért. Egyetlen csepp vért sem érdemel meg ez a maffia! Aki öngyilkos lesz, sajnos, az az ő döntése, ő a gyengébbik láncszem. Aki elveszíti a lakását, az még visszakaphatja, aki megsemmisíti, az károkozásért fog felelni.
Ki kell tartanunk, amíg valóban lesz 100 000 jogtudatos ember, és nem csak hőbörgők, akik 3 mondatot sem értenek meg, annyit sem képesek megtanulni a saját igazuk védelmében, hiába adjuk a szájukba! A tüntetők egy része sajnos agyilag és erkölcsileg is egyszerűen csődtömeg, ezen a szellemi szinten nem lehet teremteni, csak rombolni!!!
Meg kell várni a minőséget!
Nem akarok senkit semmiről meggyőzni, csak annyit kellene BELÁTNI, ha képes vagy, hogy Hajnal János sem, én sem, és még sokan mások sem fogunk csak úgy ész nélkül odaállni kétes kimenetelű, és nem tiszta szándékú önjelölt megvezetők mellé sem, de mögé sem! Nem együttműködési képességbeli hiányok miatt, hanem elvi megfontolásból.
Nem kísérletezhetünk, és nem vagyunk politikai szédelgők, hogy ha itt nem sikerült, átsétálunk oda. Alkalmas időben, alkalmas helyzetben, arra alkalmas emberekkel és helyen meg fog jelenni az a jogtudatos, szilárd elvi egységben összeszövetkezett tömeg, amelyik eredményes lesz. 
Ahogy az évszakok múlását sem lehet sürgetni, a gyümölcsök érését sem.

Ilona Fehérné/Facebook

SARGENTINI ÜZENT…

Igen ezzel a magyarok nagy többsége azt  mondhatom, hogy ébren van! Csak azt  nem tudom, a Magyarországi kamu ellenzéki pártok miért hallgatnak erről. Persze  tudom én azt, hogy meg akarnak élni valamiből munka nélkül. Mivel Magyarországon utoljára szabad és demokratikus választás 2010.-n történt. 2012. Január. 01.-l.  a Fidesz 2/3 Parlamenti többség segítségével 262  bűntársukkal  megszavazták a saját alkotmányukat, ami nem a  Magyar  nép alkotmánya  csak a Fideszé. Ez által  törték  derékba a magyar jogállamot és demokráciát. Úgy látszik, hogy  csak most  vették  észre azt  hogy a Fidesz a saját  alkotmánya  által rabolja ki az Európai Unió polgárait is!  Hét évnek kellett eltelnie ahhoz, hogy észrevegyék az EU-n hogy Magyarországon diktatúra  van?  Hét évnek kellett eltelnie ahhoz, hogy észrevegyék azt, hogy ez a fasiszta rendszer   fenyegetést  jelent  minden környező országra? Hét évnek kellett eltelnie ahhoz, hogy észrevegyék azt  hogy a Fidesz  jogrendszere az “alaptörvény” nevezetű  öszvértörvény jogalkotásra alkalmatlan. Az Alaptörvény közjogi érvénytelensége miatt joghatás kiváltására nem alkalmas dokumentum, ami azt jelenti, hogy ami benne le van írva, annak joghatása nincs, tehát a „Magyarország” nevű állam nem jött létre! . 1989-ben az országgyűlés, amely akkor a népszuverenitásból eredő összes jogot gyakorta, megalkotta a Magyar Köztársaság Alkotmányát ideiglenes alkotmányként, amivel minden hatalmat visszaszolgáltatott a magyar népnek, ezzel az alkotmányozás kizárólagos jogát, hogy megalkothassa a saját végleges alkotmányát, amelyet népszavazással kell elfogadni. Szimpla tévedés. Az 1989-as alkotmánymódosítás utáni alkotmány is a parlamentet nevezte meg alkotmányozó szervnek, nem a népet. S nem írt elő kötelező népszavazást sem. Ezért nem szerepel az országgyűlés hatásköreinek felsorolásában (19.§ (3) bek.) új alkotmány vagy alaptörvény megalkotása és elfogadása. Szerepelt benne:

“19. § (1) A Magyar Köztársaság legfelsőbb államhatalmi és nép képviseleti szerve az Országgyűlés.
(2) Az Országgyűlés a népszuverenitásból eredő jogait gyakorolva biztosítja a társadalom alkotmányos rendjét, meghatározza a kormányzás szervezetét, irányát és feltételeit.
(3) E jogkörében az Országgyűlés
a) megalkotja a Magyar Köztársaság Alkotmányát;” Miért „engedte át” az Alkotmánybíróság az Alaptörvényt? Bragyova András, volt alkotmánybíró: “az Alkotmánybíróság hivatalból nem vizsgálta az Alaptörvény érvényességét, és erre vonatkozó beadvány nem is érkezett”. Hogy érkezett-e vagy sem, azt nem tudhatjuk, hiszen a hivatali gépezet akkor már megszállás alatt volt.

A magyar Alkotmánybíróságnak sose volt feladata az alkotmányozás felülvizsgálata. Mindig csak a hatályos alkotmányszövegnek való megfelelőséget vizsgálta. Az Alaptörvény közjogi érvénytelensége miatt joghatás kiváltására nem alkalmas dokumentum, ami azt jelenti, hogy ami benne le van írva, annak joghatása nincs, tehát a „Magyarország” nevű állam nem jött létre!

Képtalálat a következőre: „Sargentini-jelentés”

Judith Sargentini üzenete:

“Amikor az országok csatlakoznak az Európai Unióhoz, kötelezettséget vállalnak a közös európai értékek iránt.

Így az emberi méltóság, a szabadság, a demokrácia, az egyenlőség, a jogállamiság, valamint az emberi jogok tiszteletben tartása, belelértve a kisebbségek jogait is.

Amikor egy ország semmibe veszi ezeket az értékeket, az uniós alapszerződés hetes cikkelye értelmében lehet válaszlépéseket tenni.

A hetes cikkely alkalmazásához egyértelmű veszélynek kell fennálnia, hogy az adaott tagország megsérti ezeket az európai normákat, értékeket!

A végső szankció egy országgal szemben az Európai Tanácsban való szavazati jogának elvesztése is lehet.

Nagyon óvatosnak kell lennünk ennek az eszköznek az alkalmazásával.

Ez egy mérföldkő lehet egy tagország életében.

Elvenni egy partnerország lehetőségét, hogy kifejezze a nézeteit az Európai Unióban, komoly következményekkel jár.

Ezzel együtt az Európai Uniónak kötelessége, hogy kiálljon mindazoknak a védelmében, akik az EU területén élnek, valamint megvédje az EU polgárainak jogait.

Az elmúlt hónapokban az Európai Parlament képviseletében elemeztem a magyar demokrácia és jogállamiság helyzetét.

Ellátogattam Budapestre és szuámtalan szakértővel beszéltem. Köztük akadémikusokkal, a magyar kormány képviselőivel és helyi szervezetekkel is. Majd Brüsszelben tovább folytattam a kutatásaimat.

Beszéltem az Európai Bizottsággal, újságírókkal, civil szervezetek képviselőivel is.

Mindezt azért, hogy pontos képet kapjak a magyar jogállamiság helyzetének változásairól.

Sajnálatos módon azt kell mondjam, mind a magyar, mind az európai politikusok félelmei igazoltak.

Az európai és a magyar emberek nem bízhatnak abban, hogy a magyar kormány tisztességesen jár el, és egyenlő bánásmódot alkalmaz.

Ez az oka annak, és arra a következtetésre jutottam, hogy nem tehetek mást, mint, hogy kérvényezzem az alapszerződés hetes cikkelyének aktiválását!

Túl vagyunk azon az időn, hogy pusztán csak figyelmeztetéseket küldjünk továbbra is.

Fel kell ébrednie a magyar népnek!

Észrevenni végre a magyar embereknek, hogy jogait a jelenlegi kormány eltapossa!””

Időszerű volna, ha az emberek elkezdenének azon gondolkozni, miért tartunk ott ahol jelenleg tartunk …

A képen a következők lehetnek: szöveg

 

Találtam valamit, azt hiszem ezt mindenkinek el kéne olvasnia. Időszerű volna, ha az emberek elkezdenének azon gondolkozni, miért tartunk ott, ahol jelenleg tartunk. Miért kerültünk ebbe a tartathatatlan helyzetbe. Amiből nem akarnak megoldást találni azok a pártok, akik a bizalmunkat kérték. Akik visszaéltek a szavazók bizalmával fel és kihasználták a népet arra, hogy folytathassák ezt a színházat. Mert…

Magyarország egy színház ország!

A képen a következők lehetnek: éjszaka és szöveg

“A magyar embereket még mindig félre lehet vezetni. Még mindig a diktátorok mögé sorakoznak. Azt hiszik, hogy egy választással a diktatúra felszámolható, holott mindenki tudja, olyan a választási rendszer, hogy előre meg lehet mondani az eredményt. Nem függ attól, hogy a Fideszeseken kívül mennyien mennek el szavazni, és kire szavaznak. 

EMBEREK!

Értsétek meg, hogy a végeredmény a pártoktól függ, nem a választástól. EMBEREK!!!!!! A pártok már rég eldöntötték, hogy marad a diktatúra.
Az emberekkel a szabadságot ünnepeltetik, miközben a fejük felől ez a diktatúra elviszi a házat.
Mikor ébred fel a magyar nép???
Senki nem mondja ki, hogy megtévesztésül létrehozták ellenünk a “Magyarország”-nak nevezett magánhatalmat, mely egy diktatúra állama.
A nép ebben diktatúrában él, joga és szabadsága nem saját magától, hanem a diktátor jóindulatától függ, és bármelyik pillanatban tovább szűkíthető!!!

ÉRTSÉTEK MÁR MEG EMBEREK!!!!

Akik a saját diktatúrájukat akarják, azokat nem lehet meggyőzni arról, hogy a nép önrendelkezését kell elérni.
Ezekkel a szervezetekkel, és a támogatóikkal NEM LEHET felszámolni a diktatúrát!!!
Azt tudjuk, hogy a szabadságot nem kapjuk, azért a szabadságért nekünk – a magyar népnek – még meg kell küzdenünk!!!

ÉRTITEK??????

De nem úgy, ahogy eddig, mert akkor megint a diktatúra győz, és az őt támogató nagyhatalom.
Amíg a nép beszűkített tudattal, becsapva és félrevezetve a diktátorok mögött sorakozik fel és hazug “szabadság-harcokat” folytat egymás ellen a világ háttér-hatalmai érdekében, addig itt nem lesz magyar SZABADSÁG.

Az utcákon, a nagygyűléseken diktátorok és leendő diktátorok tovább fognak hazudni a szabadságról, hogy az embereket a SAJÁT DIKTATÚRÁJUK támogatására sorakoztassák fel, EGYMÁS ELLEN.

 

Aki ezt nem látja, az menjen és tüntessen……
De tudjon róla, hogy amit tesz, az nem a magyar nép szabadságáról szól, hanem a diktatúra éltetéséről….”