Nix ugri bugri Viktorka…

Képtalálat a következőre: „nix ugri bugri”

 

Még sosem volt akkora deficit az év első nyolc hónapjában (1646 milliárd forint), mint idén, aminek döntő részét az okozta, hogy míg itthon.

AZ OK!

A fránya Brüsszel összesen 1388 milliárd forintot fizetett ki alig érkezik a pénz(augusztus végéig mindössze 183 milliárd forint) és a kettő együtt felduzzasztja a hiányt. Mivel még zajlanak az elszámolási viták az Európai Bizottsággal és valószínűleg késő ősz előtt nem érkezik érdemi, több milliárd eurós, átutalás, ezért múlt pénteken. Zajlanak az elszámolási viták az Európai Bizottsággal és valószínűleg késő ősz előtt nem érkezik érdemi, több milliárd eurós, átutalás, ezért múlt pénteken a kormány: bizonyos szabályok módosításával lassítani akarja a havonta átlagosan 150-200 milliárdos itthoni kifizetések ütemét, hogy ne emelkedjen ilyen intenzíven tovább a deficit.

Ugyanaznap kiadott kormányrendelet (160/2018. (IX. 7.)) alapvető pontokon írta át az uniós források elosztásának fő szabályrendszerét (272/2014. (XI. 5.)), aztán tegnap egy összefoglalót is kiadtak a hivatalos pályázati oldalon. Ez számos ponton rögzíti a változásokat, amelyek közül az alábbiak különösen fontosak sok pályázó számára:

Eddig a nem állami és önkormányzati hátterű kedvezményezettek az uniós pályázatokon a szerződéskötést követően gyorsan kérhették az elnyert támogatás legfeljebb 50%-át támogatási előlegként, mostantól ezt 25%-ra levágták.

A kutatás-fejlesztési projektekre kérhető maximum 75%-os előleg mértékét pedig 50%-ra csökkentették, míg a kötelezően biztosítandó szállítói előleg mértékét általánosan 30%-ra korlátozták (eddig volt lehetőség bizonyos esetekben 50%-os előlegre is).

Fontos változás továbbá, hogy az állami és önkormányzati hátterű kedvezményezettek esetén korábban előírt százmillió forintos korlát ötvenmillió forintra csökkent a támogatási előleg kifizethetőségénél.

Ezek húsba vágó változások, mert a projektek gazdái a fejlesztések végrehajtásánál, azok kezdeti megfinanszírozásánál hangsúlyosan támaszkodtak a kormány által 3 éve éppen a projektek megsegítése érdekében megemelt támogatási és szállítói előlegekre. Most tehát ezeknél az eddig tényleg bőkezű előlegeknél lép vissza a kormány nagy valószínűséggel amiatt, hogy rövid távon le tudja szorítani a havi uniós támogatás-kifizetések összegét (igaz mostanában már nem olyan sok az új pályázati nyertes, aki most kérné a bőkezű előlegeket, aki viszont korábban nyert, azok döntő része már bizonyára kihasználta az eddigi támogatási előleg korlátokat).

Mivel ezek a kiadott tájékoztató szöveg szerint is nagy jelentőségű változások, ezért az új szabályokat a módosítás hatályba lépését (szeptember 8.) követően létrejött támogatási jogviszonyokra kell alkalmazni. A szállítói előleg módosított szabályait pedig a módosító rendelet hatálybalépését követően megindítandó közbeszerzési eljárásokra és beszerzésre irányuló eljárásokra kell alkalmazni.

A fentieken felül a támogatási előleg visszafizetésére vonatkozó szabályok is módosultak amiatt, hogy az európai uniós forrásból nyújtott költségvetési támogatások kezelésére kincstári fizetési számlával nem rendelkező kedvezményezett esetén a kifizetési igénylés benyújtására rendelkezésre álló időtartamon (12 hónap) belül nagyobb összegű (a kifizetett támogatási előleg mértékének 60%-át elérő) kifizetési igénylés kerüljön benyújtásra. Ez viszont inkább afelé ösztönzi a projektgazdákat, hogy haladjanak a fejlesztésekkel és nyújtsanak be kifizetési igényléseket, így tehát ez inkább a költségvetési kifizetések növekedése irányába mutat. Az így módosított szabályokat a módosítás hatálybalépését követően létrejött támogatási jogviszonyokra kell alkalmazni az összefoglaló szerint.

További jelentős változás, ráadásul inkább a havi uniós támogatás kiutalások összegének pár hónapon belüli növekedése felé mutat az időigényes folyamat miatt, hogy módosítottak a közszféra kedvezményezettek felé az időközi költségnövekmény miatti többlet támogatás kifizetés szabályain. A költségnövekményt persze szigorúan alá kell majd támasztani, előzetesen, ennek részletesen tartalmazza az új szabályait és a kereteit az összefoglaló. Alapvető szabály a módosításoknál, hogy a kedvezményezett csak akkor kezdeményezhesse a költségnövekmény hazai költségvetés terhére történő támogatását, ha valóban nem áll rendelkezésre más finanszírozási forrás.

Az is lényeges, hogy a rugalmasabb keretek nemcsak a költségnövekményre, hanem a műszaki tartalom módosulására, illetve annak pontosítására is kiterjednek. Így szabályozásra került, hogy nem minősül a műszaki-szakmai tartalom csökkentésének, ha a projekt eredményessége szempontjából meghatározó tulajdonságának elérését szolgáló tevékenység megvalósítása érdekében bekövetkezett költségnövekedés biztosításának céljából valamely, nem a projekt alapvető célját jelentő tevékenység műszaki-szakmai tartalmának változtatására kerül sor. Fontos kiemelni, hogy ez a szabály kizárólag akkor érvényesülhet, ha az irányító hatóság megítélése szerint a projekt céljai maradéktalanul teljesülnek, a projekt műszaki-szakmai tartalmának módosítása nem érint értékelési szempontot, valamint a projekt vonatkozásában megállapított indikátorok száma, értéke nem csökken.

A kormányrendeletben az is változott, hogy

a Vidékfejlesztési Program esetén a dokumentumok utóellenőrzése kockázatelemzés alapján történik és ennek a részletszabályait is bemutatja az összefoglaló.

 

a kockázatelemzés alapján lefolytatott helyszíni ellenőrzés nem a projekt pénzügyi befejezéséhez igazodik, hanem a záró kifizetési igénylés jóváhagyásához

 

a piaci ár alátámasztására vonatkozó szabályozás felülvizsgálatra került

 

 

a dokumentumok ellenőrzése vonatkozásában határidő megállapítása történik arra az esetre, ha a kifizetési igénylés alapján támogatás folyósítására nem kerül sor vagy, ha a kedvezményezett önálló szakmai beszámolót nyújt be

 

 

tisztázták, hogy a műszaki ellenőri szolgáltatás vonatkozásában megállapított költségkorlát nem vonatkozik a FIDIC mérnökre

 

 

felülvizsgálták a nagyprojekt tekintetében a támogatási kérelem átdolgozására és előterjesztésére irányadó szabályokat

 

 

tisztázták, hogy szakaszolt nagyprojektekre nem terjed ki az a szabály, mely szerint az építési beruházás tárgyú közbeszerzési szerződés megkötésére irányuló közbeszerzési eljárás akkor indítható meg, ha a műszaki leírás kivitelezési dokumentáció szinten kidolgozott

 

 

azt is rögzítik az új szabályok, hogy az elszámolható projekt költségek vonatkozásában megállapított százalékos korlát a projektmegvalósítás befejezésekor projektszintű megtakarítás eredményeként átléphető azzal, hogy az egyes költségtípusokra megállapított összeg nem növekedhet

 

 

az új szabály szerint belföldi szállás esetén vendég-éjszakánként egységesen legfeljebb bruttó 15 000 forint szállásköltség számolható el.

Forrás Porfólió

 

Ami a Sargentini jelentés hátterében van…

Képtalálat a következőre: „sargentini”

Mivel már mindenkinek a könyökén jön ki ez a téma, igyekszem rövid lenni, amennyire csak lehetséges… De azt is figyelembe kell venni, hogy a történet akkor kerek, ha hozzá tartozik az igazság is. Az igazság az, hogy egyikük sincs könnyű helyzetben, és amit látunk a hivatalos médiában, az csak az a KÉP vagy “kirakat”, amit mindketten mutatni akarnak. Mégpedig azért, mert mindketten kényszerpályán vannak…. Azért vannak kényszerpályán, mert a magyar alkotmányos válság mindkét fél (a hazai diktatúra és az EU diktatúra) lehetőségeit is determinálja egyszerre, mert 6 éve mindkét oldalon hatalmasat hibáztak. Azoknak, akik vitatni akarják a magyar diktatúrát: https://hu.wikipedia.org/wiki/Diktat%C3%BAra Azoknak, akik vitatni akarják az EU diktatúrát: https://www.facebook.com/NewPatriotsMagyarorszag/videos/484459585402763/ Akik a hazai diktatúrát megalkották, azért hibáztak, mert azt hitték, hogy a hivatalok és hatóságok irányításának birtokában kontrollálni tudják a helyzetet, és képesek lesznek egy érvénytelen Alaptörvénnyel is üzemeltetni egy állam-szerű szervezetet. Az EU diktatúra vezetése pedig akkor is hibázott, amikor 2012-ben nem ismerte fel a magyar állam alkotmányellenes puccsát, és akkor is, amikor 2015-ben az MKK megalapításánál figyelmeztetve lettek, hogy az illegális “Magyarország” nevű magánszervezetnek semmi köze sincs a törvényes magyar államhoz, a Magyar Köztársasághoz! Azoknak, akik nem tudják, hogy mi a Magyar Köztársaság Képviselete (MKK) : www.magyar-allam.com A hazai alkotmány-ellenes puccs okozta közjogi helyzet RÖGZÜLT 2014. április 6-án, amikor a Magyar Köztársaság államban (a magyar államban) utoljára megválasztott törvényes kormány képviselőinek mandátuma VÉGLEG lejárt és ezzel megszűnt a testület és az aktuális magyar jogrendben végleg kiüresedett az intézmény is. Ez után a dátum után a ma is aktuális közjogi helyzeten (vagyis az alkotmányos válságon) CSAK ÉS KIZÁRÓLAG a magyar nép tud változtatni, de nem ám úgy, hogy a kamu-állam választási színjátékán statiszta szerepet vállal újra és újra, hanem úgy, hogy ha az ismereteit fejleszti a témában, megérti a közjogi helyzet miértjeit és hogyanjait, és jogtudatos tömegként kiáll az igazságért, a törvényes magyar állam jogáért, a saját alkotmányos jogaiért, és követeli a törvényes helyzet helyreállítását, ami nem ér véget az ideiglenes Alkotmányhoz való visszatérésnél! Azóta MINDENKI kényszerpályán van! A magyar nép például addig kénytelen egy jogi értelemben megszálló diktatúrát elfogadni (ami a gyakorlati értelemben is mutat több megszálló jelet, pl háborúhoz hasonló területszerzés; 1.2M emigráns, tömeges illegális kilakoltatás, akár tartozás nélkül is…), ameddig a tudatossági szintje el nem ér addig, hogy felismeri a megosztottsága okait, egységbe nem rendeződik, és legalább 100.000 főként nem képviselteti magát egy helyen a rendszerváltás beindítása érdekében. A hazai diktatúra emberei is kényszerpályán vannak. Nem csak a törvénytelen kormány-jellegű formáció oldalán, de a kollaboráns (a magyar népet eláruló) ellenzék oldalán is. Mert ma már egyik sem tudja hatékonyan a hasznára fordítani a közjogi helyzetet, mint ahogy az ellenzéki oldal tudta volna 2012. január 1 . és 2014 április 6 között. Ugyanis amint kimondanák, hogy az Alaptörvény ÉRVÉNYTELEN, máris oda kellene jutni következtetések láncolatában, hogy akkor a “Magyarország” nevű kamuszervezet nem lépett a ma is létező törvényes magyar állam (a Magyar Köztársaság ) helyébe. Akkor viszont ha nem lépett, akkor ők miben (milyen szervezetben) képviselők? Kiktől kapják a fizetésüket? Kiket képviselnek? (Mert magyar állampolgárokat / választókat biztosan nem!) Kiket akarnak átverni azzal, hogy felveszik havi 1.000.000 Ft-os fizetésért a kamu-mandátumat? Naugye…. Az EU is komoly bajban van, ugyanis a nem csak nem-jogfolytonos, de jog szerint még csak nem is létező “Magyarország” nevű kamuszervezet SOSEM volt tagja az EU-nak, tehát nem volt joga szavazni sem abban, és persze nem volt joga az EU-s pénzeket sem felvenni. Ráadásul az egyoldalú szerződésszegése mellett az EU már most is 6 évnyi juttatással TARTOZIK a magyar állam felé! NADEAKKOR HOGYISVANEZ???? Hát ez az!  Az MKK az EU-t (is) értesítette 2015-ben a megalakulásakor, és akkor az EU-s pénzeket fel is függesztették (persze a Sargentini jelentéshez képest sokkal kisebb, de akkor is kamu indokkal) 6 teljes hónapra a magyar diktatúra irányában. Miért tették? Mert nincs jogalapja, viszont már 3 éve (!) fizetnek TÉVEDÉSBŐL ennek a kamuszervezetnek, és nem csak ÓÓÓÓÓRIÁSI presztizs veszteség lenne ezt bevallani így 3 év után, de ha bevallanák, akkor azonnal ki kellene dobniuk a magyar kamu-képviselőket maguk közül és azonnal meg kellene szakítani MINDEN diplomáciai kapcsolatot ezek felé a bűnözők felé. Ez viszont NYILVÁNVALÓAN a hazai illegális diktatúra KONTROLLÁLATLAN összedőlését jelentette volna, ami olyan káoszt eredményezett volna, ami senkinek sem lenne talán érdeke….. VALAMINT lássuk be, hogy az EU oldaláról nézve a magyar alkotmányos válság egy BELÜGY, amibe ők nem avatkozhatnak bele! Tehát CSAK ANNYIT tehettek 2015-ben, hogy 6 hónapot adtak a magyar népnek, hogy felül kerekedjen az illegális diktatúrán, amit az illegális volta miatt, a magyar törvényekkel KÖNNYEDÉN és BÉKÉSEN fel lehet számolni, és még többség SEM kell hozzá, csupán 100.000 jogtudatos hazafi, akik képviselik a magyar népet abban a folyamatban, amiben beindítják a törvényesség felé vezető rendszerváltási folyamatot. De sajnos a magyar nép azóta is tétovázik, az EU pedig (hasonlóan ahogy az oroszok is tették PAKS2-vel a szintén MKK-s levél után) 6 hónapot tudtak várni a magyar népre…. Az oroszokat nem kell félteni, ők tudnak érdeket érvényesíteni, ha akarnak. Viszont az EU más tészta! Ők ugyanis a válság kezdete óta NEM TUDJÁK megszüntetni a magyar állam tagságát, és nem tudják a szavazati jogát SEM megvonni! Mivel ahhoz be kellene ismerniük, hogy az nem azonos az Orbán vezette illegális magánszervezettel és ezt ők már 2015 óta EGYÉRTELMŰEN tudják is…. Éppen ezért kellett a Sargentini PONT UGYAN ÚGY, ahogy a Momentum is kellett a hazai rezsimnek 2017-ben. Hogy jön ide a Momemtum? Majdnem sehogy. De ahhoz, hogy a Sargentini-s kirakat-tevékenységet megérthessük, ELŐSZÖR a Momentum-jelenséget szükséges megértenünk. A Momentumról 2016-ban még SENKI SEM HALLOTT, amikor az “Olimpiás”, mutyikban gazdag lehetőségek irányában próbált elmozdulni a hazai rezsim, a magyar nép kihagyásával. Viszont az MKK AKKOR IS tette a dolgát, és bizony értesítette a NOB-ot arról, hogy 2024 még bizony messze van és igen kockázatos arra fogadni, hogy egy törvénytelen megszálló kamuszervezet, ami megpróbálja magyar államnak eladni magát még 8 év múlva is tudja hülyíteni a magyar népet. Ha viszont TÉVED a NOB és rossz lóra tesz, akkor viszont a FELELŐSSÉGET nekik kell viselnie a károkért. A NOB ezt meg is értette és a HÁTTÉRBEN VISSZAKOZOTT. (Ezt nyilvánosságra nem hozták, de a Momentum-jelenségről ismerjük a kimenetelét, az értesítő levél pedig itt olvasható: http://www.magyar-allam.com/dtar/dok/Level-K-NOB-20160831-masolat.jpg ) Ez pedig azt jelentette, hogy bár a magyar rezsim NAGGGYON szeretett volna egy jókorát mutyizni az Olimpián, sajnos “leestek a lóról” már 2016-ban(!) az MKK miatt. De vajon ezt HOGYAN adják elő a magyar népnek presztizs veszteség nélkül???? Ehhez kellett a Momentum! Előkapták őket 2017 elején, teletolták velük a médiát (azt a médiát, ami a közjogi helyzetet szigorúan kicenzúrázza már 6 éve) és berobbantották őket a köztudatba a “Nolimpia” aláírásgyűjtő kampányukkal. Itt megjegyzendő, hogy MILYEN ÉRDEKES, hogy egy viszonylag jelentéktelen ügyben MEKKORA FELHAJTÁST CSINÁL a média egy népszavazási kérdés ELŐ-GYŰJTÉSÉBŐL, amikor arról meg MEREVEN KUSSOL, hogy a magyar nép ÖNERŐBŐL az alkotmányos rend helyreállításáért ORSZÁGOS népszavazást rendez…. Mi is ez az “apróság” egy Nolimpiához képest, igaz? A lényeg az, hogy VALAHOGY gyorsan el kellett játszania a rezsimnek, hogy a saját politikai ellenfelétől KIKAPOTT és emiatt nem lehetett az Olimpiát itthon rendezni és nem lehetett SAAAJNOS egy jókorát mutyizni belőle….. Pedig a Momentumnak ehhez SEMMI KÖZE SEM VOLT, hiszen a NOB már a megjelenése ELŐTT is visszakozott, mert (JOGOSAN) nem mert a magyar néppel SZEMBEN FOGADNI az illegális diktatúrára 8 évre ELŐRE az időben, úgy, hogy már a jelenben is a magyar nép TÁJÉKOZTATTA őket a válságról…. JÓL TETTÉK. Én sem mertem volna másképp tenni… De mi is bizonyítja mindezt? Hát leginkább az, hogy a Nolimpia valójában nem is az olimpia ELLEN szólt, hanem csak arról, hogy legyen a kérdésben népszavazás! Ugye emlékszünk?  A színjátékhoz még rendőr-sorfal is kellett a botrány miatt, hogy jó népszerű legyen. Valahogy látszatot kellett csinálni, VALAHOGY EL KELLETT LÁTVÁNYOSAN BUKNIUK! Ugye rémlik, hogy az összes akciófilmben a bombát mindig az utolsó 3 másodpercen BELÜL hatástalanítják, hogy a néző leizzadjon… A Nolimpiához is így lett meg a szükséges számú aláírás, viszont népszavazás SOHA nem lett belőle! Miért? Ezért: Mert akkor esély lett volna arra, hogy a magyar nép még a végén megszavazza, hogy legyen, de AKKOR MI LESZ, hiszen a NOB MÁR VISSZALÉPETT!  Ezért SZÓ SE LEHETETT népszavazásról! Csak egy pávatánc volt az egész! EGY VISSZATÁNCOLÁS! Ennek ellenére utólag mégis többet mutyiztak belőle, mint eredetileg ki merték írni. (CIKK) Ez is igazolja az eredeti szándékot. Na ezt kell párhuzamba hozni az EU-val és Sargentini-vel. Meg is tesszük: Az EU parlament ÖSSZES határozata ÉRVÉNYTELEN 2012. január 1 óta, mivel a magyar államnak bár van szavazati joga, de ŐT SENKI SEM KÉPVISELI már benne 6 éve! VISZONT van benne több (jogi értelemben) IDEGEN képviselő, akik csak úgy uk-muk-fuk szavazgatnak ide-oda… Ráadásul nem elég, hogy az EU hibájából mindez kialakult, de még csak a szőnyeg alá sem lehet seperni, mert itt van az a “FRÁNYA” MKK, ami képviseli a magyar államot (azon keresztül pedig a magyar népet) és nem elég, hogy SZÓL AZ EU-NAK erről a tényről, de még nyilvánosságra is hozza a SAJÁT weboldalán a TÉNYEKET.  Az EU bárhogy is finomkodok, Q… nagy bajban van! Ugyanis az érvénytelenségre BÁRKI BÁRMIKOR, HATÁRIDŐ NÉLKÜL IS hivatkozhat. Emiatt az EU diktatúra nem tudja beteljesíteni teljes hatékonysággal az eredeti funkcióját: Pl az EU népe megkérdezése NÉLKÜL vagy épp annak hangjának megemelése ELLENÉRE elfogadni ÉRVÉNYESEN egy TTIP-t vagy egy CETA-t…. Ráadásul nem elég, hogy idegenek kerültek közéjük, akik össze-vissza szavazgatnak, de még “majomkodnak” is látványosan! Egyszer migráns-kvótát JAVASOLNAK. Lásd a videót: https://www.youtube.com/watch?v=tYeyJAN3yaQ Egyszer meg a kvóta ellen ágálnak és küzdenek. Szóval ez az állapot az EU-nak nem kóser sehogy sem és szabadulna tőlük, DE NEM TUD, mert akkor kiderülne, hogy ők nem azok, akiknek hazudják magukat és ráadásul az EU ezt TUDJA IS már 3 éve BIZONYÍTHATÓ MÓDON! Ezért egyet tehettek, hogy a hatékonyságukat javítsák: Hasonlóan a Momentumos pávatánchoz, el kellett játszani, hogy látványosan megvonják tőlük a szavazati jogot, ami valójában 2012 óta nincs is nekik…. Ettől ugyan nem válik érvényessé az EU parlament munkája, de legalább “ezek” (a bűnözők) nem tudnak még jobban belekavarni. Na EHHEZ kellett Sargentini. Ez a manőver nem a migránsokról szólt (ahogy Orbánék hazudják), de még csak nem is a magyar jogállamiságról, vagy a választási rendszerről, vagy a demokráciáról, vagy a kisebbségi jogokról, stb. (ahogy az EU hazudja) hanem a tűzoltásról. Az EU önvédelméről szól ez a jelentés és döntés, hogy az egyre fokozódó, eszkalálódó magyar válság miatt az amúgy is jog-idegen személyek, akik korábban kontrollált bábok voltak, mára kiszolgáltatott helyzetük miatt NE KAVARHASSANAK BE az EU-nak. (És az azt irányító árnyék erőknek, akik létrehozták azt, hasonlóan a korábbi Szovjetúnióhoz.) Ezt pedig két dolog is bizonyítja: Magyarországon már 3 civil szervezet is foglalkozik az alkotmányos rend helyreállításával, és ezt összesen már 7 éve hirdeti nyilvánosan írásaiban és tetteiben is az Alaptörvény érvénytelenségének bizonyítása mellett. Az állítólagos “magyar kormány” (a “Magyarország Kormánya”) pedig TEHETETLEN ezzel szemben, mert a helyreállítási tevékenység nem csak teljesen törvényes, de ráadásul KÖTELESSÉG IS, mindkét “jogrend” szerint! Ez egy elkerülhetetlen és egy irányú folyamat, ami ennek a törvénytelen diktatúrának a bukását fogja okozni… Ma már köztudott tény, hogy az Alaptörvény érvénytelen, de egy a jogállamiságot vizsgáló küldött (Sargentini) VALAMIÉRT nem talál rá a jogállamisággal összefüggő legfontosabb kérdésre, illetve a civil szervezetek egyikére….? Persze, hogy biztosra menjünk, mi is felvettük vele a kapcsolatot, de hogy hogy nem, nem volt ránk kíváncsi. Sőt, annyira nem, hogy az egész jelentésben, és kapcsolódó nyilatkozatokban kínosan kerülte a “magyar állam” és a “Magyar Köztársaság” kifejezést, mert akkor (tudatosan) hazudnia kellett volna…. Pedig számukra is nyilvánvaló, hogy az EU-nak nem tagországai, hanem TAGÁLLAMAI vannak. Az EU-hoz pedig a Magyar Köztársaság kapcsolódott, és nem a “Magyarország” nevű kamuszervezet. Nekik azt a kifejezést, hogy “Hungary” (Magyarország) ki sem kellene mondaniuk, hiszen nem a földrajzi területtel foglalkoznak, hanem AZ ÁLLAMMAL, aminek a jogállamiságát vizsgálják, amivel szerződésben állnak! Bár időben ez későbbre tehető, de valószínűsíthető, hogy a Sargentini jelentés elfogadásánál közre játszott az a tény is, hogy az idei nyilvánvaló “választási csalás” ( = a jogilag nem létező állam választási színjátékának meghamisítása) után az MKK ismét levelet küldött az ENSZ-nek, melyben bizonyítja tényszerűen a megszállást, és kezdeményezte az ENSZ biztonsági tanácsának az összehívását. (http://www.magyar-allam.com/dtar/dok/Level-K-UN-20180412-masolat.pdf) Ezek után a háttér-hatalom védekező mechanizmusát láthattuk megnyilvánulni, bár a látszat mögé van rejtve ezúttal is az igazság. Aki a tényekből indul ki, az láthatja, ha itt-ott kilóg az a bizonyos lóláb, mint ahogyan 2013-ban is kilógott, amikor az Alkotmányos Ellenállást meghirdette az EgységFront november 23-án, és ajánlott levélben szólította fel az ÖSSZES pártot, hogy tegyék a kötelességüket és számolják fel a diktatúrát, mert akkor bármelyik KÖNNYEN megtehette volna. Elég lett volna hozzá 1db (!) gerinces képviselő, de NEM VOLT és pontosan ezért lett nyilvánvalóvá, hogy aki bemehet abba a bizonyos Parlamentnek nevezett csiri-viri disznóólba, az bizony mind BÁB, és csak látszólag a magyar nép képviselői. Sőt ,2016-ban is erősen kilógott a lóláb, amikor a migrációval kapcsolatos lakossági fórumon első kérdezőként személyesen tettem fel a gyilkos kérdést a Fidesz (EP és hazai) képviselőinek, ami itt hallható: https://www.youtube.com/watch?v=ASl-TBOryYk Innen látható, hogy a migrációs amúgy VALÓDI probléma köré mekkora hazugság-tömeg lett már akkor is felépítve, pedig akkor még Sorosról szó sem volt. A (mára már jelentősen mérséklődött) migrációs jelenséggel szemben a fidesz nem akarja megvédeni a magyar lakosságot, ők CSAK a területet védik, de SAJÁT MAGUKNAK. Tehát jól látható, hogy a migrációval kapcsolatban is a magyar nép gyakorlatilag kiszolgáltatott helyzetben van, egészen addig, ameddig nem él újra az önrendelkezési jogával, amiből ez a törvénytelen diktatúra szándékozik kiforgatni. Csak akkor tudjuk magunkat VALÓBAN megvédeni, ha tudatosodunk, MEGÉRTJÜK a helyzetet és KIÁLLUNK egységesen a törvényes magyar államért annak jogával, és beindítjuk azt a folyamatot, aminek során a magyar nép megalkotja új, jogfolytonos magyar (!) államát, amiben az elmúlt 100 év hazaárulói már nem kapnak szerepet és ez az állam végre A MAGYAROK érdekében fog működni és védeni a területet. Ehhez szervezzük az Alkotmányos Ellenállást, és a Népszuverenitás mozgalmat. Te is leszel EGY a 100.000 főből? Én biztosan! Hajnal János www.nepszuverenitas.hu www.alkotmanyos-ellenallas.hu