Kinek esküdtetek?

Ti, akik ott ültök Orbán parlamentjében?
 
Kinek esküdtetek? A hatalom itt Orbán Viktoré, akit ti teljes erőtökből kiszolgáltok, és fent tartjátok a demokrácia látszatát, ami ebben az országban rég nincs. Orbán Viktort hatalomban tartva! Ti tartjátok Orbánt hatalmon. Mivel ez az alaptörvény nevezetű fércmű egy államcsíny által létrehozott alkotmányos puccsként jött létre. Ti ehhez asszisztáltok. Az alkotmány tartalmazta, hogy minden hatalom a népé. de ez az Orbán Viktor által alkotott jogrend érvénytelen! Ti egy illegitim kormányra tesztek esküt. Orbán Viktor Magyarországára. Egy létre hozott államra.2012-től egy illegitim hatalom kormányoz. Ehhez a színjátékhoz asszisztál minden poétikai párt. Az alaptörvény semmis. Valamint minden ráépülő törvény szintén semmis! A választási törvény is, amit Orbán egyedül magára szabott. Tehát azok a képviselők, akik egy illegitim kormánynak a választási törvényei által mandátumhoz jutott szintén semmis. Amit még szintén megspékel az, hogy választási csalás történt. Ha azok a képviselők és ellenzéki pártok tudatában van annak, hogy ez a kormány illegitim akkor tudatában vannak annak is, hogy az ö mandátumuk is illegitim. Mért ülnek be olyan parlamentbe? Miért tesznek esküt egy olyan jogrendre, ami alkotmányos puccs által lett létre hozva! Ne merje senki azt mondani, hogy erről nem tudtak a nagyságos urak és a hölgyek. Pontosan tudták nagyon is jól értették, hogy mi történik.
Az országgyűlés Magyarország új alaptörvényét. Az alkotmányozási folyamatot is sokan bírálták, így törvényszerű volt, hogy az elfogadása után is sokan támadták az alaptörvényt.
Az alaptörvény január elsejei hatálybalépése után nem sokkal Sólyom László fogalmazott meg kritikákat a HVG-ben. A volt köztársasági elnök szerint az alaptörvény elfogadása körül is anomáliák vannak, például a zárószavazás előtti érdemi módosítás szégyene is megesett vele.
Kolláth György ügyvéd szerint az 1994 óta érvényben lévő Házszabály alapján érvénytelenítette az Alkotmánybíróság az egyházügyi törvényt is. A képviselők ugyanis durván és tudatosan megsértették a törvényalkotás Házszabályban rögzített rendjét, amikor érdemben változtattak a törvényen, amikor már nem lehetett volna – mondja. Az alaptörvény esetében is ez történt. Az országgyűlés Magyarország új alaptörvényét. Az alkotmányozási folyamatot is sokan bírálták, így törvényszerű volt, hogy az elfogadása után is sokan támadták az alaptörvényt. Az alaptörvény január elsejei hatálybalépése után nem sokkal Sólyom László fogalmazott meg kritikákat. A volt köztársasági elnök szerint az alaptörvény elfogadása körül is anomáliák vannak, például a zárószavazás előtti érdemi módosítás szégyene is megesett vele. Az elfogadás napján, április 18-án, csak egy képviselő, egy frakcióvezető tizenöt módosító indítványt nyomott be, amikor már nem tehette volna meg, magyarul semmibe vették a törvényalkotás rendjét, azokat a szabályokat, amik az Országgyűlésre vonatkoznak” – fogalmazott Kolláth György. Szerinte ezért alkotmánysértő az alaptörvény elfogadási módja. Úgy kell tekinteni rá, mintha nem létezne, és érdemi vizsgálat nélkül kell semmisnek tekinteni..2011-ben többen próbálták rávenni a képviselőket, hogy ne kövessenek el olyan dolgot, ami egyértelműen alkotmányos válságot fog előidézni. Nézzük miért alakult ki az alkotmányos válság és miért hallgat róla mindenki. Most ki kell jelenteni, hogy az Alaptörvény nem létezik!
 
“Szörnyű is ez a helyzet, mert ez azt jelenti – rossz humorral –, hogy Magyarországon januárban életbe lépett valami, ami halva született: Szörnyű” – mondta.
 
Kolláth György szerint ezt minél előbb korrigálni kell, ugyanis ha valami közjogilag érvénytelen, akkor az nem létezik, így a rá épülő törvények sem és ennek következtében összedől a jogállami rendszer. Ezt 2012.01.22-én deklarálták.2011-ben többen próbálták rávenni a képviselőket, hogy ne kövessenek el olyan dolgot, ami egyértelműen alkotmányos válságot fog előidézni. Nézzük miért alakult ki az alkotmányos válság és miért hallgat róla mindenki. Most ki kell jelenteni, hogy az Alaptörvény nem létezik!
A Magyar Köztársaságban MINDEN hatalom a népé,..”
 
AZ ALKOTMÁNYOZÓ HATALOM IS! LEGELSŐSORBAN ÉS LEGFŐKÉPPEN AZ! MINT A NÉP ÖNRENDELKEZÉSI JOGÁNAK AZ ALAPJA, MELY ABBAN JUT ALKOTÓ KIFEJEZÉSRE!
 
2§ (2) A Magyar Köztársaságban minden hatalom a népé, amely a népszuverenitást választott képviselői útján, valamint közvetlenül gyakorolja.
 
A valamint szónak nagy jelentősége van, hiszen a nép nélkül ezt nem alkothatták meg. 262 országgyűlési képviselő új államot nem hozhat létre és alkotmányt nem helyezheti hatályon kívül.
 
A Magyar Köztársaság Alkotmánya / 1949.évi.XX.törvény /
 
19. § /3/ E jogkörében az országgyűlés
 
a/ megalkotja a Magyar köztársaság Alkotmányát.
 
A hivatkozott pont szerint az országgyűlésnek kizárólag a Magyar Köztársaság Alkotmánya megalkotásához volt joga, csak ehhez, és csak ilyen névvel, ezért érvénytelen az Alaptörvény.
 
Az országgyűlési képviselők ezt figyelmen kívül hagyták, megsértették az Alkotmányt, melyre 2010-ben felesküdtek.
 
2010-ben az országgyűlési képviselők felesküdtek a Magyar Köztársaságra és annak alkotmányára, 2012-ben megszegték országgyűlési esküjüket.
 
Egyet nem szabad elfelejteni, hogy a nép a bizalom elvén delegálta őket, és nem azért, hogy a népet megfosszák és kirabolják mindenéből.
 
Az Alaptörvény érvényességét az Alkotmány Bíróság soha nem vizsgálta, mivel csak felkérésre vizsgálnak és soha senki nem kérte fel őket!
 
Az Alaptörvényt elfogadó országgyűlési képviselők államcsínyt hajtottak végre, 2012. január 1-jével létrehoztak maguknak egy új, de jogilag valójában nem létező államot!
 
Magyarország nevű fiktív jogi képződményt, amihez ellopták a Magyar Köztársaság teljes intézményrendszerét, javait, bevételeit sőt, az állampolgárait is, az ellenzéki képviselők és az alkotmányjogászok pedig az államcsíny tényének elhallgatásával asszisztáltak ehhez!

Szólj hozzá!