Geri Tibor: Tájékoztató közleménye

Kapcsolódó kép

Azért nem érted, hogy mi zajlik a világban, mi történik a hazádban, mert hazudnak neked, mert félrevezetnek. Nem csak a politikusok,de szinte a teljes tudományos, gazdasági és jogi „elit”, meg az ő hazugságaikat közvetítő teljes hazai média. Meg itt az interneten és a Facebookon is csak a szennyet öntik Rád, hogy ne lásd a sok fölösleges információtól a valóságot.
Ebben a káoszban igyekszem fogódzókat adni, hogy utána saját magad is el tudd dönteni, hogy mi a helyzet, mi a valóság, ki mond igazat és ki beszél mellé, kiakar félrevezetni.

Kezdem a végével.
2011-ben politikusaink – akiket az ÁLLAMUNK vezetésére választottunk – megszegték az Istenre, a népre és az(ideiglenes) alkotmányra tett esküjüket és egy alkotmányellenes, érvénytelen alaptörvénnyel létrehoztak a magyar állam MELLETT egy Magyarország nevű Új Államot, ami így NEM LEHET a MAGYAR ÁLLAM. Mert két magyar állam nincs, az ezeréves magyar államot(ideiglenes nevén a Magyar Köztársaságot) meg a képviselők NEM SZÜNTETHETIK MEG, 89-óta Új Államot nem hozhatnak létre helyette. De még a nevét se változtathatják meg!
A képviselők mégis megtették, és ezzel elárulták a magyar népet és azt a hazát,amelynek védelmére, irányítására választottuk őket.
Ez a valós helyzet. A politikusaink HAZAÁRULÓK!!! 

Azt, hogy hogyan jutottunk ide, az kevesebbeket érdekel, ezért megfordítom, és azt később írom le. Azzal kezdem, hogy MIT tehetünk MOST, és HOGYAN SZÁMOLJUK FEL ezt a – háttérhatalom irányításával,a saját politikai elitünk segítségével felépített, kirablásunkra és elpusztításunkra létrehozott, a megtévesztés miatt aljas módon Magyarországnak elnevezett – DIKTATÚRÁT?
Mert ahhoz, hogy a mai állapotot egyáltalán túléljük, ahhoz először vissza kell térjünk a magyar államhoz, annak jogához. Majd azzal felszámolni a magyar nép feletti háttérhatalmi diktatúrát, megteremteni az önrendelkezési jogunkat és ezt egy ideiglenes alkotmányba rögzíteni. Majd ezzel az ideiglenes, nép általalkotott alkotmánnyal  létre kell hozzuk a XXI. század Új, az ezer éves magyar állammal jogfolytonos Magyar Államot, amia magyar nép érdekében működik, és biztosítja szabadságunkat, függetlenségünket,társadalmi fejlődésünket, egyéni boldogulásunkat.
Ez volt a „MIT?” kell tegyünk.
Ez megadja a „HOGYAN?” kérdésre is a választ.

A magyar állam területén, a hazaáruló politikusaink által létrehozott, „nem magyar állam” ellen BÉKÉSEN csak a hatályos magyar állam (ideiglenes nevén a Magyar Köztársaság), érvényes és hatályos jogával léphetünk fel . Aminek az alapja a magyar állam ideiglenes Alaptörvénye (1949.évi XX. törvény, a Magyar Köztársaság Alkotmánya).  Azért léphetünk fel ezzel a joggal a diktatúra ellen, mert EZ AZ ÉRVÉNYES ÉS HATÁLYOS MAGYAR ÁLLAM JOGA! Ezt a jogot ismeri el a külvilága magyar állam jogának, képviselőinket ez a jog alapján választottuk 2010-ben,erre, ennek betartására tettek esküt, és ez ad lehetőséget a népnek. Lehetőséget mind a politikusok hazaárulásával szembeni alkotmányos és jogszerű fellépésre,mind a diktatúra BÉKÉS, joggal való gyors felszámolására, a nép által alkotott ideiglenes alkotmány megalkotására, és azzal az új magyar állam létrehozására. Mert a 89-ben MÓDOSÍTOTT állami alaptörvényünk az 1920-tól gyakorolt képviselői szuverenitás (képviselők által önmaguknak adott hatalom) HELYETT bevezette a VALÓDI népszuverenitást. Csak a képviselőink elszabotálták az átmenetet, nem segítettek a magyar népnek megalkotni Magyarország új Alkotmányát. Helyette jólétükért cserébe az államjavainak elrablásához nyújtottak segítséget.

Összefoglalom ( a teljesség igénye nélkül, röviden, a legegyszerűbben, a legérthetőbben):
A Magyarország nevű állam NEM a Magyar Állam!
Hanem a politikusok által – a háttérhatalom érdekében és irányításával –létrehozott KÜLSŐ HATALOM DIKTATÚRÁJA az ezer éves magyar állam és a magyarországi nép fölött.
Ezt a „nem magyar államot” azért hozták létre, hogy a magyar államot és az ősi magyar alkotmányos rendet – és ezzel Európa és a Föld őstörténetét és annak nyelvét, kultúráját még őrző magyar népet – ELPUSZTÍTSÁK.
De ezt MEG TUDJUK AKADÁLYOZNI!!!
Azért tudjuk megtenni, mert a politikai vezetőink kétszer is „hibáztak”. 1989-benaz 1920-tól gyakorolt képviselői szuverenitást „véletlenül” a népszuverenitásra cserélték.  Az állami alaptörvényünkbe belekerült, hogy„MINDEN HATALOM a NÉPÉ”. Ezért amit Horthy, Rákosi-Kádár vagy Németh Miklós méga képviselői szuverenitásra hivatkozva megtehetett, azt Orbán 2011-ben már nem tehette meg. Mert már nem volt hozzá joga, az alkotmány nem tette lehetővé számára.
Mégis megtette, és ezzel az évezred legsúlyosabb alkotmánysértését követték el és ráadásul a nemzetközi jogot is súlyosan megsértették.
EZÉRT TUDUNK FELLÉPNI a diktatúra ellen,mert a hatályos magyar állam joga szerint Jogunk és KÖTELESSÉGÜNK fellépni az alkotmányt megsértő hatalommal szemben!!! És a hatályos nemzetközi jog is segítséget kell nyújtson a magyar népnek, és nem támogathatja a hatalomdiktatúráját.
Ezért lehetséges gyorsan és BÉKÉSEN, a magyar állam jogára és a nemzetközi jogra hivatkozva FELSZÁMOLNI a Magyarország nevű diktatúrát.

És a diktatúra felszámolásának nem csak az lesz a következménye, hogy létrejön az új, szabad és független magyar állam és ezzel megteremtődik a magyar nép önrendelkezési joga. Hanem olyan jogfolytonos magyar állam jön létre, amelynek nem lesz államadóssága, mert azt elviszi a Magyarország nevű állam!!! És további eredménye, hogy benne nem lesz szava az elmúlt 25 év politikusainak (mert az Alaptörvény megalkotásával kizárták magukat a magyar államból). És akkor megteremtődik a feltétele, hogy az önrendelkezési joggal rendelkező magyar nép az emberiség őstörténetét hordozó ősi magyar alkotmányos értékrend elemeit a mindennapi életünk részévé tegye, hogy azzal a világ legmodernebb társadalmi rendszerét létrehozva példát adjunk a világnak.
Mert a világban először – és az óta is egyetlenként – a magyar népnek sikerült szintézisbe hozni az isteni szuverenitást a népszuverenitással. 1848-ban, a Szent Korona értékrendjének köszönhetően.
Mert ez a magyar nép ősi küldetése, hogy példát mutasson, hogy a világ fejlődésénekélére álljon.
Mert ez egy új társadalmi korszak kezdete is lesz egyben.

Ez és ekkora MOST és ITT a felelősségünk. Saját népünkért, és az emberiségjövőjéért.
Hogy RÉSZLETESEN mit és hogyan kell tegyünk, és ki, mivel és hogyan akadályoz ebben bennünket, azt a következő részekben írom le.
Valamint azt is érdemes látni, hogy hogyan, milyen háttérhatalmi hazugságok, mesterkedésekés félrevezetések sokaságán át jutottunk ebbe a helyzetbe.
Nem szoktam ilyent kérni, de most kérem, hogy megosztásokkal segítsétek ezt a felvilágosító munkát! Mert fontos, hogy minden honfitársunk ismerje a valóságot.
Mert ez az első, amit tennünk kell a magyar népért.
HITELESEN tájékoztatni a valóságról.
Hogy utána még mit kell tennünk, azt folyamatosan írom….

“Geri Tibor: Tájékoztató közleménye” bejegyzéshez 3 hozzászólás

  1. “”Mert ez az első, amit tennünk kell a magyar népért.
    HITELESEN tájékoztatni a valóságról.
    Hogy utána még mit kell tennünk, azt folyamatosan írom….”” kedves tibor az 1. 2 mondat tartalmát folyamatosan teszem a való életben neked köszönhetően a 3. mondatra hivatkozva : tegyük egütt. ne várjunk mert nem marad magyarság a szó igaz értelmében. ezen írásodat is megőrzöm. (202009015)

    Válasz

Szólj hozzá!