A korábbi ideiglenes alkotmányban szerepel: egy új alkotmányt népszavazásra kell bocsátani.

Képtalálat a következőre: „Alkotmányos rend helyreállítása”

 

A 2011-es Fidesz által létrehozott Alaptörvény hatályba lépése nem felelt meg a jogelveknek. A rendszerváltás utáni Alkotmány megörökölte a következőt: “Minden hatalom a népé”, ami egy demokratikus kibontakozás végállomása volt, és ami egy mondatba sűríti a népszuverenitást. A mondat kiskapuk nélkül fedi a hatalom gyakorlás módját, azt, hogy a népnek van joga meghatározni a politikai rendszert, a jogállamot, a választási rendszert, és tartalmilag magát az alkotmányt. Az Orbán-kormánynak ezzel a lépésével súlyos demokratikus visszalépés történt, mert beiktatta a politikai elit korlátozó feltételeit ott, ahol ezt semmiképpen sem tehette meg.

Az a szövegrész, hogy  “Minden hatalom a népé” úgy módosult, hogy “… melyet választott képviselőivel, és kivételesen közvetlenül gyakorolhat”.

Mi a probléma a kivétel kritériumával? Hogy a kivételt az éppen hatalomba került alkotmányozó többség állapítja meg, és végül ennek eredménye lett, hogy olyan “szigorúra sikerült” az érvényes népszavazás feltétele, hogy ilyen feltételekkel talán több érvényes népszavazásra nem kerülhet sor – azaz magát a népszavazást szüntette meg adminisztratív eszközökkel az Orbán-kormány. A legkínosabb ebben a kérdésben, mint oly sok esetben, hogy az ellenzék miért nem tiltakozott ezügyben? Talán látták, hogy ha ők kerülnének kormányra, akkor nekik is nőne a “mozgásterük”, és felfedezték ezekben a politikai lehetőségeket?

A korábbi ideiglenes alkotmányban szerepel: egy új alkotmányt népszavazásra kell bocsátani.

Az Orbán-kormány nem remélhette, hogy egy népszavazáson sikeresen “érvényesítheti” egypárti alkotmányát, ezért nem állt érdekében népszavazásra bocsátania. Ezzel alkotmánysértést követett el, és a képviselők a korábbi alkotmányos rendhez adott esküjüket megszegték. A jelenlegi alkotmányt a következő tisztességes kormánynak népszavazásra kell bocsátania, és ha elfogadása meghiúsul, akkor új konszenzus kialakítását kell kidolgoznia és kihirdetnie.

A jogállamiság alapdokumentuma érvénytelen

A hatályosnak mondott (erővel kijelentett) alkotmány sem FORMAI, sem TARTALMI okból nem megfelelő. Magyarország Alaptörvénye nevű (alap)törvény közjogilag azért érvénytelen, mert: 1. Nem az alkotta meg, aki erre jogosult lett volna. 2. Nem azt a “jogszöveget” alkotta meg, amit szabályosan megalkothatott volna. 3. Nem úgy alkotta meg, ahogy az elő lett írva írva. Ezek közül akár egy alapján is kimondható az érvénytelenség, viszont a három együtt már nyilvánvalóvá teszi a helyzet súlyosságát.

Az alkotmány és a szuverenitás
Még egy alkotmány sem felelt meg a szuverenitás elvének, ugyanis egy alkotmányt sem bocsátott a politikum a nemzet elé elfogadásra. Mindaddig, míg ez nem történik meg, és esetleg ki nem alakul egy többségnek megfelelő alkotmányszöveg, addig nem beszélhetünk demokráciáról sem. Azt viszont be kell látni, hogy csak olyan kormányzó erő bírhatja rá a magyar tömegeket, hogy fogadja el az aktuális alkotmányt, ami messzemenően támogatott, és akivel szemben merő ellenségesség okán a lakosság nem lesz elutasító. Egy tömegek számára elfogadható alkotmány hatályba léptetése óriási kihívás a magyar politika számára.

‘Ami történt, az színtiszta alkotmányos államcsíny’

Orbán Viktor új Magyarországot akart. Október 23-án is elmondta: egy évünk van, hogy megteremtsük az új élet alapjait, ahol erős állam védi a közérdeket, ahol egy év alatt mindennek meg kell változnia: az alkotmánynak, a törvényeknek és a politika erkölcsének, a médiá nak és a  környezetvédelemnek. Felhatalmazása erre – úgyis, mint „nemzeti konzultáció” – az áprilisi kétharmados és az azt megerősítő októberi „forradalom”. A nép akarata.

Az új állam világra jöttének pillanata az utolsó érintkezési pont, utána siketek párbeszéde minden kísérlet, amely a parlamenti demokrácia berendezkedésének finom egyensúlyait kéri számon a hatalmon. Innentől a kormányfővel képtelenség a párbeszéd. Nem is tart rá igényt, mert politikai filozófiája teljesen más mátrixban mozog. Amibe vagy belefészkelődik valaki, vagy nem érthet meg semmit. Kritikusainak érvei és az ő érvei ezért soha nem ütközhetnek, mert nem találkozhatnak. Ebben a másik világban a szuverenitásból eredő összes jogot látszatra – legitim hivatkozásának egyetlen alapja – a parlamenti kétharmad, valójában a kormányfő maga gyakorolja. Ami2010 április óta történt és a következő egy évben történni fog, az színtiszta alkotmányos államcsíny.

Ha nem volt valódi forradalom, miért kellett kitalálni egyet? Mert a forradalom törvények felett áll, a „nép érdeke” mindent felülír, gáncs nélkül eltörölhet mindent, ami korábban érvényes volt. És amikor Orbán Viktor forradalomról beszél, nem tesz mást, mint megteremti annak feltételeit, hogy egy új világ nevében szétverje az általa impotensnek tartott Harmadik Köztársaságot. E meggyőződését soha nem rejtegette, még ha rendszerben soha ki sem fejtette. „centrális erőteret” kreál, amelyben a nemzeti ügyek kormánya minden érdeket „harmonizál”. Valójában önkéntesen rangsorol.A „Forradalmához” jó alanyokat talál „az emberek” jelenlegi többségében, mert ennek a totális államnak erős hagyománya van Magyarországon, ez hasonlít leginkább ahhoz a legutóbbi, ma már nosztalgikusan látott kádári (előtte a Horthy-, sőt a Ferenc József-féle) világhoz is, amelyben megtanultak otthonosan mozogni. Csábítja őket, hogy megpihenhetnek az utóbbi húsz év „bögreverése” után. Mindent egybevetve: bár az ország centrumban elfoglalt helye semmiképp nem indokolná az erős etatizmust, inkább egyfajta finomabb egyensúly kialakítását a társadalom, a piac, a civil világ és a politika között, Orbán kiútként mégis a perifériára jellemző populista, baloldali retorikába csomagolt posztkapitalista államkapitalizmust kínál. S ez a berendezkedés valóban jó ideig megállhat, főként, ha a kísérletet mihamarabb az anyagi gyarapodás érveivel támasztja alá.

 

 

Tisztelt Magyar György ügyvéd úr

 

Ön beszél itt agymosásról? Önök sem lustálkodnak ebben az össznépi agymosásban. Önök, akik elhitetik az emberekkel azt, hogy Orbánt demokratikusan le tudják váltani. Orbánt nem lehet leváltani a saját alkotta jogrendjével, aminek az összes ellenzéki párt fejet hajtott és elfogadta azt. Ezzel legitimáltak egy olyan kormányt, amely már nyolc évvel ezelőtt államcsínyt hajtott végre. A Magyar Köztársaság alkotmánya ellen puccsot követett el! A nép helyet 262 politikus bűnöző fogadott el egy olyan jogrendet, amit a nép helyett ők szavaztak meg. Érdeklődni szeretnék, ön minek tartja ezt? Mert én hazaárulásnak. Azokat az álellenzéki pártokat, akik az Orbáni alaptörvény bármelyik törvényét betartják azokat pedig kollaborálásnak. A nép kormányváltásra adott bizalmat, de önök és ezek az álellenzéki pártok elfelejtették közölni azt a néppel, hogy Orbán a választási törvényt saját magára alakította Azt is elfelejtették a néppel közölni ezek a kollaboráns pártok és vezetőik, hogy ezzel az Orbán féle választási törvénnyel nem lehet a Fideszt leváltani. Valamint azt is elfelejtették a néppel közölni, hogy ha az Orbáni alaptörvény választási törvényét betartják, akkor Orbáni alaptörvényt tartják be! Amit nem győzök eleget hangsúlyozni államcsíny útján jött létre! Fel használták és kihasználták a nép jóhiszeműségét a Fidesz állampáért bebetonozására! Mert ezek a pártocskák csak a parlamentbe akartak bekerülni. nagyon jól tudták azt, hogy Orbánt nem lehet demokratikus utón leváltani. Ahhoz hogy ez megtörténjen új választási törvényre volna szükség! Az új demokratikus választási törvény megalkotásához pedig egy olyan jogrendre, amit a nép alkot meg. Mivel ennek a legegyszerűbb formája az volna, ha helyre állítanák az ALKOTMÁNYOS RENDET. Egy nemzetgyűlésen a nép a magyar nép megalkotná a saját alkotmányát akkor és csak azután lehetne itt demokratikus választásokat tartani. De ameddig önök elhitetik a néppel azt a hazugságot, hogy a Fidesz állampártot önök le tudják váltani és fenntartják azt a látszatot, hogy demokrácia van az országban egy diktátor által alkotott jogrend által addig nem! Ahogy helyre állítják az alkotmányos rendet. Orbánt és a bűntársait azonnal lehet és kell tartoztatni az alkotmány elleni puccsért, azért ami államcsínynek minősíthető, amit 2011-n követtek el a Magyar Köztársaság ellen a jelenlegi Orbán állampárt