Jobbik, a támasz….

.

Képtalálat a következőre: „jobbik hazaárulás”

Nézzük a kollaboráns pártokat, ami bizonyítja, hogy részesei voltak a hazaárulásnak.

JOBBIK és a HAZAÁRULÁS:
(Máté Tamás és Geri Tibor írásai alapján)

A Fidesz megalkotta az Alaptörvényt, de nem alkotta meg hozzá azt a törvényt, amivel hatályba tudott lépni, hiszen az Alaptörvénynek semmi köze nincs az alkotmányhoz, ezért önmaga nem elég ahhoz, hogy hatályon kívül lehetett volna helyezni vele az alkotmányt. Kellett egy hatályba léptető átmeneti rendelkezés – ez volt Magyarország Alaptörvényének Átmeneti Rendelkezései nevű törvény. Ezzel helyezték 2011. december 30-án alkotmányellenesen hatályon kívül az alkotmányt, mert ha az alkotmány hatályban marad, akkor az alaptörvény vagy érvénytelen vagy alkotmány ellenes lenne.
Vagyis ezen törvény nélkül – amit a Jobbik 29 képviselője megszavazott – nem léphetett volna hatályba az Alaptörvény. Tehát a Jobbik – miközben nem lett volna szükség a szavazatára – demonstratívan megszavazta az
alkotmányellenes, ezért érvénytelen módon megalkotott törvényt, amivel hatályon kívül akarták helyezni az alkotmányt.
Vagyis a Jobbik a többi ellenzéki párthoz hasonlóan nem ELTŰRTE az Alaptörvény megalkotását, hanem RÉSZT VETT annak megalkotásában!!!
Különbséget csak azok tudnak tenni, aki értik a büntetőjog bűnösségi alakzatai közt a különbséget.
Mert míg az ellenzéki pártok csak belenyugodtak egy bűncselekmény bekövetkeztébe (amit meg tudtak volna akadályozni) addig a Fidesz és a Jobbik képviselői – egyenes szándékkal (dolus direkt) – előre megfontoltan, csoportosan követték el a magyar történelem politikus által elkövethető legsúlyosabb tettét.
Meg akarták szüntetni egy nép ezer éves államát és alkotmányos rendjét!
Nem az Alaptörvény a lényeg. Mert az önmagában egy érvénytelen jog, nem alkalmas arra, hogy jogi erejénél fogva hatályon kívül helyezzen egy alkotmányt.
Az igazi aljasság az Átmeneti Rendelkezések volt, mert a képviselőnek nem csak ahhoz nincs joga, hogy ÚJ alkotmányt alkosson, de ahhoz se, hogy alkotmányt megszüntessen.
Márpedig a Fidesz és a Jobbik képviselői EZT TETTÉK.
Miközben azt hazudják magukról, hogy ők a magyarok (és az alaptörvény zárószavazásakor “Áruló nem leszek!” feliratú transzparenssel csinálták a “cirkuszt a népnek”), létrehoztak egy pénzügyi magánhatalom által irányított diktatúrát Magyarország névvel.
Ez a két törvény EGYÜTT eredményezte a diktatúra létrejöttét. Aminek a második – fontosabb – felvonásában a Jobbik is RÉSZT VETT.
A Fidesz és a Jobbik hozták létre a diktatúrát, és ezzel tettesként elkövették az esküszegést és a hazaárulást.
A többi képviselő meg ezt eltűrte, és ezzel társtettessé vált a hazaárulásban.
Magyarország Alaptörvényének Átmeneti
Rendelkezéseinek megszavazása
2011.12.30.12:06:00
JOBBIKOS IGEN SZAVAZATOK:
Balczó Zoltán Jobbik
Balla Gergő Jobbik
Bana Tibor Jobbik
Baráth Zsolt Jobbik
Bertha Szilvia Jobbik
Bödecs Barna Jobbik
Endrésik Zsolt Jobbik
Farkas Gergely Jobbik
Gyöngyösi Márton Jobbik
Hegedűs Lorántné Jobbik
Hegedűs Tamás Jobbik
Jámbor Nándor Jobbik
Kepli Lajos Jobbik
Dr. Kiss Sándor Jobbik
Korondi Miklós Jobbik
Kulcsár Gergely Jobbik
Dr. Lenhardt Balázs Jobbik
Mirkóczki Ádám Jobbik
Németh Zsolt Jobbik
Dr. Nyikos László Jobbik
Rubi Gergely Jobbik
Schön Péter Jobbik
Dr. Staudt Gábor Jobbik
Szabó Gábor Jobbik
Szilágyi György Jobbik
Varga Géza Jobbik
Volner János Jobbik
Vona Gábor Jobbik 
Zagyva György Gyula Jobbik

Pártonként vizsgálva a szavazásokat az látszik, hogy a legtöbb kétharmados törvény a Jobbik támogatásával ment át. A szavazások 52 százaléka esetében ez a párt segítette ki a kormányt. A 38 esetből 17-nél egyedüliként álltak ki a kormány kezdeményezése mellett.
Magyarország Alaptörvényében nevesített sarkalatos törvények:
1. Az állampolgárságról
2. A címer és a zászló használatáról valamint az állami kitüntetésekről
3. A családok védelméről
4. A személyes adatok védelméhez és a közérdekű adatok megismeréséhez való jog érvényesülését
ellenőrző független hatóság létrehozásáról
5. Az egyházakról
6. A pártok működéséről és gazdálkodásáról
7. A sajtószabadságról, valamint a médiaszolgáltatások, a sajtótermékek és a hírközlési piac felügyeletét
ellátó szervre vonatkozó szabályok
8. A választójogról és a választási eljárásról
9. Politikai reklám közlésének szabályai kampányidőszakban
10. A Magyarországon élő nemzetiségek jogaira vonatkozó részletes szabályok, valamint a helyi és országos
önkormányzataik megválasztásának szabályai
11. A honvédelmi kötelezettségről (katonai szolgálat teljesítése, honvédelmi munkakötelezettség, polgári
védelmi kötelezettség, gazdasági és anyagi szolgáltatási kötelezettség szabályai)
12. Az országgyűlési képviselők választásáról
13. A Magyarországon élő nemzetiségek Országgyűlés munkájában történő részvételéről
14. Az országgyűlési képviselők jogállásáról és javadalmazásáról, valamint összeférhetetlenségükről
15. Az Országgyűlés rendszeres ülésezését biztosító rendelkezések
16. Az országgyűlési bizottságok vizsgálati tevékenységéről, a bizottságok előtti megjelenési
kötelezettségről
17. A köztársasági elnök és a volt köztársasági elnök jogállásáról és javadalmazásáról
18. Önálló szabályozó szervek létrehozása, feladatkörük, működésük szabályai
19. Az Alkotmánybíróság hatáskörének, szervezetének és működésének szabályairól
20. A bíróságok szervezete és igazgatása, a bírák jogállása, javadalmazása
21. Az ügyészség szervezete és működése, valamint az ügyészek jogállása, javadalmazása
22. A helyi önkormányzatokról
23. A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról
24. A nemzeti vagyon megőrzése, védelme és a nemzeti vagyonnal való felelős gazdálkodás követelményei,
az állam kizárólagos tulajdonának és kizárólagos gazdasági tevékenységének köre, valamint a
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyon elidegenítésének korlátai és
feltételei
25. A termőföld és az erdők tulajdonjoga megszerzésének, valamint hasznosításának meghatározott célok
eléréséhez szükséges korlátai és feltételei, valamint az integrált mezőgazdasági termelésszervezésre és
a családi gazdaságokra, továbbá más mezőgazdasági üzemekre vonatkozó szabályok
26. A Magyar Nemzeti Bank szervezetének és működésének részletes szabályai
27. Az Állami Számvevőszék szervezetének és működésének részletes szabályai
28. A közteherviselés és a nyugdíjrendszer alapvető szabályai
29. A Költségvetési Tanács működésének részletes szabályai
30. A Magyar Honvédség szervezetére, feladataira, irányítására és vezetésére, működésére vonatkozó
részletes szabályok
31. A rendőrség és a nemzetbiztonsági szolgálatok szervezetére, működéséről, a titkosszolgálati eszközök és
módszerek alkalmazásáról, valamint a nemzetbiztonsági tevékenységgel összefüggő szabályokról
32. A különleges jogrendben alkalmazandó részletes szabályok (szükségállapot idején a köztársasági elnök
által rendeleti úton bevezethető intézkedések, a Kormány által megelőző védelmi helyzetben,
veszélyhelyzet esetén bevezethető rendkívüli intézkedések, váratlan támadás)
Talán nem meglepő, hogy a második ezen a listán az LMP. A kétharmadot igénylő javaslatok 34 százaléka esetében álltak ki a kormány mellett. Ugyanakkor 7 szavazás volt, ahol csak ők szavaztak együtt a kormányoldallal. Igaz, ezek közül 5 eset az alkotmánybírósági tagok megválasztása során volt.
 
Az MSZP 17 alkalommal működött ilyen formán együtt a kormányoldallal. Ezek közül csak három olyan eset volt, ahol az ellenzéki pártok közül egyedüliként odaálltak a Fidesz–KDNP-képviselőcsoport mellé. Az egyik az éppen most „visszamódosításra” váró energetikai törvény, a másik kettő pedig abszolút szakpolitikai kérdés volt (halgazdálkodási törvény módosítása).
 
Bár a Demokratikus Koalíció igyekszik olyan képet mutatni magáról, amely a legnagyobb ellenfele a mostani rendszernek, de még az ő esetükben is volt három olyan törvényjavaslat, amit támogattak.
 
Az Országgyűlés decemberi ülésterve szerint négy törvényjavaslat igényel kétharmados többséget. Kérdéses, hogy sikerül-e a Fidesznek ezekhez is ellenzéki támogatókat szerezni és ezzel működésben tartani a kétharmadot
Forrás:   Policy Agenda.

„Miért nem a kormányt szidod te ribanc”

Képtalálat a következőre: „fanatikus demokraták”

Ezt a hozzászólást kaptam nemrégen egy „demokrata hazafitól” egy kritikámra. Hát, akkor nézzük csak, te mit teszel miközben a kormányt szidod te „demokrata hazafi”. Közel nyolc éve segítesz a diktatúrát bebetonozni. Tudom, tapasztalom és látom, mit műveltek ti „demokraták”. Nálatok a kritika egyenlő azzal, hogy az, aki kritikát mer megfogalmazni ez ellen a “demokrata színház” ellen az már Fidesz-bérenc, meg egyebek, akik arról vagytok meggyőződve, hogy csak azok mondhatnak bármiféle kritikát, akik egyedül és kizárólag Orbánt szidják. Ki kell, hogy ábrándítsalak Picinyem. Azzal, hogy az Orbán kormányt szidod, és szapulod, azoknak segítesz, akik ezt a maffia-rendszert segítenek fenntartani. Mehetsz tüncizni, hordót rúgdosni, piedesztálra emelni olyan politikusokat, akik ennek az Orbán rendszernek a fenntartói. Te még nyolc év után sem vagy képes arra, hogy megértsd, ezt a „birodalmat”, nevezhetjük egypártrendszernek is, Orbán segítség nélkül nem tudná fenntartani! Ezért mocskolod te azt, aki ennek hangot mer adni? Mi fog változni azzal, hogy bő nyállal Orbánt szidod? Semmi! Mi fog változni akkor, ha megérted a következőket? Minden. Diktatúrát a diktatúra törvényei alapján, választás útján nem lehet leváltani! Tudod miért? Mert ahhoz, hogy DEMOKRATIKUS VÁLASZTÁSON ezt a maffia-rendszert le lehessen váltani ahhoz demokratikus választási törvényekre lenne szükség. Csakhogy egy választási törvényt a zsarnok törvényei (Orbán alaptörvénye) alapján nem lehet alkotni. Csak egy olyan jogrend alkothat demokratikus választási törvényt, amit a nép szavaz meg! Magyarul: a nép részt vesz az alkotmányozásban. Ami annyit jelent, hogy a nép részvételével alkotnak meg olyan törvényeket, ami alapján megalkothatnak olyan választási törvényt, ami demokratikus. Ameddig nincs egy új választási törvény addig te csak egy kellék vagy egy színdarabban amit demokráciának gúnyolnak. Mehettek tüncizni, sípolni, dudálni, hegedülni síppal, dobbal, nádi hegedűvel, de az, ami ellen tüncizel, akinek az engedélyével tüncizel, az maradni fog és hátra dőlve jót röhög rajtad. Azok a pártok és politikusok pedig pont ebben segédkeznek ennek a maffia-rendszernek, hogy segítenek Orbánnak a demokrácia látszatát kelteni. Mehetsz szavazni is. Kire is mész? Csak nem azokra, akik segítettek Orbánnak egy államellenes bűncselekményben? Mert azzal, hogy passzívan, de részt vettek egy alkotmány elleni puccsban, rész vettek az alkotmányos rend megdöntésében. Most tényleg, ők akarják szavazással elűzni ezt a zsarnokot? Hol élsz te? Pont ők, akik segítenek Orbánnak bebetonoznia magát. Ébredjél már fel! Egy egypártrendszerben nem választás történik, hanem szavazás, mégpedig az állampártra, ami nem más, mint a Fidesz. Tehát, ha jól értem a dolgot: aki ezt felfogta és egyik álellenzéki pártnak sem ad bizalmat, az már Fidesz-bérenc? Őt megvették, mert nem borul le egy olyan politikus előtt sem aki elismerte ezt az Orbán rendszert azzal, hogy azt a jogrendet, ami alkotmány elleni puccsal jött létre, arra esküt tesz, és törvényeit betartja? Ezzel segít az Orbán rendszert fenntartani azzal, hogy egy olyan választáson indul el, ami érvénytelen. Ha meg tudod cáfolni Kolláth György alkotmányjogászt vagy Vörös Imre alkotmánybírót, akkor kezdj hozzá! Ne ribancozd azt le, aki ellen nincsenek érveid, aki rá mer világítani erre a hibridrendszerre, ami valójában egy Patyomkin-demokrácia. Ebben a Patyomkin-demokráciában téged is felhasználnának az életben tartására, hiszen kómában tartanak már nyolc éve ezek a fals ellenzéki politikusok. Mit is csinálnak? 2014 óta mindegyiknek lejárt a mandátuma. Indulnak egy olyan választáson ami eleve érvénytelen, antidemokratikus, majd meggyőznek benneteket arról, hogy ezen az érvénytelen választáson ők le tudják váltani azt az állampártot, amelyik létrehozta a diktatúrát, aminek létrejöttéhez ők bősszen asszisztáltak. Ők csak díszletnek kellenek Orbánnak, hogy azt a látszatot keltse, több pártrendszer van. Nincs több pártrendszer, már nyolc éve egypártrendszer van, amit rajtatok kivűl már az egész Világ tud, és szót is emel ellene, persze a magyarok kivételével. Ilyen fanatizmust, amit ezek a fals ellenzéki pártvezetők és politikusok építettek fel, csak Orbán csinált. Nekik csápoltok, ő rájuk mentek szavazni, akik fel- és kihasználnak benneteket? Ha már jogállamról beszélünk, ami nincs, miért nem emelt zászlót egyik sem az alkotmányos rend helyreállításáért? Alkotmányunk szerint, a népszuverenitás elve alapján SEM ALKOTMÁNYT, SEM ÚJ ÁLLAMOT nem hozhat létre politikus, így érdemes elgondolkodni azon, hogy ebben az esetben milyen választásokat írnak ki valójában.
A válasz: érvénytelen választásokat írnak ki, amelynek érvénytelen lesz a végeredménye. Ami azt jelenti, hogy nem legális, tehát nem törvényes, mint ahogy a jelenlegi rendszer sem törvényes. Érdemes utánanézni, és eme gondolatokat ízlelgetni hátha ez elvezet a régóta aktuális valódi rendszerváltáshoz, de legalább az eredeti és érvényes közjogi rend kikényszerítéséhez. Utána jöhet minden más. De az érvényességhez vissza kell jutnunk mindannyiunknak.
Addig nem más történik, mint választásainkkal (is) ezt a közjogilag érvénytelen rendszert és az ebből fakadó diktatúrát tartjuk fenn. Ebben segít Orbánnak az összes fals ellenzéki politikus és párt!”

 

Magyarok!

A képen a következők lehetnek: 3 ember, álló emberek és túra/szabadtéri

Nem gondoljátok, hogy elég volt a száj karatéból? Nem gondoljátok, hogy kilenc év után mérlegeljétek már végre azt a tényt, hogy miért tartunk itt? Kitől várjátok a segítséget melyik párttól? Értsétek már meg ezt a fekélyt, akit Orbán Viktornak hívnak, csak mi takaríthatjuk el. Mi történt itt 2011.-n tudtok róla? Vagy továbbra is hisztek abban, hogy itt demokrácia van? Értsétek meg nincs demokrácia. Azok a pártok, akik ezt elhitetik veletek, hogy Orbánt le lehet váltani választás útján hazudnak és szándékosan megtévesztenek benneteket. Orbán bebetonozta magát a hatalomba. amit az ellenzéki pártok segítségével tett meg! Orbán alkotmányos rend megdöntését hajtotta végre. Azok a pártok és politikusok, akik esküt tettek a Köztársaság alkotmányára nem akadályozták meg! Nem tettek ellene semmit, sem holott mind tudta már akkor, hogy államcsíny történt. Senki nem tett ez ellen semmit hallgattak Pedig nekik alkotmányos kötelességük lett volna megállítani Orbánt és azokat, akik ebben segédkeztek. Orbán nem fegyveresen foglalta el az országot. Hanem alkotmány elleni puccsal. A független közintézményeket elfoglalta. A bűntársaival létrehozott saját magának egy jogrendet, amit a nép nem szavazott meg. Nem jogosította fel senki arra, hogy alkotmányozzon. Mivel minden hatalom a népé, amibe alkotmányozás is szorosan beletartozik. Szembe kell már nézni a tényekkel egyik ellenzéki párt sem akadályozta meg ebben. Ez által, hogy a néptől elvette az alkotmányozást jogfosztottá tette a magyar népet! Az Orbáni alaptörvény fogva tartja a népet rabszolgává tett minket. amit minden ellenzéki képviselő elfogadott, sőt még a törvényeit is betartja. az hazaárulást követe el! Orbán megszállta az országot azzal a jogrenddel, amit 262 képviselő a bűntársai szavazott meg. Ez a jogrend kimondottan azért jött létre, hogy Orbán azt tehessen a néppel és az Országgal, amit akar. Nincs felette kontrol sem fék, ami megállíthatja ebben. Mivel az Orbáni alaptörvény közjogilag érvénytelen jogalkotásra alkalmatlan. be sem kell tartani egy ráépülő törvényét sem. Számos szaktekintély megfogalmazta azt, hogy Orbán alaptörvénye semmis úgy kell rátekinteni mintha létre sem jött volna. Kérdezzétek, már meg magatoktól miért tartja be az összes politikus ezt a halva született dokumentumot? Mert ha azok az ellenzéki pártok, akik arra kérték a nép bizalmát, hogy Orbánt eltávolítsák, akkor miért tartják hatalmon egy olyan általa gyártott jogrenddel? Ami érvénytelen és törvénytelen, ami által Orbán kizárólagos hatalomra tőr. Tegyétek már félre a párt szimpátiát és kezdjetek el gondolkozni azon miért nem tettek eleget lassan már hét éve az alkotmányos kötelességüknek? Elég legyen már ebből a mást okolásból árnyékokra vetülésekből. Egy ellenzéki párt vagy politikus sem a nép érdekét nézi, ha betart egy olyan jogrendet, ami a magyar népet rabságéban tartja. Mert az Orbáni alaptörvényi az igazi rabszolga törvény! Kezdjetek, már gondolkozni azon hogyan képviselnek minket ezek a politikusok egy olyan jogrend által, ami jogfosztottá tette a népet?  Ez a jogrend nem a népképviseletére jött létre!  Kimondottan Orbán hatalmának kiterjesztéséért. Miféle ócska hazugságot nyomnak le a torkunkon azzal, hogy elhitetetik a néppel, hogy minket szolgálnak? Ezek a politikusok Orbán törvényét betartva Orbánt szolgálják nem minket. Miért nem beszél arról egy ellenzéki politikus, sem hogy alkotmányos válság van? Ezért itt, ami az Orbáni alaptörvényre épül minden törvény és jogszabály semmis érvénytelen!  Ha pedig az, akkor miért segítenek neki legitimálni Orbánnak? Azzal hogy a magyar népet kiszolgáltatottá teszi egy olyan kegyetlen diktatúrát létre hozva ahol az emberek jogait elvették. Miféle törvény által képviselik a választóikat és a népet ezek a képviselők és politikusok? Ezek egy színházat tartanak fent, aminek a segítségével egy látszat demokráciát üzemeltetnek már több mint hét éve. Ahol a népnek nincs joga semmire! Ébredjetek már fel és értsétek, meg senki nem képviseli a népet se jobb oldalon sem baloldalon. Nincs ebben az Orbán magyar országában senki, aki a nép érdekeit érvényesítse. azok, akik erre kérnek, a néptől bizalmat becsapják őket. Mert egy olyan jogra hivatkozva teszik ezt, ami által a megbízásuk is érvénytelen. Ezt az állapotot csak mi a nép tudjuk helyre állítani. Orbán a jog eszközével foglalta el az országot.  Csak a jog segítségével lehet visszafordítani ezt az áldatlan állapotot.  Ezt a szart azok a politikusok halmozták fel, akik fejet hajtottak az Orbáni alaptörvénynek. a népnek nem csak joga, hanem kötelessége is ez ellen tenni. Orbánt választásokon nem lehet eltávolítani lehetetlen! Ezért kérek minden magyar embert. Ne higgyetek, a pártoknak Ők a pártjuk érdekeit akarják érvényesíteni egy illegitim kormány törvényei által, kérnek erre bizalmat. Arra hogy képviselők legyenek. a parlamentben azokat akik et ez a rendszer eltaposott. Helyre kell állítani az alkotmányos rendet. mivel a köztársaság alkotmányát nem sikerült megsemmisíteni még most is az a hatályos jogszabály. az alkotmány lehetőséget ad arra, hogy a nép a hatalmát visszavegye! Amit 2011-n Orbán elvett ezért lenne jó, ha mindenki megértené ez csak a magyar nép kötelessége és feladata. Az EU-k nem feladata hogy egy ország belügyeibe avatkozzon. a szart a magyar nép halmozta fel! Ezért nekünk is, kell azt eltakarítani. Miért várnak a politikusok másra? Miért mástól várják azt, hogy Orbánt megbuktassák? Az ö feladatukat miért másvégezze el? Lépni kel a népnek még pedig abban, hogy visszaveszi a hatalmát a politikusoktól. De ezt csak egységben érhetjük el pártszimpátiától függetlenül. Ameddig ezt nem érti meg ez a nép rabszolga marad Orbán által létre hozott Magyarországban!