Ezek törvényekkel gyilkolnak nem fegyverrel!

Képtalálat a következőre: „golyó általi kivégzés”

Már hosszú ideje azon lamentálok, mi kell ahhoz ennek a népnek, hogy észhez térjen végre? Mert addig, amíg a saját bőrén nem tapasztalja meg azt, ami a szomszédjával ismerősével történik, addig csak szemlesütve tovább ballag, kiveszet már szinte minden lojalitás együttérzés ebből a népből. Több ezer embert tesznek ki az otthonaikból az utcára. Gyerekeket, betegeket, idős embereket. Miféle törvények alapján hajtja végre ez az „illegitim” kormány? Milyen ország az ahol ezt eltűri egy nép a honfitársaival szemben? Mert itt a magyar nép ellenségévé vált ennek a „Magyarország” nevű magánvállalkozásnak. Ahol a törvényre törő nemzeti erőnek gúnyolt erők bármit megtehetnek.Nem tisztelnek ezek sem embert sem Istent. Ameddig a nép hallgat és tűr bűntárssá vállik ebben az Il liberális rabszolga alapú „társadalomban Ezt csak a magyar nép szüntetheti meg.. Ha a nép végre feláll, tisztázza a sorokat és visszaveszi a jogait és megalkotja a saját alkotmányát akkor pont  kerülhet ennek a történetnek a végére. Mert ezek létre akartak hozni egy új államot a „Magyarország Alaptörvénye” nevű dokumentummal „Magyarország” névvel. Ez az új, „Magyarország” nevű állam nem jogutódja a Magyar Köztársaságnak, Ha az új állam nem jogutód, akkor ez az új, nem jogutód állam nem lehet tagja az ENSZ-nek, az Európai Uniónak, a NATO-nak és minden más szervezetnek. A Magyar Köztársaság országgyűlése 2012. január 1-jén nem lehet ennek az új államnak az országgyűlése, mivel a képviselőket a Magyar Köztársaság országgyűlésébe választották meg, míg ebben az új államban nem választotta meg senki. ebben az új, „Magyarország” fedőnéven létrehozott idegen államban nincs legitim és legális jogalkotó, továbbá terület és állampolgár hiányában semmilyen jogszabálynak nincs hatálya, vagyis ebben az államban nincs létező jogszabály. Ennek megfelelően az Alaptörvény, bár ennek az államnak az alapító okirata, terület hiányában ugyancsak nincs hatályban, tehát mint jogszabály nem is létezik. Ha pedig nem létezik, akkor miféle törvények alapján rabolják, ki a népet ás az országot? Kik azok, akik erről hallgatnak? A hallgatásukkal pedig saját egzisztenciájukat szem előtt tartva segítenek ennek a fasiszta gennyes rendszernek a teljes kilátástalanságba sodorni ezt a népet. Vagy ami ennél még rosszabb polgárháború felé sodorja az országot. Azt értem, hogy ezeknek a kollaboráns pártoknak nem érdeke leszámolni ezzel a Fidesz rendszerrel, hiszen ha valóban ezt akarnák, és ezt szorgalmaznák ezt már régen megtehették volna. Ök. azok, akik hatalomban tartják ezt, gyilkos rendszert. Megágyazva tervezett népirtásnak, Ami már nem Mende monda, hanem tény! 2012. január 1. óta miféle törvények alapján történtek bűncselekmények sorozata a magyar néppel szemben? Ha egy (nem is létező) idegen államot ennek ellenére fizikailag működtetnek egy szuverén állam intézményrendszerét használva, akkor ennek a közjogi minősítése idegen megszállás. Ennek a „megszállónak” (Fidesz) miért tartják be és fogadják el a törvényeit, ha az Alaptörvény nem érvényes, és még látszólagos hatályban sincs? Magyarország” néven létrehozni szándékozott új állam nem jött létre, ilyen állam nincs. Ez egyben azt is jelenti, hogy az Alaptörvény nem tudott hol hatályba lépni, ezért nincs hatályban, vagyis mint jogszabály nem is létezik. Akkor most ismét megkérdezem: Melyik állam az, amelyik a törvényeivel gyilkolja a magyar népet? A Magyar Köztársaság alkotmánya vagy „Magyarország” nevű vállalkozásaként létrehozott dokumentum, amit alaptörvénynek neveznek? 2012 után, így a „választási törvény” a fiktív államban sem érvényes, tehát a „választások” még a fiktív államban sem voltak érvényesek. Orbán ebben a kérdésben nem hazudik, ő sohasem mondja a szervezetét „magyar kormánynak”, mindig „Magyarország Kormányának”Akik az érvénytelen törvényeikkel gyilkolnak!

Ahogy a nép visszaveszi, a jogait ez az egész összedől, mint egy kártyavár