“Magyarország” nevű jogellenesen létrehozott entitás NEM a magyar állam

Képtalálat a következőre: „"Magyarország" nevű jogellenesen létrehozott entitás NEM a magyar állam”

“Magyarországon 2012.január 01. napjától alkotmányos válság van. Az “alaptörvény” érvénytelen, joghatás kiváltására alkalmatlan. A “Magyarország” nevű jogellenesen létrehozott entitás NEM a magyar állam, mert az jelenleg is a “Magyar Köztársaság”. Érvényes és ma is hatályos jogrendjének alapja a “Magyar Köztársaság Alkotmánya”, melynek alapján a Magyar Köztársaság állampolgárainak nemcsak joguk, hanem kötelességük is a kizárólagos hatalom gyakorlása elleni fellépés, melyet a hazaáruló országgyűlési képviselők gyakorolnak az alkotmányos válság előidézésével ill. szándékos, akarategységben elkövetett létrehozásával és fenntartásával 2012 óta. A Magyar Köztársaság Rendőrségének pedig kiemelten törvényben előírt legalapvetőbb feladata, esküvel is megerősíttetett kötelessége a törvényesség, azaz az alkotmányos rend és a magyar állam védelme. Sőt, ez utóbbi kapcsán már joggal merülhet fel a honvédség felelőssége is. Az alkotmányozó hatalom a népé és immár csakis a népé. Az alkotmányos válságból kivezető út a diktatúra békés lebontása és a magyar nép önrendelkezésének alkotmányozás útján való kinyílvánítása.”

“A Fidesz hatalma az erőszakban született”

Ezt az Orbán vezette, Magyarország nevű, Új Típusú Diktatúrát csak EGYETLEN MÓDON LEHET FELSZÁMOLNI!!!
Az ezer éve jogfolytonos magyar állam érvényes és hatályos JOGÁVAL, állami alaptörvényével (A Magyar Köztársaság – Ideiglenes – Alkotmányával) – és a nemzetközi jog segítségével!
.
Mert a magyar állam 1989-ben alkotott ideiglenes alkotmánya KIMONDJA, hogy “MINDEN HATALOM A NÉPÉ”, ezért a magyar állam ideiglenes alkotmányát (ezzel együtt a magyar állam nevét és államformáját) politikusokból lett jogalkotó képviselők NEM VÁLTOZTATHATJÁK MEG!!!
CSAK A NÉP!!!
És az ideiglenes alkotmány azt is ELŐÍRJA, hogy ha valaki KIZÁRÓLAGOS HATALOMRA – azaz diktatúrára – TÖREKSZIK, azzal szemben a népnek NEM CSAK JOGA van fellépni, hanem EZ A NÉP KÖTELESSÉGE!!!
.
Tehát ezt a diktatúrát csak a nép tudja felszámolni!!!
Mert a politikusok alkotta, Magyarország nevű diktatúrát létrehozó Alaptörvény a magyar állam ideiglenes alkotmánya szerint JOGILAG ÉRVÉNYTELEN, ezért azt a nép a jogra hivatkozva BÉKÉSEN felszámolhatja! SŐT!
Ez a nép KÖTELESSÉGE!

Nem azt kell tenni, amit a politikusok, politikai szervezetek NEKTEK HAZUDNAK. Mert pont azért hazudják, hogy ne azt az EGYETLEN dolgot tedd, amivel a diktatúra felszámolható.
MOST nem a diktátort kell leváltani, nem egy királyság vagy egy liberális demokrácia létrehozását kell támogatni, nem az a lényeg, hogy a széteső EU-ban ki képviseli a jogilag nem létező Magyarország nevű diktatúrát. Mert ez mind FÉLREVEZETÉS!!!
Azért mondják, hogy a nép ne a diktatúra felszámolásán gondolkozzon, ne azért tegyen…

A NÉPNEK EGYETLEN DOLGOT KELL TENNI. AMIT LEHET, ÉS AMI A DIKTATÚRA FELSZÁMOLÁSÁT EREDMÉNYEZI!
Ez pedig a magyar nép MEGSZERVEZÉSE a diktatúra magyar állam jogával való felszámolására.

Geri Tibor