Minden devizás és nem-devizás érdek és jogvédő szervezet számára

A képen a következők lehetnek: egy vagy több ember, telefon és szöveg

 

Minden devizás és nem-devizás érdek és jogvédő szervezet számára, akik a jogtalan végrehajtások és/vagy kilakoltatások ellen küzdenek!

A Népszuverenitás Mozgalom egy folyamatos demonstrációt tart az RTL székháza előtt (1222 Bp. Nagytétényi út 29), mert az RTL is védi a diktatúrát a közérdekű információk cinkos módon történő elhallgatásával!

Mozgalmunk 2019. április 30.ára 15:00-s kezdettel egy óriási összefogást szervez, aminek a célja nem csupán az, hogy egymásnak elpanaszoljuk a problémáinkat, hanem az, hogy MEG IS OLDJUK AZOKAT!

Mozgalmunk március 15-én egy korábbi rendezvényen beadott az RTL-nek egy közérdekű közleményt, amit HA BETESZNEK A MŰSORBA, AKKOR NINCS TÖBB KILAKOLTATÁS ONNANTÓL!

A moratórium utáni kilakoltatási hullám EL SEM INDUL, ha elérjük, hogy leadják!!!

Ezért KÖZÖS ÉRDEKÜNK, hogy az ÖSSZEFOGÁSBAN minden szervezet részt vegyen, mindenki mozgósítson arra az egy napra a helyszínre, és közös erővel követeljük ki, hogy az RTL TELJESÍTSE A TÖRVÉNYEK ÁLTAL TÖBBSZÖRÖSEN KÖTELESSÉGÉVÉ TETT TÁJÉKOZTATÁST!
Ugyanis amennyiben nem teszi meg, akkor a továbbiakban a károsultak felelősségében az RTL is osztozni fog, hiszen a jogellenességet a törvényi kötelezettsége ellenére jogsértéssel támogatja A MAGYAR LAKOSSÁG KÁRÁRA!

A Népszuverenitás Mozgalom mindent megtesz azért, hogy április 30-án, a moratórium utolsó napján A LEHETŐ LEGTÖBBEN jelen legyenek egy óriási összefogás keretében!

Mivel ez egy már jelenleg is tartó folyamatos rendezvény kiegészítése, ezért nincs határidő, nincs vége, nincs “most akkor menjetek haza!”……

Miden egyes érdeklődőnek korlátlanul szót biztosítunk!
A szükséges időkeretet viszont kérjük előre jelezni, hogy a programterv összeállítható legyen.

Aki előbb jelez, és kér időt, annak biztosan lesz ideje még 30-án felszólalni.

A jelentkezéseket kérjük az info@nepszuverenitas.hu -ra megküldeni minél hamarabb!

Mivel az RTL-hez beadott közleményünk nem csak a végrehajtásra várók problémáját oldja meg, hanem az elmúlt 7 évben minden végrehajtást visszarendez idővel, ezért azoknak is ott a helye, akik a banki csalások miatt már elveszítették a vagyonukat!

Sőt, a beadványunk rendezni hivatott az elmúlt 7 év minden jogellenes tevékenységét, ezért a Quaestor-károsultak (és a többi hasonló, más szervezet által elismert vagy még el sem ismert károsultak) is rövid távon számíthatnak a jogszerű kártalanításra, ezért nekik is érdekük megjelenni.

Ugyanez a helyzet azokkal is, akik az elmúlt 7 évben azért nem kaptak meg nyugdíjat, mert a látszólagos jogszabályokkal a korhatárt felemelték!

Ugyanez a helyzet azokkal, akiktől az elmúlt 7 évben elvettek bármennyi rokkantsági nyugdíjat/ellátást.

Ugyanez a helyzet azokkal, akik a munkatörvénykönyv illegális módosítása miatt jogellenesen túlórázni kényszerülnek, vagy pedig anyagi kárt szenvednek a késleltetett kifizetésük miatt.

Vagyis jól látható, hogy SOKAN LESZÜNK.
Már csak az a kérdés, hogy legyünk-e elegen, hogy a pozitív változás beindulhasson a közleményünk műsorba kerülése által….

Kérjük a jelen meghívást minden érintett érdekcsoporthoz vagy érdek/jogvédő szervezethez dokumentált módon eljuttatni.

Valamint kérjük széles körben MEGOSZTANI mindannyiunk érdekében!

Hajnal János

A Népszuverenitás Mozgalom nyílt levele az RTL Klub számára

A Népszuverenitás Mozgalom nevében, de a magyar nép érdekében követeljük a következőket:

Követeljük, hogy az RTL szerkesztősége tájékoztassa a magyar népet hitelesen a közügyek tekintetében, hogy mindenki felelősségteljes döntést hozhasson a saját sorsát illetően!
Követeljük, hogy az RTL szerkesztősége változtatás nélkül adja le a Népszuverenitás Mozgalom közleményét, ami a civil magyar nép pártsemleges közleményének felel meg, melyet 2019. március 15-én, a székháza előtt tartott rendezvény keretében át is adtunk erre a célra!
Követeljük, hogy az RTL szerkesztősége változtatás nélkül adja le a Népszuverenitás Mozgalom közleményét, ami a civil magyar nép pártsemleges közleményének felel meg, melyben minden
magyar állampolgárt súlyosan érintő hiteles, bizonyított tények, információk vannak!
Követeljük, hogy az RTL szerkesztősége változtatás nélkül adja le a Népszuverenitás Mozgalom közleményét, ami a civil magyar nép pártsemleges közleményének felel meg, mely tartalmazza a
magyar valódi közjogi helyzetet!
Követeljük, hogy az RTL szerkesztősége változtatás nélkül adja le a Népszuverenitás Mozgalom közleményét, ami a civil magyar nép pártsemleges közleményének felel meg, melyet a közjogi
helyzetet jól ismerő civil hazafiak írtak, hogy tájékoztassák a honfitársaikat a súlyos válsághelyzetről, és annak megoldásáról!
Követeljük, hogy az RTL szerkesztősége változtatás nélkül adja le a Népszuverenitás Mozgalom közleményét, ami a civil magyar nép pártsemleges közleményének felel meg, melyben elmondjuk,
hogy milyen kivételes lehetőség van a regnáló illegális diktatúra felszámolására, ami meglátásunk szerint békésen is elérhető!
Követeljük, hogy az RTL szerkesztősége változtatás nélkül adja le a Népszuverenitás Mozgalom közleményét, ami a civil magyar nép pártsemleges közleményének felel meg, és ne csak úgy
csináljon, mint ha kritikus lenne a regnáló hatalommal szemben, hanem ténylegesen leplezze is le annak törvényellenességét!
Követeljük, hogy az RTL szerkesztősége változtatás nélkül adja le a Népszuverenitás Mozgalom közleményét, ami a civil magyar nép pártsemleges közleményének felel meg, ne hallgassa el a
törvénytelen halatombitorlók érdekében azt!
Követeljük, hogy az RTL szerkesztősége változtatás nélkül adja le a Népszuverenitás Mozgalom közleményét, ami a civil magyar nép pártsemleges közleményének felel meg, ne legyen a
hallgatásával a diktatúra üzemeltetőinek cinkosa!
Követeljük, hogy az RTL szerkesztősége változtatás nélkül adja le a Népszuverenitás Mozgalom közleményét, ami a civil magyar nép pártsemleges közleményének felel meg, tájékoztassa ezzel a
magyar népet arról, hogy 2012 eleje óta minden végrehajtási cselekmény illegálisan történik, az összes kilakoltatás visszarendezendő, az összes végrehajtással kapcsolatos földhivatali bejegyzés és annak közokiratai hamisak!
Követeljük, hogy az RTL szerkesztősége változtatás nélkül adja le a Népszuverenitás Mozgalom közleményét, ami a civil magyar nép pártsemleges közleményének felel meg, tájékoztassa ezzel a
magyar népet arról, hogy népirtás (genocidium) folyik hazánkban, melyben az érvénytelen Alaptörvénnyel üzemeltetett illegálisan működő hatóságok is részt vesznek!
Követeljük, hogy az RTL szerkesztősége változtatás nélkül adja le a Népszuverenitás Mozgalom közleményét, ami a civil magyar nép pártsemleges közleményének felel meg, teljesítve ezzel a
törvényes kötelezettségét, melyet a médiatörvény és az Alkotmány is előír!
Követeljük, hogy az RTL szerkesztősége változtatás nélkül adja le a Népszuverenitás Mozgalom közleményét, ami a civil magyar nép pártsemleges közleményének felel meg, teljesítve ezzel
kötelességét melyet az érvényes Alkotmány is megfogalmaz, amikor mindenki számára állampolgári alapjogként deklarálja a hiteles köztájékoztatás elérhetőségét!
Követeljük, hogy az RTL szerkesztősége változtatás nélkül adja le a Népszuverenitás Mozgalom közleményét, ami a civil magyar nép pártsemleges közleményének felel meg, teljesítve ezzel a
médiatörvényben foglaltakon túl azt a kötelességét, melyet az érvényes Alkotmány 2. § (3) pontja minden magyar állampolgár számára kötelezően előír!
Követeljük, hogy az RTL szerkesztősége változtatás nélkül adja le a Népszuverenitás Mozgalom közleményét, ami a civil magyar nép pártsemleges közleményének felel meg, hívja fel ezzel a
magyar nép érdekében annak figyelmét a kialakult helyzetre, mely mindannyiunk életét súlyosan befolyásolja és egyben minden törvénytisztelő magyar állampolgár közös érdeke!
Követeljük, hogy az RTL szerkesztősége változtatás nélkül adja le a Népszuverenitás Mozgalom közleményét, ami a civil magyar nép pártsemleges közleményének felel meg, ne támogassa
hallgatásával az Orbán fémjelezte illegális, súlyosan alkotmánysértő diktatúrát!
Felhívjuk az RTL szerkesztősége figyelmét, hogy a magyar állam törvényeinek betartása minden magyar állampolgár számára kötelező, a törvény nem tudása pedig senkit sem mentesít a
felelőssége alól!
Éppen ezért jelen nyílt levél elválaszthatatlan részeként felolvassuk az ide vonatkozó érvényes és hatályos törvényi paragrafusokat is.
2010. évi CIV. (=104) törvény : a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól
A KÖZÖNSÉG JOGAI – fejezet:
10. § Mindenkinek joga van arra, hogy megfelelően tájékoztassák a helyi, az országos és az európai közélet ügyeiről, valamint Magyarország polgárai és a magyar nemzet tagjai számára jelentőséggel bíró eseményekről. A médiarendszer egészének feladata a hiteles, gyors, pontos tájékoztatás ezen
ügyekről és eseményekről. 2010. évi CLXXXV. (=185) törvény a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról
5. § A Magyarország területén élőknek, illetve a magyar nemzet tagjainak tájékozódáshoz és tájékoztatáshoz fűződő joga, illetve ezzel összefüggésben a demokratikus társadalmi nyilvánosság
kialakulása és megerősödése kiemelkedő alkotmányos érdek. E törvényben foglaltakat a demokratikus közvélemény érdekének figyelembevételével kell értelmezni.
7. § (1) A médiaszolgáltatók, a sajtóterméket kiadók, a kiegészítő médiaszolgáltatást nyújtók, a műsorterjesztők az e törvény hatálya alá tartozó tevékenységek végzése során a jóhiszeműség és a tisztesség követelményének megfelelően, e törvényben meghatározottak szerint kötelesek egymással és a nézőkkel, hallgatókkal, olvasókkal, felhasználókkal, előfizetőkkel kölcsönösen együttműködve eljárni.
Végül, a legsúlyosabb ide vonatkozó törvény, mely az állampolgárok alanyi jogait tartalmazza:
1949. évi XX. (Érvényes és hatályos Alkotmány)
61. § (1) A Magyar Köztársaságban mindenkinek joga van a véleménynyilvánítás és a szólás szabadságához, továbbá a közérdekű adatok megismeréséhez, valamint terjesztéséhez.
(2) A Magyar Köztársaság elismeri és védi a sajtó szabadságát és sokszínűségét.
(3) A demokratikus közvélemény kialakítása érdekében mindenkinek joga van a megfelelő tájékoztatáshoz a közügyek tekintetében.
Amennyiben az RTL Klub nem tesz eleget a közérdekű tájékoztatásnak, úgy a szerkesztőségben dolgozók, az alkalmazottak egy része a törvényi kötelezettségük tudatos megszegésével a büntető törvénykönyv értelmében is bűntársaivá válnak a jelenlegi illegális diktatúrának, mely népirtást
hajt végre hazánkban, ezek a bűnök pedig soha nem fognak elévülni, a magyar nép törvényes igazságszolgáltatása pedig érvényre fogja juttatni.
Az érvényes BTK tekintetében a már most is megalapozott tényállást rögzítő szakasza:
Bűnpártolás
244. § (1) Aki anélkül, hogy a bűncselekmény elkövetőjével az elkövetés előtt megegyezett volna
a) segítséget nyújt ahhoz, hogy az elkövető a hatóság üldözése elől meneküljön,
b) a büntetőeljárás sikerét meghiúsítani törekszik,
c) közreműködik a bűncselekményből származó előny biztosításában,
vétséget követ el, és egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
(2) Bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő, aki a bűnpártolást
haszonszerzés végett követi el.
(3) A büntetés bűntett miatt öt évig terjedő szabadságvesztés, ha a bűnpártolást
a)az alkotmányos rend erőszakos megváltoztatásával, az alkotmányos rend elleni szervezkedéssel, lázadással, rombolással, hazaárulással, hűtlenséggel, az ellenségtámogatásával, …. stb…. követik el,
Az egyéni dolgozók büntetőjogi felelősségén túl az RTL Klub mint médiaszervezet a jelenlegi magyar-ellenes tevékenysége miatt arra is számíthat, hogy a törvényes rend helyreállítása után
-vagy akár még előtte is- el fogja veszíteni a médiatevékenység végzésének jogát hazánkban. Ez a demonstráció -akár kisebb megszakításokkal is, de- addig fog tartani, ameddig a március 15-én beadott közös közleményünket valamelyik „fősodratú” médiaszervezet le nem adja, mégpedig forgalmas időszakban!
A rendezvény keretén belüli nyomásgyakorlást lépcsőzetesen emelni fogjuk. Ez a nyílt levél elolvasható a

www.nepszuverenitas.hu weboldalon.

(demonstráció hanganyaga, v4.0)áció hanganyaga, v4.0)

14. napja folyamatosan az RTL előtt.A "szép szó" ideje véget ért. Cseréltük a molinót is.Most már támadjuk is vele őket!Ez a következő szint.A nyílt levél tartalma itt olvasható el:http://www.nepszuverenitas.hu/dok/20190327/RTL_hanganyag-v4.pdf

Zveřejnil(a) Indítsuk újra Magyarországot, állítsuk helyre az állami jogfolytonosságot dne Pondělí 8. dubna 2019

 

Tényleg nem tűnt fel?

 

Tényleg nem tűnt még fel nyolc év után sem hogy egypártrendszer van csak több kirakattal? Tényleg nem tűnt fel hogy bárkire szavazol akkor is a Fideszre szavazol? Tényleg nem tűnt fel még nyolc év után sem hogy a kamu ellenzéki pártoka demokráciát színlelve segítenek Orbánnak felhasználva a szavazókat tökéletesíteni az államcsínyt?? Tényleg ennyire nehéz tisztán látni? Tényleg ennyire nehéz elszakadni ettől a pártok által gyártott fanatizmustól? Tényleg ennyire nehéz nyolc év után felfogni azt, hogy nincs jobb vagy bal oldali választó és párt? Tényleg ennyire nehéz felfogni azt, hogy az összes kamu ellenzéki párt kollaborált a Fidesszel? Ha még nyolc év után is a saját sírotokat ássátok. Én ebben nem veszek, részt nem megyek szavazni egypártrendszerben lévő kirakat pártokra.. Akiknek az a feladatuk, hogy építsék az Orbáni diktatúrát. Elég volt a hülyítésből. Nézzük, hol tartják a “választásokat” Orbán által létrehozott Orbáni alaptörvény segítségével eszkábált “Magyarországon” Amiről nem tartottak népszavazást. Tudtommal ezt a fabrikált Magyarországot az ENSZ nem hagyta jóvá, mint új államot. Akkor hol tartják a választásokat és mi által? Egy olyan dokumentum által, aminek a neve Alaptörvény. amely közjogilag érvénytelen jogalkotásra alkalmatlan. Ezért minden, ami erre a közjogilag érvénytelen dokumentumra épül érvénytelen és törvénytelen! A választási törvény is! Ezért a megtartott és megártandó választások mind érvénytelenek! tehát érvénytelen választásokat tartanak egy nem létező államban?. Ehhez kérik a nép segítségét és részvételét azok az álellenzéki kollaboráns pártok, akik a népet fel és kihasználják azért, hogy hatalomban maradjanak és segítsenek egy magán hatalomnak (Fidesz) bebetonozni a diktatúrát. Amiért a néptől elsíbolt pénzből Orbán kidob nekik egy kevés javadalmazást. Ezért cserébe megtárják és elfogadják mindegyik azt az Alaptörvényt, amely államcsíny által jött létre, és aminek a segítségével jogfosztottá tették a magyar népet. Szóval ehhez kérik a segítségemet és ti segítségeteket.

Nem kéne már felébredni?

Aranyosi Ervin: Gondolat – Ébresztő!

Acsargó, veszett farkascsordák,
osztozkodnak a koncokon.
Te vagy a préda Magyarország,
– édes hazám és otthonom.
A történelem viharában
bárkivel szembe szállt hadunk.
“Magyar szúnyog” szív vért a mában,
s ellene védtelenek vagyunk.
Országunk annyi drága kincse,
széthordva már! Nem létezik!
Mert van ki sajátnak tekintse,
– a dolgozó meg éhezik.
Dolgoztunk köröm szakadtáig,
adósságunk meg egyre nőtt.
Nincs jog mi véd, jövőnk nem látszik,
így állunk istenünk előtt.
Birkák vagyunk, gyapjúnk lerágva,
pásztor mi ránk már nem figyel,
zsebét tömi, – a nép meg árva –
s tehetetlen, ha tenni kell!
Egészségünk, lelkünk szakadtan.
Terelgetnek, s megosztanak.
Bégetve, sírva szakadatlan,
s nézve, ki hogyan fosztanak?
Néhányan érzik, tenni kéne!
De mit? Hogyan? És nincs vezér!
Nincsen “király” kit becsül népe,
ki bosszút állhat mindezért.
Tanácstalanság húz a mélybe,
ha így folytatjuk, elveszünk!
Az irányítást vegye kezébe,
a nép,  és mentsük NEMZETÜNK.

Nem érhető el leírás a fényképhez.