Melyik állam csatlakozzon az EU-s ügyészséghez?

A képen a következők lehetnek: szöveg

Melyik állam csatlakozzon az EU-s ügyészséghez?? Mert a Magyar Államnak a Lisszaboni szerződés 82. cikkelye szerint kötelező csatlakozni, ehhez egyetlen aláírás sem kell, a “Magyarország” nevű magánszervezet meg akkor sem tud csatlakozni, ha a Bolygón mindenki aláírja, mert az NEM A MAGYAR ÁLLAM !!

 

A képen a következők lehetnek: egy vagy több ember és szöveg

 

Lisszaboni szerződés  82. cikk

Az ellenőröket a Bizottság alkalmazza. 
Az ő feladatuk a 79. cikkben említett kimutatások beszerzése és ellenőrzésre. Kötelesek
bármilyen szabálytalanságot jelenteni a Bizottságnak.
A Bizottság irányelvet bocsáthat ki, amelyben az érintett tagállamot felhívja, hogy az
irányelvben meghatározott határidőn belül tegyen meg minden szükséges intézkedést a
megállapított szabálytalanságok megszüntetése érdekében; a Bizottság erről
tájékoztatja a Tanácsot.
Ha a tagállam a kitűzött határidőn belül nem tesz eleget a Bizottság irányelvének, a
Bizottság vagy bármely érintett állam — az Európai Unió működéséről szóló szerződés
226. és 227. cikkének rendelkezéseitől eltérve — közvetlenül az Európai Unió
Bíróságához fordulhat.

Jogfolytonosságot megszakító alkotmányos fordulatot hajtottak végre

(2011/166 Magyar Közlöny) Magyar Köztársaságnak „Magyarország” nem jogutóda

A képen a következők lehetnek: szöveg