Népszuverenitás Mozgalom

A legtöbb mozgalom általában egyesületi alapokon nyugszik, de törvényes egyesületet most nem lehet alapítani, pláne bejegyeztetni egy törvénytelen környezetben, emiatt a Népszuverenitás egy de facto mozgalom, és (jelenleg) nincs is szükség arra, hogy de jure formát öltsön.

Egyáltalán nem célunk a diktatúra rendszerén belül hatalmi vagy politikai pozíciót elérni, de a célunk elérése érdekében nem zárkózunk el attól sem, hogy az alapelveinkkel harmóniában a tagjaink akár a diktatúra (virtuális) párt intézményét vagy (virtuális) választási rendszerét is működésbe hozzuk vagy épp felhasználjuk a magyar nép érdekében, az illegális rendszer ellen.

A mozgalom céljáról

A célunk az, hogy helyreállítsuk Magyarország (ország) területén a törvényes rendet, a szükségszerűen mindenki által elfogadott alkotmányos szilárdsággal rendelkező jogfolytonos Magyar Államot.
Azt az államot, ami a helyreállítást követően hosszú évszázadok óta újra a magyar nép érdekében működik, szabad, független, szuverén, demokratikus-jellegű, jogállam.
Erről bővebben a mit fogunk elérni menüpontban is olvashatnak.

A mozgalom jellegéről

A Népszuverenitás Mozgalom egy radikális változást végrehajtó, a magyar jogot radikális precízitással értelmező és alkalmazó, de nem szélsőséges eszközökkel élő, pártsemleges, oldalsemleges, csak a magyar nép érdekében elkötelezett civil szervezet.
(A felhasznált fogalmak tekintetében a fogalomtár menüpont alatt találunk további információt.)

A tagságról 

Társ-szervezeteinkkel együtt, teljesen pártsemleges, tiszta magyar civil érdekelet képviselünk, és az ország lakosságának az önrendelkezéséért, a diktatúra alóli felszabadításáért dolgozunk.
A tagjaink az Alapvetés menüpontban olvasható feltételrendszert elfogadják, magukra nézve kötelezőnek tekintik, valamint elkötelezettek a mozgalom céljával valamint egymás segítésével kapcsolatosan.

A támogatásunkról

Minket csak és kizárólag a magyar nép támogathat, akár tagdíj formájában, akár támogatói díj megfizetésével, akár tárgyi eszközök vagy szolgáltatás felajánlásával.
A Mozgalmunk önrerejéből, valamint a magyar nép támogatásával tevékenykedik.
Minden ismerten idegen érdeket szolgáló személytől (pl Soros György) vagy szervezettől (pl nemzetközi szervezetek) érkező támogatást visszautasítunk valamint visszajuttatunk.
A bankszámlaszámunk és egyéb lehetőségek a következő menüpontban érhetőek el: Támogatás

Szórólapunk:
Szórólap1

 Alkotmányos Ellenállás csoport:
www.alkotmanyos-ellenallas.hu
EgységFront mozgalom
facebook.com/Egysegfront/
facebook.com/Egységfront-278879635466063/
A törvényes Magyar Állam hivatalos weboldala
www.magyar-allam.com

http://www.nepszuverenitas.hu/

NSZTV014. – április29-30, + egyéb.Kérjük megosztani!

Zveřejnil(a) Indítsuk újra Magyarországot, állítsuk helyre az állami jogfolytonosságot dne Sobota 13. dubna 2019

 

Szólj hozzá!