Ki nevezheti magát demokratának egy diktatúrában?

Képtalálat a következőre: „demokrata”

 

Magyarország Alaptörvénye egy diktatúra alaptörvénye, mert nem tartalmazza a népszuverenitás elvét. Az általa adott hatalom(-birtoklás) nem alkotmányos és nem jogszerű, mert nem a néptől származik. (Nem legitim és nem legális).

Ezért aki elfogadja az Alaptörvényt, az nem nevezheti magát demokratának.”

 

Mivel ezt a három mondatot a továbbiakban naponta leírom, ezért most elsőre teszek mellé egy bővebb indokolást.

Két alapigazsággal kezdeném:

1. Demokrata az, aki elfogadja a nép hatalmát, aki a hatalmat a néptől eredezteti.

2. „Lex iniqua est non” -Jogtalanság jogot nem alapít – mondták már a rómaiak is.

 

Egy homogén társadalom összetartó ereje lehet egy közös hit, de egy heterogén társadalom összetartó ereje csak a hatalom lehet. Ezért egy hozzánk hasonló társadalomban a legfontosabb kérdés, hogy honnan ered a hatalom.

 

A hatalom legitim módon két helyről származhat. Csak az Isten és a nép rendelkezik önmagában való hatalommal, mindenki más hatalma csak származékos. Vagy az Istentől, vagy a néptől ered. Ami nem vezethető vissza ezen kettő valamelyikére, az a hatalom NEM LEHET legitim, az nincs vagy csak diktatúra lehet. Egyszemélyi diktatúra, egy csoport diktatúrája vagy a többség diktatúrája. A lényeg, hogy a hatalom az Isten és A NÉP TULAJDONA. Ha a hatalom nem az Istentől vagy nem a néptől származik, akkor az diktatúra.

 

Legitim hatalmat csak az Isten vagy a nép alkotta szabályok (jog) alapján lehet gyakorolni. A nép legmagasabb, csak közösen gyakorolható jog(szabály) alkotó képessége az alkotmányozás. Az alkotmányozás jogával csak a nép rendelkezik! Minden jog és mindenki más alkotmányozó joga csak a nép alkotmányából keletkezhet. Aki a nép felhatalmazása nélkül önmagát hatalmazza fel alkotmányozás jogával, az alkotmány és jogellenes. (“Jogtalanság jogot nem alapít”.)

 

A magyar alkotmányos rend szerint a törvényalkotó országgyűlési képviselő nem rendelkezik alkotmányozó joggal (hatalommal). Mert a nép nem adott egyetlen képviselőjének se ilyen jogot!!! 1949-ig nem is adhatott, mert a történeti alkotmány 1848-tól tartalmazza a népszuverenitás elvét, de az Istentől kapott hatalom elvét vallja. Az azóta megalkotott alkotmányokat meg nem a nép alkotta, hanem a képviselők hatalmazták fel saját magukat alkotmányozó joggal, és úgy alkották meg őket.

Ezt tette Rákosi 1949-ben, ezt tették a 89-es rendszerváltók, és ezt tette Orbán és az ő képviselői 2011-ben. Önmagukat hatalmazták fel alkotmányozó joggal, és így alkottak alkotmánynak (alaptörvénynek) elnevezett törvényeket. Ezért ez a jog – a képviselők alkotmányozó joga – nem létezik, az általuk alkotott alkotmányok nem a nép alkotmányai, ezért NEM LEHET a magyar nép alkotmányának tekinteni őket.

 

Magyarország Alaptörvénye nem a nép alkotmánya, hanem 262 – Orbán által kiválasztott, neki elkötelezett, önmagát alkotmányozó hatalommal felruházott – képviselő törvénye. Ha e törvény hatályba lépése után az alkotók saját hatalmukat ebből a törvényből vezetik le – márpedig ezt teszik – akkor hatalmuk nem vezethető vissza a nép hatalmára. Ezért az általuk létrehozott hatalom NEM LEHET demokrácia, amiben a hatalom a néptől ered. Az csak diktatúra, annak valamelyik formája (vagy több formája együtt!) lehet. Aki meg ezt a diktatúrát elfogadja, az NEM LEHET demokrata.

Tehát se az Alaptörvényt megalkotók, se azok támogatói, se az ellenzéki képviselők, se azon szervezetek és tagjaik – azok a polgárok – akik elfogadják az Alaptörvényt, azok többé nem tekinthetők demokratáknak!!!

 

Az ne tévesszen meg senkit, ha valaki a kígyó két nyelvén beszél, és demokrata voltát azzal akarja bizonyítani, hogy ő is le akarja váltani az Alaptörvényt. Mert nem mindegy az, hogy valaki úgy váltja le egy diktatúta alkotmányát, hogy helyére a SAJÁT diktatúrája alkotmányát (alaptörvényét) helyezi – mint a 89-es rendszerváltók vagy mint Orbán most – vagy a leváltott diktatúra alkotmánya helyébe egy nép által alkotott alkotmányt kíván helyezni.

Tehát ne dőljünk be azoknak, és ne nevezzük demokratának azokat, akik Orbán Alaptörvényét azért akarják eltörölni, hogy helyébe a saját diktatúrájuk alaptörvényét tegyék!

Ennek a másik oldala az, ha valaki demokrata, de nem azért tartja be a diktatúra szabályait, mert elfogadta legális hatalomnak, hanem azért mert diktatúra van, azért, mert ezt a hatalmat állami erőszakkal rá kényszerítették. Ezek a demokraták nem fogadják el az Alaptörvényt – a diktatúra jogát a hatalom gyakorlására – csak a hatalommal való közvetlen konfrontáció elkerülése érdekében nem vállalják a nyílt szembeszegülést a diktatúrával. Ezekre a domokratákra lehet és kell is számítani a diktatúra felszámolásakor. De tudni kell megkülönböztetni őket azoktól, akik nem demokraták, csak a saját diktatúrájuk érdekében akarják felszámolni az éppen hatalmon levő diktatúrát.

 

Ez rögtön meg is adja, hogy kire lehet számítani – és kivel szabad együttműködni – a diktatúra leváltása érdekében. A diktatúrát csak a demokraták tudják leváltani!!! Ezért a diktatúra leváltása érdekében csak néphatalmat akaró VALÓDI demokratákkal lehet és szabad együttműködni!!!

 

Tegnap az derült volna ki – ha bejutunk és szót kapok a Társadalmi Kerekasztalon – hogy a bent lévők azok demokraták, és a céljuk a nép hatalmának létrehozása, vagy a diktatúrát csak azért akarják leváltani, hogy helyére a saját diktatúrájukat tegyék.

Mivel be se juthattam a Társadalmi Kerekasztalra, ezért a kérdés nem bent dőlt el, hanem már kint, az ajtó előtt eldőlt. A Társadalmi Kerekasztal nem demokraták gyülekezete, céljuk nem a nép hatalmának – a demokráciának – a megteremtése, hanem csak azért akarják leváltani a diktatúrát, hogy helyére a saját diktatúrájukat, a saját hatalmukat állítsák.

 

Ezzel, hogy az ellenzéki pártok és az őket támogató szervezetek, mozgalmak és szakértők nyíltan színt vallottak, előttünk – a nép hatalmát akaró demokraták előtt –  megnyílt az út, hogy a VALÓDI demokratákat összegyűjtve most már valóban megkezdjük a VALÓDI demokráciának – a nép hatalmának – létrehozását.

Kicsit soká tartott, míg kiderült, hogy kik a demokraták, hogy kikre számíthatunk egy diktatúra elleni harcban. De immár lehullt a lepel, immár tudjuk.

Demokraták azok, akik a nép alkotmányának megalkotásával a nép hatalmát akarják létrehozni. Pont.

Céljaink megvalósítása érdekében munkára fel demokraták! (Mert a diktatúrát akarók önként nem fognak lemondani a saját hatalmukról! Azt a többség erejével, békés eszközökkel, el kell venni tőlük!)

Geri Tibor

„Zugügyvéd-állam”

 

Orbán Viktor bűnös az alkotmányos rend erőszakos megváltoztatásában, a kizárólagos hatalom megszerzésében, befolyással való üzérkedés, hatalommal való visszaélés, korrupció, vesztegetés, lopás, hamis vád és más bűncselekmények elkövetésében.
A szervezett bűnözői csoport elfoglalta az ország stratégiai pontjait, megbénította a jogrendet és az ország ellenálló képességét. Az Alkotmány és az alkotmányos rend megdöntése után megszűnt az Alkotmány által nyújtott legitimáció, Magyarországnak nincs legitim kormánya

Benjámín Netanjáhú és Orbán Viktor

Az alkotmányos rend erőszakos megváltoztatása
139. § (1) Aki olyan cselekményt követ el, amely közvetlenül arra irányul, hogy a Magyar Köztársaság alkotmányos rendjét erőszakkal vagy ezzel fenyegetve – különösen fegyveres erő igénybevételével – megváltoztassa, bűntettet követ el, és öt évtől tizenöt évig terjedő vagy életfogytig tartó szabadságvesztéssel büntetendő.
(2) Aki az alkotmányos rend erőszakos megváltoztatására irányuló előkészületet követ el, bűntett miatt öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

(3) Nem büntethető az alkotmányos rend erőszakos megváltoztatása miatt,
• akinek önkéntes elállása következtében a bűncselekmény folytatása elmarad, vagy
• aki annak folytatását önként megakadályozza.
Hazaárulás
144. § (1) Az a magyar állampolgár, aki abból a célból, hogy a Magyar Köztársaság
• függetlenségét,
• területi épségét vagy
• alkotmányos rendjét
sértse, külföldi kormánnyal vagy külföldi szervezettel kapcsolatot
• vesz fel vagy
• tart fenn,
bűntettet követ el, és öt évtől tizenöt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

(2) A büntetés tíz évtől tizenöt évig terjedő vagy életfogytig tartó szabadságvesztés, ha a hazaárulást
a) súlyos hátrányt okozva,
b) állami szolgálat vagy hivatalos megbízatás felhasználásával,
c) háború idején,
d) külföldi fegyveres erőnek behívásával vagy igénybevételével
követik el.

(3) Aki hazaárulásra irányuló előkészületet követ el,
bűntett miatt egy évtől öt évig,
háború idején két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

Hűtlenség:

 1. § Az a magyar állampolgár, aki
  állami szolgálatával vagy
  hivatalos megbízatásával
  visszaélve külföldi kormánnyal vagy külföldi szervezettel kapcsolatot
  vesz fel vagy
  tart fenn,
  és ezzel a Magyar Köztársaság
  a) függetlenségét,
  b) területi épségét vagy
  c) alkotmányos rendjét veszélyezteti,
  bűntettet követ el, és
  • két évtől nyolc évig,
  • háború idején öt évtől tizenöt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

-állami szolgálatával visszaélve (nem annak felhasználásával!) követi el a bcs-t
-nem az a cél, hogy a MK-t sértse, hanem egy veszélyhelyzet létrejötte – materiális bcs, kell a veszélyhelyzet létrejötte

Az ellenség támogatása
146. § (1) Aki háború idején a Magyar Köztársaság katonai erejének gyengítése céljából az ellenséggel
érintkezésbe bocsátkozik,
annak segítséget nyújt vagy
a saját, illetőleg a szövetséges fegyveres erőnek hátrányt okoz,
bűntettet követ el, és tíz évtől tizenöt évig terjedő vagy életfogytig tartó szabadságvesztéssel büntetendő.

(2) Aki az ellenség támogatására irányuló előkészületet követ el, bűntett miatt két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

 

„Sajátos módon az államcsíny sikere kontra produktívnak bizonyult, s ez komoly tanulság minden esetre, amikor egy már megszilárdult, bár esetünkben kevés hagyománnyal bíró liberális demokráciát akarnak visszavezetni az autokráciába. A kontroll ugyanis nemcsak akadály, hanem információ arról, hogy mi az, ami megtehető, és mi az, ami nem. Nemcsak az alkotmányos kontrollokra gondolok, hanem a szakapparátusokra, a köztisztviselői és közalkalmazotti karra, amelyeknek megfélemlítése, elbocsátással való fenyegetése, illetve a velük szemben érvényesített politikai lojalitásigény az objektív visszajelzés elmaradásával jár. Ebből következik a törvénykezés és szabályozás voluntarista fejvesztettségének, végiggondolatlanságának megalapozott benyomása, amely – Radó Péter oktatáskutató kitűnő kifejezésével – implementációs katasztrófák sorozatával fenyeget (vagy – ki tudja? – biztat). Nem véletlen, hogy oktatási szakember beszélt erről, hiszen a rövid időt igénybe vevő hatalom-megragadással szemben a hosszú távú építkezés fiaskója ezen a területen mutatkozott meg a legnyilvánvalóbban. Az oktatásügy szoros kapcsolatban áll a jövőképpel, de a magyar oktatás reformjában csak rövid távú célokat lehet fölismerni (forráskivonás), távlatilag pedig csak a hatalommegtartás és koncentráció céljait (kritikai potenciál nélküli szolgák nevelése).

A kormányzás irracionalitása ugyanis összefügg az ideológiai koherencia zavarral is. A kormányzó pártnak a szó még ama nagyon laza értelmében sincs semmilyen ideológiája, amilyenben a modern pártoknak lenni szokott. Ez összefügg történetével is, hiszen közismert, hogy egy markáns arcélű antinacionalista, antiklerikális liberális párt vezetői döntöttek úgy egy történelmi pillanatban, hogy a politikai üresedést kihasználva konzervatív színekben próbálkoznak, de miközben ennek kereteit igyekeztek kitölteni, s tanulták annak nyelvét, szavazatmaximálási célból a radikális szélsőjobb elől sem zárkóztak el. Nyitottnak mutatkoztak továbbá mindenfajta nacionalizmus és klerikalizmus irányában, nem mulasztották el megpendíteni a horthysta és kádárista nosztalgia húrjait, valamint a jobb- és baloldali szociális demagógia eszköztárát is kimerítették. Szövetségesük, a kimutathatatlan támogatottságú és pusztán kormányzástechnikai okokból létrehozott pszeudo-párt, a Kereszténydemokrata Néppárt reakcionárius politikai katolicizmusa egyetlen színfolt ebben a zavaros keverékben, s látható, hogy az ideológiai illetékességébe tartozó ügyekben is (abortusz, vallástörvény) hallgass a neve.

A kormány kettős beszédébe az úgynevezett európai értékek, azaz a liberális demokrácia értékei is beleférnek a szavak szintjén, hiába pusztította el azokat. Médiatörvénye nemzetközi vitájában híressé vált a mentalis reservatáknak az a sorozata, amellyel kimutatta a törvény egyes elemeit más-más európai országok szabályozásában is, s ilyen módon a magáét is salaktalanul „európaiként” méltatta. (Ezen az alapon a szekularizációt is visszavonhatná, és bevezethetné az államegyházat, hiszen az formálisan-tradicionálisan fennmaradt Angliában, Norvégiában, Dániában, Finnországban és Izlandon.) Az ellenkező oldalon viszont a nemzeti szabadságharc gondolati figuráját alkalmazza, ellenünk irányuló összeurópai (és amerikai) összeesküvés-elméletet konstruál, s nem átallja a legbaljósabb – egy híres nyilas lap címében is helyet kapó – magyar érzületi hagyományt mozgósítani: „egyedül vagyunk”. Meglebegteti továbbá alkalmilag a keleti opció – bármit jelentsen is ez – előnyeit a nyugatival szemben, s nemcsak a zsurnaliszta-ideológus szintjén (aki a gazdaságilag sikeres, autoriter kormányzású Szingapúr példáját ajánlotta), hanem egyes miniszterelnöki beszédekben is.

A Fidesz Magyar Polgári Párt azzal az ígérettel nyerte meg a választásokat, s ezzel szerezte meg a proteszt-szavazatok százezreit, hogy véget vet a rossz kormányzásnak. Ideológiája azóta is kimerül abban, hogy ujjal mutogat a korábbi kormányzásra. Saját nehézségeit, rossz kormányzását ebből – továbbá a világválságból – eredezteti. A demokrácia fogalmának – mint a fentiekben láttuk – tűrhetetlen redukálásával egyetlen választási eredményre megvalósítják a semmilyen szellemi tartalmat nem hordozó, csak a leplezetlen hatalomvágyat kifejező, elhíresült pártvezéri kijelentést: „egyszer kell győznünk, de akkor nagyon”. „

Radnóti Sándor

Mire is kell a 100.000 ember…

 

Képtalálat a következőre: „mi vagyunk a többség tüntetés”

A Népszuverenitás mozgalom célja:

100.000 ember jogtudatos ,egységes, következetes ki állásával tudja a Rendszer váltást véghez vinni!
A TELJES MAGYAR NÉP SZÉLESKÖRŰ BEVONÁSÁVAL egy legalább ideiglenes minőségű Alkotmány születhessen, amit NÉP SZAVAZÁSSAL fogadunk el / mi a NÉP /

Ez HATÁLYON kívül helyezi az IDEIGLENES ALKOTMÁNYT és a NÉPI TÖRVÉNY CSOMAGOT is:valamint a Magyarország Alaptörvénye virtuális hatályát is meg szünteti!

Ezzel pedig a mindentől független SZABAD JOGFOLYTONOS MAGYAR ÁLLAM jön létre és csak a MAGYAR NÉP van benne.

Innentől SZABADOK vagyunk és a 100 év óta először a jogszerűen működő Magyar állam a NÉP saját akaratával irányíthat!

A NÉP dönti el hogy milyen politikai,gazdasági rendszer működjön és ki hogyan KÉPVISELJE a NÉPET milyen ALKOTMÁNYOS KERETEK között.

EZ a NÉPSZUVERENITÁS vagyis a MAGYAR NÉP ÖNRENDELKEZÉSE!!!!

A lényeg az hogy a 100.000 fő nem jogosult Alkotmányozni,egyet tehet az ideiglenes Alkotmány működését indítja be újra ami lehetőséget ad az elkövetők azonnali elfogására,de a törvényes rend akkor még nem áll helyre csak akkor ha fentebb leírtakat együtt végre hajtjuk!!!

 

Mari Balogh