Ki nevezheti magát demokratának egy diktatúrában?

Képtalálat a következőre: „demokrata”

 

Magyarország Alaptörvénye egy diktatúra alaptörvénye, mert nem tartalmazza a népszuverenitás elvét. Az általa adott hatalom(-birtoklás) nem alkotmányos és nem jogszerű, mert nem a néptől származik. (Nem legitim és nem legális).

Ezért aki elfogadja az Alaptörvényt, az nem nevezheti magát demokratának.”

 

Mivel ezt a három mondatot a továbbiakban naponta leírom, ezért most elsőre teszek mellé egy bővebb indokolást.

Két alapigazsággal kezdeném:

1. Demokrata az, aki elfogadja a nép hatalmát, aki a hatalmat a néptől eredezteti.

2. „Lex iniqua est non” -Jogtalanság jogot nem alapít – mondták már a rómaiak is.

 

Egy homogén társadalom összetartó ereje lehet egy közös hit, de egy heterogén társadalom összetartó ereje csak a hatalom lehet. Ezért egy hozzánk hasonló társadalomban a legfontosabb kérdés, hogy honnan ered a hatalom.

 

A hatalom legitim módon két helyről származhat. Csak az Isten és a nép rendelkezik önmagában való hatalommal, mindenki más hatalma csak származékos. Vagy az Istentől, vagy a néptől ered. Ami nem vezethető vissza ezen kettő valamelyikére, az a hatalom NEM LEHET legitim, az nincs vagy csak diktatúra lehet. Egyszemélyi diktatúra, egy csoport diktatúrája vagy a többség diktatúrája. A lényeg, hogy a hatalom az Isten és A NÉP TULAJDONA. Ha a hatalom nem az Istentől vagy nem a néptől származik, akkor az diktatúra.

 

Legitim hatalmat csak az Isten vagy a nép alkotta szabályok (jog) alapján lehet gyakorolni. A nép legmagasabb, csak közösen gyakorolható jog(szabály) alkotó képessége az alkotmányozás. Az alkotmányozás jogával csak a nép rendelkezik! Minden jog és mindenki más alkotmányozó joga csak a nép alkotmányából keletkezhet. Aki a nép felhatalmazása nélkül önmagát hatalmazza fel alkotmányozás jogával, az alkotmány és jogellenes. (“Jogtalanság jogot nem alapít”.)

 

A magyar alkotmányos rend szerint a törvényalkotó országgyűlési képviselő nem rendelkezik alkotmányozó joggal (hatalommal). Mert a nép nem adott egyetlen képviselőjének se ilyen jogot!!! 1949-ig nem is adhatott, mert a történeti alkotmány 1848-tól tartalmazza a népszuverenitás elvét, de az Istentől kapott hatalom elvét vallja. Az azóta megalkotott alkotmányokat meg nem a nép alkotta, hanem a képviselők hatalmazták fel saját magukat alkotmányozó joggal, és úgy alkották meg őket.

Ezt tette Rákosi 1949-ben, ezt tették a 89-es rendszerváltók, és ezt tette Orbán és az ő képviselői 2011-ben. Önmagukat hatalmazták fel alkotmányozó joggal, és így alkottak alkotmánynak (alaptörvénynek) elnevezett törvényeket. Ezért ez a jog – a képviselők alkotmányozó joga – nem létezik, az általuk alkotott alkotmányok nem a nép alkotmányai, ezért NEM LEHET a magyar nép alkotmányának tekinteni őket.

 

Magyarország Alaptörvénye nem a nép alkotmánya, hanem 262 – Orbán által kiválasztott, neki elkötelezett, önmagát alkotmányozó hatalommal felruházott – képviselő törvénye. Ha e törvény hatályba lépése után az alkotók saját hatalmukat ebből a törvényből vezetik le – márpedig ezt teszik – akkor hatalmuk nem vezethető vissza a nép hatalmára. Ezért az általuk létrehozott hatalom NEM LEHET demokrácia, amiben a hatalom a néptől ered. Az csak diktatúra, annak valamelyik formája (vagy több formája együtt!) lehet. Aki meg ezt a diktatúrát elfogadja, az NEM LEHET demokrata.

Tehát se az Alaptörvényt megalkotók, se azok támogatói, se az ellenzéki képviselők, se azon szervezetek és tagjaik – azok a polgárok – akik elfogadják az Alaptörvényt, azok többé nem tekinthetők demokratáknak!!!

 

Az ne tévesszen meg senkit, ha valaki a kígyó két nyelvén beszél, és demokrata voltát azzal akarja bizonyítani, hogy ő is le akarja váltani az Alaptörvényt. Mert nem mindegy az, hogy valaki úgy váltja le egy diktatúta alkotmányát, hogy helyére a SAJÁT diktatúrája alkotmányát (alaptörvényét) helyezi – mint a 89-es rendszerváltók vagy mint Orbán most – vagy a leváltott diktatúra alkotmánya helyébe egy nép által alkotott alkotmányt kíván helyezni.

Tehát ne dőljünk be azoknak, és ne nevezzük demokratának azokat, akik Orbán Alaptörvényét azért akarják eltörölni, hogy helyébe a saját diktatúrájuk alaptörvényét tegyék!

Ennek a másik oldala az, ha valaki demokrata, de nem azért tartja be a diktatúra szabályait, mert elfogadta legális hatalomnak, hanem azért mert diktatúra van, azért, mert ezt a hatalmat állami erőszakkal rá kényszerítették. Ezek a demokraták nem fogadják el az Alaptörvényt – a diktatúra jogát a hatalom gyakorlására – csak a hatalommal való közvetlen konfrontáció elkerülése érdekében nem vállalják a nyílt szembeszegülést a diktatúrával. Ezekre a domokratákra lehet és kell is számítani a diktatúra felszámolásakor. De tudni kell megkülönböztetni őket azoktól, akik nem demokraták, csak a saját diktatúrájuk érdekében akarják felszámolni az éppen hatalmon levő diktatúrát.

 

Ez rögtön meg is adja, hogy kire lehet számítani – és kivel szabad együttműködni – a diktatúra leváltása érdekében. A diktatúrát csak a demokraták tudják leváltani!!! Ezért a diktatúra leváltása érdekében csak néphatalmat akaró VALÓDI demokratákkal lehet és szabad együttműködni!!!

 

Tegnap az derült volna ki – ha bejutunk és szót kapok a Társadalmi Kerekasztalon – hogy a bent lévők azok demokraták, és a céljuk a nép hatalmának létrehozása, vagy a diktatúrát csak azért akarják leváltani, hogy helyére a saját diktatúrájukat tegyék.

Mivel be se juthattam a Társadalmi Kerekasztalra, ezért a kérdés nem bent dőlt el, hanem már kint, az ajtó előtt eldőlt. A Társadalmi Kerekasztal nem demokraták gyülekezete, céljuk nem a nép hatalmának – a demokráciának – a megteremtése, hanem csak azért akarják leváltani a diktatúrát, hogy helyére a saját diktatúrájukat, a saját hatalmukat állítsák.

 

Ezzel, hogy az ellenzéki pártok és az őket támogató szervezetek, mozgalmak és szakértők nyíltan színt vallottak, előttünk – a nép hatalmát akaró demokraták előtt –  megnyílt az út, hogy a VALÓDI demokratákat összegyűjtve most már valóban megkezdjük a VALÓDI demokráciának – a nép hatalmának – létrehozását.

Kicsit soká tartott, míg kiderült, hogy kik a demokraták, hogy kikre számíthatunk egy diktatúra elleni harcban. De immár lehullt a lepel, immár tudjuk.

Demokraták azok, akik a nép alkotmányának megalkotásával a nép hatalmát akarják létrehozni. Pont.

Céljaink megvalósítása érdekében munkára fel demokraták! (Mert a diktatúrát akarók önként nem fognak lemondani a saját hatalmukról! Azt a többség erejével, békés eszközökkel, el kell venni tőlük!)

Geri Tibor

Szólj hozzá!