A követelés “Magyarország” felé irányul, ami sohasem volt EU tagállam!?

A képen a következők lehetnek: egy vagy több ember

A “Magyarország”-nak hazudott magánállam nem tagja az EU-nak, mert annak a törvényes magyar állam a tagja! Értjük-e azt, hogy a követelés “Magyarország” felé irányul, ami sohasem volt EU tagállam!?

Corina Cretu azt is elmondta, hogy mindez azonban csak a jéghegy csúcsa, hiszen jelenleg 1 milliárd euró (320 milliárd forint) pénzügyi követelése van a Bizottságnak Magyarországgal szemben korrupció és egyéb szabálytalanságok miatt.

Azért lehet szabadon lopni a közpénzt, mert a magyar államot megszállta egy idegen érdekek által működtetett szervezett magánhatalom, ha úgy tetszik egy bűnszervezet. Ennek a bűnszervezetnek az emberei vannak döntéshozó és vezető pozícióban az összes állami intézményben, a rendőrség, a honvédség és más fegyveres testületekben. Ez biztosítja, hogy az intézmények a magyar állam helyett a bűnszervezetet szolgálják. 2012. január 1.-én azt hazudták, hogy hatályba léptették “Magyarország Alaptörvényét”, és ezzel új rendet vezettek be. Ez egy orbitális hazugság! Nem volt joguk alaptörvényt elfogadni, ezért ez az Alaptörvény érvénytelen, nem létező jogszabály! Bár sokan tisztában vannak ezzel, hangjuk nem jut el a legnézettebb tévécsatornákhoz, a legolvasottabb újságokhoz, és a legismertebb internetes hírportálokhoz. Vajon a pártok miért nem beszélnek erről? Azért, mert benne vannak a bűncselekményben! Sokan nem tudják, hogy egy új alkotmány vagy alaptörvény új államot hoz létre! Elhitték azt a hazugságot, hogy “átnevezték az államot”. Nem! 2012. január 1.-én létre akartak hozni egy magánállamot a több, mint ezer éves magyar állam helyett, a szemünk láttára ellopva annak területét, és tudtunkon kívül annak immár a saját sorsába beleszólni képtelen (népszavazás lényeges dolgokról nem kezdeményezhető) állampolgárt akartak belőlünk csinálni!

320 milliárdot követel az Európai Bizottság Magyarországtól korrupció és más szabálytalanságok miatt.

 

A képen a következők lehetnek: egy vagy több ember és szöveg

Arat a “deviza halál”

Képtalálat a következőre: „kilakoltatás”

Amikor a többség megérti, hogy mi történt Magyarországon alkotmány, állam és jog vonatkozásában 2010 után, még évtizedek múlva is úgy fogják tanítani az egyetemeken, mint az emberi aljasság jogi csúcsteljesítményét. Mert ismerjük el, hogy az Alaptörvény megalkotása, azzal a Magyarország nevű állam létrehozása, a magyar állam kiürítése és az a hazugságfolyam, amivel ezt az államot a magyar állam helyére akarják hazudni, az briliáns a maga nemében. Egy ördögi terv megvalósítása, a hazugság és a félrevezetés csúcsa.

Egyetlen szerencsénk van.

Az ideiglenes alkotmány 1989-es módosítása miatt mindez jogilag ÉRVÉNYTELEN.

(Geri Tibor)

Az ideiglenes alkotmány 1989-es módosítása miatt mindez jogilag ÉRVÉNYTELEN.”

“Döntött az AB: az EU nem írhatja felül az alaptörvény-értelmezését

Magyarország Kormánya nevében az igazságügyi miniszter fordult indítvánnyal az Alkotmánybírósághoz, melyben az Alaptörvény értelmezését kérte az Alaptörvény és az Európai Unió jogának viszonya kapcsán. Az indítvány előzménye, hogy az Európai Bizottság hivatalos felszólítást küldött Magyarországnak, melyben kifejtette, hogy értelmezése szerint az Alaptörvény menedékjogról szóló rendelkezései sértik a vonatkozó európai uniós szabályozást.

Az indítvány által felvetett konkrét alkotmányjogi probléma a következő: milyen viszonyban áll az EU egy szervének Alaptörvényre vonatkozó értelmezése az AB értelmezésével?

Az AB döntése

Az AB mindenekelőtt rögzítette, hogy az uniós jog nem illeszkedik bele a magyar jogforrási hierarchiába, hanem egy, az Alaptörvényben foglalt alkotmányos parancs teszi a jogrendszer részévé.

A Testület kiemelte, hogy egyes nemzeti normák megítélése kapcsán az AB és az EU eltérő eredményre juthat. Mivel az Alaptörvény alkotmányos kötelezettséggé teszi az uniós jognak való megfelelést, ebből kifolyólag az esetleges ellentmondások feloldása az alkotmányos párbeszéd tiszteletben tartása mellett lehetséges.

Az AB hangsúlyozta, hogy az Alaptörvény autentikus értelmezése az Alkotmánybíróság feladata, melyet minden szervnek, illetve intézménynek tiszteletben kell tartania a maga előtt folyó eljárásokban. Az AB az Alaptörvény értelmezése során mindig tekintettel van az Európai Uniós tagsággal együtt járó, illetve a Magyarországot nemzetközi szerződés alapján terhelő kötelezettségekre is.

Az AB értelmezését ebből kifolyólag más szerv által adott értelmezés nem ronthatja le.”

Az összefoglalót készítette: Gulyás Lilla, joghallgató

 

A 32 éves fiatalember a 17. emeletről vetette a mélybe magát és szörnyethalt.

Tragédia Uránvárosban: a mélybe vetette magát valaki a 17 emeletes toronyházból

Minden bizonnyal öngyilkossági szándékkal ugrott ki hétfőn kora délután valaki Pécsett, az uránvárosi 17 emeletes épület egyik legfelső szintjéről.Lapunknak egy szemtanú számolt be az általa átéltekről.

https://www.pecsiujsag.hu/pecs/hir/helyi-hireink/tragedia-uranvarosban-a-melybe-vetette-magat-valaki-a-17-emeletes-toronyhazbol