Az Alaptörvényben deklarálta, hogy nem jogfolytonos, vagyis nem jogutódja senkinek

Képtalálat a következőre: „Alaptörvényben deklarálta”

 

Az Alaptörvényben deklarálta, hogy „Magyarország” nem jogfolytonos, vagyis nem jogutódja senkinek. Mivel nem nép alapította, így nem csak nem jogutód, de kifejezetten idegen állam. Mivel nem jogutód, így nem kaphatta meg a területet, és mivel így nincs területe, ezért létre sem jött. Vagyis ez a “Magyarország”-nak hazudott új állam nem létezik. De facto, egy magánszervezetként működtetik, megszállva a magyar államot.Ezért aztán ez a “Magyarország”-nak hazudott magánszervezet nem lehet tagja az EU-nak, mert 1. annak tagállamai vannak, magánszervezet nem lehet tagja, 2. az EU tagja aMagyar Köztársaság, ami értelemszerűen továbbra is létezik, és a törvényes magyar állam.

Áder János KÖZJOGI VONATKOZÁSBAN nem országunk Köztársasági Elnöke??? Merthogy Köztársasági Elnöke egy ÁLLAMNAK van. Országunk törvényes államának a neve jelenleg is a MAGYAR KÖZTÁRSASÁG, melynek Alkotmánya is hatályos, érvényes. Áder Jánost az Alaptörvény megalkotásával és hatályba léptetésével tették “Köztársasági Elnöknek” holott az Alaptörvény (mely tudjuk érvénytelen) országunk ÁLLAMÁNAK nevét MAGYARORSZÁG NÉVRE KERESZTELTE. Tehát közjogi vonatkozásban Ő legfeljebb a MAGYARORSZÁG nevű állam “Köztársasági Elnöke” (A Magyarország állam név megtévesztésül azonos országunk földrajzi elnevezésével, e kettő azonban nem összekeverendő) Tessenek tanulmányozni, ALKOTMÁNYOSVÁLSÁGRÓL

Bolla Péter

 

 

 

UCC (Uniform Commercial Code)

Képtalálat a következőre: „UCC (Uniform Commercial Code)”

Mostanában nagy erőkkel jönnek ezzel az UCC-vel. Arra buzdítanak, hogy a közös problémák közös megoldása helyett, a közös problémát egyedül akarjuk megoldani.

Ezekben az emberekben egy a közös: egyik sem ismeri az UCC-t, Többször is kértem őket, hogy idézzenek már az UCC-ből egy olyan szakaszt, amelyik az állításukat alátámasztja, de válasz nem érkezett.

Az első alapvető tévedésük, hogy azt hiszik, az UCC nemzetközi jog, miközben deklaráltan USA szövetségi jog. A tévedést az okozza, hogy az UCC-ben az “állam” kifejezést a világ államaira értik, holott az az USA tagállamait jelenti.

Az UCC nem törvénykönyv (bár a “code” azt is jelenti), hanem kódex. Vagyis az alkalmazása a felek akaratától függ, hogy a szerződésük egyszerűsítése céljából elfogadják az UCC rendelkezéseit, vagy nem.

Általában két szakaszt szoktak emlegetni: az 1-308 és az 1-103 paragrafust.

Ҥ 1-308. Performance or Acceptance Under Reservation of Rights.

a) A party that with explicit reservation of rights performs or promises performance or assents to performance in a manner demanded or offered by the other party does not thereby prejudice the rights reserved. Such words as “without prejudice,” “under protest,” or the like are sufficient.

(b) Subsection (a) does not apply to an accord and satisfaction.”

Az UCC 1-308 lényegében arról szól, hogy ha valaki úgy ír alá egy szerződést, hogy valamilyen jogot vagy jogokat fenntart magának, akkor a szerződésből kifolyólag ezek a fenntartott jogai nem sérülhetnek, Az aláírás alatt a “hátrány nélkül”, vagy “fenntartással” kifejezések elegendőek.

Hozzáteszem, ha bárki bármikor bármilyen hivatalos iratot (ez is szerződés!) aláír, célszerű az aláírás alá a “hátrány nélkül” kiegészítést tenni, de én a magam részéről a “minden jog fenntartva” kiegészítést tenném, hiszen az ilyen iratok aláírása az esetek túlnyomó többségében kényszerből történik, tehát a minden jog fenntartása nagyon is indokolt.

§ 1-103. Construction of Uniform Commercial Code to Promote its Purposes and Policies: Applicability of Supplemental Principles of Law.

(a) The Uniform Commercial Code must be liberally construed and applied to promote its underlying purposes and policies, which are: (1) to simplify, clarify, and modernize the law governing commercial transactions; (2) to permit the continued expansion of commercial practices through custom, usage, and agreement of the parties; and (3) to make uniform the law among the various jurisdictions.

(b) Unless displaced by the particular provisions of the Uniform Commercial Code, the principles of law and equity, including the law merchant* and the law relative to capacity to contract, principal and agent, estoppel, fraud, misrepresentation, duress, coercion, mistake, bankruptcy, and other validating or invalidating cause supplement its provisions.

1-103. Egységes kereskedelmi kódex kidolgozása annak célja és politikája előmozdítása érdekében: A kiegészítő törvényi alapelvek alkalmazhatósága.

a) Az egységes kereskedelmi kódexet liberálisan kell értelmezni és alkalmazni annak alapvető céljainak és politikáinak előmozdítása érdekében, amelyek a következők: (1) a kereskedelmi ügyleteket szabályozó jogszabályok egyszerűsítése, tisztázása és korszerűsítése; (2) a kereskedelmi gyakorlatok folyamatos terjesztésének lehetővé tétele a felek szokásai, felhasználása és megállapodása révén; és (3) a törvények egységesítése a különféle joghatóságok között.

b) Hacsak az Egységes Kódex különös rendelkezései nem helyettesítik azokat, a törvény és a méltányosság alapelvei, ideértve a kereskedőre* és a szerződéskötési képességre, a megbízóra és az ügynökre vonatkozó törvényt, a megbízót, a csalást, a hamis nyilatkozatot; kényszer, hiba , csőd és egyéb érvényesítő vagy érvénytelenítő ok egészíti ki annak rendelkezéseit.

A hibás értelmezés miatt azt hiszik egyesek, hogy ez azt jelenti, hogy magát az UCC-t lehet bárki által bővíteni és az mindjárt törvénnyé válik világon mindenütt.

* law merchant: A kereskedelmi jognak az a része, amely a kereskedőkre vonatkozik

Bende István

 

 

Egy ideiglenes kormány csak illegitim módon tud működni

Képtalálat a következőre: „alkotmányozó nemzetgyülés”

Mostanában több tervezetet is láttam az alkotmányos válság megoldására. Közös jellemzőjük, hogy úgy akarják megoldani az alkotmányos válságot, mintha nem lenne alkotmányos válság.

Jelenleg nem választható törvényesen országgyűlés és kormány! Minden olyan terv, ami ezt figyelmen kívül hagyja, nem megoldja, hanem meghosszabbítja válságot.

Egy ideiglenes kormány csak illegitim módon tud működni, ha csak úgy összeállítják valakik. Ráadásul más valakik meg másik ilyen illegitim kormányt állítanak össze, és akkor alakul ilyen 4-5-6 .. akárhány, és mehet a vita arról, hogy melyik illegitimebb.

A hab a tortán, hogy ezeket a kormányokat úgy képzelik el, hogy mindenféle intézkedéseket hoz, mintha megtehetné ezt törvényesen, mintha lenne jogi felhatalmazása.

Az alkotmányos válság megoldása kizárólag új alkotmánnyal történhet, amely a népi önrendelkezés alapján, a nép széles körű részvétele mellett, a nép által közvetlen hatalomgyakorlással történhet meg.

Ehhez egy ügyvezető ideiglenes kormánynak legfeljebb az alkotmányozás folyamatának szervezése, és koordinálása lehet a feladata, nem játszhatja a törvényes kormány szerepét.

A válság megoldása mellett történelmi lehetőségünk van új rendszer felépítésére.

Ez nem úgy kezdődik, hogy valakik megírnak egy alkotmánytervezetet, aztán lehet róla vitatkozni.

Úgy kezdődik, hogy eldöntjük: mi szolgáljuk az államot, vagy az állam minket.

Az előbbi esetében az ország kettészakad, mert a természetjog alapján senki sem köteles az állam szolgája lenni, vagyis jobbra a szabad emberek, balra a rabszolgák. Megegyeznek a területmegosztási elvekben és két külön szálon folytatják az alkotmányozást.

Ha úgy döntünk, hogy az állam szolgáljon minket, akkor a természetjog már nem sérül, így közösen tudunk továbbhaladni, de ebből egy csomó minden következik, ami már nem hágható át.

Ezzel szemben most jönnek számos ötlettel úgy, hogy miközben azt hangoztatják, hogy minket szolgáló állam kell, az általuk felsorolt pontokban hatalmat adnának az államnak az ember fölött.

Ennek oka az, hogy nem az egésztől (=rendszer) haladnak a részletek felé, hanem fordítva, vagyis a gombhoz akarják varrni a kabátot, nem a kabáthoz a gombot.

Az alkotmányozás azzal kezdődik, hogy közösen megállapodunk alapelvekben, majd utána szintenként megállapodunk a részletekben.
Így lehet rendszert építeni.

És még valami. A jogászokat ettől a folyamattól távol kell tartani!

Bende István