Geri Tibor

 

Szerintem igaza van

Tibor Geri profilképe, A képen a következők lehetnek: 1 személy

“A helyzet az, hogy 1920-ban a magyar államban a hatalom a képviselők kezébe került, akik SAJÁT MAGUKNAK nép feletti hatalmat adtak!!!
Tehát MI – a magyar nép – semmit nem adtunk „önként” senkinek a kezébe, főleg nem a fölöttünk gyakorolt hatalmat. Nem mi döntöttünk róla, hanem az 1920-ban megválasztott képviselők, meg a nemzetközi jog, (meg a háttérhatalom) mely a képviselők által létrehozott Magyarország nevű államot tette meg jogutód magyar állammá. Úgy, azzal a felépítéssel és működéssel, ahogy azt a képviselők létrehozták, benne a képviselők alkotta Nemzetgyűléssel, annak tulajdon- és birtokjogával és hatalmával a nép felett!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Tehát 1920-tól 1989-ig az Országgyűlés – benne a képviselők mindenkori többsége – gyakorolta az állam FELETT (és nem benne) a tulajdonosi és birtokosi jogokat is. És ők döntöttek arról, hogy ki szedi (kapja) a tulajdon – az állam – hasznát („gyümölcsét”).
.
Ez a helyzet változott meg 1989-ben a Háromoldalú tárgyalásokon, ahol az állami alaptörvény olyan módosításaiban egyeztek meg, amitől az Ideiglenes Alkotmánnyá változott, és a képviselők hatalmukat és egyben tulajdonjogukat átadták a népnek. A birtokjogukat, az állam további irányítását viszont az átmenet idejére – amíg a nép megalkotja a nép alkotmányát, és létrehozza vele az új, jogfolytonos magyar államot – megtartották maguknak.
Tehát a magyar állam feletti hatalom és tulajdonjog 1989 óta a népé, a magyar állampolgárok összességéé, de addig a nép nem tud birtokba lépni és ténylegesen átvenni a hatalmat a tulajdona, a magyar állam felett, míg meg nem alkotja a nép alkotmányát. Addig a birtokjog a képviselőké.
Ebben az alkotmányozásban való segítséget szabotálta el az államot irányító politikai elit, mert a nép az állam nélkül NEM TUD alkotmányozni.
.
Mi történt 1990-től 2010-ig és mi történt utána, 2011-ben?
2010-ig a megválasztott képviselők az állam birtokosaiként folyamatosan „ELADTÁK”, áron alul kiárusították (privatizálták) az állam tulajdonát. Ez sikkasztás és hűtlen kezelés, 10 év börtön.
2010-ben az ideiglenes alkotmány előírásai szerint, a nép által választott új képviselők (a hatalom új birtokosai) – miközben az állami vagyon dolgában a korábbi gyakorlatot követték – 2011-ben esküszegést és hazaárulást követtek el. Áprilisban megalkottak egy jogilag érvénytelen Alaptörvényt Magyarország Alaptörvénye névvel, decemberben jogellenesen hatályon kívül helyezték az ideiglenes alkotmányt (illetve csak kísérletet tettek rá, mert joguk nem volt hozzá, hogy ezt érvényesen megtegyék, ezért az ideiglenes Alkotmány ma is hatályban van, és ezért a magyar állam továbbra is a Magyar Köztársaság) majd január 1-én hatályba léptették az érvénytelen Alaptörvényüket.
Az érvénytelen Alaptörvény hatályba léptetésével az évezred legnagyobb bűncselekményét követték el, és létrehozták vele a Magyarország nevű diktatúrát, ami NEM A MAGYAR ÁLLAM. Ezzel nem csak a magyar alkotmányt sértették meg súlyosan, de a nemzetközi jogot is, és olyan alkotmányos válságot idéztek elő, ami addig még sehol nem volt. Ezért nehéz megérteni, hogy mi történt.
.
A lényeg az, hogy 2014-ben lejárt a képviselők (a magyar állam ideiglenes birtokosainak) a mandátuma, az új képviselőket meg nem az Ideiglenes Alkotmány, hanem az érvénytelen Alaptörvény alapján választották meg, ezért ők már a Magyarország nevű diktatúra ideiglenes birtokosai lettek….volna, ha az egy személyben nem Orbán Viktor lenne.
A lényeg, hogy 2014 óta a magyar állam tulajdonosa továbbra is a magyar nép!!!!
Viszont JOGSZERŰ birtokosa (választott képviselői) NINCSENEK!!!
Azért nincsenek, mert egyrészt a nép nem alkotta még meg az új alkotmányt, amivel birtokba léphetne.
Másrészt a korábbi birtokos kiürítette az államot – amit Simicska megcsinált a Kaja Ibrahim cégekkel, azt a Fidesz megcsinálta a magyar állammal, a magyar állam intézményrendszerét átvitték a Magyarország nevű diktatúrába – és jelenleg a magyar állam felett a Magyarország nevű diktatúra jogellenesen gyakorolja a birtokjogot.”