Hazaáruló vagy tudatlan?!

Képtalálatok a következőre: ESKÜJÜKET MEGSZEGTÉK.

 

A magyarországi politikai elit hazaárulása befejezett TÉNY.
A parlamenti pártok törvényalkotásra és kormányzásra, azaz a magyarországi népvezetésére, a magyar állam kormányzására választott képviselői az alkotmányra,a népre és az Istenre tett ESKÜJÜKET MEGSZEGTÉK.
A magyar alkotmányos renddel ellentétesen, egy érvénytelen alaptörvény megalkotásával alkotmányellenes puccsot hajtottak végre.
Ezzel az elmúlt ezer év magyar történelmének legsúlyosabb bűntettét követték el.

A politikai elit a magyar népet nem csak az önrendelkezésétől fosztotta meg.
Az alkotmányként működtetett érvénytelen alaptörvénnyel létrehozták a terület,lakosság és legfőbb államhatalmi szervezet nélkül működő, a magyar nép feletti diktatúrájukat biztosító, MEGSZÁLLÓ ÁLLAM – ként működő SAJÁT ÁLLAMUKAT. Majd ezzel elfoglalták a magyar nép ezer éves államát, és kísérletet tesznek a magyar állam és a még régebbi magyar alkotmányos rend megszüntetésére.
Ez a magyar alkotmányos rend megsértésén túl az egyik legsúlyosabb nemzetközi jogsértés, amikor egy politikai hatalom egy nép (ráadásul saját népe)önrendelkezési jogát elveszi, megszünteti.
És még ennél is súlyosabb, amikor egy politikai hatalom a gazdasági erőforrásaitól, természeti kincseitől, a létfeltételeit biztosító eszközöktől fosztja meg a népet.

Ez népirtás kísérlete, a magyar nép elpusztításának,megsemmisítésének kísérlete.

Azzal, hogy a képviselők többsége megalkotta az alaptörvényt, tetteseivé váltak ennek a súlyos bűntettnek. Azzal, hogy a képviselők kisebbsége szó nélkül elfogadta ezt a helyzetet, társtettesekké váltak. És azok a parlamenten kívüli pártok és politikai mozgalmak, amelyek elfogadták a parlamenti pártok alkotmányellenes diktatúráját, bűnrészesek ebben az évezred bűnügyében!
És nem csak az a bűnük, hogy ezt a helyzetet létrehozták, fenntartják és működtetik a fantomállamot, hanem az is, hogy a demokrácia, az állami jogfolytonosságlátszatát keltve félrevezetik nem csak a hazai, de a nemzetközi közvéleményt és a nemzetközi szervezeteket is. Ez az érvénytelen módon, nem az alkotmány és nem a magyar nép által létrehozott fantomállam a nemzetközi szervezetekben elfoglalta a magyar nép államának korábbi helyét. Ebben a nemzetközi szervezeteknek is felelősségük van, minimum annyi, hogy ha felismerték, akkor belenyugodtak a következményekbe.
Ha viszont nem ismerték fel, akkor most segíthetnek a helyzet békés megoldásában.

Abban, hogy a politikai elit ezt a gazságot megtehette, nem a tudatlan,becsapott, félrevezetett és megalázott magyar (magyarországi) nép többsége a hibás. Hanem az a magyar és magyarországi értelmiség, a társadalom gerince,amelyiknek az a feladata, hogy a társadalmi egyensúlyt fenntartsa. Ez az értelmiség maradt szinte szótlan a politikai elit gazsága láttán. A diktatúra ugyanis nem a manipulált választással jött létre, hanem a hazaárulással megalkotott alaptörvénnyel. Ebben a helyzetben a magyar értelmiségnek az lett volna a feladata, hogy ezt azonnal szóvá tegye, a magyar népet tájékoztassa és felvilágosítsa a kialakult helyzetről, és az alkotmányos rend szerint megszervezze a nép ellenállását a létrejött diktatúrával szemben. Ehelyett az értelmiség hagyta magát korrumpálni, lefizetni a diktatúra által, (egykulcsos adó) és most a diktatúrához csatlakozva (annak számukra nyújtott előnyeit kihasználva) maga is bűnrészessé válik, azaz hazaárulást követ el.
Tehát nekünk nem a pártok TUDATLAN, félrevezetett, átvert támogatóival,szavazóival van elszámolni valónk, akik tudatlanul segítik a diktatúrát.
És nem is velük kell megküzdjünk.
Még akkor se, ha a politikai elit rájuk hivatkozik, és szervezett tüntetéseken „békemenetként”a diktatúra támogatóiként mutatja be őket. A diktatúra 1957-ben is tömegeket volt képes felvonultatni a hatalma látszólagos támogatására, és Észak-Koreában is milliók éltetik a diktátort. Nekünk nem a tudatlan társaink az ellenfeleink. Velük szemben az a feladatunk, hogy segítsünk nekik, világosítsuk fel őket, mondjuk el mi a helyzet, hogy többé ne legyenek tudatlanok, ne használhassák ki/fel őket.

Nekünk a diktatúrát létrehozó politikai elittel és azzal az értelmiségi elittel van vitánk és elszámolni valónk, amelyik hazugságokkal és félrevezetéssel igyekszik rávenni a lakosság többségét is a hazaárulásra, a politikai elit támogatására.
Amikor meghirdetjük az Alkotmányos Ellenállást, és mindenkit felvilágosítunk a politikai és értelmiségi elit hazugságáról, az elkövetett hazaárulás tartalmáról, és következményeiről, akkor többé senki nem lesz tudatlan.
Akkor a magyar nép minden egyes tagjának TUDATOSAN választania kell, hogy a hazaárulás tényének ismeretében továbbra is a hazaáruló politikai elitet támogatja, vagy a szabadságáért és az önrendelkezéséért küzdő magyarországi népet.

Tehát amikor meghirdetjük az Alkotmányos Ellenállást, akkor az ellenállási jogunk, az alkotmányos kötelességünk kimondásával nem csak a jogi feltételt teremtjük meg magunknak a politikai elit, a diktatúra elleni harchoz, hanem a tudatlanság felszámolását is elindítjuk.
A diktatúra tudatlan támogatóit felvilágosítjuk, lehetőséget adunk nekik a tájékozódásra, hogy felismerjék, hogy mit és kiket támogattak eddig.
És időt adunk nekik a Tudatos Választásra! Arra, hogy a diktatúra támogatása helyett a továbbiakban magyarországi nép – szabadságért és önrendelkezésért vívott – harcát támogassák.

És onnan kezdve Új Helyzet jön létre a magyarországi politikai küzdelemben.
Nem a mesterségesen jobb és bal oldalira osztott népet uszítják majd egymásnak az egymással megegyező politikai elit tagjai. Hanem az öntudatára ébredt magyar nép fog szemben állni az alkotmányellenes puccsot elkövető, hazaáruló magyarországi politikai elit megszálló államként működő diktatúrájával és azok zsoldosaival.

És amikor ezt a harcunkat megvívtuk és a politikai elit diktatúráját felszámoltuk, akkor kezdhet hozzá a magyarországi nép egy valóban új korszak felépítéséhez!!!
Amiben majd a magyar nép dönt saját sorsáról, alkotmányáról, államáról, jövőjéről.

 

Geri Tibor/Facebook

  1. október 28., 6:03