HA MEGVONTAK A PARLAMENTTŐL MINDEN JOGKÖRT, MIÉRT VESZ RÉSZT AZ ELLENZÉK A PARLAMENTI SZÍNJÁTÉKBAN?

Az idők végezetéig szóló felhatalmazási törvény, amely a vírus után is megmarad, megvont minden jogkört a parlamenttől. Bevezette a rendeleti kormányzást, a nyílt diktatúrát, és Orbánt a tövények fölé emelte. Eddig is ez volt a tényleges helyzet, a parlament statáriális törvényhozásként működött, amelyben Orbán akaratát foglalták törvénybe. Most azonban megfosztották a parlamentet minden jogkörétől, Orbánnak nem kell ezt a színjátékot sem eljátszania. Törvényessé tették a törvények feletti állapotát. A parlament által hozott bármilyen törvény fölé helyezheti magát, a törvények felett áll. Ez diktatúra.

Ebben a helyzetben egy óvodás is feltenné a kérdést, hogy mi szükség van akkor a parlamentre? Ha az országot nem a parlament által hozott törvények irányítják, hanem Orbán rendeletei, ha a parlement által hozott törvények semmit nem számítanak, mert Orbán bármilyen törvényt felülírhat, akkor minek ülésezik üresjáratban a parlament? Az ellenzék miért tartja fenn ország és világ előtt azt a hamis látszatot, hogy Magyarország parlamentáris demokrácia? Van egy valóság, amelyben Orbán a törvény, és tőle függetlenül zakatol üresjáratban minden hatáskör, felelősség és befolyás nélkül egy színházi előadás parlament néven? Ahol az ellenzéki képviselők Oscar-díjas alakításokat mutatnak be, mintha valóban parlamentben lennének, szenvedélyes alakításokat mutatnak be, mintha ez valóságos lenne. Majd függöny.

Ha a parlament nem hozhat olyan törvényeket, amelyek a kormányra nézve kötelezők, minek a parlament? Diktátor mellett miért működtetnek egy parlamentet is, aminek semmilyen szerepe nincs? Már az is botrány volt, amikor kizárólag a PÉNZ miatt a kollaboráns álellenzék eljátszotta a parlamentarizmust, miközben ez akkor is egy színjáték volt, amikor Orbán formálisan még nem helyezte a törvények fölé magát. Hazugság volt az is, hogy ez egy parlament. Hamis és hazug legitimáció egy diktátornak, kizárólag a PÉNZ miatt, amivel megakadályozták, hogy Magyarország, Európa és a világ annak lássa Orbán fasiszta diktatúráját, ami. De arra, hogy már ennek a színjátéknak is lebontották a díszleteit, és már csak üresben pörögnek a PÉNZ miatt, nincsenek szavak.

Ha azt mondják némelyek, hogy ilyen jellemtelen, áruló, gazember vezetője még nem volt az országnak, akkor azt is tegyék hozzá, hogy ilyen jellemtelen, árulókból és gazemberekből álló ellenzéke sem volt még egyetlen politikai hatalomnak, amely képes a PÉNZ miatt egy olyan parlamenti színjátékot előadni, amikor parlament már nincs. Nem mondják meg a szavazóknak, hogy nem számít, kire szavaztak, nem számítanak a választások, mert a megválasztott képviselők alatt megszüntették a parlamentet. A diktátor rendeletekkel kormányoz, méghozzá a törvények fölött álló státuszban. Önmaga törvénye Orbán Viktor.

Ha valakik összejönnének egy vidéki általános iskola osztálytermében vagy egy színház színpadán, és eljátszanának egy parlamentet, annak épp annyi köze lenne a valósághoz, mint annak, ami a parlament épületében zajlik. Lehetne átélt beszédeket mondani, asztalt csapkodni, táblákat felemelni, indulatosan szónokolni, jól beolvasni, ki-be vonulgatni, miközben az egész csak egy színjáték a színpadon vagy a vidéki iskola osztálytermében. Ugyanez zajlik a parlament épületében, azzal a különbséggel, hogy ez nem ártalmatlan, mert ez a színjáték azt a hazug látszatot adja, mintha nem szűnt volna meg a parlament, mintha Magyarországon még lennének képviselők, lenne országgyűlés. Az ellenzék PÉNZÉRT szemfényvesztést folytat. Becsapja a magyarok millióit. Megakadályozza Európát, hogy megállítsa a diktatúrát.

Orbán Viktor és ellenzéke úgy tartozik össze, mint a fény és az árnyék. Nem léteznének egymás nélkül. Együtt alkotják a Nemzeti Együttműködés Rendszerét. Ők működnek együtt, méghozzá az alkotmányos rend megdöntésében. A rendszer igazi ellenzéke kívül van, atomizált, és nem tud csatlakozni senkihez. Nincs igazi pártja, mozgalma, sajtója, nincsenek hiteles személyiségei. Vergődik az ellenzéki pártok által orránál fogva vezetett balliberálisok között, akik vakok. Mondják az ostobaságaikat és legitimálják a kollaboráns árulókat. Tragédia. Reménytelen. Csődtömeg.

Az egész ország egy csalás, hamisítás, nincs semmi, ami igaz és valódi lenne benne. Hacsak nem Orbán fasiszta diktatúrája. Az tőrőlmetszett és igazi. De az ellenzék még ezt az egyetlen valóságos dolgot sem engedi látszani. A bűnük ugyanakkora, mint Orbáné. Semmivel nem kisebb, mert benne vannak a rendszer hazugságában. Közös a felelősségük.

Bartus László

Amerikai Népszava

MI A MEGOLDÁS???

Azt mondtam, hogy nem foglalkozom tovább se a vírussal, se a „járvány” helyzettel, (mert aki eddig nem értette meg, hogy miről szól, az ezután se fogja) de kénytelen vagyok érinteni.

Mert nézem és hallgatom a témában megszólaló 3 bátor és okos orvost, és látom, hogy mindent tudnak, mindent értenek, csak pont a MEGOLDÁST NEM LÁTJÁK, (vagy nem beszélnek róla).

Pedig a MEGOLDÁS UGYANAZ, mint 8 éve minden problémánkra a magyar államban!!!

Mert a probléma forrása is ugyanaz.

Mert nem a vírus a probléma!!!

Arról mára már világszerte napnál világosabban kiderült, hogy még annyi áldozata se volt, mint egy átlagos influenza járványnak.

.

A problémát a Magyarország nevű, alkotmányellenes diktatúra okozza, és okozta minden korábbi esetben is!!! Illetve annak léte és az általa hozott jogellenes törvények és intézkedések. Mint most is.

Legyen az a magánnyugdíjak ellopása, a szolgálati és rokkant nyugdíjak eltörlése, a közszolgálati, a munkavállalási vagy az oktatási rendszer átalakítása, az ezreket öngyilkosságba kergető és a milliókat kifosztó „deviza” hitelezés gyakorlata, a tízezreket megnyomorító kilakoltatások.

.

Ebbe a sorba illeszkedik az egészségügyi rendszer tönkretétele, amire a járvány miatt tett intézkedések (karantén és a kórház kiürítések) hívták fel a figyelmet. Az ágyfelszabadítás jelszavával végrehajtott kórház kiürítések miatt többen fognak meghalni, mint maga a vírus miatt.

Miközben az ellátás hiányosságai, a kórházi fertőzések vagy az alkalmazott gyógyszerek mellékhatásai miatt évente ma is 10x többen hallnak meg, mint ebben a COVID-19-nek elnevezett „járványban”.

Mert a meghozott intézkedések csak látszólag szólnak a világjárványról.

A valódi cél a gazdaság leállítása, a tartalékok felélésével a többség kiszolgáltatottá tétele, az állami funkció átalakítása és a gazdaság más formában való (újabb hitelekre épülő) újraindítása.

.

Tehát a MEGOLDÁS itt se az, hogy a diktatúra rendszerén belül, a különböző alrendszereken – jelenleg az egészségügyi rendszeren – akarnak javítani azok, akik ahhoz a szakterülethez értenek.

Mert a megoldás ugyanaz, amiről 8 éve egyfolytában írok.

MINDEN problémának UGYANAZ a megoldása!

.

A MEGOLDÁS MAGÁNAK A DIKTATÚRA RENDSZERÉNEK A FELSZÁMOLÁSA!!!

Amíg az egyes területek diktatúrán kívüli szakértői, társadalmi, politikai szervezetek vezetői ezt nem értik meg, hogy a saját szakterületük problémáit csak akkor tudják megoldani, ha nem a részt akarják rendbe tenni, hanem az EGÉSZ megoldását, azaz a diktatúra felszámolását kell segítsék, addig marad a diktatúra, meg az általa meghozott, az életet megnehezítő, vagy lehetetlenné tevő intézkedései!!!

.

Ezt az Orbán Viktor vezette, alkotmányellenes, új típusú diktatúrát viszont a jogellenes létrehozásának sajátosságai miatt csak EGYETLEN MÓDON lehet felszámolni!!!

Nem tüntetéssel, nem polgári engedetlenséggel, nem forradalommal és nem népfelkeléssel.

Hanem az 1100 éve jogfolytonos magyar állam Ideiglenes Alkotmányának felhasználásával, annak előírásai szerint!

EZ A MEGOLDÁS!

CSAK ÍGY LEHET FELSZÁMOLNI AZ ORBÁN VIKTOR VEZETTE MAGYARORSZÁG NEVŰ DIKTATÚRÁT!

És ez egy csapásra megoldja az életünk – állam által irányított – minden problémáját.

Tehát aki emberek valamilyen szintű vezetőjeként ezt nem érti, vagy nem ezt csinálja, nem erre szervezi az embereket, hanem csak a saját szakterületén akar javítani a diktatúra rendszerén belül, az NEM A MEGOLDÁST SEGÍTI, hanem része a problémának, a diktatúra fenntartásának a segítője.

.

Sokan támadnak azzal, hogy ezt értik, de mit tegyenek?

Kérik, hogy írjam le, hogy mi a diktatúra felszámolásának a menete. Adjak egy forgatókönyvet.

Emberek!

Az első pillanatban, már 2011-ben leírtam, hogy mi a diktatúra felszámolásának a menete az Ideiglenes Alkotmány alapján!!! 5 éve részletesen leírtam, de ha kell, a lényegét leírom most is.

 

Tehát a diktatúra felszámolásának lényege: a NÉP MEGSZERVEZÉSE a diktatúra felszámolására!!! Menete:

Mivel a magyar államban, azok, akiknek az alkotmány az alkotmányos rend védelmét előírta – Köztársasági Elnök, Alkotmány Bíróság, képviselők, Kormány, Legfőbb Ügyész, Vezérkari Főnök, Országos Rendőr Főkapitány – HAZAÁRULÁST KÖVETTEK EL, és akik még tehettek volna az alkotmányos rend alkotmányellenes megváltoztatása ellen, azok NEM TESZNEK SEMMIT, ezért NEKÜNK MAGUNKNAK KELL MEGSZERVEZNI A NÉPET, hogy a nép az alkotmányos kötelességét teljesítve fel tudjon lépni az alkotmányellenes diktatúra kizárólagos hatalma ellen!!!

.

Én hirdettem meg, ERRE KELL A 100 EZER MAGYAR HAZAFI!!! (és nem arra, amire az árulók mondják)

Arra kell a 100 ezer fő, hogy ELINDÍTSA a diktatúra magyar alkotmányos rend szerinti felszámolását!!!

Mert a diktatúra BÉKÉS felszámolása érdekében tárgyaló asztalhoz kell kényszeríteni a diktatúra vezetőit. Ezt pedig csak úgy tudjuk elérni, ha MEGSZERVEZETT NÉP áll a saját alkotmánya mögött, és kikényszeríti annak betartását.

Tehát olyan ERŐ kell az alkotmányos jog mögé, ami elsöpri a diktatúra hazugságát, amivel fenntartják ezt a jogellenes diktatúrát.

Amire már nem lehet azt hazudni, hogy nincs olyan tömeg, akik kiállnak a magyar állam joga mellett.

Tehát a megszervezett nép már 100 ezer főnél tárgyalóasztalhoz kényszerítheti a diktatúrát a diktatúra BÉKÉS, szervezett felszámolása érdekében, hogy ne egy szabadságharcban hazafiak élete árán jussunk el ugyanahhoz a szabadsághoz.

Ez érdeke a diktatúra minden szintű vezetőjének is, ha életben akarnak maradni.

Mert ha a diktatúra felszámolását, a szabadságot csak egy immár győztes 4. szabadságharccal kell kivívni a magyar népnek, akkor rájuk többet nem lesz szükség, és egy se fogja túlélni.

Mert amit elkövettek, az akkora gazság, ami miatt hétszer kellene felakasztani őket.

.

A tárgyalások a szervezett, békés átmenet miatt szükségesek. Ez nem a 89-es tárgyalás lesz, nem a hatalmuk átmentéséről fogunk tárgyalni. A diktatúra létrehozói és működtetői teljes vagyonelkobzás után többé nem vehetnek részt a magyar nép államának irányításában. Csak az átmenet békés lebonyolításában vehetnek rész, cserébe az életükért, és a családjuk életéért.

A tárgyalás eredményeként egy kettős alárendeltségű, átmeneti, szakértő kormány jön létre, amelynek az állam működtetése és a diktatúra folyamatos lebontása mellett a nép által megalkotott, ideiglenes alkotmány megalkotásának megszervezése és lebonyolítása lesz a feladata.

Ennek a nép által alkotott ideiglenes alkotmánynak egy kötelező népszavazással való elfogadása után tartott választással jön létre az az új, jogfolytonos magyar állam, mely megszünteti a Magyarország nevű diktatúrát, hatályon kívül helyezi az ideiglenes alkotmányt és vele megszünteti a Magyar Köztársaságot.

Ez az új magyar állam egyszerre lesz jogfolytonos a Magyar Köztársasággal és a Magyar Királysággal is, és ez teszi lehetővé, hogy helyreállítsuk az alkotmányos jogfolytonosságot Árpádig visszamenően!

Ezt a helyzetet CSAK ÍGY, az Ideiglenes Alkotmány előírásai szerint, egy nép alkotta ideiglenes alkotmánnyal és az azzal létrehozott új magyar állammal lehet úgy elérni, hogy utána senki, semmilyen módon ne tudja megkérdőjelezni. Ez adja egyben a diktatúra felszámolását is.

.

EZ A MEGOLDÁS!

Ezt akadályozza 9 éve mindenki, aki nem az Ideiglenes alkotmány előírásai szerint akarja felszámolni az Orbán Viktor vezette Magyarország nevű, alkotmányellenes diktatúrát.

Szerző: Geri Tibor

Forrás: facebook

MIÉRT NEM HAGYJA OTT AZ ELLENZÉK EZEK UTÁN AZ ÁLPARLAMENTET?

Költői kérdés, a válasz egyértelmű: a pénz miatt. Orbán a járványt kihasználva az ellenzéki pártok állami támogatását csökkentette (formailag ez a Fideszt is érintette, de a “Fidesznek” annyi pénze van, amennyit akar), ám arról gondoskodott, hogy a fasiszta rendszert és az immár nyílt diktatúrát legitimáló képviselők alapfizetését egymillió forint fölé emelje. Az ellenzéknek semmiféle jogosítványa, beleszólása nincs sem a törvényhozásba, sem az ország életébe. Egy cirkuszi látványosságban vesz részt pénzért, ami nem ártalmatlan, mert a diktatúra legitimálása hazaárulással ér fel.

Nézzük meg a tényeket, figyelembe véve a magyar átlagfizetéseket. A parlamenti képviselők alapbére havi 1 millió 103 ezer 400 forintra emelkedett. Ez csak az alapbér, a frakcióvezetők fizetése például 2 millió 206 ezer 800 forintra, a helyetteseké 1,87 millióra nőtt. Hazaáruló álellenzéki parlamenti képviselőnek lenni anyagilag nagyon is megéri. Ezért nem kell mást tenni, mint eljátszani, mintha  demokrácia lenne, és néhány lkekeckedő kérdést feltenni. Amikor már erre sincs mód, valamilyen performanszt bemutatni. Miközben a rendszerrel szembeni egyetlen és leghatásosabb ellenzéki magatartás a legitimáció megvonása lenne.

Sokszor lett volna nemcsak alkalma, hanem kötelessége az ellenzéknek, hogy távozzon a parlamentből, magára hagyja Orbán és Kövért a csicskásaival együtt, hogy játssza el a demokráciát Orbán és világ előtt ellenzék nélkül. Ehhez csak erről a mesés havi fizetésről és egyéb juttatásokról kellett volna tudni lemondani. De az nem sikerült, mert komoly munka és felelősség nélkül ennyi pénzt csak akkor keresne bármelyik képviselő, ha futballistának áll. Főleg, ha Felcsúton. De annál nagyobb ok, mint a rendeleti kormányzás bevezetése, a járvány ürügyén nyílt diktatúra bevezetése, nem lehet. Az egész világ hangos attól, hogy Orbán Hitler módjára vezette be a rendeleti kormányzást, kizárva a parlament szerepét, és helyezte magát a törvények fölé, és az ellenzék bejár a parlamentbe, hogy cáfolja a világ értékítéletét.

Amikor már a parlamentnek nincsenek jogai, a végrehajtó hatalom abszolút hatalmat kapott, egy komplett elmebeteg a kérdést megfogalmazó képviselőnőket a személyi számuk alapján minősíti, ezek az emberek még mindig bejárnak, mert nem lehet őket semmivel eléggé megsérteni, nem lehet a jogállamiságot úgy megcsúfolni, hogy ők a futballista méretű fizetésükről le tudjanak mondani, és elmenjenek valahova dolgozni, megvonva a legitimációt a diktatúrától. Nem is mondom végig a legsunyibb kifogásokat, indokokat, hogy Orbán úgyis megcsinálná az ellenzékét, de mondanánk, hogy az nem ugyanaz. A kifogások mindegyik hazugság, ócska kifogás: az egyetlen valódi ok a pénz szerelme. Nem tudnak lemondani a pénzről a haza javára. Ebben az értelemben nem különbek, mint Orbán és bűnszervezete.

Ha Orbánt magára hagynák a díszletparlamentjében, nem lehetne azt hazudni, hogy itt parlamentársi demokrácia és jogállam működik. Ehhez kizárólag ők adják meg a hamis látszatot. Orbán megvásárolt emberei, prostituáltak, akik a kicsinyes anyagi érdekeik miatt asszisztálnak ahhoz, hogy egy hamis küldetéstudattal rendelkező őrült a katasztrófa felő sodorja az országot, de még Európát is. Orbán az új Hitler Európában, kerestzény másba csomagolva ugyanazt a fasiszta és náci ideológiát. Ezt nem tehetné meg a parlamentben lefizetett, korrumpált álellenzék nélkül, akik még akkor sem hajlandóak távozni, amikor Orbán még a látszatot is megszüntette. Egy olyan parlamentbe járnak be ülésezni, amelynek jogait törvényes úton megszüntették, amely lényegét tekintve nem létezik.

De ezeknek a korrupt embereknek a parlament addig létezik, amíg fizet. Orbán pedig fizet, mint a színészeknek a színházban. Ők pedig kiválóan alakítanak, szinte alig veszi észre valaki, hogy komédiások. Bármennyire is igyekszik néhány képviselő tisztességesen ellátni a feladatát, nem tisztességes úgy tenni, mintha nem venné észre, hogy ennek semmi értelme nincs, és csak Orbán rendszerét erősíti.

 

Bartus László

Amerikai Népszava