Nyílt levél Kolláth György alkotmányjogásznak!

Kolláth Úr!

Képtalálat a következőre: „Kolláth György”

Kolláth Úr!

A saját Facebook oldalán, Ön, illetve ismerősei – egykor tisztelt újságíró, politikusok (és volt ismerőseim) – által elkövetett primitív megnyilvánulások nem érnek annyit, hogy miattuk nyílt levelet írjak. Nyílt levelet az az ALKOTMÁNYOS VÁLSÁG érdemel, amit a politikusok, Önök jogászok és újságírók hoztak össze, és amit olyan primitív jogi érvekkel próbálnak védeni, amit egy kezdő joghallgató is meg tud cáfolni.
Akár EGYETLEN MONDATTAL is.

Az Önök jogi álláspontjának az az alapja, hogy az országgyűlési képviselőnek joga van új alkotmányt alkotni. Ez a jogi álláspont kétszeresen is hibás. Mert se a nemzetközi jogi alapelvekből, se a tételes magyar alkotmányjogból nem vezethető le.

Ha a törvényalkotásra választott országgyűlési képviselőknek kizárólagos joga LENNE az alkotmányozás – azaz ha „az alkotmányozó hatalom az Országgyűlés” LENNE(ahogy a jogvégzett képviselők egy része ezt a mondatot leírta) – akkor az JOGILAG AZT JELENTENÉ, hogy EGY BIRTOKOS (a hatalom ideiglenes birtokosa) DÖNT a TULAJDONOS (a nép) TULAJDONÁRÓL (a hatalomról).
Egy mondatban: Egy BIRTOKOS DÖNT a TULAJDONOS TULAJDONÁRÓL.
És Önök szerint, ha a birtokos úgy dönt, hogy a tulajdonost megfosztja a tulajdonától – ahogy az Országgyűlés az Alaptörvényben pont így döntött – az jogszerű és legitim.
DE NINCS ÍGY!!! Se alapelvi, se tételes jog szintjén!
És aki azt állítja, hogy ez így van, az vagy tudatlan, vagy szándékosan mellébeszél.
Önről viszont sose állítottam, hogy ne értene a joghoz. Csak tudását 3 éve nem a nép, hanem a hatalom, a diktatúra szolgálatába állította.

Ön tudja, hogy az Országgyűlés (a képviselők) NEMALKOTMÁNYOZÓ HATALOM!!!
Mert amire Önök hivatkoznak – a képviselő kizárólagos alkotmányozó hatalma – az NINCS BENNE az 1989-ben Magyarország ideiglenes Alkotmányára módosított (Magyar Köztársaság Alkotmánya nevű) HATÁLYOS alkotmányban. Mert 89-ben a képviselők LEMONDTAK a NÉP JAVÁRA a népszuverenitásból eredő ÖSSZES JOG gyakorlásáról, és beleírták az alkotmányba, hogy „MINDEN hatalom a népé”.
Azaz 1989 óta Magyarországon az alkotmányozó hatalom 1848 után újra a NÉPÉ!!!
És ebből jogilag le lehet vezetni, hogy az alkotmányozás alanya a nép (és minta nép része, a képviselők IS) de azt NEM LEHET levezetni belőle, hogy a nép NEM alkotmányozó hatalom, csak a képviselő. Mert az 2000 éves jogelvvel lenne ellentétes, mert az azt jelentené, hogy a birtokosnak JOGA VAN megfosztani a tulajdonost a tulajdonától. De csak „azt jelentené”, mert  NINCS ÍGY!!!
A 89-es alkotmány CSAK a NÉPNEK ad alkotmányozó hatalmat!!!

Az egész magyar társadalomra – és különösen a jogász társadalomra, annak is az alkotmányjogász„elitjére” – SZÉGYEN, hogy egy ilyen átlátszó és egyszerűen cáfolható primitív és hazug mondattal védik a védhetetlen Alaptörvényt. És a nép tájékoztatásáért felelős újságíró társadalomra is szégyen, hogy ezt a primitívséget eltűri, sőt a saját hazugságaikkal támogatják a politikai és jogi elit hazugságát.

Kolláth Úr!

Önnek jogában áll, hogy a saját Facebook oldalán gúnyolódjon rajtam, aki a magyar alkotmányos rend védelmében szóvá teszem Önnek a kötelessége elmulasztását.

Az Ön szégyene is és tevékenységének következménye, hogy ez az ország, ez a nép a jogi ismeretei hiányában idáig jutott, hogy nem emel szót egy diktatúra ellen.
Mert Önnek, Önöknek alkotmányjogászoknak kellett volna először megszólalniuk.
Ez lett volna a kötelességük. Mert Önöknek szakmai tudásuk alapján azonnal látniuk kellett, hogy Salamon László szégyenteljes mondata után itt egy alkotmányellenes puccs készül. És Önöknek a nép mellé állva, a nép támogatását kérve kellett volna megakadályozni ezt a gazságot. De Önök szó nélkül hagyták,hogy megtörténjen, hogy a politikai elit kísérletet tegyen az évezredes magyar állam és annak alkotmányos rendje eltörlésére. És ma azokon gúnyolódnak, akik most,utólag tenni próbálnak ezen alkotmányellenes helyzet ellen. Ez szégyen….

Egykor tiszteltem Önt, de amit most tesz, azzal ÁRT a magyar népnek. És nemcsak Ön, hanem az alkotmányjogász elit többsége is, és ez elfogadhatatlan Önöktől.
Mert ha a politikusok egy része nem is tudja, hogy mit szavaz meg, Önök pontosan tudják, hogy egy diktatúra létrehozásában és létrejöttében segédkeznek.És ebben vagy társtettesek, vagy bűnrészesek, azaz bűnösök.

Önök csak a puszta megszólalásukkal ezrek életét menthetnék meg, milliók nyomorán enyhíthetnének, és segíthetnének a diktatúra BÉKÉS lebontásában. A hallgatásukkal vagy 40 év újabb diktatúrájához asszisztálnak, vagy egy fegyveres szabadságharc kitörése irányába tolják a magyar társadalmat. Mert jogi érvek hiányában törvényszerűen a fegyvereké lesz a szó, és az tudjuk,mivel járna.
Önök EZT tudnák megakadályozni.

Önök megtehetik, hogy ignorálnak engem és azon néhányunkat, akik még meg merünk szólalni ez ellen a magyar történelemben példátlan gaztett ellen. Megtehetik,hogy jogi ellenérvek nélkül „alaptalannak” nevezik a jogi véleményünket, és olyannak minősítik, amire reagálni se érdemes. Megtehetik, hogy hazugságaikkal megtévesztik az Önökben bízó szerencsétleneket, akik Önöktől várják a diktatúraleleplezését és felszámolását. És újságíró barátaik segítségével megtehetik,hogy sehol ne jussunk a nyilvánosság tájékoztatásához elengedhetetlen sajtó és média nyilvánossághoz.
De tudniuk kell, hogy a végtelenségig nem hazudhatnak, egyszer minden diktatúravéget ér, hiába hiszik azt, hogy ez most nem. Ez is véget fog érni, még az életükben.
És akkor nem csak velem kell szembenézzenek, hanem az Önök által félrevezetett embereknek is bele kell nézzenek a szemébe. Mert ha idáig jutunk, akkor számon fogjuk kérni azt a felelősséget, amivel Önök segíthettek volna elkerülni, vagy békésen felszámolni a diktatúrát.

De ez is feltételezés, nem kell idáig eljussunk, változtathatnak a lehetséges jövőn.

A megszólalásukkal megakadályozhatják ezt a végkifejletet.
Mert az nem csak Önre nézve szégyen, hanem az egész alkotmányjogász elitre,hogy csak az Egységfront egyesület tagjai állnak ki nyíltan a népszuverenitás elve mellett, védve az ideiglenes alkotmányt, kimondva az alaptörvény – a magyar állam közjoga szerinti – érvénytelenségét.
Meg kell szólaljanak.
Vagy meg kell cáfoljanak, vagy el kell fogadják a népszuverenitás elvét, annak minden következményével.
Tovább nem lapíthatnak, mint gyáva nyúl a fűben.

Budapest, 2014. január 5.
Geri Tibor

Kiszolgáljátok az idegen megszálló bűnszervezetet?

2010-ben a FIDESZ- KDNP az alkotmánybíróságban személycseréket hajtott végre. A többséget csak úgy tudta megszerezni, hogy az AB létszámát 15 főre emelte. Miután többséget biztosított a káderekkel, hozzákezdhetett a kizárólagos hatalom felépítéséhez, az alkotmányellenes puccs, vagy államcsíny végrehajtásához. Bragyova András volt alkotmánybíró élő szavas riportban beszélt erről. Nem tudom, mi nem tiszta ebben az embereknek. Nem tudjátok elképzelni, hogy ilyen megeshet? A politikusok meglépték a magyar nép történelmének egyik legsúlyosabb politikai bűncselekményét, amivel létrehozták a jogtalan, alkotmányellenes megszálló kamuállamukat, ami kizárólagos hatalmat biztosít számukra. A mai napig következmények nélkül működik. A rendőrség félrefordítja a fejét, az AB-ről ne is beszéljünk. A bíróságok, hatóságok félrefordítják a fejüket. Nem véletlenül. Mindenhova a megfelelő embert ültették.
Amikor az összes hatóság, hivatal, bíróság, ügyészség bűnpártoló, a megszálló állam kiszolgálója, akkor a népnek joga és kötelessége rendet tenni. Hol a magyar nép? Csak így simán eltűritek a Magyar állam felszámolását? Így, egyetlen szó nélkülkiszolgáljátok az idegen megszálló bűnszervezetet? Az őseitek forognak a sírjukban, akik a vérüket adták azért, hogy nektek hazátok legyen. Tékozló, hontalan gyáva, szégyentelen nép.

2010-ben a Fidesz-Kdnp az alkotmánybíróságban személycseréket hajtott végre. A többséget csak úgy tudta megszerezni, hogy az AB létszámát 15 főre emelte. Miután többséget biztosított a káderekkel, hozzákezdhetett a kizárólagos hatalom felépítéséhez, az alkotmányellenes puccs, vagy államcsíny végrehajtásához. Bragyova András volt alkotmánybíró élő szavas riportban beszélt erről. Nem tudom, mi nem tiszta ebben az embereknek. Nem tudjátok elképzelni, hogy ilyen megeshet? A politikusok meglépték a magyar nép történelmének egyik legsúlyosabb politikai bűncselekményét, amivel létrehozták a jogtalan, alkotmányellenes megszálló kamuállamukat, ami kizárólagos hatalmat biztosít számukra. A mai napig következmények nélkül működik. A rendőrség félrefordítja a fejét, az AB-ről ne is beszéljünk. A bíróságok, hatóságok félrefordítják a fejüket. Nem véletlenül. Mindenhova a megfelelő embert ültették…Amikor az összes hatóság, hivatal, bíróság, ügyészség bűnpártoló, a megszálló állam kiszolgálója, akkor a népnek joga és kötelessége rendet tenni.Hol a magyar nép? Csak így simán eltűritek a magyar állam felszámolását? Így, egyetlen szó nélkül kiszolgáljátok az idegen megszálló bűnszervezetet? Az őseitek forognak a sírjukban, akik a vérüket adták azért, hogy nektek hazátok legyen. Tékozló, hontalan gyáva, szégyentelen nép…

Zveřejnil(a) Szathmáry János dne Úterý 16. dubna 2019

Népszuverenitás Mozgalom

A legtöbb mozgalom általában egyesületi alapokon nyugszik, de törvényes egyesületet most nem lehet alapítani, pláne bejegyeztetni egy törvénytelen környezetben, emiatt a Népszuverenitás egy de facto mozgalom, és (jelenleg) nincs is szükség arra, hogy de jure formát öltsön.

Egyáltalán nem célunk a diktatúra rendszerén belül hatalmi vagy politikai pozíciót elérni, de a célunk elérése érdekében nem zárkózunk el attól sem, hogy az alapelveinkkel harmóniában a tagjaink akár a diktatúra (virtuális) párt intézményét vagy (virtuális) választási rendszerét is működésbe hozzuk vagy épp felhasználjuk a magyar nép érdekében, az illegális rendszer ellen.

A mozgalom céljáról

A célunk az, hogy helyreállítsuk Magyarország (ország) területén a törvényes rendet, a szükségszerűen mindenki által elfogadott alkotmányos szilárdsággal rendelkező jogfolytonos Magyar Államot.
Azt az államot, ami a helyreállítást követően hosszú évszázadok óta újra a magyar nép érdekében működik, szabad, független, szuverén, demokratikus-jellegű, jogállam.
Erről bővebben a mit fogunk elérni menüpontban is olvashatnak.

A mozgalom jellegéről

A Népszuverenitás Mozgalom egy radikális változást végrehajtó, a magyar jogot radikális precízitással értelmező és alkalmazó, de nem szélsőséges eszközökkel élő, pártsemleges, oldalsemleges, csak a magyar nép érdekében elkötelezett civil szervezet.
(A felhasznált fogalmak tekintetében a fogalomtár menüpont alatt találunk további információt.)

A tagságról 

Társ-szervezeteinkkel együtt, teljesen pártsemleges, tiszta magyar civil érdekelet képviselünk, és az ország lakosságának az önrendelkezéséért, a diktatúra alóli felszabadításáért dolgozunk.
A tagjaink az Alapvetés menüpontban olvasható feltételrendszert elfogadják, magukra nézve kötelezőnek tekintik, valamint elkötelezettek a mozgalom céljával valamint egymás segítésével kapcsolatosan.

A támogatásunkról

Minket csak és kizárólag a magyar nép támogathat, akár tagdíj formájában, akár támogatói díj megfizetésével, akár tárgyi eszközök vagy szolgáltatás felajánlásával.
A Mozgalmunk önrerejéből, valamint a magyar nép támogatásával tevékenykedik.
Minden ismerten idegen érdeket szolgáló személytől (pl Soros György) vagy szervezettől (pl nemzetközi szervezetek) érkező támogatást visszautasítunk valamint visszajuttatunk.
A bankszámlaszámunk és egyéb lehetőségek a következő menüpontban érhetőek el: Támogatás

Szórólapunk:
Szórólap1

 Alkotmányos Ellenállás csoport:
www.alkotmanyos-ellenallas.hu
EgységFront mozgalom
facebook.com/Egysegfront/
facebook.com/Egységfront-278879635466063/
A törvényes Magyar Állam hivatalos weboldala
www.magyar-allam.com

http://www.nepszuverenitas.hu/

NSZTV014. – április29-30, + egyéb.Kérjük megosztani!

Zveřejnil(a) Indítsuk újra Magyarországot, állítsuk helyre az állami jogfolytonosságot dne Sobota 13. dubna 2019