Hazaáruló vagy tudatlan?!

Képtalálatok a következőre: ESKÜJÜKET MEGSZEGTÉK.

 

A magyarországi politikai elit hazaárulása befejezett TÉNY.
A parlamenti pártok törvényalkotásra és kormányzásra, azaz a magyarországi népvezetésére, a magyar állam kormányzására választott képviselői az alkotmányra,a népre és az Istenre tett ESKÜJÜKET MEGSZEGTÉK.
A magyar alkotmányos renddel ellentétesen, egy érvénytelen alaptörvény megalkotásával alkotmányellenes puccsot hajtottak végre.
Ezzel az elmúlt ezer év magyar történelmének legsúlyosabb bűntettét követték el.

A politikai elit a magyar népet nem csak az önrendelkezésétől fosztotta meg.
Az alkotmányként működtetett érvénytelen alaptörvénnyel létrehozták a terület,lakosság és legfőbb államhatalmi szervezet nélkül működő, a magyar nép feletti diktatúrájukat biztosító, MEGSZÁLLÓ ÁLLAM – ként működő SAJÁT ÁLLAMUKAT. Majd ezzel elfoglalták a magyar nép ezer éves államát, és kísérletet tesznek a magyar állam és a még régebbi magyar alkotmányos rend megszüntetésére.
Ez a magyar alkotmányos rend megsértésén túl az egyik legsúlyosabb nemzetközi jogsértés, amikor egy politikai hatalom egy nép (ráadásul saját népe)önrendelkezési jogát elveszi, megszünteti.
És még ennél is súlyosabb, amikor egy politikai hatalom a gazdasági erőforrásaitól, természeti kincseitől, a létfeltételeit biztosító eszközöktől fosztja meg a népet.

Ez népirtás kísérlete, a magyar nép elpusztításának,megsemmisítésének kísérlete.

Azzal, hogy a képviselők többsége megalkotta az alaptörvényt, tetteseivé váltak ennek a súlyos bűntettnek. Azzal, hogy a képviselők kisebbsége szó nélkül elfogadta ezt a helyzetet, társtettesekké váltak. És azok a parlamenten kívüli pártok és politikai mozgalmak, amelyek elfogadták a parlamenti pártok alkotmányellenes diktatúráját, bűnrészesek ebben az évezred bűnügyében!
És nem csak az a bűnük, hogy ezt a helyzetet létrehozták, fenntartják és működtetik a fantomállamot, hanem az is, hogy a demokrácia, az állami jogfolytonosságlátszatát keltve félrevezetik nem csak a hazai, de a nemzetközi közvéleményt és a nemzetközi szervezeteket is. Ez az érvénytelen módon, nem az alkotmány és nem a magyar nép által létrehozott fantomállam a nemzetközi szervezetekben elfoglalta a magyar nép államának korábbi helyét. Ebben a nemzetközi szervezeteknek is felelősségük van, minimum annyi, hogy ha felismerték, akkor belenyugodtak a következményekbe.
Ha viszont nem ismerték fel, akkor most segíthetnek a helyzet békés megoldásában.

Abban, hogy a politikai elit ezt a gazságot megtehette, nem a tudatlan,becsapott, félrevezetett és megalázott magyar (magyarországi) nép többsége a hibás. Hanem az a magyar és magyarországi értelmiség, a társadalom gerince,amelyiknek az a feladata, hogy a társadalmi egyensúlyt fenntartsa. Ez az értelmiség maradt szinte szótlan a politikai elit gazsága láttán. A diktatúra ugyanis nem a manipulált választással jött létre, hanem a hazaárulással megalkotott alaptörvénnyel. Ebben a helyzetben a magyar értelmiségnek az lett volna a feladata, hogy ezt azonnal szóvá tegye, a magyar népet tájékoztassa és felvilágosítsa a kialakult helyzetről, és az alkotmányos rend szerint megszervezze a nép ellenállását a létrejött diktatúrával szemben. Ehelyett az értelmiség hagyta magát korrumpálni, lefizetni a diktatúra által, (egykulcsos adó) és most a diktatúrához csatlakozva (annak számukra nyújtott előnyeit kihasználva) maga is bűnrészessé válik, azaz hazaárulást követ el.
Tehát nekünk nem a pártok TUDATLAN, félrevezetett, átvert támogatóival,szavazóival van elszámolni valónk, akik tudatlanul segítik a diktatúrát.
És nem is velük kell megküzdjünk.
Még akkor se, ha a politikai elit rájuk hivatkozik, és szervezett tüntetéseken „békemenetként”a diktatúra támogatóiként mutatja be őket. A diktatúra 1957-ben is tömegeket volt képes felvonultatni a hatalma látszólagos támogatására, és Észak-Koreában is milliók éltetik a diktátort. Nekünk nem a tudatlan társaink az ellenfeleink. Velük szemben az a feladatunk, hogy segítsünk nekik, világosítsuk fel őket, mondjuk el mi a helyzet, hogy többé ne legyenek tudatlanok, ne használhassák ki/fel őket.

Nekünk a diktatúrát létrehozó politikai elittel és azzal az értelmiségi elittel van vitánk és elszámolni valónk, amelyik hazugságokkal és félrevezetéssel igyekszik rávenni a lakosság többségét is a hazaárulásra, a politikai elit támogatására.
Amikor meghirdetjük az Alkotmányos Ellenállást, és mindenkit felvilágosítunk a politikai és értelmiségi elit hazugságáról, az elkövetett hazaárulás tartalmáról, és következményeiről, akkor többé senki nem lesz tudatlan.
Akkor a magyar nép minden egyes tagjának TUDATOSAN választania kell, hogy a hazaárulás tényének ismeretében továbbra is a hazaáruló politikai elitet támogatja, vagy a szabadságáért és az önrendelkezéséért küzdő magyarországi népet.

Tehát amikor meghirdetjük az Alkotmányos Ellenállást, akkor az ellenállási jogunk, az alkotmányos kötelességünk kimondásával nem csak a jogi feltételt teremtjük meg magunknak a politikai elit, a diktatúra elleni harchoz, hanem a tudatlanság felszámolását is elindítjuk.
A diktatúra tudatlan támogatóit felvilágosítjuk, lehetőséget adunk nekik a tájékozódásra, hogy felismerjék, hogy mit és kiket támogattak eddig.
És időt adunk nekik a Tudatos Választásra! Arra, hogy a diktatúra támogatása helyett a továbbiakban magyarországi nép – szabadságért és önrendelkezésért vívott – harcát támogassák.

És onnan kezdve Új Helyzet jön létre a magyarországi politikai küzdelemben.
Nem a mesterségesen jobb és bal oldalira osztott népet uszítják majd egymásnak az egymással megegyező politikai elit tagjai. Hanem az öntudatára ébredt magyar nép fog szemben állni az alkotmányellenes puccsot elkövető, hazaáruló magyarországi politikai elit megszálló államként működő diktatúrájával és azok zsoldosaival.

És amikor ezt a harcunkat megvívtuk és a politikai elit diktatúráját felszámoltuk, akkor kezdhet hozzá a magyarországi nép egy valóban új korszak felépítéséhez!!!
Amiben majd a magyar nép dönt saját sorsáról, alkotmányáról, államáról, jövőjéről.

 

Geri Tibor/Facebook

 1. október 28., 6:03

Közös közlemény

Ezt adtuk be mi az MTVA-nak. Igaz, nem olvasták be, de átvették úgy, hogy nem csináltunk közben színházat.
A közleményünkhöz képest az 5 pont olyan szintű, mint a kisdobosok hat pontja. Vajon a “hősök” be merték volna adni ezt?(Bende István)

 

 

 

Képtalálat a következőre: „alkotmányos ellenállás”

Közös közlemény

Olyan csoport nevében adjuk közre az alábbi közérdekű tájékoztatást, akik felismerték a
valós közjogi helyzetet, emellett tisztában vannak alkotmányos jogaikkal és
kötelezettségeikkel, s teszik mindezt a Magyar Köztársaság összes állampolgára érdekében:
Egy olyan szégyenletes dolgot kell megismertetnünk a magyar állampolgárokkal, amely lehetséges,
hogy sokak számára első hallásra egyszerűen hihetetlennek tűnik. Ezzel eleinte így volt ennek a
csoportnak a legtöbb tagja is. Nem is könnyen hihető el egy olyan történet, melyben egy egész
országot el akarnak lopni! De mégis ez történt! És ha nem cselekszünk, el is fogják lopni az egészet,
a területét, a lakosságát, az államát, a teljes vagyonát és az intézményeit is. MINDENT!
1989-ben az akkori országgyűlés, bár rendelkezett az alkotmányozás jogával, de tisztában volt
azzal, hogy az ENSZ Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya I. rész, 1. cikkelye
alapján nem az országgyűlés, hanem a NÉP a tényleges alkotmányozó hatalom, ezért az 1949. évi
XX. törvény teljes tartalmának módosításakor belefoglalta, hogy „minden hatalom a népé”, ezzel
átadta az alkotmányozás jogát a magyar népnek. A módosított alkotmányt helyesen ideiglenessé
nyilvánította azért, hogy az alkotmányozó hatalom birtokában a nép alkothassa meg és fogadhassa
el a saját új alkotmányát. Ezt a hatalmat már törvényesen senki sem veheti el, és még maga a nép
sem tud lemondani róla többségi szavazással sem!
A nép saját alkotmányozási folyamatát azonban folytatólagosan az összes eddigi kormány
elszabotálta, a végleges alkotmány létrehozását nem tette lehetővé, sőt bele sem kezdett a
megvalósításba. Az első nagy felbuzdulás után, hogy „rendszert tud váltani” az ország, lényegében
elő sem került érdemben ez a téma. Ez az 1989 utáni összes kormány közös történelmi bűne. A
valódi rendszerváltás ennek következtében elmaradt, egy egypárti diktatúrából egy többpárti
diktatúrába léptünk csak át.
A világ legnagyobb bűncselekménye azonban csak ez után következett!
Az egymást követő kormányok fokozatosan előkészítették a terepet ennek a bűncselekmény
sorozatnak. Tudták jól, hogy csak a kis titkokat kell rejtegetni, a nagy titkokat ki kell tenni az
emberek szeme elé, ott látják meg a legkevésbé. És ha meg is látja valaki, olyan nagy tudati
ellenállás alakul ki, hogy el sem hiszi az ember, amit lát. Ki kellett hát tenni az emberek szeme
elé…
2011-ben, erre vonatkozó felhatalmazás nélkül az országgyűlés megalkotta az Alaptörvény nevű
dokumentumot, majd ennek kapcsán a hatalom megkísérelte hatályon kívül helyezni az érvényben
lévő alkotmányt. Erre azonban egyetlen kormánynak, egyetlen képviselőnek sincs joga, kizárólag a
nép teheti ezt meg egy új alkotmány megszövegezésével és annak többségi elfogadásával. Az
országgyűlés még 2/3-os, de még 8/8-os többséggel sem alkotmányozhat a nép akarata és
felhatalmazása nélkül!
Mivel az Alaptörvény létrehozására az országgyűlés nem rendelkezett felhatalmazással, érvényesen
nem cserélhette le a Magyar Köztársaság Alkotmányát! Jogi értelemben mind az Alaptörvény, mind
a 2012. január 01. után született összes törvény és egyéb állami rendelkezés is érvénytelen, mert
nem a Magyar Köztársaságban és nem a Magyar Köztársaság jogrendje alapján jött létre.
Az Alaptörvény számtalan okból érvénytelen, ennek a bizonyítását az elmúlt 7 év alatt sem tudta
senki megcáfolni, így tényként kell elfogadnunk, hogy az Alaptörvény ÉRVÉNYTELEN! Az
Alaptörvény kihirdetéskori szövegezésében szerepelt, hogy általa megszakad a magyar állam
jogfolytonossága, miközben egyetlen korábbi államot sem jelölt meg, melynek jogfolytonos utódja
lenne. Ennek értelmében az Alaptörvénnyel egy, a Magyar Köztársasággal nem jogfolytonos új
államot kívántak létrehozni. Ez alkotmány elleni puccs!
Az Alaptörvénnyel a nemzeti érzelmű emberek gyanúját elaltatták a történeti alkotmányra való
hivatkozással, meg a kommunistázással, így az emberek nem ismerték fel a nemzeti/népi
önrendelkezés és az alapvető alkotmányos jogok felszámolásának kísérletét.
Az Alaptörvénnyel létrehozni kívánt új állam nem jött létre, a törvényes magyar állam továbbra is a
Magyar Köztársaság. De a hatalmat bitorlók akkor is és most is birtokában vannak az összes
eszköznek, amivel az általuk elképzelt államot a törvényes magyar állam teljes megszállásával úgy
tudják működtetni, hogy az emberek azt higgyék, hogy ez az általuk működtetett magánszervezet a
törvényes magyar állam, csak átnevezték.
Ez természetesen nem igaz! Új alkotmánnyal új állam jönne létre, a jogfolytonosság
megszakadásával pedig többszörösen is így van.
Tehát 2012. január 1. óta egy megtévesztésként magát „Magyarország”-nak hazudó magánhatalom,
megszállva a törvényes magyar államot, ideiglenes nevén a Magyar Köztársaságot, és a Magyar
Közlöny bitorlásával érvényesnek hazudott, jogszabályoknak láttatott szabályokat rákényszeríti a
magyar állam hivatalaira, azokon keresztül pedig a magyar állampolgárokra.
Mivel ezt a megszálló hatalom jogszabálynak hazudott szabályai lehetővé teszik a magyar
állampolgárok teljes kirablását és jogfosztását, ezért kijelenthető, hogy a magát „Magyarország
Kormányának” és „Magyarország országgyűlésének” nevező bűnszervezet lakosságcserét hajt
végre a magyarok életlehetőségeinek erőszakos megszüntetésével, továbbá mivel ezek
eredményeként tömegével kergeti az embereket öngyilkosságba, ezért népirtást hajt végre.
Mindezek alapján ez a magát „Magyarország Kormányának” és „Magyarország országgyűlésének”
nevező bűnszervezet egy megszálló terrorszervezet, leginkább az Iszlám Államhoz lehet
hasonlítani, csak a módszerei mások!
Mivel ez a megszálló magánszervezet a hatalmát azzal tudja fenntartani, hogy a törvényes magyar
állam látszatát tudja kelteni, ezért ennek a hatalomnak jelenleg még szüksége van ennek a
látszatnak a fenntartására. Ennek a látszatnak a része a négy évenként eljátszott választási színjáték.
Mivel ez a választás a 2014-es választáshoz hasonlóan nem a magyar állam jogrendje szerint és
nem a magyar állam intézményei által tartott választás, így az eredménye is érvénytelen. Egy
érvénytelen választást megnyerő bármilyen párt sem lehet a Magyar Köztársaság kormányának
megalapítója.
A 2018. április 8-i országgyűlési választás nem a Magyar Állam választása! Bármi is az eredménye,
jogi szempontból lényegtelen! A választás tehát törvénytelen és érvénytelen!
Ezzel a közjogi helyzettel az ENSZ, az Európai Unió, a NATO és a Magyarországon diplomáciai
képviselettel jelen lévő külföldi államok kormányai is tisztában vannak. Tudják, hogy ez a magát
„Magyarország”-nak hazudó szervezet nem a magyar állam, sőt, nem is állam. De mindaddig
tudomásul veszik, és magyar belügyként kezelik a kérdést, amíg a nép nem utasítja el az
törvényellenes hatalmat maga felett, sőt sokszor még védi is a megszálló bűnszervezetet.
E közleménnyel leleplezzük azt, hogy a magánszervezetük nem a magyar állam, hogy azok, akiket
ők köztársasági elnöknek, miniszterelnöknek, kormánynak és országgyűlésnek hazudnak, nem a
magyar állam tisztségviselői és szervezetei, csupán egy törvénytelenül működő bűnszervezet tagjai.
Az 1848-49-es szabadságharcban a magyar hősök az önrendelkezésünkért áldozták az
életüket. Azért az önrendelkezésért, amit most jognak álcázott bűncselekményekkel végleg el
akarnak venni a magyar emberektől.
Ki kell mondanunk, hogy az önrendelkezésünk gyakorlásának lehetőségét visszavesszük, nem
hagyjuk, hogy egy idegen érdekeket szolgáló magánhatalom földönfutóvá tegyen és elűzzön
bennünket őseink földjéről, bármilyen érdek kiszolgálásáért teszi is ezt!
Mondjuk ki, hogy a magyar állam területén a magyar állam jogszabályait köteles mindenki
betartani, ezért az általuk alkotott, jogszabályoknak hazudott intézkedéseket elutasítjuk, és nem
fogjuk betartani, mert nem a magyar állam jogszabályai! Honfitársainkat is arra ösztönözzük, hogy
utasítsák el az együttműködést a magyar állam érvényes és hatályos jogszabályaira hivatkozva!
Felhívjuk a rendőrség figyelmét arra, hogy mivel semmis minden olyan rendelkezés, ami 2012.
január 1. óta született, így ők ennek a magát „Magyarország Kormányának” nevező
magánszervezetnek nem, hanem kizárólag a magyar állam törvényeinek vannak alávetve.
Ennek megfelelően nem alkalmazhatják a magyar állam jogrendjében nem létező szabályokat, és
különösen nem kényszeríthetik rá azok alkalmazását a magyar állampolgárokra, akiknek ehhez a
magánszervezethez semmi közük nincs.
Felhívjuk egyben a hazájukat szerető magyar állampolgárok figyelmét, hogy az érvényes és
hatályos Alkotmány értelmében a jogellenes hatalomgyakorlással szemben nem csak lehetőségük
van fellépni, de egyben súlyos kötelességük is!
További tudnivalók: https://alkotmanyos-ellenallas.hu

Az Orbán kormány által végrehajtott merénylet.

“Köztiszt-viselőként államigazgatásban, jórészt vezetői beosztásban dolgoztam 1965-1997-ig. Így megismerhettem a rendszerváltozás után kialakult jogrendszert is, de rálátásom van az Orbán rendszerpusztító munkájára is.”

Levelét változtatás nélkül közöljük.

 

 

Szerettem a szakmám és végtelen keserűséggel tölt el a jogrendszeren és az államszervezeten az Orbán kormány által végrehajtott merénylet.

Amit Orbánnék 1998-tól 2002-ig elkezdtek, azt 2010-től rohamléptekben végre is hajtották. A szocialista-liberális kormány a köztes időben nem figyelt fel a kialakított és félbehagyott veszélyes tendenciákra, nem tudta a FIDESZT kordában tartani, sőt, engedte, hogy továbbra is uralja a közhangulatot.

A 2010-es 2/3-s győzelmük okozta hatalommámorban – előre kidolgozott tervek alapján – hatalmas iramban megváltoztatták a jogszabályokat, hogy azok segítségével átalakíthassák az államhatalmi és közszolgálati rendszert.

Meggyőződésem, hogy pontosan kikockázták még a megváltoztatandó jogszabályok sorrendjét is, hogy koherens lehessen a rombolás, hogy egyik következzen a másikból.

Sokat gondolkodtam azon, vajon kik segíthettek ebben nekik, merthogy a gyakorlat nélküli, ifjonc jogász fideszesek ezt nem tudták volna kisakkozni.

A gazdaság tekintetében, szerencséjükre volt egy Simicskájuk, aki megteremtette „jog-rendszerük” gazdasági alapját. Ezt még az első ciklusukban megtették és 8 év nem volt elég a szociknak ahhoz, hogy ezt felismerjék és a FIDESZ gazdasági alapjának teljes kiépítését megakadályozzák.

Az a sejtésem, hogy jól megfizetett, széleskörű gyakorlattal rendelkező, tapasztalt jogászok, főleg ügyvédek lehettek a felkért, a szakmát megszégyenítő segítők. Persze találhattak a köz-tisztviselői apparátusban is erre hajlandó hivatalnokokat.

A gyorsaság nagyon fontos tényező volt, ehhez kidolgoztak az ideológiát és módszer is.

Gyorsan, még 2010-ben megváltoztatták a jogalkotásról szóló 1987-es törvényt, de nem merték belőle kivenni a törvények előkészítési követelményét: az előzetes hatásvizsgálatot és a törvénytervezetek véleményezésének kikérésére vonatkozó kötelezettséget, ha a kormány illetve a minisztériumok az előterjesztők.

Se baj, gondolták az országgyűlési képviselőkről szóló törvény ismeri az önálló képviselői indítványt, mint jogintézményt, jó lesz ez nekünk, mert itt nincs hatásvizsgálat és előzetes véleményezés kikérési kötelezettség.

Igaz ugyan, hogy a törvénytervezetek előterjesztésének ez kivételes formája lehet, mi gyakorlattá tesszük. Ezzel tulajdonképpen kijátszották a jogalkotásról szóló saját törvényüket is. A kivételes lehetőség nem helyezheti hatályon kívül az általános, törvényekben előírt kötelezettséget.

Ez volt tehát a gyorsasághoz a módszer, az ideológiát Orbán fogalmazta meg abban, hogy a jó kormányzás feltétele, hogy a döntés akadálymentes lehessen, nem kell az egyeztetés, a vélemény kikérés a törvénytervezetekhez, az akadályozza a gyors döntést.

Gyorsaság tehát egyenlő gyakorlattá tenni a törvénytervezetek esetében az önálló képviselői indítvány kivételes lehetőségét és minimálisra csökkenteni az egyeztetési, vélemény kikérési kötelezettséget.

Kezdetben még reménykedtem, hogy a jogász társadalom besokall és a törvénygyárat talán sikerül megállítani. Bíztam a jogászi becsületben, a jogászi eskü hatalmában, amely nem engedheti a jogot a hatalom szolgálójává tenni!

Vártam, hogy ezt a nagyon lényeges kérdést az ellenzék majd csak felismeri és megállítja a törvénygyártási munkát.

Jelentéktelen, főleg hozzászólásban megnyilvánuló ellenkezések voltak, de ez nem lehetett eredményes. Nagyon bántott, hogy szabad kezet kaptak a törvénytelen jogszabályalkotáshoz.

Ehhez persze kellett az Alkotmánybíróság átalakítása, jogkörének megnyirbálása, az Országos Egyeztető Fórum megszüntetése, a szakszervezetek létének és jelentőségének teljes megkérdőjelezése. A munkatörvénykönyv esetében a két reprezentatív szakszervezet szembeállítása, Gaskó megvesztegetése.

Nagyon fontos volt nekik az egész bírói szervezet átalakítása, a bíróságok fölé az Országos Bírói Hivatal létesítésével hatalmi szerv helyezése és annak megakadályozása, hogy felette az Országos Bírói Tanács gyakorolhassa ellenőrzési jogát.

Nem elhanyagolható az az erkölcstelen, antihumánus intézkedés sem, amit a Kúriánál dolgozó nagy tudású jogászok kényszernyugdíjazása volt.

Meg kell említeni a készülőben lévő azon jogszabályt, amely a Kúria hatáskörével bíró új Közigazgatási Bíróságot hozna létre, amely a hatalomnak érdekében álló ügyekben ítélkezne felsőfokon.

 1. január 1-vel életbe léptették az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvényt, de ugyanakkor nem mondták ki, hogy az hatályon kívül helyezi a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás szabályairól szóló törvényt.

A köz-tisztviselőket úgy tájékoztatták, hogy a rendtartás most már az érvényes, de a munkájukat csak az előző jogszabály alapján tudják végezni.

Hát ezért nem helyezték hatályon kívül, de szükség bolt a kialakításra kerülő Közigazgatási Bíróság munkájának előkészítéséhez.

Ilyen jogszabályi anomáliák vannak, amit úgy gondolnak, hogy észre sem lehet venni.

A törvénytelen jogalkotási zuhatagot az Alkotmány helyébe lépő alaptörvénnyel kezdték, megadva a lehetőséget a további törvények újra fogalmazásának is.

Jogász szemmel nézve, szégyenteljes ez a törvény, ez egy sikeretlen tákolmány a fidesz hatalom megalapozásához és kiterjesztéséhez, a Nemzeti Együttműködési Rendszer kialakításához.

Nevetséges újításokat tartalmaz, nincsenek benne paragrafusok, csak cikkek, nemzeti hitvallással kezdődik.

Sokat gondolkodtam azon, hogy miért nem Alkotmány a neve, miért van törvény szintre levíve, még akkor is, ha éppen megkapta az alaptörvény nevet? Magamnak- jogászi aggyal- úgy magyarázom, hogy az alapjogok korlátozását Alkotmány megnevezés használata mellett nem volt képük megtenni, alacsonyabb szintre kellett hozni az elnevezést.

Erre következtetek az Alkotmánybíróság nevének meghagyása miatt is, hiszen az mégis csak nevetséges lenne, hogy Alaptörvény Bíróság, hiszen egy törvény vizsgálatára nem hozunk létre bíróságot.

Lassan-lassan jönnek rá az emberek, hogy a legtöbb alapjognál a törvényi szóhasználat „biztosítja” helyett „törekszik” szóra van felcserélve. Ennek jelentősége óriási, ez tette lehetővé pl. az új Munka-törvénykönyve munkavállaló-ellenes intézkedéseit.

Előfordult, hogy az Alkotmánybíróság, az EU vagy a Velencei bizottság kezdeményezésére változtatni kellett az alaptörvényen, illetve az egyes jogszabályokon, de gyorsan túltették magukat ezen.

Ma már elmondhatjuk, hogy jogszabályokkal alá van bástyázva a hatalmuk, a jog kiszolgálja a hatalmat, szolgálóvá züllesztették.

Felvázolom neked, hogy az én elképzelésem szerint, mit lehetne tenni.

Véleményem tömören: a jogszabályokat jogellenesen hozták meg, ennél fogva semmisek, joghatás nem fűződhetne hozzájuk (ipso jure, a jog erejénél fogva, a jog rendelkezéseiből kifolyólag).

Ebből következően hazánk jogellenes állapotban leledzik, rabságban vergődik az egész állam.
A független autonóm szervezetek önállósága megszüntetve, civil szervezetek megregulázva, tehetetlenségre kényszerítve csak nem mindenki.

Ennek ellenére, mégis mit lehet tenni?

Értesültem arról, hogy Alkotmányos ellenállás néven létesült valami mozgalom, amely talán a jogászokat tömöríteni fogja és cselekvésre szólítja.

Eddig én csak ennyit tudok róla, de saját kútfejemből leírom az elképzelésem annak ellenére, hogy tudom, nem fog megtörténni.

Legfőbb akadály, hogy minden hatalmi és közigazgatási, rendvédelmi szerv élén fidesz által kinevezett vezető áll és az átalakított, a csalás lehetőségét is magába foglaló választási rendszerrel a hatalom nem dönthető meg. Ez mára sajnos evidencia.

 • A jelenlegi Alaptörvény szerint is a közhatalom forrása a nép.
 • A nép hatalmát kivételesen közvetlenül is gyakorolhatja.
 • Senki tevékenysége nem irányulhat a hatalom kizárólagos birtoklására.

Ezen rendelkezések alapján kellene elkezdeni a cselekvést.

 

Az alaptörvény szerint a hatalom kizárólagos birtoklása esetén – mert erről van szó- törvényes úton mindenki jogosult és köteles fellépni.

A törvényes út magyarázatot igényel!

Hangsúlyozni kell, hogy a hatalom kizárólagos birtoklása törvényellenesen jött létre, így törvényesen – a formál logika szabályai szerint – nem lehetséges fellépni ellene.

Ebből következően a NÉP-re van bízva, hogy milyen utat választ a hatalommal szemben, a hatalom kizárólagos birtoklásának megszüntetése érdekében.

 

Cselekvési lehetőség az én képzeletemben.

Az Országháza előtt össze kell hívni egy országos gyűlést, ahol a jelenlévő, legalább 100-200 ezres tömeg egyhangú szavazattal elhatározza, hogy közvetlenül akarja a hatalmat gyakorolni és kijelenti, hogy azt kezébe is veszi.

 

Ez után

 • a gyűlést országos nemzetgyűléssé kell nyilvánítani,
 • hatályon kívül kell helyezni az alaptörvényt,
 • a kormánytól meg kell vonni a bizalmat,
 • a legfőbb ügyészt, a belügyminisztert, az Országos Rendőrfőkapitányt, a Honvédelmi minisztert, a külügyminisztert le kell váltani,
 • az ideiglenes kormányt azonnal meg kell alakítani, a leváltottak helyére új vezetőket kell kinevezni,
 • megbízni az ideiglenes Kormányt, hogy haladéktalanul kezdje meg működését és legalább 60 napon belül dolgozza ki az ország további működésére a legfontosabb teendőket.

 

Ezeket egyenként meg kell szavaztatni!

 

Ennek megtörténte után:

 • meg kell nyugtatni az ország népét, hogy mindenki végezze tovább a munkáját, nyugodjon meg, azon munkálkodnak, hogy álljon helyre a demokrácia,
 • tájékoztatást kell adni arról, hogy az országgyűlés munkája szünetel, de minden hatóság, közigazgatási szerv a kialakított rendszerben működik,
 • tájékoztatást adni arról, hogy miután az ideiglenes kormány áttekintette az ország helyzetét, látja a legfontosabb feladatokat, kitűzi az országgyűlési választás napját.

 

Úgy gondolom, hogy a Köztársasági elnököt tisztségében meg kellene hagyni és csak az országgyűlési választásokat követően választani új elnököt.”