Még most sem érted?

Képtalálat a következőre: „Színház ország”

 

A választási törvényt a Fidesz teljesen magára szabta ezt nem érti meg a sok birka, hogy bárkire szavaz akkor is Orbánra szavaz.. Amikor erre rájöttem sírógörcsöt kaptam. Gyakorlatilag két választáson is arra szavaztam, aki tönkre tette az életemet. Akik megölték az anyámat. Itt már 2010 óta szavazás történik nem választás. Az alkotmányjogász elmondta. Új választási törvény kell ahhoz, hogy demokratikus választás történjen. Itt 2010. óta egypártrendszer van. De a sok birkának ez túl magas. Ezét cinkos az összes ellenzéki párt, mert mind tudja hogy csak kellékei ennek a szemét rezsimnek. Mind tudatában van. Annak hogy ők a demokrácia látszatát tartják fent. Amivel az Orbán rendszernek segítenek a diktatúra építésében. Ez a nagy helyzet. Sajnálom, ha ezt nem képesek felfogni. Akkor is a Fideszre szavazol, ha nem mész szavazni. Akkor is rá szavazol ha nem rá voksolsz hanem a akármelyik más pártra. Akik et Orbán megvett, mint egy darab csokoládét. Azzal hogy indulnak a választáson (szavazáson) Mert ad nekik abból a pénzből, amit tőlünk adóként beszed. Pártok. Tökéletes színdarab. Ez a színház ország.

„2014őszén már mindent elmondtam: azokhoz nincs hozzátenni valóm. A 2014. évi két választás jogi keretéül szolgáló választási rendszerről – az akkori kormány által meghívott nemzetközi szervezet: az EBESZ-megfigyelők jelentésével egyet értve – akkor már kimerítő véleményt tettem közzé. A megfigyelők a magyar választójogban 36 módosítást javasoltak annak érdekében, hogy azt demokratikusnak lehessen minősíteni. Ez azóta sem történt meg, így fenntartom a 2014. októberi interjúmban kifejtett álláspontomat: jogászi-jogtudósi szemmel nézve antidemokratikus rendszerben élünk, a 2014. évi választások, és a mostani 2018. éviek sem voltak demokratikusak, márpedig ilyenekből legitim országgyűlés és kormány nem következhet. A mostani választásokon jelen lévő EBESZ-megfigyelők a választások másnapján közzé tett gyorsjelentésükben – melyet a végleges jelentés hamarosan követ – annyit máris megjegyeztek, hogy a választások jogi és tényleges környezete 2014. óta még romlott is. Jómagam tehát a változtatások elmaradása miatt nem láttam értelmét, hogy papagáj kommandó módjára ismételgessem, hogy antidemokratikus választási rendszerből csak antidemokratikus, következőleg a választói akarat artikulálásával köszönőviszonyban sem lévő, eltorzított, tehát illegitim választási eredmény jöhet ki, amint a mostani választással is ez a helyzet. Hangsúlyozom: 2014-ben a szavazatok 44%ához a választási rendszer az országgyűlési képviselői helyek kétharmadát rendelte, amint a mostani – nem tiszta körülmények között megszületett – 49%-os szavazatarányhoz ugyanezt. Tehát a kétharmadosként reklámozott többség nem a választók többsége, hanem a képviselőké. Magyarul: már a második kisebbségi kormány alakul úgy, hogy a kisebbség a képviselői helyek kétharmadát bitorolja – egyszerű választójogi trükközéssel (ha itt még jogról egyáltalán beszélni lehet. Én nem mondanék véleményt egyetlen politikai pártról sem – jogtudósként nem ez a feladatom. Az tény, hogy mind az Alaptörvényt, mind a választási jogszabályokat egyetlen párt parlamenti frakciójának szavazataival fogadták el, ezek tehát egy párti törvények, így maga a közjogi rendszer is ezeken a jogi alapokon egypárt-rendszer. Ilyen utoljára 1989-ben volt. Tehát közjogi szempontból az akkor politikai hatalmat egyedül, kizárólagosan gyakorló bolsevikok, és a mai bolsevikok között nem látok semmi különbséget. A kérdését nem szeretném megkerülni, de a választ megadtam az imént: illegitim választás alapján működő törvényhozó és végrehajtó hatalom aktusai nélkülözik a törvényes alapot: ezt az állapotot fejezi ki az, hogy álláspontom szerint illegitimek…

(prof Vörös Imre alkotmánybíró)

 

Jogfolytonosság !!!

 

Képtalálat a következőre: „Magyar közlöny2011/166”

 

Jogfolytonosság jelentése: Köz-, vagy magánjog azon tulajdonsága, melynél fogva az el nem évülhet, jogi érvényét el nem vesztheti. Ez mit jelent? Hogy a Magyar Köztársaság Ideiglenes Alkotmánya van érvényben, mert senki nem helyezte hatályon kívül. A nép nélkül nem is tudták volna! Az érvénytelen alaptörvény pedig nem jogfolytonos, egy “új” valami, amit szintén nem szavazott meg senki! Az alkotmány abban a formában, ami 89-ben volt, pont ezeket akarta megakadályozni és arra kaptunk felhatalmazást, hogy a végleges alkotmányunkig, amit mi, a nép majd közösen összehozunk népszavazással. Tehát felhatalmazás nélkül, népszavazás nélkül, egyeztetések nélkül, tartalom megismerése nélkül, stb. senki nem erőltethet ránk semmilyen más jogrendszert! Főleg nem annyira hülye a magyar, hogy lemondjon minden jogáról, lakhatásról, nyugdíjról, egészségügyi ellátásról, tisztességes munkáról és bérekről, az önrendelkezésünkről! Ezt erőszakkal vették el tőlünk, szerencsére érvénytelenül, csak a néhány csókos és a beavatott tartja fenn ezt a látszatot! Ha elegen leszünk, érvényesíthetjük az alkotmányos jogainkat mely egyébként kötelességünk is, és elszámoltathatjuk, felelősségre vonhatjuk a hatalmat erőszakos úton megszerző hazaárulókat, népirtókat!

Hédi Szabó

“ Alkotmányos kötelesség szembeszállni a kizárólagos hatalomgyakorlási törekvésekkel”

Képtalálat a következőre: „Gyurcsány Ferenc”

 

Alkotmányos kötelesség szembeszállni a kizárólagos hatalomgyakorlási törekvésekkel”

 

(Gyurcsány Ferenc 2011. dec.15)

 

Tisztelt Gyurcsány Ferenc úr

Ön 2011.n ezt nyilatkozta “Alkotmányos kötelesség szembeszállni a kizárólagos hatalomgyakorlási törekvésekkel”. Valamit én itt nem értek, ha ön ezzel nagyon is tisztában volt már akkor hogy Orbán kizárólagos hatalmat épít az alaptörvény segítségével amivel leigázta és foglyul ejtette ezt az országot. Akkor miért tettek esküt és miért legalizálták ezt a megszálló kormány már két ízben? Ha önök és itt minden képviselőre, közszolgára és politikusra értem. Ha már előtte esküdt tettek a Magyar Köztársaság alkotmányára, akkor önök azzal, hogy utána esküdt tettek egy megszálló hatalom jogrendjére önök nem csak az esküjüket szegték meg hanem elismerték a Fidesz jogrendjét. Aminek a következménye több százezer magyar ember életének és sorsának olyan irányú megváltozása történt, ami jóvátehetetlen. Örülök, hogy ráakadtam erre a videóra, mert innentől kezdve kétség sem fér hozzá hogy önök nem tudták mihez adják a nevüket. Most pedig mikor már belátták, hogy Orbánt nem tudják a parlamentben megbuktatni.(ami várható volt) Most utcára hívja az embereket. Az érdekelne, hogy milyen céllal? Nem volna egyszerű az alkotmányos rend helyre állítása a cél? Mert sok emberben vetődik fel az hogy önök a civileket és népet csak eszköznek tekintik azért hogy a saját hibáikat enyhítsék. Ha ezt önök már 2018. áprilisában is tudták, hogy Orbánt önök nem tudják megbuktatni akkor egyáltalán minek ültek be a parlamentbe? Minek legitimáltak egy illegitim kormányt? Minek legitimáltak egy választási csalást? Miért ámították az embereket azzal, hogy elhitették velük azt hogy leváltható Orbán kormány?

Nem csak öntől kérdezem ezt hanem minden áll ellenzéki párttól és képviselőtől akik betársultak ebbe a színházba. Azoktól a társaitól is akik Orbánt tartják hatalmon azzal hogy a demokrácia látszatát tartják fent. Holott itt már régen egy párt rendszer van. Színházi kellékként pedig a következőket használják. Köztársasági elnök. Már nincs köztársaság hanem Magyarországi fantom állam van hiszen átnevezték az országot. Ha nincs alkotmány miért van Alkotmány Bíróság? Szóval szeretném tudni mi az önök célja? Kormányt váltani,.És minden mehet tovább ahogy Orbán mondta folytatják? Vagy rendszert akarnak váltani? Amihez hozzá tartozik az is hogy minden szereplőjét számon kell kérni az elmúlt 30. évnek akinek része volt abban hogy az ország a szakadék szélén táncol. Mert ebben mindegyikőjüknek volt része. Kár ezt tagadni. Elég volt már ebből a dedóból hogy idd meg és fogd a nyuszira. Döntsék, már meddig játsszák ezt a színházat, amire a népet használják fel?